Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Veolie v útoku za miliardy, Zlín mlčí

„Lidé ve VIVENDI nejsou žádní ježiškové“.

Prohlásil 4.10.2002 ředitel společnosti VEOLIA WATER Philips Guitard - dnes VEOLIA

Ačkoliv nadnárodní koncern Veolia už 2x prohrál soudní spor a její smlouva s VaK Zlín (z roku 2004) byla uznána jako neplatná, vyrazila do útoku pro „naše“ miliardy. Zahajuje další soudní kolotoč u Okresního soudu ve Zlíně.

Pokud se dnes ví, že zatímco Zlín získal z provozního modelu VaKu za 6 let zbytečného zdražování vody jen 67 milionů a VEOLIE 766 milionů, je celkem logické jak je smlouva, (na 30 let) kterou Radnice nadále akceptuje pro občany nevýhodná.

Ve svém Programovém prohlášení rady (koaliční hnutí, STAN a ANO) z 4.2.2015 slibovalo, že: „Podnikneme kroky ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tak, aby společnost pracovala v zájmu občanů“.

  • veolie-v-utoku-za-miliardy-zlin-mlci

 

Dodnes však nepodnikla žádný věrohodný důkaz, že tak činí, spíše naopak. Radnice chrlí i po posledním rozsudku stále stejné bláboly. Chce si nechat nejdříve zpracovat právní a ekonomickou analýzu, takže je evidentní, že na zrušení nemravné a podlé smlouvy s VEOLII zájem nemá.

Co si má člověk například myslet o prohlášení skvěle placeného předsedy představenstva VaK Ing. Svatopluka Březíka v jejich propagandistickém plátku INFOKAPKA z 8.března?

„Současnost, jakkoli turbulentní, přináší pro představenstvo zároveň nové výzvy. Ať již ovšem prostředky zvolíme jakékoli, cílem vždy bude ochrana majetku společnosti, zajištění bezproblémového zásobování pitnou vodou ve zlínském regionu, investice do naší vodárenské infrastruktury a nezvyšování ceny za vodné a stočné. A tuto svou úlohu plní současné představenstvo společnosti odpovědně a bez ztráty kytičky. Neskládáme ruce do klína a pracujeme usilovně s měnícími se okolnostmi. Těším se, že Vás budu moci brzy informovat o našich úspěších na společné cestě.“

Ing Březík a další členové představenstva Vak, delegovaní statutárním městem Zlín vystupují ne ve prospěch zlínského regionu, ale jako sluhové Moravské vodárenské - VEOLIE. A radnice? Nedělá nic, aby se hospodaření VaK

vrátilo do rukou slušných lidí jak ve Vaku tak radnice. Jen tak budou miliardy zisku zůstávat ve Zlíně a ne odcházet do Francie a ceny vody by mohly být přijatelnější. Zlín se nemusí hamounit po zisku, bude stačit garantovat nízké ceny. Jinak řečeno. Prospěch z majetku či kapitálu VaK budou mít skutečně JEN občané a ne VEOLIA.

Rozjíždí se tedy další soudní tahanice. Současná radniční garnitura doufá, že VEOLIE vše zařídí a kauza tunelu utichne. Nevadí nám, že nás zatím připravila jen o nejméně 766 milionů v drahé vodě? Zvolíte je i potřetí v roce 2018?

Naštěstí se probudili i zástupci více než padesátky akcionářů Vodovodů a kanalizací Zlín, převážně měst a obcí, aby se dohodli na dalším postupu. Chtějí jednoznačně omezit zisky Veolie.

Vysvětlivky „vstupu investora“:

V dubnu 2004 je zainteresovanými na valné hromadě předložen nový návrh na tzv. „provozní model“. Jižní vodárenská a.s. - propojená s Veolia Water, která kupodivu vrací v roce 2002 prodané akcie, je tentokráte vystřídána nastrčenou Zlínskou vodárenskou a.s., dceřinnou společností přemalované původní VIVENDI Water na Veolia Water.

Zlínská vodárenská a.s. datum vzniku 21.7.2003 Datum zániku 31.12.2007

(Komise cenných papírů už tehdy potvrdila , že založení dceřiné společnosti Zlínská vodárenská v dubnu 2004, rozdělení a převedení tak provozní části miliardového majetku Vak proběhlo bez výběrového řízení na společnost s ručením omezením a se základním kapitálem ve výši jen 2 mil Kč, jehož jediným akcionářem byla přebarvená VIVENDI - Veolia Water, a to v době, kdy firma neměla v předmětu podnikání provozování těchto služeb).

Jmění zanikající společnosti Zlínská vodárenská, a.s., Zlín pak radostně převzala MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Olomouc, kterou ovládá VEOLIA dodnes.

Cenu vodného a stočného a do ní kalkulovanou míru zisku sice formálně schvaluje představenstvo společnosti Vak Zlín, o vodě a její ceně ovšem rozhoduje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – tedy člen skupiny Veolia Česká republika!

Ivo Bubeník

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře