Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Totalitní světovláda - Televize a rozhlas jako prostředek k tajnému ovládání mysli, díl 7.

Západní zpravodajští odborníci už koncem 70. let s hrůzou pozorovali, na jakých frekvencích probíhá v Sovětském svazu veřejné vysílání. Tato totalitní velmoc prováděla vysílání v nízkofrekvenčním rozsahu od 5 do 15 Hz. To je právě ono elektromagnetické spektrum, které uvolňuje psychoaktivní neuronální efekty a ovládání mysli.

  • totalitni-svetovlada-televize-a-rozhlas-jako-prostredek-k-tajnemu-ovladani-dil-72

Američané se zprvu domnívali, že Sovětská vláda se tak snaží pouze udržovat své občany v potřebných ideologických myšlenkových vzorcích. Jak se ale ukázalo, vysílání mělo vliv daleko za hranice tohoto státu.

Před rokem 1978 pak USA zachvátila hotová panika. Nejprve byly zaznamenány nad Spojenými státy velmi neobvyklé vlnové vzorce umělého původu. Později se ukázalo, že tyto signály vysílá sovětská stanice. Tuto informaci krátce poté potvrdila dánská tajná služba, která navíc zjistila, že se jedná o vysílač s výkonem kolem 40 megawattů, umístněný mezi městy Rigou a Gomelem. Tyto nízkofrekvenční signály ovládající myšlení vyvolávaly v obyvatelích amerických měst Eugene, Portland a Bend, které leží na západním pobřeží, a také v Kanaďanech z měst Timmins a Kirkland Lake doslova nervy rozkládající bručivé zvuky. Lidé náhle masově propadali psychickým a emočním potížím, ale i bolestem hlavy a nespavosti. Dr. Andrew Michrowski z kanadské Planetary Association for Clean Energy veřejně prohlásil, že tyto nízkofrekvenční útoky sloužily jednoznačně k úmyslnému snížení schopnosti myšlení a obranyschopnosti obyvatel. Sledováním těchto projevů bylo pověřeno kanadské ministerstvo dopravy. Kanadská vláda krátce poté údajně protestovala u Sovětů proti tomuto neustálému ovládání mysli amerických a kanadských občanů.

Uprostřed července roku 1993 se stal ohniskem zájmu veřejnosti švýcarský rozhlas. Po několik dní se při jeho vysílání ozývaly sinusové tóny, které přehlušovaly běžné vysílání. K tomuto problému se tehdy vyjádřila i armáda, ale nikdo dosud veřejně nepřiznal co se zde dělo.

Avšak staly se i daleko odvážnější a otevřenější pokusy s manipulací lidského myšlení přes média. Přímo ohromujícím i usvědčujícím triumfem budovatelů světovlády je případ z Velké Británie, kde bylo využito televizního vysílání. Lidé, kteří zde dne 26. listopadu 1977 sledovali televizní vysílání, byli jistě v šoku. Přesně v 17:05 hodin bylo totiž potlačeno vysílání zpráv britské televize ,,Southern Television,,. Zvuk úplně vypadl a obraz byl silně rušen. Mezi tím se však z televize začal ozývat neznámý hlas z neznáma, který začal promlouvat k celému lidstvu. Bylo zde mimo jiné řečeno, že lidstvo se musí sjednotit v jeden celek pod jediného vůdce. Když tento hlas po několika minutách ustal a na obrazovce naskočilo běžné vysílání, začala masová hysterie. Byly kontaktovány patřičné úřady, aby se k tomu vyjádřily, ale nikdy tak neučinily. Vzhledem k obsahu zpráv a způsobu jejich sdělení, tedy potlačením tak silného vysílání britské televize, je jasné, že v tom mají prsty velmi vlivné skupiny budovatelů světovlády. Měla to být snad zkouška světovlády, jak lidé na její ideologii reagují? V souvislosti se sovětskými aférami, kde vláda právě do vysílání zpráv ukládala frekvenční vlny ovládající lidské myšlení, napadá mě souvislost s touto aférou z Velké Británie. Také byly zrovna vysílány zprávy a hlas, který zřejmě nedopatřením slyšeli normálně všichni občané, měl patrně pouze promlouvat do lidského podvědomí a utvářet tak uměle veřejné mínění dle potřeby světovlády. Mohu se opírat při tomto tvrzení o mnoho odhalených případů s politickou manipulací právě skrze podvědomí v televizním vysílání. Pojďme si ještě něco říci o televizním vymývání mozků.

Major americké armády J.D.LaMothe spolu s agentem tajné americké služby L.E.Mairem uvádí ve své 3. studii vypracované pro tajnou americkou službu DIA v bodě 6, že Sovětský svaz disponuje elektromagnetickými a elektrostatickými zařízeními k ovlivňování rozhlasových a televizních stanic vyvinutými sovětskou Akademií věd. Přestože tyto dokumenty americká vláda odtajnila až zákonem o svobodě informací, již v roce 1968 odhalily dvě americké zpravodajské novinářky, které byly na misi v Sovětském svazu, že se tam seznámily s projekty, které jsou prováděny ve výzkumných ústavech skrývaných na Sibiři. Tehdy bylo zjištěno, že Sovětský svaz pracoval na projektech, v nichž bylo možné pomocí televizního obrazu a vysílání uvést člověka do hypnotického polospánku a tímtéž televizním programem do něj poté vložit veškeré informace a rozkazy. Smutné je, že i tyto pokusy byly a jsou prováděny zcela veřejně na nic netušících občanech v normálních vysílacích časech. Vláda tak doslova prostřednictvím televize, kterou má doma každý, vytváří uměle náladu společnosti dle libosti a mění vzorce našeho chování a myšlení, aniž by si toho kdokoliv povšiml. Ale vzpomeňte si, stalo se to bezesporu i vám. Sedíte u televize a v pohodě se díváte. Nejste ospalí a děj vás zajímá, ale najednou vůbec nevíte, že se na televizi díváte, pouze to podvědomě přijímáte jako skutečnost a po chvíli se proberete a sledujete dál, aniž by jste si toho vy nebo vaši blízcí všimli. Ne, teď nemluvím o době komunistické totality, kdy jsme na těchto projektech museli spolupracovat i na našem území se Sovětským svazem (záhadné pokusy v československém vysílání v srpnu 1982 na 2. programu a další…). Hovořím i o současnosti, kterou, když jsme pozorní, vypozorujeme i dnes, taktika se nezměnila, pouze se provolává sláva nové ideologii (světovládě).

Televizní podvědomé ovládání a kontrola myšlení, nebo chcete-li vymývání mozků, má dvě základní varianty. Buďto jde, jako ve výše popsaných případech, o použití hypnózy, zvukových nebo elektromagnetických vln nebo jde o tzv. podprahové obrazy a průvodní vizuální jevy. O co jde ?

V této věci se nejvíce angažuje americká vládní CIA a její služby vzorně slouží americké vládě k ovládání mas. Vše je velice jednoduché. Díváme-li se totiž na televizi, lidské oko je schopno rozeznat jako pohyb teprve 24 obrázků. Naše vědomí tedy neregistruje každý z těchto 24. obrázků, ale teprve vše dohromady jako celek. Podvědomě však člověk zaregistruje každý z těchto 24. obrázků. Pokud se tedy mezi těchto 24 obrázků umístí jeden, který tam nepatří, lidské oko jej nepostřehne, ale podvědomí ho registruje. Umístí-li se zde například obrázek lesa, pak člověk náhle myslí na les, aniž by věděl proč. V praxi jsou však používány ideologicky zaměřené obrazy. Například, vsune-li se mezi těchto 24 obrázků obrázek, jak někdo dělá to či ono, člověk jej může následovat, aniž by věděl proč to činí. Takto nás mohou prostřednictvím televize vlády řídit jak chtějí. Mohou nás ,,nutit,, volit určitou stranu, nedemonstrovat, nestávkovat, být po vůli s vládou, stejně jako vést nás k podpoře jakékoliv ideologie. Takto může světovláda ovládat myšlením většiny světa. Přestože jde o odporné a neetické projekty pro likvidaci demokracie a svobodného lidského uvažování a rozhodování, vlády se tímto usilovně zabývají. Každá totalita, která jde skrýt, je dnes vítána. Není tajemstvím, že tyto postupy zkoumá asi od roku 1984 i vládní CIA, která sama praktikovala několik pokusů v normálních televizních programech na nic netušící diváky. Byl dělán i jeden pokus, kdy CIA vybrala jeden zcela neznámý výrobek. Výrobek zcela nepraktický, nevzhledný a předražený. Jeho fotografii poté dosadili mezi oněch 24 obrázků do normálního programu. CIA pak daný výrobek dosadila do všech prodejen v určité lokalitě. Hned druhý den po odvysílání byly všechny tyto výrobky totálně skoupeny. Přitom je nikdo neznal, nikdo nevěděl k čemu to slouží, byly drahé a ošklivé. Když byla poté dělána anketa s lidmi, kteří si onen výrobek koupili, nikdo z nich nedokázal odpovědět na otázku proč tak učinili. Je to jasný důkaz, že televize nás může přinutit činit cokoliv a obrátit naše myšlení i proti nám.

Ač to může znít velmi drasticky, věřte, že praxe je mnohdy ještě horší. Například ve Francii vypukla před několika lety veliká aféra. Bylo zde totiž odhaleno, že právě touto metodou byla vedena televizní volební kampaň prezidenta F.Miterranda, kterému tak pomohla k jeho druhému zvolení. Jenže Francie určitě není jedinou zemí, kde k tomuto způsobu manipulace při volbách a jiných rozhodných chvílích dochází.

Věc je mnohem masovější, než by kdo čekal, nejde už jen o politické a náladové ovládání občanů, ale o naprostý útok, hotovou sprchu vymývání mozku od dětských pohádek přes reklamy, zprávy, filmy, až po seriály. Ne, teď nemluvím o jejich ubohosti, teď hovořím o tom, co je v nich podvědomě uloženo pro manipulaci společností, ale co v televizním programu jistě nenajdete. Tato drastická ,,výchova,, občanů k poslušnosti skutečně zasahuje už i do dětských vysílání. Ostatně jsou to právě děti, které lze nejlépe převychovat k novým světovládným ,,hodnotám,,. Opět nejde jen o ideologicky zaměřené pohádky o tom, že jen v jednotě je síla, ale i o podprahově vložené informace.

Japonskem otřásl doslova šok, když se náhle stovky Japonců začaly vrhat v jediný okamžik z křesel na zem a prožívali obdobu epileptického záchvatu. Nic netušící japonské děti, které dne 16.prosince 1997 sledovali v televizi kreslenou pohádku s postavičkou Pikaču byli přesně v 18:50 hodin doslova masově zasaženo zábleskem z televizní obrazovky, po kterém se děti dostali do transu, stavu podobného hypnóze a začali se svíjet jako v záchvatu. Přestože v tento okamžik televize ovládala všechny diváky, nejhůře to odneslo kolem 700 Japonců, u kterých se projevovaly až životně nebezpečné stavy, přičemž ještě 24 hodin po odvysílání této pohádky muselo zůstat v nemocnici ještě 208 z těchto 700 lidí. Celkově se oběti počítají na miliony a bohužel právě na dětech. Po incidentu přiznal i programový ředitel této televize, Hironari Mori, že při sledování programu se mu tehdy doslova zatmělo před očima. Podle Moriho měli tento incident vyšetřovat nezávislí experti, ale celý případ, pokud vím, byl umlčen.

Televizní manipulace se společností, veřejným míněním a vymývání mozku je snad nejmasovější způsob ovládání myšlení nás lidí. Můžeme si za to tak trochu sami, když každý den doslova žhavíme své obrazovky, abychom si u televize trochu ,,odpočinuli,,.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře