Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Adresováno herci, panu O. Vetchému.

Hodnocení uživatelů:  / 9
NejhoršíNejlepší 

Pane Ondřeji Vetchý,

jako demokrat, řídím se proslaveným rčením francouzského filozofa Voltairea tedy, že uznávám Vaše právo na názor a kritiku, jakkoli s nimi nesouhlasím. Po shlédnutí Vašeho srdcervoucího videa, kterým promlouváte k lidem s prosbou, aby se přičinili o zasypávání příkopů plných hnisu a nenávisti jsem se musel dlouho zamýšlet, co jste svým „poselstvím“ chtěl vlastně říct.

  • adresovano-herci-panu-o-vetchemu

Řekl jste toho strašně moc, ale nedozvěděli jsme se vlastně nic podstané, nic důležitého. Objektivně řečeno, rád byste chtěl vyjevit zklamání ze zvolením M. Zemana prezidentem, na druhé straně dát také najevo, že jste podporoval J. Drahoše na jeho zvolení. Jak jsem zmínil, máte právo svobodně se rozhodnout, koho chcete volit, otázka je, co jste si od případného zvolení J. Drahoše sliboval. Ve svém „poselství“ mluvíte o věcech, které se Vám nelíbí, jako neslušnost, nepoctivost, korupce nebo nečestné jednání a lhaní atd. Jenže Vy vlastně obecně kritizujjete politickou scénu, tedy jed nání a chování politiků a přitom byste rád zkritizoval M. Zemana, ze kterého při pomyšlení, že tu bude vládnout dalších pět let máte antizemanovskou kopřivku. Jistě máte pavdu v tom, že česká politika, z pohledu etiky, poctivosti a morálky je na tom hodně bídně, ale za tento stav nemůže M. Zeman a mohu Vás ujistit, že by to ani vele slušný kravaťák pan Drahoš nezměnil. Na to totiž nemá prezident žádné účinné páky. Pokud něco takového pan Drahoš sliboval (a že sliboval), pak vědomě lhal.

Přesto jste schopen se svými kolegy na prezidenta Zemana dštít oheň a síru, proklínat jej, přát mu brzkou smrt za něco, co vlastně ani nemůže změnit. Svou kritiku bystě měl zacílit na politickou scénu, nebo ještě lépe jmenovitě na konkrétní politiky, kteří jsou původci všech Vámi kritizovaných nedostatků a problémů. Pokud byste potřeboval poradit, rád pomohu.

Plamenně mluvíte o příkopech plných hnisu, nenávisti lží atd a nějak jste se zapomněl zamyslet nad tím, kdo je původcem. Jistě si myslíte si, že ty příkopy vykopal, hnisem, lží a nenávistí naplnil M. Zeman. Omyl, pane Vetchý, ty příkopy vykopali lidé, jako jste Vy, Vaši kolegové Hrušínský, Bartoška, Dyk, Mádl, Navrátil, Hřebejk, Svěrák, Štěpánová, Fišerová, Filipovská a celá řada dalších„demokratů“, prostě tzv. umělecká elita a celebrity, lidé, kteří se domnívají, že jedině ty jejich názory a jejich pravda jsou správné. Koli k pomluv , lží, nesnášenlivosti, nenávisti a škodolibosti jste vnesli do společenské atmosféry a zaplnili jimi Vámi zmíněné příkopy, si nejste schopni uvědomit, natož připustit.

Jste-li alespoň trochu spravedlivě objektivní, zkuste si vyhodnotit velkohubé, často hrubé a vulgární vyjádření např. B. Štěpánové, P. Nového, O. Navrátila, pana Hřebejka a celé řady dalších, jak se „uctivě“ a „kultivovaně“ vyjadřovali na adresu prezidenta M. Zemana, jak jej ze všech stran okopávali, otloukali, házeli špínu, dávali mu za vinu něco, co sami nemohou prokázat nebo doložit fakty. Nemyslíte, že to je ten hnis a hnůj, kterými jsou zaplněny ty Vámi vzpomínané příkopy? Myslíte si pane Vetchý, že něco podobného je možné v jiných, pro nás příkladných, západních demokratických státech?

Když mluvíte o příkopech, vyzýváte občany k jejich zahrnutí, no proč ne, ale pane Vetchý, pokud nezačnete sami u sebe, resp. Vašimi kolegy nechtějte, aby příkopy zahrnovali občané. To nejsou ti, kteří příkopy vykopali a zahnojili. S Vaší srdceryvnou řečí se obraťte na své kolegy a jsem velmi zvědav, nakolik najdete pro svá slova pochopení a uznání.

Mluvíte také i informacích a dezinformacích. Mluvíte o vlivu zahraničních zpravodajských službách, které podrývají autoritu našeho státu, taktně jste se vyhnul ruským dezinformacím a ruské propagandě, ale i když o nich přímo nemluvíte, zcela jistě máte na mysli Rusko. Takže pane Vetchý, netvrdím, že ze strany Ruska zde nepůsobí zpravodajské síly, stejně, jako v ČR působí „mraky“ amerických a jiných zpravodajských agentů. Rozumím tomu tak, že ty ostatní, kromě těch ruských, hrají pro naše, přesněji řečeno Vaše zájmy tedy, posilují naši úč ast a z& aacute;vislost na západní politice, vojenské doktríně USA a NATO a posilovat naši účast v globalizované, multikulturní Evropské unii, potažmo s cílem vytvoření tzv. multikulturního Evropského superstátu. Jen mimochodem, pane Vetchý, když mluvíte o lživých či falešných informacích a dezinformacích, jak rozeznáte pravdivou informaci od lživé? Nebo jste ochoten věřit všemu, co přinášejí naše média a instituce, jako jsou Evropské hodnoty pana Jandy a pod?

Tím se vlastně dostávám k meritu věci. Je to zřejmě k Vaší nelibosti právě Miloš Zeman, který hatí tyto plány, cíle a úsilí, je to on, kdo se snaží o zachování naší vlasti, národní identity, doslova naší existence. Je kritizován za to, že odmítá přijímat imigranty, je kritizován, že jezdí do Ruska a Číny, že přijímá čínského prezidenta, přičemž přehlíží porušování lidských práv v Číně. Všiml jste si také pane Vetchý, že do Číny jezdí i západní státníci, např. naposl edy fran couzský prezident Macron a jiní vrcholní politici, včetně z USA. Všiml jste si, že byl čínský prezident s velkou pompou přijat ve Velké Británii, byl také přijat prezidentem USA Trumpem?

Můžete říct, pane Vetchý, že by v takových případech někdo z našich politiků tak drsně a intenzivně kritizoval její veličenstvo anglickou královnu, že přijala čínského prezidenta? Tak proč tolik vzruchu, povyku, kritiky, nadávek, odsudků atd., v případě, že čínského prezidenta na nejvyšší úrovni přijal i Miloš Zeman? Zdá se Vám to normální, pane Vetchý? Nebo byste raději, aby se prezident M. Zeman lísal k dalajlámovi, jak to dělal Václav Flaška Havel?

Mluvíte o příkopech plné hnisu, nenávisti a zloby. Nezdá se Vám, že výše uvedené skutečnosti jsou toho všeho příčinou? Nebo jinak, myslíte, že toho všeho je příčinou prezident Zeman? Stejně jako Vy i já si přeji, aby neexistovaly žádné příkopy, ať už jsou naplněny čímkoli, nejlépe však slušností, respektem, vzájemnou důvěrou, pochopením apod., ale věřte, vinit M. Zemana z toho, že rozděluje společnost, mohou tvrdit jen ti, kteří mají obavy a strach, že přijdou o vymoženosti současného režimu, který zneužívá kdeco, mocí počínaje, korupcí a (ne)spravedlností konće.

Dušujete se, že jste nevzal jedinou korunu za to, že veřejně vyjadřujete názory. Tvrdíte, že jste jen placen (a ne prý vždycky) za svou práci. Rád Vám věřím, ale potom vůbec nechápu, proč se propůjčujete k prezentaci svých poněkud pochybných názorů, které jistě ocení lidé, kteří se snaží vyvolávat nejistotu a chaos ve společnosti. Nemusíte být placen, pane Vetchý, stačí, když se budete v rámci jejich cílů veřejně projevovat. Protože jako herec Vám jistě záleží, abyste byl za dobře s režisérem Hřebejkem, možná Svěrákem, ale i jinými lidmi, kteří Vám mohou nabídnout práci. Vždycky platilo, něco za něco, neb také, ani kuře zadarmo nehrabe, pane Vetchý.

Nemyslím, že jste udělal dojem, že jste nějak zapůsobil na city občanů, že jste jich oslovil natolik, aby se zamysleli nad realitou dnešních dnů. Pokud se zamyslí, pane Vetchý, tak jen nad Vámi, nad Vašimi nic neříkajícími projevy, nad skomírající pravdou a láskou, která to prohrála na celé čáře, neboť vítězí lež a nenávist. Bohužel ze strany těch, kteří lež a nenávist kritizují, ale sami jsou jejich příčinami. Je mi líto, že to musím konstatovat, ale Vy patříte mezi ně.

PS: Jako herce, pane Vetchý, jsem Vás měl a mám rád, ale jako člověka, který se nechá zatáhnout do špinavé hry o „pravdu a lásku, kde však vítězí lež a nenávist“, případně na falešnou hru o „antizemanovskou “ demokracii, to o Vás říct nemohu.

Jiří B a ť a, 1. února 2018

Facebook komentáře