Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Totalitní světovláda: Drogy a tajné vládní programy na jejich šíření, díl 8.

Přátelé, není však zdaleka konec příkladům světovládných snah o zotročení společnosti a manipulaci s jejím myšlením. Právě nyní se dostáváme do velmi závažné sféry. Je to oblast, která byla již od 1.světové války zkoumána a v 50.letech poprvé masově praktikována pro rozložení společnosti a získání kontroly nad vědomím lidstva. Hovořím nyní o drogových programech našich vlád.

  • totalitni-svetovlada-drogy-a-tajne-vladni-programy-na-jejich-sireni-dil-8

Představte si, že se podaří vládám, aby se občané stali závislí na drogách. Potom je lidstvo jen bezbrannou loutkou závislou na příkazech mocných, ale také závislou na dalších dávkách drogy, kterou spravuje-li stát, může ji poskytnout za vzorné chování, ale také nevhodným jedincům odepřít a ti zemřou. Tato hororová scéna je samozřejmě zveličena. Je to ale reálná ukázka toho, kde se může ocitnout náš svět v brzké době. Proč? Protože vlády světa skutečně mají své tajné drogové programy pro ovládání myšlení svých občanů. A důkazů pro toto tvrzení je až příliš, než aby se to dalo přejít.

Americká armáda v roce 1950 zahalila San Francisco a okolí umělým smogem s obsahem bakterií způsobujících pneumonii. Vše bez informování místních obyvatel. Tento pokus trval 6 dní a bylo mu vystaveno 800.000 obyvatel. Armádní generální štáb USA v Pentagonu přiznal v roce 1977, že podobných experimentů vláda USA prováděla v letech 1949 až 1969 celkem 239 a to ve městech New York, Washington, Key West, Panama City, Florida a San Francisco. Tehdy se doslova na desítkách milionů občanů zkoumaly účinky a chování obyvatel pod působením různých chemikálií, včetně drog a psychotropních látek. Vláda tak zkoumala, jak by bylo možné s veřejností nejsnáze manipulovat. Tyto projekty se jmenovaly ,,MK-ULTRA,, a schváleny byly ředitelem vládní CIA, Allenem W. Dullesem, 13.dubna 1953. Na tento projekt navazoval projekt ,,MK-DELTA,,. Ovšem již na přelomu 40. a 50. let vše začalo vládním projektem ,,BLUEBIRD,, ,který byl v srpnu 1951 přejmenován na krycí název ,,ARTICHOKE,,. Tehdejší ředitel CIA, Richard Helms, po odhalení těchto projektů nařídil okamžité zničení podstatné části těchto dokumentů. Výbor senátora Churche však tyto fakta odtajnil a obvinil americkou vládu z nelidského porušování práv občanů. Pokusy však nadále pokračovaly.

Ovšem tlak veřejnosti sílil a připojil se k němu i Senát Spojených států a Výbor Kongresu. Tehdy se oficiálně prokázalo, že organizátorem těchto bestiálních pokusů byla vládní CIA a vláda USA. Ta pod mnohými halucinogenními látkami a drogami manipulovala myšlením mnoha milionů lidí. Sama pak tajně mezi mladými lidmi a studenty šířila drogu LSD a tyto lidi poté kontrolovala. V odtajněném dokumentu vládní CIA z 26.dubna 1952 se uvádí, že droga heroin je běžně používána důstojníky policie a zpravodajských služeb v rámci běžné praxe. Skrze policii pak vláda také distribuovala drogy do společnosti. Knappova vyšetřovací komise prokázala, že většinu drog prodávaných v  newyorských ulicích dodává překupníkům sama policie v New Yorku. Stejní policisté mají na příkaz vlády na svědomí smrtelné dávky heroinu v žilách 8. - 9. letých dětí.

Americká vláda si patrně dala v 50. letech za cíl doslova nacistický ideál. Učinit z národa v následujících letech totálně zdrogovanou společnost závislou na vládě. Jakékoliv policejní razie proti překupníkům drog se tak zdají být pouhou fraškou pro oko občana. Ve skutečnosti jako by šlo jen o konkurenční boj s tou částí mafie, která odmítla s vládou spolupracovat a snižovala tak vládě zisky za vlastní prodej drog.

Dne 3. srpna 1977 se dokonce tehdejší ředitel vládní CIA Stansfield Turner veřejně přiznal Státnímu zpravodajskému výboru a Podvýboru pro zdravotnictví, že vládní drogové testy a operace byly prováděny také v nevěstincích a nočních klubech v San Franciscu a New Yorku, kde byli nic netušícím návštěvníkům tajně podány drogy a poté byli zkoumáni v rámci možné změny sexuálního chování, ale i ostatních forem chování. Tyto kontroverzní projekty se jmenovaly ,,MIDNIGHT,, a ,,CLIMAX,,. Ředitel CIA také dále přiznal vyšetřovací komisi, že podobných experimentů pro změnu chování a myšlení občanů se zúčastnilo nejméně 185 soukromých vědců a 80 výzkumných institucí včetně univerzit. Hned druhý den tuto zpověď otiskl prestižní deník Daily Telegraph a postaral se o další masový odpor veřejnosti proti těmto vládním zvěrstvům. Ovšem tyto pokusy pokračovaly opět dál, pouze s tím rozdílem, že byly lépe utajovány.

Vláda USA doslova jako nacističtí lékaři masově testovala na nevinných a neinformovaných občanech své nelidské pokusy s cílem ovládnutí národa i světa a myšlení lidí. Jen si srovnejte fakta z koncentračních táborů a snahy hitlerovských lékařů o umělou kontrolu vědomí, která byla po druhé světové válce roku 1945 odsouzena norimberským tribunálem pro válečné zločiny.

Jeden z hlavních vládních spolupracovníků v této oblasti byl vedoucí psychologických výzkumů univerzity v Michiganu, profesor J. McConnell. Ten otevřeně přiznal : ,,Washington (vláda USA) sní o dni, kdy bude možno pomocí drog a hypnózy kombinovat ztrátu paměti s důmyslným systémem pobídky a trestu, aby dosáhl absolutní kontroly nad vědomím lidí.“

Čím se vlastně liší tyto snahy od slov a činů hitlerovského Německa? Snad jen tím, že jsou ještě mnohem masovější a dokonalejší. Americká vláda taktéž testovala tyto drogové preparáty na bezbranných dětech v dětských domovech, pacientech nemocnic a psychiatrických léčeben a nejhorší pokusy musí snášet vězni.

Přes norimberské zásady a mezinárodní konvence OSN a Ústavu Spojených států, USA doslova mučí ve svých věznicích laciný pokusný materiál pro změnu myšlení. Nejhorší pověst má věznice v Butneru v Severní Karolíně a starší pokusné zařízení v Marionu ve státě Illinois. Chemoterapie a používání tzv. ,,chemických klacků,, je zde na denním pořádku. Do vězňů se zde láduje torazín, librium a valium. Účelem je uvrhnout vězně do úplné pasivity. Preparátem prolixin jsou u nich vyvolávány naopak deprese, které vedou mnohé vězně až k sebevraždě. Jen v roce 1975 bylo použito nejméně 3600 amerických vězňů pro nelegální vládní pokusy. Vláda na nich doslova jako na morčatech beztrestně zkoumala nové chemické preparáty a účinky drog. Sdružení farmaceutických výrobců USA přiznalo, že 85 procent veškerých testů nových léků je zkoumáno na vězních (přestože je to zákonem zakázáno). Dalším pokusným místem je věznice San Quentin, která je známá jako místo, kam vláda USA odklízí politické vězně a ideologicky nevhodné. Zde se užívá plynů a tzv. ,,zastrašujícího prášku,, - drogy způsobující strach a depresi. Ve věznici Vaccaville tuto drogu též používají a popisují, že vězni po ní prožívají pocity podobné tonoucímu člověku. Vládní CIA také proplachovala mozky ve věznicích v Atlantě ve státě Georgia a ve městě Bordentown v New Jersey, federální věznici v Alabamě a Holmsburgu v Pensylvánii. Ve městě Providance ve státě Rhode Island zase CIA prováděla pokusy s drogami na duševně nemocných lidech. Projekty ,,BLUEBIRD,, a ,,ARTICHOKE,, se prováděli v desítkách amerických nemocnic na nevinných pacientech. Například v New Yorku v nemocnici Mount Sinai, ale i v kanadském Allenově institutu psychiatrie při montrealské univerzitě. Kromě univerzit do toho byla namočená i akademická půda, armádní a policejní složky, vláda USA a zejména ministerstvo zdravotnictví, obrany, školství, sociálního zabezpečení a co je smutné i ministerstvo spravedlnosti. Snad právě proto nikdy nebyly tyto zločiny odsouzeny jako nespravedlivé.

Ale víte co je nejstrašnějšího na celé věci? Nejen miliony obětí, ale i ten fakt, že tyto bestiální pokusy na lidech prováděli vysokoškolsky vzdělaní lidé, lékaři a vědci, vláda a zákonodárné sbory. Na takovýchto prohnilých základních hodnotách státu a občanské společnosti nemohlo vzniknout nic jiného, než lež, násilí a útlak slušných a obyčejných lidí.

Sám prezident Světové psychiatrické asociace, Dr. Ewen Cameron, byl v 60. letech vládní CIA požádán, aby spolupracoval na vládním projektu s drogou LSD pro rozložení vzorce chování člověka a jeho přeprogramování či vymytí mozku. Prezident Cameron se tohoto skutečně ujal. Sám v Allainu v Montrealu testoval z dotací vládní CIA tyto nelidské pokusy. Cameron prováděl tzv. ,,spánkovou terapii,, , při které uváděl pacienty na celé měsíce do bezvědomí, aby jim poté prováděl silné elektrošoky a dávkoval do nich drogu LSD. Poté byly přidržováni pod silnými sedativy při vědomí a do uší jim byly pouštěny v rámci přeprogramování mysli stále dokola stejné informace. Někteří slyšeli tytéž slova čtvrt milionkrát. Jde o doslovné vymývání mozku. Po těchto testech žalovalo mnoho jeho americkou vládu každý po 1.milionu dolarů. Je zvláštní ironií nebo bohužel běžným faktem, že Dr. Cameron přes své bestiální pokusy na lidech, byl ještě předtím členem norimberského tribunálu, který soudil nacistické válečné zločince, kteří páchaly tytéž zvěrstva za II. světové války.

Studie uvádí, že například droga LSD byla jen mezi lety 1949-1959 testována asi na 40.000 pacientech (a to jen v USA). Odtajněný dokument vládní CIA z 16.listopadu 1953 dokazuje, že vedení CIA objednalo ve Švýcarsku drogu LSD a to v neuvěřitelném množství 100 milionů dávek, tedy dost na to, aby vláda touto drogou zparalyzovala půlku národa.

Vládní snahy o zdrogovanou společnost prosvítají v praxi na světlo i dnes. Vezměme si jen statistiku. Podle studie amerického ministerstva zdravotnictví, vzrostla v letech 1992-1995 spotřeba drog u dětí 12-17 let o drtivých 78 procent. Počet dětí, kteří berou alespoň jednou měsíčně kokain, se zvýšil jen za tyto tři roky dokonce o 166 procent. Mohu se tedy domnívat, že plán vychází?

Je faktem, že vládní CIA drogy nejen kupovala, ale i sama v tajných továrnách vyrábí. Bývalý agent CIA prohlásil, že CIA zbudovala několik laboratoří na výrobu LSD v oblasti sanfranciského zálivu. Výroba gigantických rozměrů je však tajena velmi důsledně. S dovozem drog na vládní účet je toho známo více. Senátor USA Bill Cooper v květnu 1989 uvedl, že tehdejší prezident USA, George Bush, který je zároveň obchodním ředitelem ZAPATA OIL Company v Texasu, skrze tuto společnost experimentoval s novými technologiemi mimopobřežního výcviku. Uvedl, že prezident Bush dal plný souhlas k tomu, aby byly drogy dováženy do USA rybářskými loděmi z Jižní Ameriky na Bohrinseln a odtud dopravovány do USA zásobovacími loděmi, které nepodléhaly celním kontrolám. Bush přizval podle senátora Coopera ke spolupráci na tomto plánu i CIA. Celý plán funguje údajně dodnes, přestože se během doby přišlo na další a výhodnější metody dopravy drog do země.

Ve skutečnosti neexistuje žádné světové hospodářství. V zákulisí existují pouze dvě celosvětově vládami uznávané platidla – ropa a drogy. Dobře dnes víme, že většina válek, které se zúčastnily USA, bylo jen a pouze pro ochranu svých ropných zájmů (Irák a další). Ostatně bylo to již mnohokrát přiznáno vládními činiteli USA. A stejné je to i s drogami. Například válka ve Vietnamu, kterou oficiálně USA omlouvaly bojem proti komunismu a útlaku obyvatel, měla podle mnoha svědectví jeden jediný záměr, udržení si drogového postavení v této asijské oblasti.

Vládní CIA totiž vyráběla opium v oblasti ,,Zlatého trojúhelníku,, v jihovýchodní Asii. Zisky z obchodu s touto zakázanou drogou vláda USA údajně používala k financování svých válek. Obchod s drogami se uskutečňoval prostřednictvím generála Vang Pao, který s USA bojoval proti severnímu Vietnamu. Výměnou za to mohl generál Vang Pao používat americkou leteckou společnost Air America k přepravě opia ze svého území. Opium se přepravovalo ze ,,Zlatého trojúhelníku,, na obrovskou tajnou americkou základnu Long Tien. Odtud putovalo loděmi přes Francii do USA. Tyto fakta po válce ve Vietnamu potvrdil i největší výrobce opia v této oblasti Khun Sa, když přiznal, že obchoduje se CIA, která skupuje celou jeho úrodu opia. Americký historik Dr. Alfred McCoy potvrzuje, že tyto nelegální příjmy americké vlády a obchodování s opiem bylo záměrně drženo před Kongresem v tajnosti, neboť byly obavy, že by takové operace Kongres neschválil. Americký odborník přes drogové závislosti Allen Ginsberg při senátním přelíčení, které bylo vedeno proti vládní CIA, uvedl v obžalobě před Senátem, že CIA pašovala celých 8 let z Vietnamu drogy (zejména heroin) v mrtvých tělech amerických vojáků, které byly poté policií distribuovány překupníkům v USA. Faktem je, že po válce ve Vietnamu, jak asi všichni dobře víme, byla americká armáda kritizována za to, že vyvíjí malé snahy o osvobození amerických zajatců ve Vietnamu. Později byla dokonce obžalována z úmyslného maření záchrany svých vojáků. Jak se ukázalo, vláda USA se bála, že tito vojáci vědí až příliš mnoho o drogových operacích armády a CIA, kterých se museli účastnit a bála se, aby doma nepromluvili. Ale oni nakonec mnozí promluvili a celá věc došla v Kongresu.

Tajná vláda však sama o sobě neužívá drog pouze k ovládání společnosti, ale manipuluje s nimi i vládami a nejvyššími představiteli států, aby je programovala dle svých světovládných zájmů. Americký generál, William Creasy, který v americké armádě vyvíjel programy drogových operací, byl předvolán v roce 1959 před výbor Kongresu, aby objasnil tyto armádní programy. Tehdy generál Creasy pohrozil Kongresu tím, co by se stalo, kdyby někdo podal drogu LSD členům Kongresu. Reprezentant Kongresu, James Fulton, okamžitě zareagoval slovy: ,,Vy jste to už někdy zkoušeli i na Kongresu?“ Tehdy generál Creasy před Kongresem přiznal: ,,Mohu vás ujistit v jedné věci, armádní chemický sbor to zatím nepovažoval za nutné.“

Tím ale přiznal, že armáda USA je připravena kdykoliv ovlivňovat drogami Kongres, potažmo celou americkou vládu. Prvním šokem bylo, že místo toho, aby Kongres zakázal nebo vedl sankce proti těmto pokusům s drogami, krátce po slovech generála Creasyho, schválil Kongres výrazně zvýšený rozpočet pro jeho chemický armádní sbor a drogové programy na lidech. Americká armáda poté založila vlastní vojenské jednotky, které nesly krycí název EA-1729 a šlo o vojáky, kterým byl pravidelně s požehnáním Kongresu vymýván mozek drogou LSD. Byla to armáda zombií. Do poloviny 60. let to bylo 1500 vojáků. Některá z těchto cvičení byla armádou USA dokonce filmována a poté oficiálně představena členům Kongresu. Šokem tedy je, že americký Kongres o tom celou dobu nejen věděl a nic proti tomu neudělal, ale naopak pomáhal těmto zločinům jak jen mohl. Droga LSD se krátce poté stala beztrestným způsobem, kterého policie, CIA i armáda používala při výsleších, ale i k hromadné manipulaci společností. Veškerá demokracie selhala.

Selhala natolik, že vláda USA vyrazila do ulic a jak jsem již psal v začátku tohoto tématu, drogou manipulovala v celých městech desítkami milionů občanů. Cílem bylo připravit dokonale poslušné a smysly zbavené lidstvo na den ,,D,, - den vyhlášení světovlády. Od testů se přecházelo pozvolna k cíleným akcím. Generál armády USA William Creasy přiznal, že pomocí drog vláda USA narušovala pokojné demonstrace, aby lidé nemohli proti ničemu protestovat. Drogy vytvářeli v protestujících iluzi toho, že vše je vlastně v pořádku a není důvod se bránit. Na příkaz prezidenta USA, Richarda Nixona, z roku 1969, byl rozšířen tajný plán vládní CIA, která při podobných demonstracích (zejména pod projektem ,,CHAOS,,) rozprašovala do davu tzv. ,,svědící prášek,, , což byla droga, která občany přinutila k umělému útlumu. Přitom tentýž prezident Richard Nixon jen rok předtím postavil svoji prezidentskou kampaň na zneužívání drog. Ať žije demokracie!!!

Pod tlakem znechucené veřejnosti sice americký Kongres v roce 1977 oficiálně zakázal další vládní výzkum a veškeré experimenty se změnou vědomí, ale hned v dalším roce vypukly další aféry. Byl to pouze záměrný tah k oklamání veřejnosti, aby věřila, že vše skončilo. Avšak sám ředitel CIA, R.Helms, po svém odstoupení veřejně přiznal, že celé tyto vládní projekty na ovládání myšlení lidí byly po tomto zákazu pouze lépe utajovány. Tyto slova se potvrzují dodnes.

Vlády a zejména jejich výkonné složky včetně armády chtějí drogami změnit svět. Bývalý ředitel výzkumu psychické zátěže armády USA, Dr. Wayne Evans, který při své práci musel drogami manipulovat s lidmi, nakonec v roce 1961 přiznal: ,,Mělo by být známo, že svět, tak jak bude vypadat za 15 let, leží dnes již na stole ve výzkumných laboratořích.“ Pro každého z nás se zde najde jistě dostatek drog na to, abychom prohlašovali slávu světovládě a otrockému systému.

V letech 1966-1970 armáda USA testovala ve Vietnamu drogu zvanou BZ, která vyvolává šílenství. Přestože úředníci ministerstva obrany varují, že tato droga hraničí až se smrtelnými účinky, armáda USA si nahromadila více než 50 tun drogy BZ, což je dost na to, aby proměnila všechny lidi na světě v totální šílence. Odtajněná zpráva vládní CIA ze 4. září 1970 přiznává, že tato droga je používána k potlačování různých demonstrací a nabádá k širšímu využití v civilním sektoru.

Generál armády USA pro chemické prostředky, William Creasy, muž číslo jedna v drogovém programu americké armády, veřejně prohlásil, že pokud by vláda dostala drogu do městských vodovodních rezervoárů nebo ji rozprášila formou aerosolu ve vzduchu, všichni lidé daného města, státu nebo kontinentu budou beznadějně sfetovaní. Pod vlivem šíleného plynu se nezmůžou ani na sebemenší protest… Lze tak během jednoho dne ovládnout celý svět…

Ale není to jen teorie, vzpomeňme, jak v roce 1950 vláda USA záměrně v jediném pokusu vystavila 800.000 neinformovaných občanů ve městech vlivu plynu ovládajícího myšlení a chování. Vláda v roce 1977 poté přiznala, že jen mezi lety 1949 až 1969 podobný pokus zopakovala celkem 239 krát a celkový počet testovaných lidí přesáhl půlku národa USA (tehdy přes 100 milionů obyvatel). Tento případ jsem zde již popisoval před několika stranami.

Tyto masové zločiny, ač byly často odhaleny a odsouzeny (byť jen morálně), mnohé zůstávají utajeny a jako utajené i dnes pokračují. A fakta o tom, že vláda může jednoduše drogu rozprášit nad městem pak není dokázána pouze oficiálními vládními přiznáními a vyšetřovacími komisemi Senátu či Kongresu, ale i případy, které dodnes nikdo nevysvětlil….

V roce 1961 zaplavila město Rio del Mar v Kalifornii doslova hejna psychotických ptáků. Ptáci, kteří jsou velmi citliví na obsah atmosféry, začali náhle masově vrážet do domů, vráželi do aut a jako déšť padali bezvládně z nebe do ulic. Co způsobilo tento šokující jev není známo. Že by jeden z pokusů rozprašování drog?

16. srpna 1951 doslova zešílelo celé město Pont-Saint-Esprit ve Francii. Všichni občané byli náhle zbaveni mysli. Stovky jich běhali po ulicích a křičeli, že je pronásledují šelmy. Jiní se svíjeli jako v epileptickém záchvatu. Mnoho občanů vyskákalo toho večera z oken svých domů. 5 občanů tehdy zemřelo a ti, kteří přežili, trpěli celé týdny psychickými poruchami. Co se stalo onoho večera v poklidném francouzském městečku? Až téměř po šedesáti letech přinesla dne 24. srpna 2010 televize BBC důkazy, že šlo o projekt CIA, v němž testovala na nic netušících civilistech účinky drogy LSD, kterou se snažili vyvíjet do podoby zbraně.

Nenechte se mýlit tím, že hovořím většinou jen o USA, je to nejlépe zdokumentované území. Ale je známo, že tyto pokusy dělal i Sovětský svaz, ale i desítky západních a východních států. V 50. a 60. letech byly drogy LSD podávány britským vojákům, další státy následovaly. Ve východním bloku Sovětský svaz nařídil podobné pokusy s drogami všem ideologicky přidruženým státům. Sovětský svaz měl nejdříve plán drogami rozkládat západní velmoci, ale brzy poznal, že by zbytečně plýtval tak drahou surovinou, když ji může použít na vlastním území k potlačování vzrůstajícího občanského odporu a k prohlubování a udržení si oddanosti občanů.

V těchto pokusech na ovládání myšlení a chování společnosti byla vedle dalších východních států Sovětským svazem přinucena spolupracovat i naše země. To, že Československá armáda také podávala drogy svým vojákům je dnes už věc známá. Málo se však ví, že celá naše vláda byla zapletena, stejně jako vláda USA, SSSR a dalších států, do distribuce drog. Generál Jan Šejna, který byl před rokem 1968 sekretářem Rady obrany Československé republiky, přiznal, že nejvyšší politikové východního bloku, včetně Československa, jsou zapleteni do distribuce drog. Ty sloužily k vývozu, ale i pro zdejší trh. Drogy měli podle generála Šejny sloužit k rozkladu společnosti. V roce 1967 vlastnila vláda Československa už 2500 svazků o osobách, které je možno vydírat kvůli drogám. Do těchto projektů byla i na našem území kromě Státní bezpečnosti (StB) zapojena i Sovětská tajná služba KGB. Ostatně, přátelé, nezdá se Vám podezřelé, že tak náhle po celém světě vyvstal po 50. letech celosvětový problém s drogami? A zrovna tehdy, kdy vlády světa začaly drogy testovat masově na lidech? Všimněte si, že takřka každá droga, která se od 60. let objevuje na černém trhu, včetně kokainu, heroinu a stovek dalších, byla předtím zkoumána, připravována a testována vědci z armády a vládní CIA. Ať už tyto drogy vlády vyrobily úmyslně k rozvrácení společnosti nebo jako léčivo, které se ukázalo být omamným a závislým, je potřeba vědět, že drogy nevznikly samy od sebe, ale vecpaly je do chřtánu společnosti naše vlády a věda. Důvod ?!?

Ve světě neexistovaly s drogami žádné mantinely, zvláště šlo-li o Sovětský svaz. Ještě v roce 1955 sice Chruščov prohlašoval, že použije drogy jako zbraň proti západu, v 60. letech však začaly tyto velmoci spolupracovat. A jak jsem již uvedl, jestliže dva jediní rivalové, dvě jediné velmoci začnou spolupracovat, pak výsledkem jistě není zdrogování sebe navzájem, ale nás obyčejných lidí pro změnu vzorců chování mocenským zájmům. Tato zákulisní spolupráce zajišťovala kvalitní přísun testovacího materiálu (lidí) a zajištění dostatečného množství drog. V roce 1963 dostala vláda Československa příkaz z Moskvy k založení vlastní drogové sítě. Československá vláda spravovala drogovou síť takřka ve všech zemích Jižní Ameriky. V roce 1965 vstoupila česká tajná služba do styku s označenými bankami a konstatovala, že všechny jsou ochotny prát špinavé peníze. Dr. Joseph Douglas, poradce tajné vládní služby DIA, přiznal, že všechny drogové operace sovětské KGB byly předem projednávány se západními bankami. Tedy je jasné, že mezinárodní drogová síť byla sítí skutečně světovou bez politických nebo ideologických předsudků. A jak je to dnes? Po roce 1989 dostala naše vláda nový znak a vládu. Věří někdo, že tak giganticky rozjetý plán by měl zkrachovat jen kvůli změně systému? Není to spíše tak, že právě změna systému byla koncem bariér teprve totálního rozmachu? Nevím, ale podíváme-li se, jak drasticky přišel po revoluci 1989 do naší společnosti drogový problém, v určitých souvislostech lze jistě hovořit o úspěchu ,,určitých skupin,,. Kde se vzalo po revoluci najednou tolik drog a závislých, kteří padali doslova v zástupech do chodu naší společnosti? Ale dnešek ještě nelze hodnotit objektivně, to udělají až jiní. Jisté je však jedno. Přestože se dnes ví, co se v našem státě dělo, proč se právě o tomto tématu bojí současný režim mluvit? Proč to neodsoudili jako stovky dalších zločinů komunismu? Je snad zákulisí stejné jako předtím? Že jen loutky se vyměnily? To se mohu domnívat. Patřím totiž mezi lidi, kteří se nespokojí jen s úsměvy politiků z plakátů, ale s faktickými činy. 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře