Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Proč lze tolerovat urážky hlavy státu, ale už ne soudce?

 

     Chci tímto podpořit názor poslance Stanislava Humla (ČSSD), který se rovněž zamýšlí (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Za-urazku-prezidenta-ma-prijit-pokuta-Poslanec-Huml-zalistoval-zakony-a-ukazal-jak-postupovat-350427) nad tím, co se děje vůči prezidentovi jako hlavě státu. Především upozorňuje, že by občané měli respektovat výsledky voleb, neboť byly provedeny v souladu se všemi zákonnými normami, notabene způsobem, který si občané sami jako změnu vynutili. Je pochopitelné, že ne všichni občané s přímou volbou prezidenta souhlasili, nebylo jich však tak mnoho, jak by se dnes zdálo. To hlavní, co způsobilo dnešní odpor proti samotnému prezidentovi není ani tak v jeho vulgarismech (ty byly jen záminka) jako v přímé volbě prezidenta, protože řada lidí v rámci přímé volby očekávala, že volby vyhraje jejich  kníže (je prý k lidu prý blíže) Karel Schwarzenberg, zvaný též „Kchárl s čírem“! To se bohužel nestalo, volby vyhrál Zeman a jeho odpůrci, stejně jako Schwarzenberg, to nestrávili a proti této skutečnosti brojí dodnes.

 


  • proc-lze-tolerovat-urazky-hlavy-statu-ale-uz-ne-soudce

     Jestliže už se stalo a prezident Miloš Zeman zavdal svými vulgarismy příčinu k útokům na svou osobu ještě neznamená, obrazně řečeno,  jej ukamenovat. Bezesporu to byla voda na mlýn těm, kteří „konečně“ našli důvod, jak na prezidenta zaútočit. Jenže to není odpor osobní, ale odpor politický, státnický, odpor proti hlavě státu, mj. I vrchnímu veliteli ozbrojených sil. To už je ovšem zcela jiná kvalifikace, než pouhá nespokojenost s občanem Milošem Zemanem.

     Velmi hrubý a nemorální odpor a útoky na prezidenta Zemana se odehrály jak na veřejnosti, tak prostřednictvím anonymních útoků přes  internet. Není od věci se zabývat těmito skutečnostmi a to ze dvou pohledů. Jednak, jak je možné, že proti útokům jak verbálním, tak fyzickým (vajíčka) nezasáhla ochranka, resp. Policie ČR, že nebyl nikdo zadržen, ani stíhán. Druhá věc je, že anonymním útokům přes internet nebyla učiněna přítrž když víme, že u řady portálů existuje jistý „kodex“, který nejen umravňuje pisatele, ale v případech, které jsou v rozporu s daným kodexem jsou příspěvky mazány, v lepším případě korigovány. To se však v případě internetových útoků na prezidenta Zemana neděje.

      Z uvedeného vyplývá, že příslušné orgány nesplnili své povinnosti. Zda je to proto, že jsou manipulováni lidmi z řad Schwarzenbergových věrných řiťolezců nebo jen proto, že považovali úroveň útoků ještě v normě zákonů, těžko říct. V prvním i ve druhém případě však zřejmě jde o porušení zákona ve smyslu tr. Zákoníku, §§ 323-337. Podotýkám, že nejsem právník a že tyto skutečnosti jsem si vyhledal v dostupných informacích, proto také nemohu potvrdit jejich 100% relevantnost, což přenechávám k posouzení příslušným orgánům.

    K tomuto závěru mne vedou skutečnosti resp. zkušenosti např. s trestním stíháním a odsouzením  „tykadelníka“  občana Smetany, který se ve srovnáním s činy proti osobě prezidenta dopustil činů tak banálních, že je to až výsměch české justici. Ve světle tohoto, případně podobných případů, při verbálních tak i fyzických útocích na osobu prezidenta došlo, podle mého subjektivního názoru, k naplnění skutkové podstaty tr. činu proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci (§ 323 tr.z.). Prezident, který se zúčastnil jistého oficiálního vystoupení před veřejností, vykonával výkon své pravomoci jako orgán veřejné moci, notabene jako hlava státu za účasti jiných (cizích) hlav státu. Útok se uskutečnil, aniž by kdo proti útočníku(kům) zakročil. Pokud by se taková či podobná událost přihodila vůči osobě například starosty či hejtmana, bezpochyby by zasáhla „ruka zákona“, tedy Policie ČR, a kdyby nic jiného, tak by dotyčný(ční) byl(i) zadržen(i) a aspoň vyšetřováni. V případě útoků na prezidenta k ničemu takovému, pokud je mi známo, nedošlo.

     Fyzické útoky (kromě toho, že je /ne/budeme velkoryse přehlížet jako jistý druh projevu míry demokracie – uf!),potom také podle § 235 to lze považovat za násilí proti úřední osobě, v tomto případě dokonce proti hlavě státu,což by v extrémním případě mohlo být také považováno za pokus o atentát na hlavu státu. Jistě, rajčaty by se zřejmě atentát provést nedal, ale co kdyby mezi rajčaty přilétl na osobu prezidenta granát? Bagatelizovat útoky byť jen rajčaty je stejné, jako dráždit neuvázaného psa rotwailera. V době, kdy si nemůžeme být jisti před útoky teroristů a atentátníků, bylo podcenění ochrany hlavy státy trestuhodné.

   V neposlední řadě může být projev útoků a násilností proti prezidentu chápáno jako „maření výkonu úředního rozhodnutí!“(§337), neboť pokud někdo takovým veřejným způsobem projevuje nesouhlas s demokraticky zvoleným prezidentem, který byl po vítězství ve volbách prohlášen  vrcholným orgánem státní moci, tj. Parlamentem ČR prezidentem, rovná se to, opět ve smyslu mého subjektivního posouzení, jako maření výkonu úředního rozhodnutí (rozuměj Parlamentu ČR)!

     Urážka úřední osoby, v daném případě dokonce hlavy státu, by měla být jako urážka u soudu. Jenže není, protože zatímco negativní, urážlivý, pohrdavý, vulgární či jiný verbální útok proti osobě soudce může být považováno za  urážku úřední osoby a pohrdání soudem (což je podle povahy a síly projevu někdy až těžce sankciováno), v případě již výše zmíněných skutečností vůči hlavě státu se neděje vůbec nic. Jako by byl prezident nějaký otloukánek, do kterého si může kopnou, bouchnout, plivnout jak kdo chce!

     Není možné stavět post prezidenta na vysněném piedestalu Václava Havla, aby každý jiný, který má více či méně odlišné názory na současný vývoj ve společnosti i ve státě, byl dehonestován proto, že někomu jako prezident „nepadl do oka“, protože chtěl, aby se prezidentem stalo to ospalé knížecí číro! Byla-li u nás alespoň náznakem vůbec nějaká demokracie, pak události kolem prezidenta Zemana i to málo demokratického šlo vniveč! A před světem vypadáme jako banda vypatlaných nevycválanců, kteří si (vedle hlav cizích států) neváží svého prezidenta. Těm, kteří se postarali o tuto reputaci patří ne je zavřít, ale pořádně nakopat do zádele. Aby věděli, zač je toho loket!

  

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře