Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Elitní spolky V.

Hodnocení uživatelů:  / 0
Elitní spolky V.
Komparace elitních spolků v oblasti vzájemného propojení K provedení komparace slouží komparativní metoda dle B. Říchové. Metoda zkoumá vzájemné propojení vybraných elitních spolků prostřednictvím [...]

Elitní spolky (IV.)

Hodnocení uživatelů:  / 0
Elitní spolky (IV.)
Elitní spolky 20. století Popis dějin bankovnictví a moci bankéřů rozprostírající se po celém světě byl pro vznik následující kapitoly o elitních společnostech nutný, jelikož tyto společnosti vzniklé [...]

Elitní spolky (III.)

Hodnocení uživatelů:  / 1
Elitní spolky (III.)
USA: snahy o zavedení soukromé centrální banky Nekryté peníze půjčované na úrok jsou hlavním prostředkem bankéřů k zisku moci. V americké ústavě je psáno, že vláda má pravomoc pouze razit [...]

Elitní spolky (II.)

Hodnocení uživatelů:  / 1
Elitní spolky (II.)
Evropa: mezinárodní bankéři a jejich vliv Postupem času, jak se finančnictví a bankovnictví rozvíjelo a jak po vzoru Bank of England (1694) vznikaly další soukromé centrální banky, rostla i moc bankéřů. Začala vznikat síť několika elitních bankéřských rodin, jejichž skrytá [...]

Elitní spolky (I.)

Hodnocení uživatelů:  / 2
Elitní spolky (I.)
Existují skupiny, spolky, které mají vliv na vlády, instituce, média, jsou schopny ovlivňovat světové dění a o kterých ví pouze malá část veřejnosti a tyto informace jsou jen velmi kusé, neboť se jejich setkání konají za zavřenými dveřmi a členové jsou vázáni mlčenlivostí? [...]