Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Totalitní světovláda - úvod

Totalitní světovláda - kniha od spisovatele PhDr. Martina Herzána - vyšla poprvé v roce 2000. Od těch dob se šířila jako lavina v desítkách dalších knižních vydáních i na internetu a stal se z ní bestseller. První kniha literatury faktu tohoto druhu, která komplexně v naší zemi ukázala na historické, současné i budoucí praktiky zákulisní světové totalitní vlády v globalizujícím se světě a jejich dopad na člověka i lidstvo jako takové. Kniha, která už v roce 2000 předpověděla den ,,D,, 11. září 2001 a následný teror a omezování lidských práv ve světě směřující k totální a totalitní kontrole občanů. Přesně po deseti letech od vydání prvníh kusů této knihy sepsal její autor PhDr. Martin Herzán v roce 2010 její výrazně rozšířené a aktualizované vydání doplněné o nové fakta a události. Tuto knihu vám nyní předkládáme...

  • totalitni-svetovlada-uvod2

Vážení přátelé, dostáváte do rukou knihu, která může být zdrojem vašeho procitnutí v dnešní době, která je apatická vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové.

Lidem je to neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do jejich životů. Mnozí si to neuvědomují a mnozí před tím úmyslně zavírají oči. Jedno je jisté – lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kdy se budeme muset zříci světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálům jedné globální světovlády.

Dlouho jsem tomu nevěnoval pozornost a když jsem o tom později slýchal, nevěřil jsem. Ale nebyla to vůbec otázka víry. Život sám začínal odkrývat, že ne vše je v takovém pořádku, jak se nám říká a byl jsem svědkem toho, jak jsme my lidé v mnohých věcech vyloženě obelháváni. Když jsem později získal kontakty a stal se také předsedou mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti, dostaly se mi do rukou fakta a důkazy. Musel jsem se tím zabývat a přiznám se, že v té době jsem k tomu měl už i svůj velmi osobní důvod. Přímo v mém životě se totiž začal odehrávat scénář již tolik známý. Od sledování, přes cenzury mých článků, až po zákazy prodeje mých knih. To mě utvrdilo v názoru, že někdo ,,tam nahoře,, má zájem na tom, aby se lidé nedozvěděli pravdu, a že je mnoho utajeného, co vlády úzkostlivě drží jako černé svědomí v archivech své moci.

V této knize si nekladu za cíl, přesvědčovat vás o katastrofických scénářích nebo o světovládném spiknutí. Všechno má svá pravidla. Chci vám jen nastínit na základě skutečných případů, provalených afér, svědectví mocných a na základě odtajněných nebo uniklých vládních dokumentů z celého světa, že tento svět směřuje k vytvoření jedné celosvětové vlády a člověk, jako takový, tam bude mít pouze dvě volby. Buďto bude bohatým otrokem zbaveným osobní svobody a vlastní vůle nebo zemře svobodný, v bídě a perzekuci, na okraji společnosti.

Přátelé, nekladu si v této knize za cíl vás šokovat. Nesnáším bulvární informace a budete-li šokováni tím, co se zde dozvíte, pak vězte, že je to důsledek vaší dosavadní nevědomosti těchto faktů, nikoliv přikrášlováním a zveličováním problému. A vězte, že je toho mnohem více, snad lze hovořit o úspěchu, podaří-li se mi zde odhalit alespoň zlomek skutečného objemu plánů světovlády. Přiznávám, že neznám celou pravdu.

Já zde podávám fakta a v objektivitě zde čtenáři nenutím žádnou svoji ideologii, dávám v knize prostor svobodně přemýšlet...

Knihu nepíši pro peníze ani pro prestiž, vím, že z toho budou zase jen problémy a knihu budu muset stejně po zákazu rozdávat po ulicích. Jediné co chci, je to, abyste byli informováni. Na to totiž máte plné právo. Také máte plné právo tuto knihu vzít a vyhodit ji, pokud vám nebude názorově vyhovovat. Jestli se vám nelíbí, nečtěte ji. Ale jestli chcete o celé věci uvažovat, otevírá se vám veliký prostor na to, abyste sami pátrali po důkazech a tyto nalézali. Jde jen o to, chceme-li být hluší a slepí, ale spokojení nebo vidět a slyšet a znát tak strašnou pravdu. Neptejte se mě, která cesta je správná, musí vám to říci vaše svědomí.

My všichni jsme lidé, kteří mají svá lidská práva. Pokud se o ně nebudeme hlásit a bojovat proti jejich porušování, ztratíme je. Jsou totiž výhodou pouze pro nás. Těm mocným jsou, zdá se, pouze trnem v oku a poslední překážkou k našemu uchvácení.

 PhDr. Martin Herzán

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře