Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Totalitní světovláda - Dokonale zotročená společnost, díl 5.

(Pokračování z předchozí kapitoly). V té chvíli se stal mikročip středem zájmu. Zjistilo se totiž, že frekvence sestrojeného mikročipu měla funkční účinek na chování člověka a tak začal výzkum s vyhlídkou úpravy chování. Začalo to pokusy na zvířatech v horách Sacramenta a v Los Angeles v Kalifornii, ale nakonec došlo i k masovým tajným pokusům na lidech...

  • totalitni-svetovlada-mikrocipy-k-ovladani-svetove-populace-dil-5

Chovali se k lidem jako k dobytku. Vyhledávali laciný zkušební materiál, na kterém by mohli pod záštitou americké vlády beztrestně zkoumat. Platili bezdomovcům v USA, kteří se rádi za každý dolar podvolili i nelidským pokusům. Jezdili ale i do Indie pod falešnými záštitami humanitární a zdravotní pomoci místním občanům. Jeden z projektů se jmenovat ,,PHOENIX,, a v něm byl mikročip zkoumán na válečných veteránech z Vietnamu. V tomto projektu byl vyvinut mikročip regulující hladinu adrenalinu v krevním oběhu. Zjistilo se však, že mikročipy mohou také přivodit migrénu, sexuální povzbuzení i sexuální ochablost. Především ale změny v lidském chování.

Bylo zjištěno, že pomocí těchto mikročipů napojených na nervová centra, lze plně ovládat člověka, jeho tělesné funkce i jeho myšlení a chování. V plné míře to potvrdily právě masové pokusy na lidech. Jakmile byla potvrzena tato skutečnost, že mikročip dokáže manipulovat lidským myšlením a chováním, vláda USA okamžitě investovala 1,5 milionů dolarů na vyhledávání místa na těle, kam by bylo nejvhodnější mikročip voperovat, aby měl maximální účinnost. Byly určeny dva body. Čelo a hřbet pravé ruky. Jak říká Dr. Sanders, funkce mikročipu byla založena na elektronické akupunktuře. Člověk, který měl pak tento mikročip v těle mohl být vlastně robot, bytost zbavená vlastní vůle, za kterou rozhodují jiní pomocí počítače, na který je mikročip napojen. Kdokoliv mohl takovému člověku poručit, aby věřil tomu nebo onomu, aby volil tu nebo jinou stranu, aby někoho zavraždil nebo byl naopak oddaným beránkem, či snad jako otrok pracoval kdekoliv a jakkoliv dlouho bez zbytečných dotazů a zdarma. Tvůrci světovlády si byli okamžitě jisti, že to je způsob, kterým světovlády dosáhnou, udrží ji a všechny lidi na světě budou centrálně z jednoho místa ovládat mikročipy. Už chápete tu chronologii od tajných databází o vašem soukromí, přes platební a identifikační karty, čárový kód až po mikročipy v našich tělech? To není žádné sci-fi, ale tvrdá realita.

Proč se vláda USA vykašlala na zdravotní program umělých nervů pro onu ženu a přikázala přesměrovat výzkum na ovládání vědomí? A když se výzkum podařil, proč neeticky místo ukončení vláda USA okamžitě investovala dalších 1,5 milionů na vyhledání nejvýhodnějšího místa v těle pro implantaci tohoto mikročipu? Protože cílem není pomoc, ale zotročení. Tento mikročip měl 250 000 jednotek a kromě ovládání člověka je zároveň jeho identifikací, neboť v mikročipu jsou zaneseny všechny informace o daném člověku, včetně těch nejintimnějších.

Jak dále říká Dr. Sanders, při práci na tomto projektu si nikdo z pracovníků nevšímal jeho cíle – označit všechny lidi žijící na této planetě. Jednou za ním přišel vládní úředník a řekl, aby si informace o tom, že už je mikročip hotov nechal pro sebe. Šlo o tajný vládní projekt, proti kterému by se okamžitě zvedly po celém světě ty největší protesty.

Doktor Carl W. Sanders byl na jedné světové schůzi, kde se diskutovalo o tom, jak by se dali právě lidé s mikročipem zároveň identifikovat. Náhle přišel hrůzný nápad: ,,Pojďme toto realizovat a na veřejnosti prohlásíme, že je to ve prospěch opuštěných dětí“. V tomto duchu probíhala celá diskuse. Bestiálně zneužili tisíce bezdomovců, vězňů, pacientů nemocnic i psychiatrických léčeben a dětí v dětských domovech, zvláště na Floridě, kterým voperovali mikročipy a poté je identifikovali jako dobytek. S tím byly spojeny i nelidské lékařské pokusy na dětech, které měl mít pod ochranou stát. Když se toto provalilo a vzniklo veřejné pobouření, vládní CIA poté přišla s nápadem dát obrázky opuštěných dětí na kartony od mléka. Od té doby jsou mikročipy uznávány naivně jen díky nějakým obrázkům. Byl to nechutný útok na soucit veřejnosti. Ale to slouží účelu, je to záměr. Dr. Carl W. Sanders se osobně zúčastnil 17. celosvětových schůzí, kde se toto téma prodiskutovávalo. Schůze v Bruselu a Lucemburku se spojily pro financování tohoto projektu z celého světa. Nikdo proti této bestialitě neprotestoval.

Oni budou mikročipy zavádět do těla člověka injekční jehlou nebo jej voperují do těla našich dětí hned po narození pro záměry identifikace a manipulaci naším vědomím. Ostatní by měli dostat mikročipy, ať už s tím souhlasí nebo jsou logicky proti. Vlády uvažovaly o projektech, jak by se daly tyto mikročipy zavést do všech lidí bez jejich vědomí a souhlasu. Bylo navrženo, že se tak má stát formou běžných očkování, kdy bude mikročip zaveden tajně v již připravených jehlách do našich těl. Vzpomeňme na aféru ve Švédsku. Jsou připraveny i projekty, kdy budou v různých částech světa falešně řízené fámy z vládních kruhů, že tam a tam se vyskytla nebezpečná infekce či epidemie a všichni musí být proti ní očkováni. Tehdy by si člověk ze strachu nechal vpíchnout cokoliv. Podobně je tomu i v případu vládami řízené epidemie ptačí chřipky z let 2009-2010. Ale byly vyvinuty i speciální programy únosů lidí a jejich lékařské prohlídky a identifikace mikročipy, aniž by o tom unešení věděli. O tom si ale ještě povíme, nebo´t to nelze odbýt pár větami.

Sám prezident USA Ronald Reagan měl pravomoc podle zákona ,,Emigration of Control Act,, z roku 1986, sekce 100, rozhodovat o tom, jaký typ identifikace lidí bude zvolen. Zda-li to bude neviditelné laserové tetování čárovým kódem nebo elektronický mikročip v těle člověka. Vezměte na vědomí tato fakta, přátelé.

Dr. Carl W.Sanders dále přiznává, že vláda USA uvolnila 500 milionů dolarů pro zaplacení (podplacení) médií, aby veřejnosti předkládali pouze kladné hodnocení této technologie označení lidí na Zemi mikročipem a falešně tak manipulovali veřejným míněním. Je to celé jeden velký podvod a největší zločin proti lidskosti, který bude kdy spáchán. Bude to nejdokonalejší totalitní systém všech dob.

Přátelé, tato fakta poskytl světu oficiálně a na vlastní riziko přímo Dr. Carl W. Sanders, který měl vyšší pověření v tomto projektu a zodpovídal vládě za sestrojení tohoto mikročipu. Neúčastnil se však už jeho zneužití proti lidstvu v ideálech světovlády a ve svém znechucení nad vzniklou situací podal tyto informace světu.

Lidé se tomu musí postavit. Jde skutečně o nejhorší totalitu všech dob. Vždyť veškeré totalitní systémy v historii ,,pouze,, tyranizovaly občany, ale slušní lidé se mohli stavět proti tomu a ve skrytu duše měli vlastní opoziční pravdu. Jenže nyní to zachvátí přímo myšlení všech. Všichni budou muset poslouchat a všichni to také dělat budou, protože světovláda nebude manipulovat jen našimi životy, ale i myšlením. Už nebude cesty zpět. Nebude nikdo, kdo by nesouhlasil, nebude nikdo, kdo by měl vlastní rozum pochopit pravdu a postavit se proti takovému systému. Naše mozky budou řízeny z jednoho světového centra a naše životy navždy ztraceny. Budeme otroky ať se nám to líbí nebo ne a budeme poslušní všichni do jednoho všemu, co nám kdo přikáže. A nejstrašnější je, že to, co se zdá jako nepovedený román nebo hloupý vtip, je tvrdou realitou. Líbí se vám to?

Tyto mikročipy jsou součástí globálních snah o totálně poslušné a zotročené lidstvo. Dnes už to snad není takovým tajemstvím jako před pár lety. V USA je státně patentováno hned několik druhů takových mikročipů určených do lidských těl pro záměr kontroly. Například americký patent č. 5166676 z 24. listopadu 1984 a mnoho dalších.

Všimněte si prosím, že tyto mikročipy ovládající lidské myšlení a chování jsou podporovány vládami po celém světě. Například v USA probíhal dlouhou dobu pokus s těmito mikročipy na zdejších vojácích. Těmto americkým vojákům byl voperován do těla mikročip, o kterém již byla zmínka. Ten člověka zbaví vlastní vůle a takový voják poté šel i do toho nejstrašnějšího boje bez jediné morální zásady a strachu. Byl doslova chodící bestií. Odhodlaně šel bojovat proti komukoliv a za jakoukoliv ideologii, pouze na základě rozkazu. Takový voják byl navíc částečně odolný proti různým zraněním, neboť mikročipy, jak známo, neovládaly pouze chování člověka, ale z velké části přímo i jeho tělesné funkce. Přes mikročip tedy bylo možné i některá vážnější zranění přinejmenším eliminovat v účinnosti na nějaký čas. Tito vojáci s vymytým mozkem, kteří byli vlastně roboty, použila armáda USA údajně již ve válce ve Vietnamu. Kdo si však myslí, že se z těchto ,,nadlidí,, staly elitní jednotky americké armády, je na omylu. Armáda tento způsob nikdy nedokázala masově praktikovat, neboť vojáci se často vymykali kontrole a velice často útočili i na vojáky z vlastních řad, ba co více, mnohdy se totálně obrátili proti svému tvůrci. Jenže tato situace se týká konce 60. let a za tuto dobu byl tento systém zdokonalen. Ostatně zprávy o používání vojáků s těmito mikročipy přicházejí i dnes a je zřejmé, že tito vojáci jsou nasazováni do mnoha ozbrojených konfliktů. Příkladem lze uvést rok 1978, kdy Spojené státy společně s Francií potlačovaly v Zairu lidové povstání v provincii Shaba. Po tomto konfliktu byl objeven u několika amerických vojáků v dolní části temene hlavy elektronický přístroj (mikročip). Nikdo kromě Američanů samotných tehdy zřejmě ještě neznal pravý účel těchto zařízení.

Jistě by bylo vhodnou pietou podotknout, že při pokusech s touto technologií byli zneužíváni proti své vůli vězni, pacienti psychiatrických léčeben, bezdomovci a děti v dětských domovech a nemocnicích. Zvrhlost těchto bezbožných pokusů a snah došla tak daleko, že se vážně uvažovalo, zda-li by se nedali případně z věznic najmout osvědčení a špičkoví zabijáci, kteří by ať už s mikročipem nebo bez něj, za pouhý příslib svobody a anonymity, tvořili vlivné posily v různých konfliktech nebo dle vládou předložených seznamů na vlastní vrub likvidovali nevyhovující jedince uvnitř svého státu. O tom, že nezůstalo jen u vážných úvah si ještě povíme.

V 70. letech se k tomuto účelu používaly mikročipy vyvinuté v projektu ,,PHOENIX,, , které zvedaly v člověku hladinu adrenalinu natolik, že byl chodící bestií. Později tuto funkci nahradily mikročipy napojené přímo na mozkovou činnost a nervová centra člověka.

V roce 1995 se proti těmto projektům veřejně ohradil vysoký úředník Ministerstva obrany USA Lawrenc Korb, když prohlásil: ,,Studie Ministerstva obrany umožní vyrobit armádu zombií.“

Ale netýká se to jen vojáků. V roce 1994 guvernér USA za Nové Mexiko, G. Johnson, navrhl vládě, aby byly mikročipy ovládající myšlení povinně zavedeny do mozků všech vězňů za účelem změny chování. Tento mengelovský ideál byl nakonec vládě navrhnut ke schválení jako nový zákon Dr. Varnysem v roce 1996. Jenže jak se ukázalo, vládní zpravodajská společnost U.S. Intelligence Community nečekala na legalizaci a už v roce 1995 použili tuto technologii na vězních ve Fort Made v Marylandu. Ovšem, když to vyšlo najevo a vláda byla žalována za zneužití těchto operací, tato žaloba byla ze zcela nelogických důvodů soudem zamítnuta. Taková je demokracie vyšších zájmů.

Před rokem 1998 unikl z bezpečnostního oddělení Intelli-Connection počítačového kolosu IBM dokument označený ,,Pouze ke čtení: Skupina projektu 7A,, a je v něm zdokumentováno testování neurálního mikročipu nazvaného IBM 2020. Tento mikročip byl vyvinut speciálně pro implantaci do vězňů a testován byl bestiálním způsobem ve státních věznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i soukromých sanatoriích, přestože to bylo v rozporu s federálními směrnicemi. Podle odhalených dokumentů byli vězni podrobeni testům ve zkušebním ústavu v kalifornském Pelican Bay, ale bylo jim řečeno, že se jedná pouze o běžné lékařské prohlídky. Ve skutečnosti jim byla vpíchnuta nově vyvinutá sedativa a během dalších 60. až 90. minut jim byl do těla tajně implantován mikročip. Do 48 hodin po operaci pacienti trpěli slabým krvácením z uší a nosu, což bylo způsobeno touto operací. Vězňům bylo však řečeno, že je to důsledek podávaných léků. Po několika týdnech testování jim byly zase mikročipy tajně vyjmuty pod zástěrkou další léčby. Z nic netušících vězňů se staly doslova chodící a mluvící záznamníky podrobené neustálému sledování. Dalším výsledkem bylo, že pokusné osoby upadly do letargie a spaly 22 hodin denně, pokud jim byly jejich mikročipy nastaveny na frekvenci 116 Mhz. Tyto testy nadále pokračují a v  Massachussets již začali propouštět vězně s mikročipy do společnosti. Argumenty, že je to z důvodu bezpečnosti jsou jen zlomkem pravdy.

Ve Velké Británii se pracuje na podobném projektu ,,SOULCATCHER 2025,, ,který se však vztahuje pro implantaci do celé společnosti. Celý projekt zastřešuje British Telecom a probíhá v laboratořích BT Martlesham Heath poblíž města Ipswitch. Toto místo sloužilo už za II. světové války americké armádě, která zde prováděla přísně tajné elektronické pokusy. Tento program ,,SOULCATCHER 2025,, znamená v překladu ,,chytač duší,, a jde o mikročip, který se má lidem umisťovat do hlavy za oblast očí. Tento mikročip zaznamenává každou lidskou myšlenku a pocit. Zároveň může člověku vnutit jakýkoliv názor a to takovým způsobem, že ho člověk považuje za vlastní úsudek.

Bylo zjištěno, že tyto projekty manipulace s lidským vědomím pomocí mikročipů sahají až před začátek II. světové války a nikoho snad nepřekvapí, že počátky využití této technologie sahají právě k Adolfu Hitlerovi a jeho fašistické etapě ovládnutí světa, kde úzce spolupracoval s Japonci, kteří byli už tehdy nejen spojenci, ale především špičkoví, byť tehdy ještě nedocenění vědci. Tito fašističtí vědci po skončení války sice podléhali nejtvrdšímu soudnímu tribunálu kvůli zločinům proti lidskosti, ale v rámci tajného projektu ,,PAPER CLIP,, byli vládou USA tajně rehabilitováni a po válce pokračovali ve výzkumu na půdě USA pro americkou vládu. Kromě fašistických vědců a lékařů zabývajících se kontrolou vědomí, byli v USA doceněni i odborníci známí z těch největších zvěrstvech spáchaných na nevinných lidech v koncentračních táborech v oblasti genetických manipulací, klonování a dalších nelidských pokusů, o kterých dnes již ví celý svět. O projektu ,,PAPER CLIP,, si ještě řekneme něco později. Rozhodně vidíte, že vlády se neštítí čehokoliv a pokračují i v projektu kontroly vědomí a jeho manipulaci. Jaký je pak rozdíl mezi fašismem a současnými světovládnými ideály? Snad jen ten, že Hitler to nestihl v praxi uskutečnit. Nebo snad lze nazývat tyto snahy demokratickými?

Tyto projekty byly utajovány již za II. světové války z pochopitelných důvodů. Po válce se drtivou část fašistických archivů snažila z Evropy získat vláda USA. Vzpomeňme na tzv. štěchovický archiv (20 km jižně od Prahy), kde ještě mnoho let po válce Američané v tajnosti odváželi krabice s dokumentací. Tyto projekty pak kryla i komunistická vláda Československa, jak dokazují uvolněné dokumenty té doby. Bylo to v zájmu Sovětského svazu, který stejně jako USA, chtěl získat co nejvíce informací z vědeckých výsledků fašistických projektů, které se odehrávaly i v našem státě. Ostatně vždy zde šlo jen o konkurenci velmocí. A co dnes? Proč se o těchto zvěrstvech nepíše? Nyní už se přeci může. Nebo, že by byly důvody k utajování i dnes? Máme to brát snad jako důkaz, že i dnes se čerpá myšlenek z těch nejtemnějších stránek lidské historie? Ale vždyť to už přeci dávno víme. Pouze je nám dnes vše obalováno do růžových kontextů. Nechci zažít takový odporný totalitní svět, kde je láska, rozum i cit nahrazován technikou v našem těle namísto naší duše. Nikdo nemá právo zbavit člověka vlastní vůle a ovládat jeho myšlením dle svévole. Proč se ale právě to nyní s požehnáním vlád světa děje? Co je to za svět a co to bude za civilizaci, kterou se zde snažíme vytvořit?

Uvědomte si, přátelé, že akce už začala. Tyto mikročipy jsou objevovány v tělech normálních lidí po celém světě už nejméně od 60. let 20. století. Ano, na rentgenových snímcích při lékařských vyšetřeních, ale i zcela náhodně. V 80. letech vznikaly až panické situace, když za svými lékaři začali chodit pacienti s tím, že vysmrkali z nosu neznámý předmět. Byl to mikročip, který je tajně zaváděn do hlavy nosní nebo ušní dutinou, aby nevznikala nápadná jizva. Když  se tyto případy staly masovými, začalo nejedno vyšetřování - vzpomeňme na aféru ve Švédsku, kde vláda implantovala mikročip prokazatelně 7000 občanům (ve skutečnosti je tedy toto číslo mnohem vyšší). Jen od 80. let bylo na žádost překvapených pacientů vyoperováno z jejich těl nespočetně mnoho mikročipů a pak počítejme ještě ty, u nichž to nebylo možné z důvodu napojení mikročipu na životně důležité tělesné funkce, míchu nebo mozkovou oblast, kde je jakákoliv operace smrtelným rizikem. A výjimkou není ani Česká republika. Osobně jsem zkoumal tyto případy v naší krásné zemi a vím, že za oponou je stejně tak prohnilá jako ostatní. Ano i zde bylo odhaleno mnoho mikročipů a mnohé rentgenové snímky leží navždy v archivech nebo jsou již skartovány.

Cílem těchto monstrózních operací a utajování důkazů je vytváření poslušné a vlastní vůle zbavené společnosti. Dnes již neexistuje otázka: ,,Je to pravda nebo výmysl?“ Dnes jde světem jediná otázka: ,,Přijde to dnes nebo zítra?“ Bývalý agent vládní CIA Derrel Sims, který poté vedl výzkum mikročipů nalezených v lidských tělech ve výzkumném ústavu v Houstonu prohlásil, že tyto implantáty byly chirurgicky voperovány pacientům, kteří ale nikdy žádný chirurgický zákrok neprodělali. Domnívá se, že jde o monitorovací zařízení. Derrel Sims vedl i operace pacientů, ze kterých byly tyto mikročipy vyoperovány. Měl jsem možnost je vidět. Potvrzuje to jasně již známý fakt, že nás vlády tajně čipují prostřednictvím povinných očkování a dalších injekcí, ale jak bylo mnohokrát prokázáno, byl do lidí implantován mikročip i při jiné operaci, například slepého střeva. Jednoduše se využije momentu, že je člověk v dočasném bezvědomí. Ostatně vzpomeňme, jak byly ve výzkumném zařízení v Pelican Bay v Kalifornii vězňové podobným způsobem zneužíváni, když jim byla vpíchnuta nikoliv očkovací látka, ale sedativa a v dočasném bezvědomí jim byli implantovány lékaři mikročipy. Až se jednoho dne po operaci kolene probudíte v nemocniční posteli a bude Vás bolet ruka nebo budete mít jizvu za krkem, vězte, že nejste první ani poslední obětí těchto zvěrstev. Říkám tomu zvěrstva, ale co bych měl říkat teprve vládním únosům lidí pro jejich zkoumání a nelidské lékařské pokusy, při kterých bývají často také implantovány mikročipy. Ale tyto fakta chci dokladovat v daleko závažnějších souvislostech až o mnoho stran dále. Jistě by ale bylo vhodné použít zde ještě citátu analytika Federace amerických vědců ve Washingtonu, který prohlásil: ,,Tyto aplikace /mikročipu/ mohou mít strašné důsledky.“

Jistě je to tak. Po nelegálním očipování milionů dětí, bezdomovců, disidentů a pacientů, vláda USA začíná legálně čipovat vězně, vojáky, ale i řadové občany své země. Možná zatím nechodí ulicemi amerických měst zombie, ale může k tomu dojít. Vždyť vzpomeňme na konkrétní pokusy na amerických vojácích a vězních.

Zbigniew Brzezinski, poradce prezidenta USA ve své studii píše: ,,Plány vlády pro budoucnost Ameriky jsou přímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková společnost by byla ovládána elitou, nebržděnou omezeními tradičních hodnot. Tato elita (tajná vláda) by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím své poslední moderní techniky (mikročipů) k ovlivňování veřejného mínění a udržování společnosti pod přísným dozorem a kontrolou.“

Přátelé, tato kapitola se jmenuje Dokonale zotročená společnost. Nejde v ní však pouze o mikročipy. Ty jsou sice cílovou stanicí celé této mašinérie, ale není to jediný způsob vyvinutý a praktikovaný masově na občanech této planety k podmanění se světovládě. O co tedy ještě jde? Jde o tzv. psychologické signálové ovládání mysli a špionáž člověka. Pojďme se tedy nyní podívat právě na tento způsob ovládání lidstva, který dnes po boku mikročipů a s jejich pomocí může uchvátit civilizaci…. (Pokračování v příští kapitole.)

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře