Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

O SELHÁNÍ VĚDCŮ

NEDĚLNÍK ADAMA B. BARTOŠE (144) O SELHÁNÍ VĚDCŮ

Často nadáváme na politiky, kterak mohou za všechno to špatné, co kolem sebe vidíme. I když víme, že plní jen roli užitečných idiotů a jedou podle agendy, kterou řídí někdo několik pater nad nimi, máme tendenci je z toho všeho vinit, jakoby to bylo z jejich hlavy. To, že to není z jejich hlavy, je ale na druhou stranu nijak neomlouvá a neumenšuje jejich vinu. Kdyby nebyli tak blbí / neschopní / všehoschopní / zkorumpovaní / ustrašení / zaprodaní / odcizení / apod. (dosaďte dle svého uvážení) – říkáme si –, mohli by se tomu vzepřít, že ano? Což ale nedělají, tudíž za to mohou.

  • o-selhani-vedcu

Jenže nejsou v tom sami a nejsou to jen oni. Mohli bychom stejně tak nadávat třeba na údajné „hlídací psi demokracie“, tedy novináře. I oni jsou totálně mimo, buď z vlastní blbosti či z navedení. Pokud někdy byli vůbec „hlídacími psy demokracie“ (a já je podezírám, že nebyli nikdy, protože „demokracie“ naopak vždy hlídá novináře), pak jimi dnes nejsou už naprosto – a nebo jsou, ale v jiném slova smyslu. Nehlídají, aby demokracie byla demokracií, ale hlídají demokracii před jejími kritiky, hlídají, aby liberální demokracie zůstala liberální demokracií a režim režimem a aby se na ten režim nikdo nemohl ani křivě podívat, protože – jak se podobně pateticky, kýčovitě a hlavně hloupě říká – nic lepšího než demokracie prý nikdy nebylo vynalezeno…

O neziskovkářích ani nemluvě. Jenže když už bychom měli hledat viníky marasmu, museli bychom počítat nejen neziskovkáře placené a tudíž zasvěcené (tedy škodící schválně, za mrzký peníz), ale i „neziskovkáře-dobrovolníky“, tedy neziskovkáře z blbosti, neziskovkáře, kteří to dělají radostně, zadarmo, ze svého fanatického přesvědčení. A to už nejsme daleko od obyčejných lidí, tedy od nás samotných, kteří někdy některé věci podporujeme (nebo jim alespoň nebráníme) z naší blbosti, tuposti, pohodlnosti, lenosti, nezájmu, ignorace, připosranosti apod. Ale to asi nikdo nechce slyšet, vždy je lepší svalit vinu na druhé, takže si pojďme říci něco o ještě jedné skupině, která mi docela pije krev, protože na to, jak je (nebo by měla být) vzdělaná a ze své podstaty elitářská, je mnohdy neskutečně hloupá a naivní, neschopná a do jisté míry může za to, že lidstvo mílovými kroky kráčí vstříc vlastní záhubě. Tou skupinou jsou totiž vědci, lékaři (šířeji odborníci, experti apod., myšleno vystudovaní, ne nějací hochštapleři a podvodníci). A vůbec akademici, intelektuálové. Ale speciálně mi jde o vědce, protože intelektuál žvaní a žvaní, což je podstata jeho práce, ale vědec by přece jen měl věci exaktně zkoumat, popisovat, bádat, nejen planě filosofovat a myšlenkově blouznit…

Vědec má sice vysokou školu (či vysoké školy), je to tedy člověk vzdělaný, ale to není totéž, co moudrý. Ve skutečnosti je to člověk jako každý jiný. Má své (sobecké) zájmy, má svou hypotéku, má rodinu, která je zvyklá na určitou úroveň, má dobře placenou práci, o kterou se bojí (víc než ten, kdo má blbou a blbě placenou práci, takže se dá říci, že za to, aby si ji udržel, je ochoten se kompromitovat více, než člověk z nižší třídy). Je to člověk, který se bojí, jako každý jiný, politiků a mocipánů, bojí se onálepkování (takže i když má možná podobné názory jako ty a já, je opatrný v jejich prezentaci, jako kterýkoli jiný člověk). Pohybuje se mezi sobě rovnými, nechce o tuto svou prestiž (přináležitost ke třídě) přijít, což je další důvod, proč se nehrne do kontroverzních názorů, natož počínání, neřkuli rovnou aktivismu. Má výsady, které nechce ztratit. Má děti, o které se bojí a kterým se (jako když jiný rodič) snaží umetat cestu, aby se měli alespoň stejně dobře, ne-li lépe, než on sám. To vše je pochopitelné a stěží bychom se mohli na vědce zlobit, protože jsou to lidé z masa a kostí, stejně jako my – se stejnými touhami, strachy, obavami, kladnými i zápornými stránkami svého charakteru.

Jenže moderní doba postavila vědce na piedestal (podobně jako tam postavila rozum obecně) a učinila z nich ikony, ke kterým vzhlížíme. Vědcům máme tendenci věřit a nepřemýšlet nad tím, co říkají. Vidíme jejich bílý plášť a to nám stačí, abychom jejich slova brali za bernou minci. Ale mělo by tomu být naopak. Měli bychom je podrobit zkoumání a kontrole, jako politiky.

Protože komu bylo hodně dáno, od toho bude hodně očekáváno, píše se v Bibli, jinými slovy, od vědce, který svou prací může ovlivnit společnost více, než kdokoli jiný, se očekává zodpovědnější přístup a jistě i morálnější. Měli bychom na ně tedy mít jiné měřítko, jiný metr, jiné požadavky než třeba na prodavačku, ajťáka či herce z divadla. Vědec by se neměl nechat opít rohlíkem, měl by hledat pravdu, studovat ji a testovat, ať to stojí, co to stojí. Vědec není ideolog ani náboženský kazatel. Ani politik. Měl by mít nadhled. Měl by stát nad věcí. Měl by politiky, náboženské a ideologické fanatiky naopak usměrňovat. Jeho hlas by měl znít zvučně a nebojácně, i kdyby to měl být hlas volajícího na poušti (i kdyby měl být politiky a ideology nakonec oslyšen). Měl by si zkrátka stát za svým, nesloužit politice, nepodstrojovat mocným apod.

Místo toho – co vidíme? A uvedu jen pár příkladů, abych vysvětlil, co proti vědcům mám. A abychom si to usnadnili, nepůjdeme nijak daleko do minulosti, zůstaneme v současnosti.

Příklad první. Covid-19. Mám tady vysvětlovat, co vědcům vytýkám, nebo je to jasné? Vymyšlená pandemie, podvod, byznys, skryté politické zájmy, to vše celosvětově režírované. Mnozí, kteří byli do tohoto podvodu zapojeni, se na něm neuvěřitelně napakovali. I mnoho vědců se přímo politicky i finančně angažovalo, zatímco jiná velká skupina vědců prostě jen plula s proudem, protože se báli jít proti němu a nebo (nevím, co je horší) to tehdy (a někteří ani dosud) neprokoukli a odhodili tak nejen vědeckou serióznost, ale i obyčejný lidský rozum. Stali se stejně fanatickými, jako ti, co to řídili po ideové a politické stránce. Nejenže nepovstali (čest výjimkám), ale často na tom participovali a pomáhali celou tu lež jako věž budovat a poté – když začaly prosakovat pochybnosti – bránit a obhajovat (aby ta lež jako věž nespadla).

Příklad druhý. Globální oteplování a všechny ty nesmysly s tím spojené – emisní povolenky (novodobé odpustky), nově uplatňované už nejen na státy, ale i na rodiny a obyčejné lidi, jednotlivce, Green Deal a podobné politické monstr-podvody. A vědci k tomu – zase – mlčí. Ne mlčí – oni to dokonce podporují, nechali se oblbnout, nebo koupit, a stojí v čele této progresivistické fronty a křičí, že musíme vybít krávy a prasata, protože moc prdí, že musíme přestat jíst maso a začít jíst cvrčky, že musíme méně dýchat, méně topit dřevem (které ještě donedávna bylo “udržitelné”, ale dnes už – světě div se – není), méně se pohybovat (ideálně jen patnáct minut od baráku), že musíme mít méně dětí (protože lidstvo je rakovina), že zkrátka každý musíme snížit a omezit svoji uhlíkovou stopu na minimum, nejlépe na nulu. To by si přáli ideologové (a ti, co tahají za nitky), ale vědci k tomu kupodivu mlčí a nebouří se – neříkají – je to nesmysl, je to novodobé náboženství, je to otroctví, je to neofeudalismus, pověra, strašení lidí, podvod. Nestojí v čele odporu, ale kolaborují a s vážnou tváří nám tvrdí, že tají ledovce a že za to může kráva na louce. Dosud nebylo prokázáno, že by za údajné globální oteplování mohl člověk, natož nebohý skot…

Příklad třetí. Genderománie, přešívání pohlaví, LGBT agenda apod. Očividný nesmysl pro toho, kdo má v hlavě mozek a ví, že pohlaví jsou jen dvě – muž a žena a že vše ostatní je buď omyl přírody (nemoc, nevyvinutý orgán) nebo jen výtvor na papíře několika vyšinutých jedinců z údajně akademického světa (těch zbývajících 67 pohlaví). Že přešívání pohlaví není žádné svaté lidské právo, ale jedna z nejhorších forem politického útisku, protože jde vlastně o cílený tlak na dobrovolnou katastraci, které předchází vymývání mozků (takže to vlastně příliš dobrovolné ani není). LGBT agenda rovněž nemá nic společného s lidskými právy. Nikdo nemá nikoho utlačovat jen proto, co dělá ve své ložnici, ale ten, co dělá ve své ložnici něco odporujícího přírodě, nemá právo okřikovat většinu a povýšeně se stavět nad ni. LGBT agenda je politický problém, ale i zde by měli vědci říci, že v době, kdy lidstvo vymírá (téměř ve všech zemích světa klesá křivka porodnosti), je krajně nezodpovědné propagovat životní styl, který si zakládá na bezdětnosti. I kdyby si všechny gay- a lesbické páry nakrásně rozebraly všechny děti z dětských domovů, co jich na světě je a zahrnuly je tou největší láskou a péčí, k udržení populace nijak nepřispějí. Neumí vytvořit ani jednoho človíčka. Namísto toho, abychom řešili tento problém (klesající porodnosti) slyšíme nesmysly o 69 pohlavích – za tím stojí, pravda, ne vědci, ale právě neziskovčíci a ideologičtí aparátčíci, „akademici“ a intelektuálové – ale od vědců bych čekal, že řeknou – stop, přestaňte s těmi nesmysly, které jsou leda tak k smíchu. Přestaňte si z lidí dělat blázny.

Nikdo dosud ten seznam 69 pohlaví neviděl, i když jich po internetu několik koluje. Ale když je čtete, je těžké uvěřit tomu, že to je skutečné, že to není jen nějaká legrace či parodie ve stylu lidové tvořivosti. Protože nikdo vlastně, kromě člověka, který se rozhodne si z toho udělat legraci a popustí uzdu fantazii, není schopen nějaký podobný seznam vyplodit. A leckdy na to fantazie ani nestačí – třeba má fantazie rozhodně ne. Kromě muže a ženy nedokážu vymyslet žádné jiné pohlaví, zkrátka mne nic nenapadá. Řeč je totiž o pohlaví, ne o sexuální orientaci či sexuální preferenci – že by někoho přitahovali chlapi i ženské najednou (bisexuál) nebo zvířata nebo výfuky aut (jak v jednom českém filmu). Řeč je přece o genderu, tedy, kdo JSTE. Ani ne tak, kým (či čím) SE CÍTÍTE BÝT, ale jakým pohlavím skutečně (objektivně) jste. Pohlaví je přece spojeno s pohlavními orgány a ty mohou být jen mužské či jen ženské. Kromě muže či ženy můžete být maximálně něčím mezi (že tam nemáte nic nebo tam máte obojí), ale to není normální stav, ale nějaká anomálie. Takže i kdybychom počítali hermafrodity za třetí pohlaví (což je samo o sobě úsměvné), ani ve své největší fantazii nemohu vymyslet, co by mělo být těch dalších 66 „genderů“. Jistě, můžete se CÍTIT všelijak – jako zvíře, mimožemšťan, letadlo či Joe Biden – ale to není případ pro vědce, maximálně tak pro Chocholouška. V Bohnicích je přece dost lidí, kteří se cítí všelijak – ale jestli se někdo v Bohnicích cítí letadlem, ještě to neznamená, že letadlem je. Pokud tam dole bude mít ocas jako má letadlo a na hlavě bude mít vrtuli – pak se o tom můžeme bavit, ale pokud ne, tak je letadlem jen ve své mysli a případ je uzavřen, vědci mohou jít na obědovou pauzu. Ale tady nám vědci s vážnou tváří říkají, že se i bez vrtule a bez ocasního křídla můžete prohlásit za letadlo a politici už připravují zákony, aby se lidem-letadlům nikdo nemohl posmívat a hned vzápětí asi přijde na řadu zákon, že si budete moci do občanky napsat, že jste letadlo. V Praze se budou konat pochody hrdých letadel a kdo se k nim nepřidá, bude škarohlíd, zpátečník a extrémista. Dělám si z toho legraci, ale je to spíše k pláči – jak si lžeme do kapsy a věříme nesmyslům. Hlavně že se tady všichni smějí konspiračním teoretikům, že věří v mimozemšťany, že věří v zemi placatou nebo naopak dutou, že věří v reptiliány apod – ale s vážnou tváří nám budou říkat (a sami tomu nejspíše věří), že existuje 69 pohlaví, že za covid (největší podvod všech dob) může netopýr a že kravský prd zabíjí matičku Zemi. Svatá prostoto…

Vědci by měli naopak říci, že to není nic než hovadina, že si tady z nás někdo dělá prdel, že tady nějací neomarxisti, nejspíše vožralí, zhulení a zfetovaní (protože jinak si to neumím vysvětlit), vymýšlejí z legrace nějaké seznamy genderů a předhánějí se, kdo jich vymyslí více – ale nic takového od vědců neuslyšíte. Jen nějaké ustrašené fráze, které jdou těmto fantasmagoriím spíše v ústrety…

Když popřemýšlíme, co je společným jmenovatelem těchto tří příkladů, je to smrt, zánik života. Uměle vytvořená nemoc Covid-19, která se stala záminkou píchat do lidí nevyzkoušené roztoky, od nichž můžeme čekat vše možné, jen ne ochranu před Covidem, jak jsme viděli (před Covidem nejenže neochránily, ony ho často vyvolaly, a kdyby jen jej, ale kdo ví, co všechno ještě v budoucnu vyvolat mohou). Nesmysl s globálním oteplováním, který povede k chudobě, k omezení našich práv, k omezení našich stravovacích návyků, k finanční kontrole, k nesvobodě a v posledku k neochotě se rozmnožovat (nejen proto, že bude finančně ještě náročnější než dnes založit rodinu, ale už i dnes existují skupiny lidí, blouznivců, které s odkazem na zelené náboženství a údajně kvůli CO2 trpící planetě Zemi veřejně deklamují, že se vzdají vlastní reprodukce, aby planetě ulevili). Pokud dnes vybíjejí krávy a prasata, že škodí Zemi jen tím, že existují, kdy se začneme vybíjet mezi sebou, protože je nás prý příliš a škodíme Zemi? Propagace LGBT a změny pohlaví – tady je snaha omezit rozmnožování lidstva tak zjevná, že čouhá jak sláma z bot. Zatímco nedávno to byla jen propagace homosexualismu (tedy životního stylu, kdy člověk nechce mít děti – protože dva tatínkové ani dvě maminky si dítě neudělají, maximálně si mohou vzít nějaké z děcáku), dnes už doba postoupila tak, že se propaguje přešití orgánů, tedy jejich doživotní zmrzačení, které znamená, že muž ani žena, kteří toto podstoupí, nebudou moci mít děti už nikdy. Zatímco lesba se vždy může nechat chlapem oplodnit, stejně jako gay může ženě vždy udělat dítě (tedy je to otázka vůle), transgender člověk děti (přirozenou cestou) nebude moci mít nikdy, i kdyby se na hlavu postavil, takže i když si tu svoji změnu později rozmyslí, už nikdy nebude mít potomka. Není divu, že mnoho z těchto lidí končí na psychiatrii. Je to naprostá kultura smrti.

A co je společným jmenovatelem vědců ve všech těchto třech případech – na první pohled očividných nesmyslů, podvodů, zločinů proti lidskosti, celosvětového spiknutí proti lidstvu? Mlčení, ticho po pěšině, což je v podstatě totéž, jako podpora a propagace téhož. Ne nadarmo se říká, že mlčení je souhlas.

A to jsou jen tři příklady ze současnosti.

Dokud vědci neřeknou, že Covid byl podvod, že globální oteplování je podvod a že transgender a 69 pohlaví je podvod (co podvod? – výsměch, habaďůra, chucpe), pak jsou pro mne vědci jednou z těch skupin, které mají lidstvo na svědomí…

Čest výjimkám!
Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 Mária 2023-09-03 23:51
Cituji Jánošík :
Príklad 4. Judáš - bol jediný intelektuál medzi učeníkmi. Zradil a veľmi dobre si svoju zradu odôvodnil. To je problém zrady intelektuála, schopnosť podoprieť svoje činy rozumnou úvahou, na to je rozumovo vybavený. Preto nebude pre vedca problém obhájiť 1000...


Nedokážu ísť ďalej než to. To je (žiaľ nie len) ich problém.
Pokiaľ človek žije len vo fyzickom vedomí, tak je väzňom svojej neosvietenej mysle (nátury). Nie je zrelý pre vyššie uvedomenie.

Trošku svetla na problém -
https://www.youtube.com/watch?v=wfHC5XBySh4
Citovat
#2 V. 2023-09-03 18:48
Bruno Latour Vědecký antropolog.
Citovat
#1 Jánošík 2023-09-03 09:58
Príklad 4. Judáš - bol jediný intelektuál medzi učeníkmi. Zradil a veľmi dobre si svoju zradu odôvodnil. To je problém zrady intelektuála, schopnosť podoprieť svoje činy rozumnou úvahou, na to je rozumovo vybavený. Preto nebude pre vedca problém obhájiť 1000 genderov, spočítať, že za otepľovanie môže napr. používanie kosačiek na trávu, alebo že dáme napichať experimentálnou vakcínou všetky deti do 2 rokov aby sa zastavilo spomaľovanie rotácie zeme. Ťarcha svedomia však skôr alebo neskôr doľahne a účinkuje, uvedomenie si zrady, zapredania, zlyhania, pravdy, zodpovednosťi,. .... Judášovi príbeh je archetyp, funguje tak ako gravitácia. Preto je vedec predvídateľný a zneužiteľný a bohužial aj pôsobivý na masy hlupákov.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře