Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Poletíme na Mars. Jo, s raketou za deset milionů korun, hlavní konstruktér Jiří Čunek

Když jsem se poprvé dozvěděl o záměru primátora města Zlína, pana Jiřího Čunka /KDU-ČSL), že má v úmyslu prosadit výstavbu nové Krajské nemocnice ve Zlíně- Malenovicích, s jeho záměrem jsem v podstatě souhlasil. Domnívám se totiž, že Zlín by si asi novou nemocnici zasloužil. To jsem ovšem nevěděl, že si pan primátor pro realizaci svého bohulibého záměru zvolil tzv. „iracionální, rádoby pragmatický“ způsob prosazení tohoto ne nezajímavého záměru. Z dalšího obsahu tohoto článku vyplynou pozoruhodné fakta a skutečnosti, které lze nazvat dvěma slovy „science fiction“.

  • poletime-na-mars-jo-s-raketou-za-deset-milionu-korun-hlavni-konstrukter-jiri-cunek

Pan primátor Čunek se v článku (Parlamentní Listy.cz) rozepsal o některých skutečnostech o kterých se domnívá, že tím bez dalšího relevantně zdůvodní přípravu realizace výstavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Nutno poznamenat, že jak vyplývá z jeho článku, záměr výstavby nové nemocnice ve Zlíně zřejmě nemusí být z jeho hlavy, protože jak pan Čunek v článku zmiňuje, pro realizaci nové nemocnice ve Zlíně vzniklo, resp. bylo ustanoveno sdružení „Nová nemocnice-Zlín“, ve kterém se sdružuje řada architektonických a jiných stavebních subjektů, odkud mohla myšlenka nové nemocnice vzniknout.

Jde totiž především o podnikatelské subjekty, takže taková myšlenka dává smysl. Pomineme-li v článku pana hejtmana Čunka značně nestandardní a postupy v prosazování záměru s novou nemocnicí jistě zaujme titulek v jeho článku „Výstavba nové nemocnice se přiblížila, Zlínský kraj vybral projektanta“. Pan Čunek si totiž velmi věří, je sebejistý, že jeho manipulativní, až nátlakové způsoby projednávání záměru s nemocnicí mu projdou. V textu článku pak popisuje výsledky svého usilovného snažení, jako např., že Rada Zlínského kraje schválila dodavatele projektové dokumentace na Novou krajskou nemocnici ve Zlíně, že vítězem zakázky je sdružení „Nová nemocnice – Zlín“ za nabídkovou cenu 351 milionů korun bez DPH. Není bez zajímavosti, že vítězného dodavatele tohoto projektu vybrala odborná hodnotící komise a její závěry byly potvrzeny komisí, zřízenou na základě požadavku krajského zastupitelstva. Podmínky pro výběr projektanta byly nastaveny velmi přísně, protože u tak velkého projektu je prý nezbytné klást důraz hlavně na kvalitu provedení. Kdo odbornou komisi ustanovil a jaké bylo obsazení komise si, vzhledem k praktikám pana hejtmana, lze domyslet.

Není od věci jmenovat také subjekty, které jsou součástí výše zmíněného

sdružení „Nová nemocnice-Zlín“, které zmiňuje a kterými se hejtman honosí jako subjekty, které mají prioritu v českém stavebnictví či v architektonické oblasti, zde

* Jihlavská projekční firma Penta Projekt, člen vítězného sdružení „Nová nemocnice – Zlín“, která vznikla již v roce 1993. Dominantně se specializuje na zdravotnické projekty z architektonické a projekční oblasti,

* Architektonická a projekční kancelář CASUA, založena v roce 1991 stavebním inženýrem Alešem Poděbradem a architektem Olegem Hamanem. „Naše kancelář se rozrostla na sedmdesát architektů a stavebních inženýrů a máme za sebou řadu úspěšných projektů a realizací v oblasti urbanismu, územního plánování, bytové a občanské výstavby,

* Společnost Atelier-r, působí na poli architektury již téměř 20 let. „Ateliér v posledních letech realizoval zdravotnické a vědecko-výzkumné novostavby a obdržel hlavní cenu v kategorii novostavba v soutěži Grand Prix architektů za stavbu Vista Optik.

* Společnost Smart healthcare solutions, usiluje o změnu filozofie v medicínském programování, plánování, procesním designu zdravotnických zařízení a řízení zdravotní péče v České republice a na Slovensku,“ doplnil jednatel firmy Martin Šamaj, soudní znalec v oboru organizování a řízení zdravotnictví, který 9 let působil ve vedení Fakultní nemocnice Olomouc, šesté největší nemocnice v České republice.

Zajímavý, či spíše zvláštní (zda vyloženě osobní či na základě něčí rady) má pan hejtman postoj k pokrytí rizik , které mohou nastat či vzniknout v průběhu realizace stavby. Jak je známo, investiční náklady na výstavbu nové nemocnice

ve Zlíně-Malenovicích by údajně neměla překročit sumu 8 miliard korun. Za tím účelem byla s projektantem uzavřena smlouva, která (prý) nemá v ČR obdoby. Zavazuje ho pod sankcí dodržet částku stavby 8 miliard korun. O výši sankcí se však pan hejtman taktně nezmiňuje, jen podotýká, že projektant musí být na své náklady pojištěn na částku 100 milionů korun pro případ škody způsobené vadami projektu, které vyplynou při realizaci stavby.

Pozoruhodná je však také poznámka pana hejtmana Čunka, že jestliže prý někdo ve veřejnosti šíří lživé tvrzení, že stavba bude 2x dražší, pak by prý projektant v takovém případě musel podle smlouvy zaplatit Zlínskému kraji smluvní sankci 80 milionů korun! Osobně vůbec nechápu, nedává mi to smysl,co tím pan hejtman chtěl říct. Sankce 80 milionů proti 351 milionům zas projekt? Už v tom je jakási habaďura! Nicméně, i výše uvedená pojišťovací částka 100 mil. korun pro případ zfušovaného projektu a následně i investic, je tato vzhledem k předpokládaným celkovým investicím ve výši 8 miliard korun

směšná. Zda je také součástí „smlouvy , která „nemá v ČR obdoby“, je otázka.

Jenže pan hejtman nezmiňuje co se stane a jaké budou postihy a sankce v případě, že k již nasmlouvané výstavbě nové nemocnice třeba vůbec nedojde. Není totiž jisté, že ÚHOS tento projekt bezpodmínečně schválí. Pak nastává otázka, kdo bude hradit všechny náklady, které byly do projektu nesmyslně vloženy. Nebude-li ÚHOS pod nějakým (korupčním) vlivem, jsou-li v jeho úřadě rozumní, čestní a fundovaní pracovníci, pak by měl úřad irelevantní investici za 8 miliard Kč na výstavbu nové nermocnice ve Zlíně-Malenovicích jednoznačně zamítnout.

Pan hejtman Čunek také docela správně zmiňuje názor lidí, kteří prý lžou o dvonásobku nákladů na investici nové nemocnice. I já se totiž domnívám, že náklady na novou nemocnici budou činit ne 8, ne 16, ale minimálně 20 mld. Kč

Vycházím (sice ne z vlastních, ale obecných) zkušeností, že jakákoli, či lépe žádná investice, která byla dosud v Česku realizována (příklady snad ani netřeba uvádět), se neobešla bez dodatečného navýšení rozpočtu, neboli došlo ke zdražení stavby či jiné investice. Nemyslím, že by to v případě nové nemocnice ve Zlíně bylo jiné. Nevím, zda pan hejtman už dal na modlení a spoléhá na pomoc Boží, ale z čistě ateistického hlediska si myslím, že se jeho snažení a cíle minou účinkem, budou velkým fiaskem a v neposlednín řadě i notnou ostudou. Jen bude škoda těch velkých peněz, které jsou do tohoto nerozumného projektu již vloženy. Závěrem jen konstatuji, že nová nemocnice ve Zlíně by byla zapotřebí, má to však několik podmínek:

- kde stavbu umístit a zrealizovat (ta uvažovaná lokalita ve Zlíně-Malenovicích má více nevýhod než výhod),

- kde a jak zajistit (několika násobně vyšší) finance bez zadlužení kraje,

- zvážit reálnou potřebnost nemocnice s ohledem k dalším důležitým a neodkladným investicím ve městě Zlíně, ale i v rámci kraje.

Rozhodování to jistě není či nebude lehké zvláště, když žádná eventuální investice se neobejde bez rizik v podobě lobingu, korupce a trestně právních aktivit. Taková je totiž v ČR současná investiční realita. Apropó, ta Čunkova za ty peníze zmíněná raketa je stejně nereálná, jako výstavba nové nemocnice ve Zlíně za avizovaných 8 miliard!

Jiří B a ť a , 28. 8. 202

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře