Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Když dva říkají (téměř) totéž, není to vždy totéž.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • batora
  • schwarzenberg_neas_john
Aneb co je dovoleno kmánovi, není dovoleno ...

Léto budiž pochváleno, řekl jistý básník. K létu patří, kromě  školních prázdnin i pohoda, dobrá nálada, relax  a jistým způsobem politické ochabení v rámci parlamentních prázdni. Nese vždy se tyto ideály k plné spokojenosti daří. O tom nás přesvědčily události dnů nedávno minulých.

 

Relativně klidnou hladinu letního času rozčeřilo konání Prague Pride. Tedy ani ne tak tato samotná akce, jako zbytečný humbuk kolem realizace tohoto pochodu. Tím nejvíce rozhořčeným mužem byl zřejmě Ladislav Bátora, už v té době k nelibosti mnohých zastávající funkci ředitele personálního odboru na MŠTM. Ovšem kromě konání samotného pochodu, se  k jeho nelibosti jevila i skutečnost, že zmíněný pochod Prague Pride zaštítil primátor Prahy B. Svoboda. I jal se jej pomocí veřejné výzvy-dopisu donutit zrušení záštity nad tímto,podle něj pohoršujícím pochodem homosexuálů a leseb. Do hry vstoupil i prezidentův předskokan Petr Hájek, který se čílil stejně, jako pan Bátora. A pan prezident jej za to pěkně pohladil po hlavě.

Co čert nechtěl, do cesty pana Bátory se postavil ministr zahraničí Karel Schwanzerberg. Jeho reakce na Bátorovy postoje byla ne příliš hodna jeho knížecí milosti, jenže kníže je kníže stejně jako ministr je ministrem a co si může dovolit on, nemůže si dovolit nikdo jiný (i když tací se našli). Výrok, že „... pan Bátora se na ministerstvo (MŠTM) hodí s odpuštěním jako pazdeří k jisté části těla“,  nenechal dlouho čekat na přiměřenou (?) odezvu. L. Bátora na adresu pana ministra zahraničí a takto i předsedu TOP 09 se vyjádřil rovněž ne příliš lichotivě, ale zase ne tak drsně, aby se to posléze vyvinulo v kauzu, nepodobné vládní krizi. Jeho (Bátorova) odpověď:

„Chudáček starej ... to se mu to bezostyšně prská, když ho minimálně ze tří důvodů nemůžu vyzvat na souboj“ zvedla ze židle druhého (ale o to důležitějšího) muže TOP 09 ministra Miroslava Kalouska natolik, že ministerská eqipa za TOP 09 odmítla jednat za jedním stolem s ministrem školství, tělovýchovy a mládeže Josefem Dobešem do doby, kdy nebude Bátora odvolán, nebo Dobeš nepodá demisi. Pojali to, ústy ministra Kalouska, jako princip existence této vlády.Dobeš je totiž ten, který Bátoru na ministerstvo nejen přijal, ale pověřil funkcí, která neodpovídá Bátorově politickému profilu a charakteru včetně jeho  minulosti.. Tím více, že J. Dobeš odmítá jakoukoliv negativní kritiku na L. Bátoru, notabene, že se za něj postavil. Navíc, jeden i druhý má nad sebou neviditelnou ochrannou ruku sahající až z Hradu.

Ani náhodou se nehodlám zastávat L.Bátory, právě naopak,  ale budiž pomyslné spravedlnosti učiněno zadost. Nevím, kolik podobných štiplavých slov ze svých úst vypustil do politického éteru pan Bátora, za to nejsou státním tajemstvím slovní úlety, tzv. perlení, pana knížete, ministra zahraničí a předsedy TOP 09 pana Karla Schwanzerberga, zde:

„ Měl hned na začátku přiznat, že to neměl pod kontrolou. Hovno měl pod kontrolou!“

(O ministru obrany A. Vondrovi kvůli kauze ProMoPro, duben 2011).

„ Poněvadž ty magory trošku znám vím, že demonstrace budou pokračovati“.

(O proti temelínských aktivistech, květen 2007).

„ S odpuštěním, když je člověku přes sedmdesát tak si přiznává, že nemá oči na prdeli!“.

(O to, zda Kalousek nejedná za jeho zády, duben 2011).

„ Bohudík už je to tak dávno, co jsem byl v Praze, že už si na ta paka nepamatuji.“

(O partnerech z vedení vládní koalice, červen 2011).

„ Zaznamenávám při každé diskusi, že způsob, jak se u nás politika dělá, se většině lidí hnusí nehledě na to, jestli ji dělá modrý pták, socan či černoprdelník“.

( Lidovci pak chtěli omluvu, listopad 2009).

Tyto výroky, jakkoliv zjevně úsměvné, nelze považovat apriory jako vhodné od ministra vlády. Přesto však nechaly všechny pány politiky, včetně premiéra Nečase a Kalouska chladnými, nikdo se neohradil, neprotestoval, ba ani se jinak „neštajfoval“ (nevymezoval) ve společných jednáních koaliční vlády či jinde. Mimo jiné ani výroky ministra Schwarzenberga v posledních dnech nejsou zrovna košér, silnými slovy se nešetří a střílí se od pasu, dokud to jde. Knížecí bonton sem, bonton tam. Kalouskova  slova na adresu pana Bátory  nevyjímaje.

Je tu ovšem jistý Bátora, k němuž se váže řada připomínek, kritiky a nesouhlasu coby státním úředníkem s nepřesvědčivou (či právě naopak) angažovanou minulostí a to až tak, že je občas nazýván i fašistou či starým fašounem (Kalousek) apod. Problém tohoto člověka o to větší, že má i zastání jak samotného „perosidenta“ Václava Klause byť, jak sám říká, že jej nezná, osobně se s ním nikdy nesetkal, ale ví, že je to člověk na správném místě. A když to říká „perosident“ Klaus, tak to platí, že ano! Kamenovaného Bátory se zastal i Klausův nohsled Ladislav Jakl: „ Pan Bátora je už půl roku terčem sprostých útoků, lží, urážek, zesměšňování, pomluv a nátlaku. Sám se ale, zdá se, bránit nemůže“. Jakl, stejně jako Hájek jsou víceméně příznivě nakloněni jistým tendencím, které Bátoru nejen diskvalifikují, ale i znemožňují. Pánům z Hradu to však zjevně nevadí, snad právě naopak. Vždyť mají za zády pana „perosidenta“.

Na jedné straně chudák Bátora, na straně druhé, dobře mu tak. Protože být na jeho místě, jsem dávno mimo toto dění, které je plné ataků vůči jeho osobě, jak tvrdí pan Jakl. Bátora se svou osobní dispozicí jistě najde uplatnění i jinde, kde nebude čeřit hladiny již tak dost rozbouřeného politického českého rybníka. Třeba jako jeden z dalších renomovaných poradců našeho pana „perosidenta“. Vedle Hájka a Jakla by se jistě uplatnil, i když by to byla pro ně nevítaná konkurence.

Z uvedeného vyplývá, že Kalousek přenesl rozbouřenou vodu ze sklenice přinejmenším do vládního lavoru. Není pochyb, že to není otázka jen odvolání Bátory či odstoupení Dobeše, ale zcela jistě nějaké Kalouskovy úskoky a cíle, ke kterým kauzu Bátora vhodně využívá.

Máme-li objektivně posoudit „sílu“ výroku pana Bátory ve srovnáním s výroky ministra a předsedy TOP 09 Shwarzenberga, jeví se Bátorovy výroky velmi, ale velmi slabým odvarem slov pana ministra. Jenže Bátora je jen Bátora a Schwarzenberg je nejen kníže, nejen ministr, ale také předseda TOP 09. A toho bohdá nebude, aby nám někdo našeho pantátu takto pomlouval, tohle trpět nebudeme, hřmí Kalousek s mlčícími, ale hlavami souhlasně pokyvujícími pány soukmenovci-ministry okolo. Nepomáhá ani Dobešova omluva panu ministrovi Schwarzenbergovi, ministr a místopředseda TOP 09 Kalousek se nám zasekl až natolik, že nejenže trvá na odvolání Bátory nebo demise Dobeše, ale nadále blokuje jednání vlády. Co na tom, že jedna zdechlá myš může způsobit rozkol ve vládě i když upřímně řečeno, ten rozkol trvá od samého počátku existence této vlády.Dnešní situace tuto anabázi vládní krize jen přiživuje.

Takže jak je v úvodu napsáno, léto ani zdaleka nekončí. Jenom mu chybí ta potřebná letní atmosféra. Konec konců, v reále to letošní léto není také nic moc, takže to politické, především vládní, je něco jako přes kopírák. Co naplat, účel světí prostředky a politici ví své. Žel, ne jen oni, občané také. A jistě jim to v příštích volbách dají také najevo.

20. srpna 2011                                                                                                   Jiří  B a ť a

Facebook komentáře