Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Otevřený dopis knížeti ze Schwarzenbergů

Pane Schwarzenbergu,
četl jsem vyjádření, které jste poskytl serveru e15.cz a dovolte, abych reagoval na Vaše vyjádření k problémům nesouhlasu našich občanů pro přijetí uprchlíků z muslimských zemí.
Muslimští uprchlíci pocházejí ze zemí, které byly koloniemi západních zemí EU, t.j. Francie, Německa, Belgie, Španělska, VB atd., které je odjakživa vykořisťovaly a poté, co jim dovolili samostatnost, se obyvatelé těchto bývalých kolonií snaží z důvodů zlepšení ekonomických podmínek přestěhovat do zemí bývalých kolonialistů, kde žijí již v několikáté generaci a mají tudíž i občanství zemí svých bývalých kolonizátorů.

Jejich postavení v nových domovských zemích je ale na okraji společnosti, jsou zdrojem nejlevnější pracovní síly, velká většina je jich nezaměstnaných a žijí ze sociálních dávek většinové společnosti. Přirozeně to vede k projevům nespokojenosti, protestům a mnohdy k násilným projevům vůči hostitelským zemím. V poslední době i k požadavkům povolení jejich islámských zvyklostí i práva šaria v hostitelských zemích. A západní vlády jim vyhovují.

  • otevreny-dopis-knizeti-ze-schwarzenbergu
  • otevreny-dopis-knizeti-ze-schwarzenbergu
  • otevreny-dopis-knizeti-ze-schwarzenbergu
Od 90. let přibyl další fenomén a sice neustálé války proti jejich zemím původu zejména ze strany USA, které podporují ostatní státy NATO. Tyto války vedou naši "spojenci" ze zámoří zejména z důvodů ovládnutí výskytu energetických zdrojů na jejich území na základě vykonstruovaných "provinění a terorizmu" nebo je odůvodňují šířením americké demokracie a dodržováním lidských práv. Výsledek válek je ale zničení veškeré infrastruktury, vraždění civilního obyvatelstva, zničení jejich obydlí a vede k dalšímu exodu obyvatelstva do bezpečí do sousedních států a do západní Evropy, kde mnozí již mají mezi muslimskými přistěhovalci své příbuzné. V návaznosti na zvěrstva, která na civilním obyvatelstvu "demokratizovaných" zemí okupanti páchají, vzniká nenávist proti okupantům a mnoho z obyvatel, vyhnaných ze svých domovů je ochotno se mstít proti zemím okupantů teroristickými útoky. Mnoho občanů muslimského původu, kteří nabyli státní příslušnost hostitelských zemí v Evropě, odchází do svých původních zemí vypomáhat tamním bojovníkům proti okupantům i proti nepřátelům jiné náboženské orientace.
 
Česká republika nikdy neměla žádné kolonie a není tudíž povinna přijímat muslimské uprchlíky na své území. Účast našich vojenských kontingentů (z titulu členství v NATO) na válečných anabázích USA pouze zakládá důvod tamním muslimským občanům pro odvetu za naši účast. Protože muslimové jsou v důsledku svého islámu náchylní k terorizmu, jak je Vám jistě známo ze západních zemí,  že pro ně není daleko ke spáchání na př. sebevražedných útoků. Nedávná smrt našich vojáků v Afghanistánu je toho důkazem.

Pane kníže, Vaše vyjádření, cituji 
:
 „Získat mandát od voličů znamená udržet si nějaký charakter. A ne se ohlížet na zájmy místní organizace někde v Dolních Prčicích, která si odhlasuje, že nechce uprchlíky. Chybí tu odvaha jít si za vlastním názorem, za tím, co považuji za správné. Byť za cenu toho, že ztratím vlastní voliče a doplatím na to,“ 
má snad znamenat, že získání mandátu ve volbách dává politikům volnou ruku a dělat si co chtějí ? Nepletete si to náhodou ? Nejvyšší moc v této zemi podle Ústavy má lid a politici jsou od toho, aby v první řadě plnili požadavky a přání voličů. Žádná ze stran neměla dosud v programovém prohlášení plán přijetí uprchlíků z muslimských zemí a žádná vláda ani Parlament a Senát nemá mandát na to, aby dal souhlas k přijetí běženců ze zemí, kde pomáháme našemu "největšímu vzoru a příteli na věčné časy a nikdy jinak" rozvracet jejich země.
Pokud rozhodnutí EU v přijímání muslimů tak fandíte, přijměte si je na svá panství, která se ale nachází mimo území ČR. A také se o ně ale postarejte se vším všudy, co je k tomu třeba.
Přijetí těchto běženců zakládá nebezpečí terorizmu, rozšiřování muslimských zvyklostí na úkor našich občanů, zakládá obrovské nároky na sociální systém, který je bude muset finančně zajistit (z čeho? budete to platit Vy, nebo si snad myslíte, že občanům opět zvýšíte daně a snížíte důchody ?), zdravotní systém, na bydlení.

Pane kníže, ve vyjádření serveru e15.cz jste také prohlásil, že byste byl lepší prezident, než prezident Zeman. Díky Bohu, že se tak nestalo, protože Vy jste pro tuto zemi obrovským nebezpečím už jen tím, že podporujete Vaše příznivce, kteří se nemohou smířit s tím,  že ve volbách prohráli spolu s Vámi.

Podporujete fašistické živly na Ukrajině, podporujete pořádání Majdanů v Praze, kritizujete Benešovy dekrety, které jste spolu s Havlem při restituci Vašeho majetku prolomili, pochlebujete sudetským Němcům. Pokud jste při veřejné diskuzi před prezidentskými volbami prohlásil, "že Beneš by šel v dnešní době před Haagský tribunál", tak vůbec nevíte, o co jde. Beneš své dekrety vydal na základě dohody vítězných mocností v Postupimi, kde bylo rozhodnuto, že německé obyvatelstvo z Polska a ČSR bude odsunuto do okupačních zón vítězných mocností. Jak by mohl Beneš odsunout sudetské Němce do Německa, když by s tím USA, VB a SSSR nesouhlasily ?
Lžete kudy chodíte a pokud nespíte, škodíte této zemi spolu se svým parteigenossenchaftem z TOP 09.

Svým vyjádřením jste dal občanům jednoznačně najevo, že jsou tu jen proto, aby politikům dali hlas a pak jen mlčeli. Tak to jste na velkém omylu. Věřím, že Vás osobně a i TOP09 už nikdo nikdy volit nebude, kromě naší kulturní fronty, která skoro celá podepsala hrdě antichartu. A rozhodnutí o přijetí muslimů jen na základě referenda s povinnou účastí voličů.
Nejlepší by bylo, kdybyste se sebral a šel dělat zámeckého pána na některý ze svých hradů a dal Českému národu pokoj. To by byl nejlepší příspěvek pro tuto zemi !

Jaroslav Martínek

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře