Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jak odstavit prezidenta Zemana

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

podle 6. kapitoly Hitlerova spisu Mein Kampf

„Propaganda se má vždy obracet na masu! Pro inteligenci není určena propaganda, nýbrž vědecké poučení. Pro vedení propagandy jsou vhodní jen ti nejgeniálnější znalci lidských duší. Široká masa národa nesestává z diplomatů nebo z učitelů státního práva, ba ani ne výhradně z rozumných lidí schopných úsudku, nýbrž také z kolísajících, pochybujících a nejistých nebožáků.“

  • jak-odstavit-prezidenta-zemana

Zeman je vulgární sprosťák a měl by resignovat

„Každá propaganda musí být lidová a její duchovní úroveň se musí přizpůsobit úrovni chápání těch nejomezenějších mezi těmi, na něž se obrací. Její čistě duchovní úroveň musí být tím nižší, čím početnější je masa lidí, jimž je určena.“

Zeman je alkoholik, jehož je nutno sesadit. Dělá České republice špatné jméno

„ Jedná-li se však o to, aby do okruhu její působnosti byl vtažen celý národ, jak je tomu v případě válečné propagandy, je na místě velká pozornost při vyhýbání se příliš vysokým duchovním nárokům. Čím skromnější je její vědecký balast, a čím více se orientuje na cítění masy, tím výraznější je její úspěch.“

Zeman je mluvčím Kremlu, který dodal povstalcům BUG k sestřelení malajského letadla. Vzpomeňte na okupaci 1968!

„Vnímavost velké masy je velmi omezená, schopnost porozumění malá, zapomnětlivost však velká. Vzhledem k těmto skutečnostem se musí účinná propaganda omezit vždy pouze na velmi málo bodů a tyto heslovitě opakovat tak dlouho, až určitě i ten poslední mezi adresáty si dokáže představit oč jde.“

Zeman je proti sankcím za ruskou agresi a nahrává diktátoru Putinovi. Dopouští se velezrady a podlézá čínským komunistům

„Jakmile jednou vlastní propaganda přizná jen záblesk pravdy na druhé straně, ihned je dán důvod k pochybnostem o pravdě vlastní. Masa není schopna rozlišovat, kde končí cizí bezpráví a začíná bezpráví vlastní. V takovém případě znejistí a stává se nedůvěřivou, obzvláště tehdy, nedopustí-li se protivník stejného nesmyslu a veškerou vinu podsouvá nepříteli.“

Zeman nevěří, že Rusové mají svou armádu na Ukrajině

„Myšlení a konání národa je určováno více citovým vnímáním než střízlivou úvahou. Toto vnímání ale není komplikované, nýbrž velmi jednoduché a uzavřené. Není tu přílišné diferenciace, nýbrž rozlišování pozitivní nebo negativní, láska nebo nenávist, právo nebo bezpráví, pravda nebo lež, ale nikdy napůl tak, a napůl onak, nebo částečně atd.“

Lidé ukázali Zemanovi červené karty

„Skvělou znalostí primitivního způsobu vnímání široké masy se vyznačuje taková propaganda, která dokonce i v případech největších neúspěchů dokáže prezentovat nepřítele jako jediného viníka na vypuknutí války.“

Putin chce obnovit SSSR a Zeman ho zve do Prahy!

„Propaganda se musí omezit na nejnutnější obsah a tento neustále opakovat. Vytrvalost je v tomto případě, stejně jako u mnoha jiných věcí na světě, prvním a nejdůležitějším předpokladem úspěchu.“

Zeman rozděluje společnost a vzdaluje se občanům

Je to nemocný člověk s maskou bodrého a přihlouplého strýce se znaky orientálního despoty

„Masy však potřebují při své těžkopádnosti vždy určitý čas, než jsou schopny vzít nějakou věc na vědomí a pouze tisícerým opakováním jednoduchých pojmů si ji zapamatují. Žádná změna se nikdy nesmí týkat obsahu toho, co se propaguje, nýbrž musí vyjadřovat vždy totéž. Heslo musí být osvětlováno ze všech stran, avšak na konci toho všeho musí být zase totéž heslo. Pouze tak může a bude propaganda působit jednotně a celistvě.“

Manifestační petice za odstoupení Zemana láme všechny rekordy

Zemane, odstup! Dav již vyrazil na Hrad

Američtí vládní propagandisté a jejich domorodí přisluhovači našli, u koho se poučit. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

Ivo Krieshofer

Facebook komentáře