Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Totalitní světovláda - Psychotronické zbraně ve službách světovlády, díl 6.

Již od II. světové války vědci studovali změny v chování člověka při působení různých radiových, ultrazvukových nebo světelných vln. K tomuto objevu došlo náhodou, když se lidem působících v blízkosti těchto vln dělalo nevolno, začali se chovat agresivně nebo naopak znenadání usínali.

  • totalitni-svetovlada-psychotronicke-zbrane-ve-sluzbach-svetovlady-dil-5

Po mnoha pokusech bylo jasně specifikováno nejen jaké vlny dokáží v člověku vyvolat změny v chování, ale také v jakých dávkách a jaké přesně výsledky mají být dosaženy. Zjistilo se totiž, že tyto umělé vlny mají při určitém nastavení stejnou frekvenci jako přirozené vlny lidského těla, kterými jsou v našich tělech ovládány nervová centra, smyslové orgány i mozková činnost. Pokud jsou tyto naše přirozené vlny překryty silnějšími vlnami stejné frekvence, člověk reaguje právě na ně a je tak v podstatě otrokem příkazů od jinud, aniž by to třeba jen trošičku tušil. První, kdo v tajnosti vedl tyto výzkumy byla samozřejmě armáda pro válečné účely. Vlády to zpravidla tolerovaly a omlouvaly strachem ze ,,železné opony,, a nebezpečí napadení. Jenže ,,železná opona,, již padla a výzkumy a manipulace s lidmi pokračují dále a přešly z tajných vojenských základen do vládních výzkumných ústavů pro použití na změnu a regulaci chování společnosti. Pojďme se podívat na některé důkazy.

Tyto psychologické zbraně byly vyvíjeny již po druhé světové válce. Typický příklad jejich použití můžeme vidět na válce v Perském zálivu roku 1990. Tehdy byly použity tyto technologie, které byly založeny na útoku na myšlení protivníka. Američtí vojáci zde vysílali ultrazvukové vlny určité frekvence a síly. Ty při delším působení omezují v člověku soustředěnost, později myšlení a nakonec i sebeovládání. Přitom jsou ale uchem neslyšitelné, přijímá je pouze lidské podvědomí, kde dochází k útoku na mozek člověka. Celý svět byl překvapen, jak z nepřátelských zákopů začali náhle po tisícovkách vybíhat iráčtí vojáci a masově se vzdávali. Nikdo to nechápal, neboť měli drtivou přesilu, profesionální vojsko a konvenční zbraně rovnocenné s Američany. Psychologické zbraně učinily své.

Tehdy se vláda USA mohla pyšnit a lidé obdivovat ,,úžasnou,, vycvičenost americké armády. Jenže radost nebyla dlouhá. Krátce poté totiž ruští politikové oficiálně oznámili, že i Rusko vlastní psychologické zbraně. Tehdy vyšla najevo i pravda o použití amerických psychologických zbraní v Perském zálivu. Američané samotní to samozřejmě nikdy oficiálně nepotvrdili ani nevyvrátili. Syndrom války v zálivu, kterým však dodnes trpí všichni zúčastnění vojáci, nevyjímaje české, mluví sám za sebe. Ono zahrávat si s touto technologií v polních podmínkách může mít právě tyto katastrofální následky. Dobře se podívejte, kam se poděli hrdinové Spojeneckých vojsk, kteří bojovali v zálivu, od Američanů přes Brity, Němce, Francouze až po Čechy, mnoho jich bylo izolováno v léčebnách a vlády jim ani jejich rodinným příslušníkům nikdy neřekly, proč jim armády přivezly domů psychické trosky s narušeným zdravím a psychikou. A tak se první obětí války stala pravda. K této válce se ještě vrátíme v jiné souvislosti.

Ředitel americké Národní laboratoře v Los Alamos John B. Alexander v roce 1980 prohlásil: ,,Existují zbraně, které působí na schopnosti mozku. Jejich smrtící schopnost už byla demonstrována. Mohou způsobovat také nemoci na dálku, ale také smrt bez zjevné příčiny. Tato schopnost by mohla umožnit programovat agenty, aniž by si to uvědomovali.“ Ale už čtyři roky předtím, v listopadu 1976 ale v Los Angeles Herold-Examiner vyšly odtajněné zprávy výzvědné služby ministerstva obrany USA, které popisují rozsáhlý sovětský výzkum mikrovln, který vede k dezorientaci lidského chování, nervovým poruchám nebo končí srdeční mrtvicí. Koncem roku 1990 už prestižní americký deník Washington Post píše, že ozbrojené síly a výzvědné organizace USA jsou znepokojeny, neboť Sovětský svaz pracuje na vývoji zbraní, které ovlivňují přímo lidské chování, dokáží měnit city, utvářet uměle vytvořené postoje, ovlivňovat zdravotní stav, vyvolávat stav bezvědomí, ale i zabíjet. V téže době, 14. listopadu 1990 ruský vědec A. Ochtarin potvrdil v ruském deníku Komsomolskaja pravda, že toto ,,zotročující zařízení,, je skutečně na základě dostupných vědeckých poznatků možno zkonstruovat. Tytéž noviny 25.1. 1991 přinesli vyjádření P.V. Simonova - ředitele Výzkumného ústavu vyšší nervové činnosti a neurologie sovětské akademie věd, který prohlásil, že je skutečně možné na dálku elektrickými signály měnit náladu člověka. Když v srpnu 1991 proběhl v Sovětském svazu (Rusku) puč proti prezidentu M. Gorbačovi, celý svět očekával, že se začnou hýbat hranice států a může to přerůst v mezinárodní válečný konflikt. Některé státy byly připraveny okamžitě použít nejmodernější psychotronické zbraně na ovládání mysli protivníka. O tom, že nejde o žádné sci-fi svědčí sám špičkový ruský vědec Kazančejev, který v době tohoto puče podepisoval za Sovětský svaz dohodu celkem 20 států, že tuto technologii nebudou proti sobě používat. Kromě toho, že už několik desetiletí mají státy uzavřeny mezi sebou vojenské a politické dohody a pravidla o používání těchto nekonvenčních zbraní ovládající lidské myšlení a jednání, stalo se toto téma už i tématem pro hodnocení na etické bázi. V lednu 1998 se například konala v Paříži výroční schůze francouzského národního výboru pro biologickou etiku. Její předseda Jean-Pierre Changeux, který pracuje zároveň jako neurolog v Pasteurově ústavu v Paříži, na této schůzi varoval, že pokroky v neurobiologii otevírají obrovské možnosti pro zásahy do lidského soukromí. Potřebné zařízení se dle jeho slov stává snadno dostupným a může být použito na dálku a umožní omezování osobní svobody, ovládání lidského chování a mytí mozků. Varoval též, že nejde o obavy, které by spadaly do oblasti vědecké fantazie, nýbrž o vážné nebezpečí pro společnost. Denis Le Bihan, výzkumný pracovník francouzské komise pro atomovou energii, řekl na této schůzi, že výzkum mozku dospěl tak daleko, že jsme schopni číst lidské myšlenky. Komise dokonce na toto téma vytvořila studii.

Psychologické zbraně nejsou už pouze v rukou armády. Zprávy o používání těchto psychologických zbraní ovládajících myšlení člověka přichází i z civilní oblasti. Byly například zneužity i proti nevinným civilistům. Za zmínku stojí území Waco v Texasu, kde byla na příkaz Stevena Killiona (náměstek ředitele vládní FBI) použita v roce 1993 tato psychologická zbraň proti asi stovce civilistů. Nikdo dnes radši nechce uvažovat o tom, kam až tyto projekty dochází.

Ale ovládání myšlení bylo použito i přímo na vysokých vojenských činitelích různých států, aby byli poslušní jako roboti a celý národ směřovali dle příkazů tajné světové vlády.

Major americké armády, John D. LaMonthe, který spolupracoval s tajnou vládní zpravodajskou službou DIA, na základě zpracovaných tajných dokumentů v 70. letech uvedl, že výzkum v Sovětském svazu počítá s dálkovým ovlivňováním myšlenek vysokých amerických politiků a vojenských činitelů. Potvrdila to později i sovětská vědkyně Larisa Vilenskaja, která na těchto sovětských vládních projektech pracovala a poté emigrovala do USA. Vilenskaja přiznala, že probíhaly pokusy s dálkovým ovlivňováním televizních projevů vybraných politiků. O sovětských snahách dálkově manipulovat s myšlením lidí se zabývá zpráva tajné americké vládní zpravodajské služby DIA č. PT-1810-12-75.

Po pádu Sovětského svazu a ,,železné opony,, vyšlo mnoho afér na světlo. V březnu 1991 prezident Vědeckovýzkumného sdružení pro studium a výzkum psychofyzikální přírodní problematiky, A.V.K.Brjuchanov, potvrdil existenci vládních technologií pro ovládání mysli a přiznal, že v dubnu 1983 sám pracoval na vládním projektu zaměřeného na manipulaci s myšlením lidí. V této souvislosti se také zmínil o válce v Afghánistánu. Vojáci, kteří odmítali jít bojovat do Afghánistánu, byli odváženi do zvláštního zařízení v Oděse, kde jim byl změněn profil myšlení (vymývání mozku) a poté byli nasazováni do nejnebezpečnějších akcí. Sověti tedy rozhodně za Američany nezaháleli a je prokázáno, že na těchto projektech spolupracovala se Sovětským svazem i naše Československá vláda a armáda. Kromě jiného přímo na tomto poli pracovala Československá akademie věd v Praze, Univerzita Karlova v Hradci Králové a Psychoenergetický institut v Praze, který měl pod patronací ústřední nemocnice, univerzitní oddělení, státní výzkumné ústavy – zejména Fyziologický institut ČSAV, Ústřední institut geologického průzkumu a Výzkumný ústav metalurgický…atd… V Československu byly také prováděny velmi drastické, až brutální pokusy na pacientech právě ve věci ovládání myšlení. Zejména dnes víme o těchto pokusech v nemocnici v Hradci Králové. Bohužel, v ničem jsme nezaostávali za Sovětskými tábory. Pokud vím, Československá armáda, dnes armáda České republiky, nikdy oficiálně tyto pokusy nepřiznala, ale bývalí vojáci, kteří se těchto projektů osobně účastnili již od revoluce mnohokrát oficiálně dosvědčili tyto projekty a média za tu dobu přinesla dostačující důkazy. Kdo nám může zaručit, že tyto pokusy u nás nepokračují? Když se dodnes vše přísně tají, asi to má svůj účel, ani zákon o svobodě informací, který vláda České republiky schválila začátkem roku 2000 je proti tomu nedobytný. Že by se i současná vláda zajímala o to, jak ovládat myšlením svých občanů? Zatím to bohužel jinak nevypadá.

Bývalý generál tajné vládní sovětské složky KGB Oleg Kulagin v srpnu 1990 v Krasnodaru oficiálně přiznal, že vláda vlastní nejen zařízení na masové ovládání myšlení obyvatel, ale i k jejich nervovému poblouznění, dálkovému zhypnotizování, až zešílení. Taktéž ale zařízení, které na stejné bázi dokáže vyvolat jakoukoliv emoci od nenávisti, euforie, strachu po naprostou labilitu. Dokáží též roztrhat přirozený biologický obraný mechanismus člověka nebo jej okamžitě usmrtit a to přímo nebo příkazem k sebevraždě. Vznikají veliké obavy, že tyto zařízení hrají velikou roli v ovlivňování voleb, ale i všeobecné nálady v Rusku i jinde ve světě dle chuti kohosi ,,tam nahoře,, (světovlády). Jde o rozklad osobnosti, který dnes vidíme v praxi pod různými způsoby a důsledky praktikovat po celém světě.

V USA byly sledovány tytéž cíle, vlastně šlo o celosvětový závod, na kterém však paradoxně znepřátelené velmoci horlivě spolupracovaly. Tedy, rozhodně je to důkaz toho, že tyto prostředky ovládající myšlení neslouží k obraně, jak tím byla veřejnost při aférách obelhávána, ale k útlaku obyčejných civilistů. Vždyť na koho chtěly velmoci použít tyto psychologické zbraně, když ne na sebe navzájem? Ano, od začátku zřejmě na nás občany, protože jen vyřazením občanů světa ze hry vysoké politiky přeci vlády budou provždy bez odpovědnosti a mohou si dělat, co se jim zlíbí. Zatímco v ulicích měst budou pochodovat poslušné dělnické zombie. V roce 1995 prohlásil bývalý pracovník výzvědné služby USA major Edward Dames v americké televizní stanici NBC, že americká vláda má elektronické zařízení, které by mohlo implantovat do lidí myšlenky.

Jeden z ústředních amerických projektů se jmenoval ,,MONTAUK,,. Pojmenován byl podle místa Montauk Point, které leží asi 200 km východně od New York City, na nejzazším výběžku Lond Islandu. Jedná se o vojenskou základnu – Montauk Force Base 0773, kde byl umístněn gigantický radar. Ten za pomoci speciálních generátorů, oscilátorů, cívkových systémů, vysokofrekvenčních zesilovačů, PC a antén (delta-T-konstrukce) byl používán k masové kontrole chování občanů a to i za hranice USA. Vše bylo drženo v tajnosti. Podezření vzniklo, až když si lidé všimli, že kolem Montauku ztrácí ptáci za letu naprosto orientaci a ,,bez příčiny,, se bezvládně vrhají k zemi. Ostatně všechna zvířata se chovala velmi neklidně a lidé si stěžovali na bolesti hlavy a zvracení. Nakonec vyšlo najevo, že americká vláda zde již od roku 1970 vysílá po území celého státu vlny pro manipulaci s myšlením obyvatel. Na světlo vyšly také fakta, že celá tato propaganda byla řízena bez souhlasu Kongresu. Aby armáda zajistila účinnost radaru, zprvu prováděla jen drobné pokusy, kdy například zaměřovala jednu budovu s pokusnými osobami, nakonec byli masově ozařováni i vojáci na základně a několik desítek milionů nevinných a neinformovaných civilistů v Long Islandu, New Jersey, New Yorku a Connecticutu. A myslíte si, že se tomu zabránilo? Když vláda vyšetřuje sama sebe, vždy jdou obvinění stranou a tak tyto projekty nadále pokračují a to na mnoha místech světa. Jak jde o podmanění si světa, vlády si nenechají upřít nic a neváhají sáhnout i k největším zvěrstvům, které si jediným razítkem prostě zlegalizují.

V letech 1975-76 byla vypracována pro vládu USA studie s krycím označením NBIT, která byla financována vládní CIA a týká se využití dálkového ovládání mysli občanů. Tato studie byla roku 1979 předložena presidentu USA Jimmy Carterovi, který poté schválil výzkumný program této technologie.

Technologii psychologického ovládání mozků provádí ve velkém i tajná americká vládní NSA. Ta se musí potýkat s neustálými aférami kolem těchto pokusů. V roce 1992 byla proti NSA vedena obžaloba (č.92-0449), ze které vyplývají důkazy těchto praktik hrůzných rozměrů. Píše se zde, že NSA zajišťuje a uskutečňuje sledování a manipulaci s myšlením občanů, změny jejich chování a jejich pocity. V sekci 2 se dále uvádí, že personál NSA se může napojit na kohokoliv v zemi a sledovat jeho myšlení 24 hodin denně. NSA provádí tzv. elektromagnetickou stimulaci mozku pro neurální monitorování na dálku (RNM) a elektronické napojení na mozek (EBL). Vláda dokáže v kterémkoliv člověku vyvolat halucinaci čehokoliv, může promlouvat přímo do jeho hlavy a ještě vnutit zároveň úvahu, že to vše pochází z jeho vlastní hlavy. Dokáží doslova dostat před naše oči jakýkoliv obraz, mohou nás dálkově zhypnotizovat a poté vyslýchat nebo nám v hypnóze zakódují požadované chování v rámci programování mozku. Přirozené lidské signály jsou jednoduše přehlušeny signály umělými stejné frekvence a lidské tělo reaguje poté právě na ně. Signálové zpravodajství NSA má zvláštní schopnost dálkově a nezjistitelně sledovat informace v lidském mozku digitálním dekódováním elektromagnetických (EMF) emisí o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5 miliwattů, které jsou mozkem produkovány. I lidské myšlení je v podstatě určitý fyzikální děj a jako takový je fyzicky nejen zjistitelné (kontrolovatelné), ale i fyzikálně ovladatelné (lze jej uměle měnit nebo přehlušovat stejnou, ale silnější vlnovou frekvencí). Takto lze člověka na dálku sledovat, ale i ovládat, mučit, nechat zešílet nebo i zabít. Kdokoliv se vládě znelíbí, lze jej zdiskreditovat psychickou poruchou a izolovat jej nebo doslova zlikvidovat celou opozici, ať už přímo nebo umělým rozkazem k sebevraždě. A věřte, že funkčnost těchto projektů nezůstává pouze na papíře. Obžaloba 92-0449 uvádí příklad takového zneužití na osobě pana Plaintiffa, který byl od října 1990 do května 1991 týrán vládní NSA použitím dálkového RNM 3D zvuku přímo do mozku. Plaintiff byl spolupracovník NSA a pracoval na těchto projektech. Když se však nechal slyšet, že tento nechutný projekt odhalí, byl NSA právě touto technologií umlčen. V NSA pracuje též skupina lidí zvaná Kinnecom, což je asi 100 lidí, kteří pracujících jako otroci 24 hodin denně v sídle NSA ve Fort Made. Všichni jsou podle obžaloby odposloucháváni na úrovni mozku (sekce 5 obžaloby). Sám jsem měl možnost hovořit s lidmi, kteří jsou taktéž, ať už z politických nebo společenských důvodů takto sledováni nebo trýzněni. S trochou nadsázky mohu říci, že psychiatrické léčebny jsou jich plné. Nyní jde o to, kdo je tam z vlastní psychické poruchy a kdo tam byl ,,dokopán,, a psychicky rozložen právě touto technologií. Rozhodně se tomu nevysmívám. Nejde o úvahu, ale o smutný fakt, který dokazují soudně řešené aféry na celém světě. Jenže případy jednotlivců, i když jsou jich celkově stovky milionů, nikoho nezajímají. Pojďme se tady opět vrátit k masovému měřítku.

Existují totiž mnohé vyloženě nemorální praktiky s těmito psychologickými zbraněmi v masovém měřítku. Americké letectvo totiž používá tak zvané generátory ELF (Etremely low freqency), které dokáží vyvolávat davové halucinace. Dokáží v lidech vyvolat představu čehokoliv a to až do vzdálenosti 12 kilometrů od jeho zdroje. Uvádí se, že tyto stroje se používají při rozhánění masových demonstrací, kdy je demonstrujícím občanům vsugerováno, že je vše v pořádku, a že je čas rozejít se do svých domovů. Lidem tak je znemožňováno svobodně se vyjadřovat a vzepřít se proti zlořádu doby. Pakliže by byly do budoucna tyto stroje používány při každém takovém konfliktu, byli bychom brzy schopni provolávat slávu i té nejohavnější totalitě, kterou lze jen zplodit. Je možné, že dnes jsou touto technologií řízeny už celé národy. Například totalitní Čína nebo Irák, kteří technologii ovládání mysli získali ještě v rámci pomoci Sovětského svazu, ale i dnešní Rusko. Nebylo vám nikdy divné, že přestože zde vládne tak tvrdý totalitní režim a neúnosná bída, že lidé neprotestují? A naopak v masách vycházejí do ulic doslova fanaticky provolávat slávu svým vládním tyranům? Viděl jsem záběry ze Severní Koreje a bylo mi jasné, že to, co vidím není ani strach z vlády ani opravdová láska k ní, ale uměle vyprodukovaný fanatismus technologie vymývání mozku, přesně jak ji známe z odhalených afér. Připadá mi, že přestože si USA hraje na zachránce světa a některé totalitní státy neustále bombarduje, jiné totalitní státy nechává v klidu. Že by pokusná území pro budoucí použití technologie vymytých mozků pro celý svět ve světovládě? Nebo jsou v tom jako obvykle jen mocenské a hospodářské zájmy? Opět lze pouze důrazně varovat před těmito světovládnými snahami manipulovat s lidským myšlením a v návaznosti i chováním.

Představme si město. To město žije normálním životem, ale během několika hodin v něm začnou všichni ztrácet sebekontrolu a rozum. Tehdy je může kdokoliv masově ovládat a vést k čemukoliv a to beztrestně, neboť nikdo neví, proč se tak tito lidé ve městě náhle začali chovat. Kdo by tušil, že je to způsobeno zvukem nebo lépe řečeno ultrazvukem, speciálně upraveným tak, aby šel proti snášenlivosti mozku a plně narušil lidské podvědomí. Představte si jaká katastrofa by se stala, kdyby se takové zvuky pokusil někdo zařadit do vysílání rádia nebo televize, kteréžto média poslouchá a sleduje celý svět. A díky satelitům lze v jediném programu náhle paralyzovat myšlení celého světa a ovládat jím z jednoho jediného zdroje. Je to ideální prostředek pro vyhlášení světovlády, která pak může takto ovládat celý svět. Ale je toto opravdu jen teorie nebo náznak skutečných praktik světovlády? V příští kapitole se podíváme na důkazy...

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře