Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Totalitní světovláda - Psychotronické zbraně ve službách světovlády, díl 6.

Totalitní světovláda - Psychotronické zbraně ve službách světovlády, díl 6.
Již od II. světové války vědci studovali změny v chování člověka při působení různých radiových, ultrazvukových nebo světelných vln. K tomuto objevu došlo náhodou, když se lidem působících v blízkosti těchto vln dělalo nevolno, začali se chovat agresivně nebo naopak znenadání [...]

Totalitní světovláda - Dokonale zotročená společnost, díl 5.

Totalitní světovláda - Dokonale zotročená společnost, díl 5.
(Pokračování z předchozí kapitoly). V té chvíli se stal mikročip středem zájmu. Zjistilo se totiž, že frekvence sestrojeného mikročipu měla funkční účinek na chování člověka a tak začal výzkum s vyhlídkou úpravy chování. Začalo to pokusy na zvířatech v horách Sacramenta [...]

Totalitní světovláda - Dokonale kontrolované lidstvo, díl 4.

Totalitní světovláda - Dokonale kontrolované lidstvo, díl 4.
Je zcela jasné, že informace, které vlády světa získávají o svých občanech, putují počítačovou dálnicí dál. Až do cílové stanice, kterou je jeden gigantický počítač pro celý svět, který je ve službách světovlády. Existence tohoto počítače byla dlouho popírána. Vždyť [...]

Totalitní světovláda - Dokonale kontrolované lidstvo, díl 3.

Totalitní světovláda - Dokonale kontrolované lidstvo, díl 3.
Každá totalita v historii světa začínala právě tím, že se začaly shromažďovat osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužily ke kontrole občanů a jejich rozdělení na vládě vyhovující a nevhodné. Kritériem je zde přitom lidský názor a přesvědčení. Vzpomeňme [...]

Totalitní světovláda - Fakta o současné světovládě, díl 2. 

Totalitní světovláda - Fakta o současné světovládě, díl 2. 
Ne, ještě nemáme oficiální světovládu. Den ,,D,, ještě nenastal, ale ve skrytu je tento den se všemi následky již připravován. Manipuluje se se vším, od světové měny, hospodářství, politiky, přes zákonodárství, média, až k veřejnému mínění. Vše je zpracováváno [...]

Totalitní světovláda - Historie světovlády, díl 1.

Totalitní světovláda - Historie světovlády, díl 1.
Už od pradávna vznikaly snahy sjednotit svět pod jednu jedinou říši. Takovéto sjednocení bylo vždy tajným přáním mnoha vůdců, kteří v tomto spatřovali dovršení své absolutní moci nad světem...

Totalitní světovláda - úvod

Totalitní světovláda - úvod
Totalitní světovláda - kniha od spisovatele PhDr. Martina Herzána - vyšla poprvé v roce 2000. Od těch dob se šířila jako lavina v desítkách dalších knižních vydáních i na internetu a stal se z ní bestseller. První kniha literatury faktu tohoto druhu, která komplexně v naší zemi [...]

Další články...

Nejnovější komentáře

(Příprava...)