Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

 • Politické hnutí OMMO k výsledku 2. kola přímé volby prezidenta ČR

  Politické hnutí OMMO k výsledku 2. kola přímé volby prezidenta ČR
  Politické hnutí OMMO blahopřeje vítězi první přímé prezidentské volby v historii ČR Miloši Zemanovi a chce věřit, že při výkonu svého úřadu zohlední taktéž význam role občanské ve všech [...]
 • Srovnání komunismu a nacismu

  Srovnání komunismu a nacismu
    Chtěl bych se vyjádřit k sérii článků na CFP pod názvem Lze srovnávat zrůdnost komunismu s nacismem? Už z nadpisu je vidět nestrannost autora k danému tématu. V diskusi za článkem autor moc příznivců nezískal. A počet čtenářů se díl za dílem snižoval. Srovnávat [...]
 • Lze srovnávat zrůdnost komunizmu s nacizmem? (5/5)

  Lze srovnávat zrůdnost komunizmu s nacizmem? (5/5)
    Jak došlo k pádu zdánlivě "nepřemožitelného" komunistického bloku, tzv. "bratrských socialistických států", ovládaných z Kremlu, kterého jsme byli trapnou nejservilnější součástí? Vnitrostátní i zahraniční politika Ameriky vždy byla velmi ostražitá i vůči pouhým [...]

Vetchyprokarla aneb Pekingské zelí k vaření zavelí

Vetchyprokarla aneb Pekingské zelí k vaření zavelí
Vážení čtenáři, dovolte, abych se s Vámi podělila o nevyžádanou poštu, která mi přišla včerado e-mailu. Je z této adresy a v předmětu mailu byla nevšední ukázka brilantní češtiny:Ondrej Vetchy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít [...]

Politické hnutí OMMO ke druhému kolu přímé volby prezidenta ČR

Politické hnutí OMMO ke druhému kolu přímé volby prezidenta ČR
Jsme před druhým kolem přímé volby prezidenta ČR. Jistě jsme měli možnost zhlédnout nejednu televizní debatu, volební spoty či si přečíst letáčky, jimiž zásobuje ten či onen volební tým naše poštovní [...]

To už je víc k pláči, než ke smíchu …

To už je víc k pláči, než ke smíchu …
  Stále jsem si naivně myslel, že přece jenom Češi (lépe - občané této země) nemůžou být až tak tupí, jak se doposavad jejich počínání jevilo. A že na vrchol své nevzdělanosti, neochoty myslet, arogance a vlezdozadkovství, se dostali již  „pojmenováním letiště“ [...]

Mám už štvanice zvané prezidentské volby plné zuby...

Mám už štvanice zvané prezidentské volby plné zuby...
Nadávky, šikanování, fyzické napadání a jako za starých časů vyhazování z práce. Kdo za to může? Miloš Zeman, jemuž jsem kdysi navrhoval, aby jako vážený přeběhlík raději dál objímal stromy na Vysočině, co mluví o domu Schwarzenbergů, plném hákových křížů. Kníže [...]

Jako český vlastenec volím Karla a pro Benešovy dekrety vyslovuji hlasité "NE!"

Jako český vlastenec volím Karla a pro Benešovy dekrety vyslovuji hlasité "NE!"
  Když akceptujeme naše prezidenty jako státní symboly, pak z toho vyplývá následující - zakladatelem ČSR, vzniklé v říjnu 1918, byl T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš, byl zakladatelem staronové ČSR, obnovené v květnu 1945 a zakladatelem současné ČR, ustavené po pádu komunistické [...]

Volební desatero

Volební desatero
1. Opravdu chcete volit knížete, jehož otec Karel VI. Schwarzenberg využíval k práci v panských lesích Čechy, Slováky, Židy a Cikány z pracovního tábora v Letech, který byl dokonce na jeho popud za tímto účelem zřízen?Viz. kniha Bouře, autor Paul Polansky, hlavní pramen: třeboňský [...]

Jak působí letošní prezidentská amnestie na veřejnost

Jak působí letošní prezidentská amnestie na veřejnost
Prezidentskou novoroční amnestii vnímá většina společnosti jako nadmíru kontroverzní dokument s ohromným a poměrně kontroverzním dopadem pro celou společnost. Kromě odpuštění krátkých trestů totiž ukončila [...]

Schwarzenberg hájí stanoviska sudeťáků, fundamentálních katolíků, nectí ústavu a zákony ČR!

Schwarzenberg hájí stanoviska sudeťáků, fundamentálních katolíků, nectí ústavu a zákony ČR!
  17.1 na ČT24 proběhl první „prezidentský duel“. Až v naprostém závěru pořadu se objevilo téma – které se zdánlivě tváří „okrajově“ vzhledem k současnosti – ale ve skutečnosti tím nejdůležitějším, co by měli voliči českého prezidenta sledovat - dekretů [...]

Absurdní lpění na Benešových dekretech je pro naši budoucnost stejně škodlivé, jako existence KSČM.

Absurdní lpění na Benešových dekretech je pro naši budoucnost stejně škodlivé, jako existence KSČM.
  Pokládám zásadně za lepší přiznat sám sobě i nepříjemnou pravdu, než sebeobelhávání. Nevidím důvod, proč by stejná zásada neměla platit i pro národ a potažmo pro národnostní stát, kterým je a od roku 1918 vždy byla naše republika. Jako rodilý Pražák, tedy Čech [...]

Historie článku Globalizace

Historie článku Globalizace
  Už samo slovo komunista a komunismus vyvolává v mnohých lidech asociace s pojmy jako diktatura proletariátu, politické procesy, vláda jedné strany a otevírá se jim kudla v kapse. To jsou však atributy patřící k předlistopadové Komunistické straně Československa, s níž ta [...]

Je mi tak nějak smutno…

Je mi tak nějak smutno…
Dneska jsem dostal jubilejní padesátou zprávu, která se mě ptá, co říkám na volbu prezidenta a koho budu volit. Nelíbil se mi ani jeden kandidát z těch 9 a už vůbec ne z těch dvou.

Nevolit není hřích

Nevolit není hřích
Už mnohokrát jsme zažili podobnou argumentaci. Přestože jsme teoreticky měli možnost sami si vybrat kandidáta a v přímé volbě si ho zvolit, opět jsme se dostali do situace, kdy mnoho lidí tvrdí, že jedinou správnou možností je volba menšího zla. Skoro to v posledních dnech vypadá, [...]

Volba prezidenta a jednota levice?

Volba prezidenta a jednota levice?
Za všemi činy Nečasovy vlády je záměr nadržovat tunelářům, zlodějům, oligarchům a olupovat, ohlupovat a zbavovat práv většinu občanů. Tuto vládu je třeba odstranit, čím dříve, tím lépe.

Schwarzenberg jako špatná volba

Schwarzenberg jako špatná volba
Schwarzenberg je kandidátem na prezidenta, který je stále zahalen závojem neproniknutelného tajemství. Nikdo ale vlastně pořádně neví, kým ve skutečnosti tento, na první pohled roztomilý, dobrotivý starý pán je a jakou hru zde hraje. A to i přes rozsáhlé [...]

Demokracii já ve štítu mám aneb proč nevolit Zemana

Demokracii já ve štítu mám aneb proč nevolit Zemana
Proč velká část respondentů (a přeneseně i České republiky) vkládá do Zemana tak velké naděje, že si jej přeje za prezidenta? Co Zeman konkrétně pro tuto zemi udělal, že si zasluhuje být prezidentem? Jak si mohl „důchodce a jezevec z Vysočiny“ dovolit oblepit celou zemi [...]

Jasně a přehledně: PROČ NEVOLIT KARLA SCHWARZENBERGA ZA PREZIDENTA

Jasně a přehledně: PROČ NEVOLIT KARLA SCHWARZENBERGA ZA PREZIDENTA
  Příčin, proč nevolit pana Karla Schwarzenbergaza prezidenta, je hodně. Je divné, že si to veřejnost ještě dost neuvědomila aže panu Schwarzenbergovi není přece jen po tom všem poněkud trapné kandidovat na úřad prezidenta?!  

Rozhodnou o novém českém prezidentovi vyčichlé Benešovy dekrety?

Rozhodnou o novém českém prezidentovi vyčichlé Benešovy dekrety?
  Poválečný násilný odsun tří milonů československých občanů německé národnosti, spojený s vyvlastněním jejich majetků, zůstává i téměř sedmdesát let po skončení druhé světové války neuralgických tématem českých dějin, které občanskou veřejnost rozděluje [...]

Předvolební šílenství

Předvolební šílenství
  Druhá fáze volební kampaně na prezidenta se zvrhla v hotovou hysterii, kde převládají emoce nad racionálním uvažováním. Tam kde schází racionalita, nemá smyslu diskuse. Pro ty ostatní a nerozhodné několik poznámek.  

Lze srovnávat zrůdnost komunizmu s nacizmem? (4/5)

Lze srovnávat zrůdnost komunizmu s nacizmem? (4/5)
  Oba zločinné systémy, jak německý nacizmus, tak reálný socializmus pod vedením komunistické strany Sovětského svazu a "bratrských komunistických stran", se rovněž vyznačovaly, se stupiditou sobě vlastní, pozoruhodně shodnou hierarchií práv a hodnot, systémově dopřávaných [...]

Trocha teorie, nikoho nezabije: Globalizace

Trocha teorie, nikoho nezabije: Globalizace
  Rozvoj výroby, ekonomiky, dopravy, komunikace, šíření informací a různých kultur prolomil hranice států, národů i ekonomicko-politických celků. Další rozvoj tlačí na odbourání státních a národních bariér styků mezi jednotlivci a všestranné rozšíření do nejrůznějších [...]

Z historie rodu Schwarzenbergů: aneb s jakou „urozeností“ máme tu „čest“.

Z historie rodu Schwarzenbergů: aneb s jakou „urozeností“ máme tu „čest“.
  Celé jméno „zahraničního ministra“ K. Schwarzenberga zní: Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg. Ať je jméno velmi dlouhé, české jméno v něm nenalezneme. Se vznikem našeho samostatného demokratického státu v roce 1918, [...]

Vypočítavé gesto knížepána; troubové mu ho zbaštili i s navijákem

Vypočítavé gesto knížepána; troubové mu ho zbaštili i s navijákem
Rakousko - český kníže, plným jménem Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von Schwarzenberg - potomek šlechtického rodu Schwarzenbergů, nezapřel aristokratickou výchovu v etiketě. Demonstrativně odešel ze Sněmovny v momentě, kdy na sobě cítil na živo [...]

Minulost Karla Schwarzenberga

Minulost Karla Schwarzenberga
  V souvislosti s postupem do druhého kola prezidentské volby se veřejnost počala zajímat o minulost pána s německým jménem, který se nechá oslovovat titulem „kníže“. Můžeme se dočíst (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg), že se kníže narodil [...]

Další články...

Nejnovější komentáře

(Příprava...)