Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Tonoucí se i socialistického stébla chytá aneb Pytel plný VV blech?

  • klasnova
A máme tady konec trapné revoluce ve véčkařském pytli blech. Absolventka husitské teologie Kateřina Klasnová se stala velvyslankyní Věcí veřejných, aby se jako kolektivní tonoucí chytala i sociaslistického stébla.

Prohlásila totiž, že Věcí veřejné, resp. to, co z tého "protikorupční strany" ještě zbylo, jsou nyní připraveny podporovat i návrhy opoziční ČSSD. Zachraň se jak, kdo a kde můžeš...

 

Všichni máme ještě v živé paměti utopii zvanou etický kodex VV. Paradoxně ho spoluutvářela Karolína Peake s tím, že je nepřípustné, aby poslanec "véčkařů" během volebního období změnil barvy. Tím by prý zratil svoji legitimitu a musel by se bez řečí vzdát svého mandátu.

"Je to pro mě lidsky a politicky smutné, ale pevně věřím, že to pro VV může být nový začátek. A doufám, že dělení může být konečné..." fňuká sličná blondýna pro Právo před Faustovým úpisem krví satanovi. Položí tím trojkoalici a sami dostanou "všimné" v příští vládě ČSSD...? Připomeňme si véčkařskou eufórii v roce 2010...

Sedmero Věcí veřejných má ve svém druhém přikázání toto: "V souvislosti s výkonem funkcí nepřijímají zástupci občanů žádné dary, protislužby, ani odměny kromě odměn vyplácených na základě zákona. Člen strany Věci veřejné musí členovi rozhodčí komise a současně prvnímu místopředsedovi do 24 hodin nahlásit jakoukoliv korupční nabídku, která mu byla učiněna. Ti o tom neprodleně informují předsedu Věcí veřejných..."

Přikázání páté: "Při plnění svého mandátu se bude zástupce občanů zasazovat o maximální prosazování svého volebního a politického programu strany či subjektu, jehož zájmy zastupuje a prosazuje. Bude tudíž respektovat usnesení příslušného komunálního, poslaneckého či senátorského klubu, ke kterému přísluší, a dále bude zohledňovat usnesení Rady, Grémia a Konference. Zástupce občanů nesmí v průběhu své funkce změnit politickou stranu, za kterou byl zvolen...

A co k tomu všemu chimerická smlouva Věcí veřejných? "..."Smluvní strany po zrušení smlouvy dle předchozí věty tohoto článku provedou vzájemné vypořádání dle této smlouvy poskytnutých plnění tak, že Kandidát je v takovém případě povinen uhradit Politické straně dohodnutou výši plnění Politické strany dle článku III.1. a III.2. resp. Přílohy č. 1 této smlouvy, tak jak je sjednána v článku III.3. této smlouvy, tedy částku ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedmmilionů korun českých ), a to do sedmi (7) dnů následujících po obdržení písemné výzvy k úhradě...

...V případě, že Kandidát tento svůj závazek poruší či nesplní, zavazuje se zaplatit Politické straně smluvní pokutu ve výši 500.000,-- Kč slovy: pětsettisíc korun českých), a to do sedmi (7) dnů následujících po obdržení písemné výzvy k úhradě sjednané smluvní pokuty..."

Tak, teď už je to jasné, proč Bárta strkal své půlmilionové obálky Kočí či Škárkovi. Žádné úplatky; neměli totiž na zaplacení smluvní pokuty. Doufám, že to přidá mezi své argumenty obhajoby u odvolacího soudu. Nutno dodat; nejsou příbuzní se Sládkovými republikány nebo Mečiarovým HZDS? Také se pokutovali a kdepak dneska jsou…? Za všechny peníze ale stojí nechat si pro poslanecké křeslo třeba i koleno vrtat. Mají totiž od vbčerejška zajištěnu doživotní imunitu. Senát neodhlasoval zákon o jejím zrušení...

Inu, to bylo slov, závazků, slibů, přikázání a jiných keců i za přispěni Miroslava Macka, mafiána knižního velkoobchodu a kdysi horoucího člena ODS. Že by už tenkrát bylo u Karolíny Peake zaseto semínko vřelého vztahu k ODS...? Jaký je skutečný Svět pojištěnce a licitátora Radka Johna…?

Patologická posedlost mocí, aneb Přeběhlíci opět zvítězí?

Alkohol blbne poslance a ničí preference Věcí veřejných…?

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře