Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

CFP anebo CANCC?

Překlad zkratek: CFP = Czech Free Press /Český svobodný tisk/, CANCC = Club Aggressive Naysayers Communist Crimes /Klub agresivních popíračů komunistických zločinů/.

Zmínit pravdivě v CFP zločiny proti lidskosti spáchané proti ruskému lidu Leninem a Stalinem a po druhé světové válce Stalinovými komunistickými pacholky v ČSR po tzv. „Vítězném únoru 1948“,  znamená vystavit se masivní nepřátelské kampani zdejších popíračů zločinů komunizmu a jejich sympatizantů. Psát pravdivě v CFP, znamená stát se terčem nenávistných pomluv, lží a hrubých urážek, často od zjevně psychicky vyšinutých individuí. Taková je realita diskuzí v CFP.

  • cfp-anebo-cancc

Je zřejmé, že popírači zločinů komunizmu, kteří tvoří v CFP většinu, usilují o zastrašení účastníků, kteří nesdílejí jejich názor. Aniž bych o tom fantazíroval, uvedu konkrétní příklad. Jde o „diskuzní příspěvek“ účastníka vystupujícího pod anonymní zkratkou pod mým článkem k aktuálnímu dění na Ukrajině. Zní následovně

„Prosím diskutující aby zvážili svou účast v diskuzích s údajným inženýrem Pavlem Victorinem. Tento web je český a naopak příjmení Victorin určitě české není. A vzhledem k tomu že tento jedinec často používá anglické výrazy (namátkou "pls"), pojímám podezření že možná ani pořádně česky neumí a že by dokonce mohl být nastrčeným zahraničním agentem, použitým k ovlivňování veřejného mínění v České republice. Zvažte proto prosím, zda má smysl psát své názory na články této figurky pochybného původu...... /citace“/.

Nemám důvod stydět se za svůj původ, proto na uvedený útok sděluji, že mí rodiče i prarodiče z obou stran byli rodilí Češi. Jméno „Viktorín“ v otcově rodném listu ze Strakonic z roku 1911, farář napsal podle tehdejších předpisů římských katolíků, latinsky „Victorin“. Tato písemná forma se pro něj i pro mne, narozeného v roce 1947, pochopitelně stala závazná. V Čechách se toto jméno vyskytuje minimálně od středověku /např. úctyhodný vlastenec a právník Viktorin Kornel ze Všehrd/. Pokud jde o mé, anonymem zpochybněné vzdělání /zmiňuje „údajný inženýr“/ - promoval jsem prokazatelně na VŠB Ostrava jako báňský inženýr v roce 1980 /jak uvedeno v mém facebooku/. Jinak jsem Pražák „křtěný Vltavou“. Po narození ve vinohradské porodnici v Londýnské ulici /již neexistující/, jsem celé dětství prožil na Žižkově, v moderním, funkcionalistickém bytě svých rodičů – vysokoškoláků, kteří mne učili mj. vážit si poctivých lidí bez ohledu na majetek a vzdělání a nebát se nazývat věci pravými jmény a vystupovat čestně. Celková atmosféra charakteristická právě pro Žižkov, v klukovské partě které jsem byl členem až do nástupu základní vojenské služby, zásadám ke kterým jsem byl doma veden, principiálně neodporovala.

Pokud jde o anonyma, bojícího se vystoupit pod svým jménem, který přestože poklesle usiluje o mou dehonestaci a ignoranci, má v CFP podporu většiny účastníků, nevím co rodiče učili jej, ale  důvodně se domnívám, že vedení k čestnosti a k úctě vůči spoluobčanům to buď nebylo, nebo pokud ano, pak se úsilí jeho rodičů zřejmě značně minulo účinkem.

V CFP jsem vůči sobě zaznamenal také takové absurdnosti, že jsem jmenovitě urážen i v diskuzích u článků jejichž autorem nejsem a u kterých jsem se diskuze nezúčastnil. Vypadá to následovně.

Nejmenovaná „kovaná soudružka“ v diskuzi nadhodí do pléna na smeč - „Jako to, že Viktorín na článek ještě nereagoval?“ Toho se se zjevným potěšením nedočkavě ujme agresivní hulvát, zmiňující mne jinde jako „kreatura Victorin“ nebo „inženýr lopaty a krumpáče“ a vyzvrací ze sebe vodopád výmyslů, jak prý budu reagovat. Samozřejmě „za mne“ vyplodí nesmysly, které mému uvažování ani vyjadřování naprosto neodpovídají ale škodí mé pověsti a inspirují další podobné účastníky, kterých je většina, k připojení do nekulturní štvanice proti mně. A o to většině zdejších účastníků evidentně jde. Abych já zanechal účasti a další občané s názory podobnými mým, aby si v CFP netroufli aktivně vystoupit......

Zaznamenal jsem v CFP i následující pozoruhodnou situaci. V jedné diskuzi, jak je mým zvykem, jsem na agresivní dotaz seriózně odpověděl. Když jsem po několika dnech nakoukl, jak se po mé odpovědi situace vyvíjí, zaznamenal jsem, že má odpověď zmizela, ale pod dotazem na který jsem reagoval, stejný výše zmíněný výtečník, označující mne v lepším případě za „inženýra od lopaty a krumpáče“, k dotazu uvádí - „Kreatura Victorin raději neodpověděl, protože …...... a následuje vysvětlení, pochopitelně sledující dehonestaci mého úsudku a charakteru“.

Zmíněné zkušenosti nabyté v CFP zde nezmiňuji samoúčelně nebo proto, že bych naivně apeloval na nepolepšitelné spoluobčany, zejména na „skalní komunisty“ nebo jejich sympatizanty, aby aspoň zde – ve „virtuálním světě“, vystupovali korektně. Protože jsem nikdy nebyl komunistou, neboť jsem vyrostl v rodinném mikrosvětě slušných vzdělaných Čechoslováků ovlivněných mravními hodnotami předchozí masarykovské republiky, byť mimo mé rodinné prostředí již masivně exhibovali komunističtí představitelé idiotsky vytrubující oslavné tirády na SSSR a budování komunizmu pod vedením moudrého bratrského sovětského generálního tajemníka a jeho vzorných žáků – našich komunistů, vím velmi dobře, že nacistická a komunistická základní sociologická disciplína zvaná „převýchova člověka“ či „vytvoření nového člověka“, na které byly vykonstruovány obě hlavní zvrácené a nesmyslné společenské ideologie minulého století, je zcela nesmyslná, protože je nerealizovatelná a absurdní.

Své tristní zkušenosti z účasti v CFP zde zmiňuji proto, abych jeho realizačnímu týmu, podle svých skromných schopností a možností, pomohl lépe naplňovat úroveň slibující název, tedy zlepšovat obsahovou i formální úroveň právě diskuzí. Pokud jde o články, tam redakce kompetentně rozhoduje, které zveřejní a které zavrhne, proto v tomto ohledu není podle mne co měnit.

Pociťuji ale nadosobní potřebu doporučit realizačnímu týmu CFP, jak by šlo úroveň diskuzí výrazně zlepšit, ve smyslu zcivilizovat či zkulturnit.

Je evidentní, že nestačí vyřazovat pouze příspěvky obsahující vulgarizmy. Zájemcům o diskutování je potřeba jasně oznámit, že veškeré diskuzní příspěvky, jejichž obsahem nebude probírání tématu příslušného článku, nýbrž snaha urážet a dehonestovat jiného účastníka či účastníky, budou bez výjimek systematicky mazány. A to důsledně uvést do praxe.

Z výše popsané zkušenosti, kdy jsem byl jmenovitě dehonestován u článku, jehož jsem nebyl autorem a u kterého jsem ani nediskutoval, připomínám, že v preventivním varování zájemců o diskuze je třeba uvést co nejobecnější vymezení, koho nesmí napadat? Nikoliv pouze autora příslušného článku či jiného diskutéra, nýbrž obecně definovaného jiného účastníka či pochopitelně, případně jiné účastníky. Tato definice ošetřuje jak autory, tak diskutéry a řeší i výše zmíněné případy, kdy pokleslí diskutéři vedou jmenovité agrese proti zcela nezúčastněnému účastníkovi.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#5 zreo@seznam.cz 2015-02-17 22:07
Soudruh Victorin je líný přemýšlet. Po shlédnutí přednášky profesora paleoneurologie dojdete s největší pravděpodobnost í ke stejnému názoru. https://www.youtube.com/watch?v=Oy5YQ-L2pSc#t=39
Jan Tomšů
Citovat
#4 tomkacenka@centrum.cz 2015-02-17 09:37
Já by jsem chtěl vyzvat všechny účastníky aby k článkům pana Victorina nedávali komentáře, ale jen hodnocení dle jejich uvážení. Myslím si, že jen tak lze dosáhnout toho, že pan Victorin nás přestane napadat a označovat za komunistickou lůzu a soudruhy a soudružky atd. A dále chci sdělit, jak je možné, že CFP otiskne polopravdivé články pana Victorina bez toho, že by v odborných materiálech provedl srovnání všech skutečností které pan Victorin ve svých článcích uvádí. Dle mého názoru, pokud chce někdo publikovat odborné články, měl by uvést pod článkem materiály ze kterých při psaní článku čerpal aby ostatní měli možnost si informace dohledat a ověřit. Články pana Victorina se pouze tváří jako odborné, ale nezřídka se v článku objevují slovní výpady adresované účastníkům s jiným názorem než je ten jeho. Nevím co pana Victorina opravňuje psát články z nedávné historie, když tuto nestudoval. IGNORUJTE JEJ A SNAD ZMIZÍ.
Citovat
#3 Jan Kopeček 2015-02-16 23:22
Je úplně jedno, kde jste se pane Victorine narodil a kdo byli vaši rodiče. Buď jste duševně nemocen nebo agent cizí mocnosti. Třetí možnost neexistuje.
Citovat
#2 zreo@seznam.cz 2015-02-16 22:03
Tahle zpráva asi Pavlíka moc nepotěší:

Porošenko sňal z Putina odpovědnost a označil jako hlavní viníky občanské války na Ukrajině

http://www.newsli.ru/news/ussr/politika/13446
http://www.novarepublika.cz/2015/02/senzace-porosenko-snal-z-putina.html
Citovat
#1 damirr@volny.cz 2015-02-16 15:42
Taková představa páně Victorina:
"v preventivním varování zájemců o diskuze je třeba uvést co nejobecnější vymezení, koho nesmí napadat? Nikoliv pouze autora příslušného článku či jiného diskutéra, nýbrž obecně definovaného jiného účastníka či pochopitelně, případně jiné účastníky. Tato definice ošetřuje jak autory, tak diskutéry a řeší i výše zmíněné případy, kdy pokleslí diskutéři vedou jmenovité agrese proti zcela nezúčastněnému účastníkovi."
Jen se divím, proč pan Victorin usiluje o taková "privilegia" jaká jsou na serveru "centrum a potažmo atlas". Tam by se jistojistě jeho blogy uplatnily.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře