Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pravdivá historie tunelování Vak Zlín (květen 2017)

Úvodem: Je známo, že v tržním hospodářství má kapitál (majetek) dlouhodobou návratnost nejméně 5% po odečtení inflace. Dlouhodobá návratnost je zisk, který kapitál přináší po odečtení inflace a nákladů. (V ekonomickém systému před listopadem 1989 šel všechen zisk z podniků státu , který jej ovšem „vrátil“ lidem v podobě dotací, levných léků a jiných sociálních výhod, - i nízkých cen vody - 0,90 hal. za kubík.)

I po předání majetku Vodovodů a kanalizací (Vak) Zlín v roce 1993 do vlastnictví města a obcí měli občané z kapitálu Vak prospěch. Vak Zlín vytvářel zisk, držel ceny na přijatelné úrovni (20 Kč/m3) a mohl i investovat, pokud by chtěl z půjček od bank na základě svého hodnotného kapitálu či ze zisku. Tak tomu bylo až do roku 2001, kdy fakticky ovládl společnost největší akcionář – město Zlín a jeho zástupci v představenstvu vnutili společnosti nákup vodárenského zařízení, nebo prodej majetku či vstup strategického partnera apod.

Po zřízení tzv.provozního modelu“ Vak Zlín v roce 2004 však odchází většina zisku Moravské vodárenské či VEOLII. Za 12 let „vynikající smlouvy“ odešla ze Zlína zbytečně téměř 1 miliarda korun, kterou mohlo město i obce mít k dispozici pro své účely.

  • pravdiva-historie-tunelovani-vak-zlin-kveten-2017

 

Privatizace aneb útoky na kapitál Vaku Zlín

Na začátku snažení zašantročit majetek Vak Zlínskou koalicí (ODS,ČSSD,US, ZHNezávislých) bylo několik pokusů. Nejprve to byl prodej hlasovacích práv České spořitelně pro nastrčenou Jižní vodárenskou a následný zpětný odkup. Na zastupitele se valily lživé údaje o hospodaření Vak, ceně jeho majetku, výhodnosti pronájmu investorovi ve zprávách představenstva, falešné sliby radních o nezvyšování cen, či zdražování vodného a stočného jen o inflaci, investicích atd. Toto nejsou pomluvy, ale doložitelná fakta. Zlínští radní z let 1998-2002 (ODS,US,KDU-ČSL) např. ústy tehdejšího místostarosty Soldána prohlašovali, že ekonomicky nejvýhodnější variantou bude vstup zahraničního partnera. Radní ing. Soldán (KDU-ČSL) 25.6. 2002 pro deník ZN při vychvalování odprodeje akcií firmě Vivendi, například uvedl, že „ten kdo tvrdí, že voda výrazně zdraží, lže a je zralý na trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. Těsně před podpisem je totiž smlouva, která zajistí, aby cenu vody i nadále kontrolovalo město Zlín“. Konec citátu. Radní tvrdili, jak se město zbaví investic, které převezme strategický parter. Nespornou výhodou také měla být jednorázová a silná finanční injekce do rozpočtu města. Dnes ovšem vidíme jak byl „vstup“ investora pro město prodělečný. S pochybným prodejem VaK nesouhlasili pouze zastupitelé za Nezávislí Zlín 2002!

1.útok

8.10.2001 se tedy vítězem vyhlášeného výběrového řízení stala společnost Jižní vodárenská.

17.4. 2002 Zlínské zastupitelstvo odsouhlasilo svůj plán a vyslalo svého zástupce na valnou hromadu VaK Zlín s úkolem prosadit takzvaný provozní model, kdy by se partnerem obcím stala společnost Jižní vodárenská. Pro tento případ měli zastánci vstupu Jižní vodárenské připravený jiný plán - převést hlasovací práva na Českou spořitelnu za 95 milionů. Valná hromada však vstup strategického partnera neschválila. Následoval prodej akcií na Českou spořitelnu, 4.4.2002 ZMZ prodej schálilo. Zlínští konšelé tak chtěli „darovat“ kontrolu nad VaK za méně než polovinu ceny čističky odpadních vod Zlín – Malenovice, kterou VaK koupily za 220 milionů korun! Mezi tehdejší aktéry patřili: Soldán,

Úlehla, Dvorský, Steska, MUDr. Sýkora a další. Od poloviny roku 2002 pak nastalo (k vůli finančním problémům VIVENDI) dlouhé handrkování, zda může či nemůže Zlín získat peníze z Evropských fondů.

O nestranný posudek chystané transakce byl v dubnu 2002 požádán nezávislý finanční konzultant František Nepil žijící více jak 30 let v Londýně, 14 let jako odborník na kapitálové trhy, 7 let působil u velké finanční firmy Datastream a posléze ve známé bance Warburg´s Securities. Ten označil údaje v materiálech na základě kterých zastupitelstvo rozhodovalo o dalším postupu vedoucímu až k prodeji akcií České spořitelně, za slušně řečeno, nepravdivé. Již tehdy mohla VIVENDI Water získat za méně než 100 milionů korun naprostou kontrolu na podnikem, jehož základní jmění už bylo 1,2 miliardy korun!!!!

2.útok

Konečně v dubnu 2004 je zainteresovanými (podplacenými) na valné hromadě předložen nový návrh na tzv. „provozní model“. Jižní vodárenská a.s. - propojená s Veolia Water, která kupodivu vrací v roce 2002 prodané akcie, je tentokráte vystřídána nastrčenou Zlínskou vodárenskou a.s., dceřinnou společností přemalované původní a zkrachované VIVENDI Water na VEOLIA Water. Manipulace existovaly na všech valných hromadách VaK, což jednoznačně potvrdila Komise cenných papírů.

Zlínská vodárenská a.s. datum vzniku 21.7.2003 Datum zániku 31.12.2007

Jmění zanikající společnosti Zlínská vodárenská, a.s., Zlín převzala MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Olomouc, kterou ovládá VEOLIA

Prohlášení měst a obcí k situaci ve VaKu Zlín 21.7.2004

Ve stručnosti: Za dva roky působení soukromého subjektu, který převzal provozní část VaKu Zlín přešlo do soukromé společnosti 360 milionů korun ročních tržeb, ale nutné investice na velké opravy a rekonstrukce bude dále muset financovat Vak Zlín a města a obce. Soukromý investor si tento model odhlasoval ve spolupráci s městy a obcemi, kterým slíbil peníze……. Města a obce jsou z pozice hlavního řídícího subjektu degradovány do pozice přihlížitele. Tzv. „Provozní model“, který je v současnosti ve společnosti nastaven, neznamená vzájemně výhodnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Jde o výměnu veřejného dodavatele vody za soukromého dodavatele vody. Z provozování vodovodů a kanalizací bude eliminován veřejný zájem a strategie reinvestování zisků. Podmínky nových vztahů jsou nastaveny tak, že soukromá společnost bude na dodávce vody vydělávat a samospráva (obecní rozpočty) bude povinna financovat investice potřebné k zabezpečení této dodávky.

Prohlášení samospráv k situaci ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. (VAK Zlín ) po konání mimořádné valné hromady dne 25.8.2004

Vybráno: Dle našeho názoru takzvaný investor (Zlínská vodárenská a.s. propojená s Veolií Water a.s.) ve skutečnosti žádné vlastní peníze nepřináší. Pouze ovládne tržby a zisk z provozování infrastruktury.

Ukázalo se, jaký diametrální rozdíl je mezi VAKem Zlín ovládaným pouze municipálními vlastníky a VAKem Zlín současným, ovládaným Veolií Water prostřednictvím představenstva a zřejmě i města Zlína. Takzvaný investor koupil provozní část VAKu Zlín o dvacet miliónů levněji než bylo nabízeno ve výběrovém řízení v roce 2001, kdy byl vítěz následně v dubnu 2002 odmítnut. Tou společností byla Jižní vodárenská a.s. (rovněž propojená s Vivendi Water) a je paradoxní, že právě ona odmítnutá společnost se dostala k hlasovacím právům za akcie města Zlína (podle našeho názoru v rozporu s platnými právními předpisy). Tím se jí podařilo ovládnout společnost a připravit půdu pro přímý prodej společnosti Zlínská vodárenská a.s., bez řádného výběrového řízení nebo veřejné obchodní soutěže.

V roce 2005 se dokonce pro zlomení zastupitelů s tzv.“provozním modelem“ uskutečnilo několik „pracovních cest“ zastupitelů do Nice a Monte Carla. Tento fakt je dodnes v podstatě tajný.

Přes všechny výše popsané podvodné machinace představenstva, radních i hlavních akcionářů, neučinila policie, stát, či média absolutně nic, jak bylo tehdy v České zlodějské republice železným zvykem. Vše totiž dokonale ovládal ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard (původně ředitel snad „všech Vaků Zlín a vodáren v okolí“ a dnes zajisté milionář.) V podobném pro občany „prospěšném duchu“ se chovali radní v dobách panování (2006-2010) primátorky Ireny Ondrové a dalších. Jinak se ovšem chovala města Otrokovice, Fryšták, Lukov a Slavičín podáním žalob u soudů.

Výsledek tunelářské transakce VaK Zlín:

Současná koalice STAN, ANO s primátorem Adámkem již 2x odmítla soudní rozhodnutí o neplatnosti smlouvy jak z roku 2002 i 2004 a stejně neférově se chovala před volbami 2011 a 2014, kdy slibovali dobré hospodaření s Vak. Kapitál VaK bohužel kontroluje někdo jiný a přináší více zisku jen jemu než akcionářům města a okolí.

Moravská vodárenská (MOVO) či VEOLIE dosud inkasovala 766 milionů, město Zlín z vlastnictví většinového podílu jen bídných 67 milionů korun.

Investice a opravy: stále Vak ze svého, VEOLIE či MOVO – 0! Dotace z EU: 0!

3. května 2017 však svět spatřil „zázrak“ v podobě společného návrhu města Zlína, Vak, a Moravské vodárenské. Od roku 2018 se sníží cena vody za kubík o jednu korunu a zisk do Vaku zvýší o 5 milionů korun! Jaká to proměna, když zisky dál potečou jinam?

Současnost? Úžasná.

19. května na pozvání primátora Adámka se sešlo kolem třiceti starostů obcí a měst zlínského okresu na jednání kolem situace ve Vak. Bohužel šlo o další kouřovou clonu nad praktikami konšelů i Vaku. Bylo to pouze o jednostranné vyjádření Vak a zástupců Moravské vodárenské. Těm, kteří s jejich jednáním po vynesení rozsudku nesouhlasí nebylo dovoleno promluvit a nebo byli umlčeni tím, že primátor Adámek odešel. Podivné jednání bylo ovšem zlínského hejtmana J. Čunka. Ten ač sám jako starosta Vsetína nepřipustil to, co se stalo ve Zlíně – tedy do jejich VaK nevstoupila žádná soukromá firma s provozníma modelem. A sám se tím ještě chlubí. Jen díky tomu vsetínský VaK získal přes miliardu dotací z EU na akci Čistá Bečva. Ovšem v případě Vak Zlín je hejtman na straně nepochopitelného jednání města Zlína. Že Zlínští konšelé jednají proti obyvatelům města Zlína je mu jak je vidno jedno. Řádný hospodář je asi jedině sám primátor Adámek.

Následně ještě sdělil veřejnosti na „obhajobu“ Svatopluk Březík, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Zlín, a.s tyto skutečnosti. Cituji vybrané:

„Minulý týden jsme dostali do datové schránky usnesení Policie ČR o odložení trestní věci podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku s tím, že v dané věci nejde o podezření z trestného činu a věc není na místě vyřídit jinak. bylo podáno celkem 13 trestních oznámení, přičemž za poslední asi 2 roky jich bylo sedm! Nejvíce podání ze 13 bylo 7 od Ing. Novotného, avšak bohužel ve 4 případech jako (spolu)oznamovatelé vystupovali také naši akcionáři z řad měst a obcí. Nejdůležitější ovšem je, že po mnoha měsících zkoumání, s přihlédnutím k aktuálnímu rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, dospěla Policie ČR k závěru, že ve věci nejde o podezření z trestného činu.

Závěr si předseda postěžoval, že „Hon na čarodějnice za několik milionů korun, dehonestace společnosti Vak i celé řady lidí v trestních oznámeních uvedených, poškozování dobrého jména a spoustu stresu. Díky vlastním akcionářům. Ale alespoň díky velmi detailnímu šetření ve všech oblastech, co se ve VaKu udály, víme, že jsme na straně práva a děláme to nejlepší ve prospěch akcionářů a obyvatel v regionu“. Konec citátu

Svatá prostoto: Miliony korun jdou do Francie na základě zfalšovaných valných hromad, existují soudní verdikty, ale „právo je na straně VaK“ a jinak se nic trestuhodného nestalo. Vše v duchu likérové mafie a hesla Kupředu levá za Babišem a Bakalou.!

Inf: Proč je Klausova privatizace špatná

http://www.britskelisty.cz/9905/19990506i.html

http://pravdaovode.cz/novinky/je-cas-rict-proto/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře