Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Účelovost strany LIDEM Karoliny Peake - Kvačkové je výsměchem demokratickým zásadám

Doufám, že není projevem fatálního nedostatku skromnosti, nebo ztráty elementární soudnosti, když jako generační příslušník tzv. "Gottwaldovy mládeže", nabyvší během svého života leckteré nezpochybnitelné životní zkušenosti a šestileté technické inženýrské vzdělání, se zde svěřím s některými osobními úvahami k problematice naší současné vlády, byť jsem v příslušných společenských vědních oborech pouhý amatér.

  • ucelovost-strany-lidem-karoliny-peake-kvackove-je-vysmechem-demokratickym-zasadam

 

Mám na mysli problematiku z oblasti politologie, snad částečně také ze sociologie a zejména myslím, že se týká oboru ústavního práva. Jde o zamyšlení nad úlohou, cíli a metodikou ustavení atypické vládní politické strany LIDEM, kterou vymyslela a založila Mgr. Karolina Peake - Kvačková /1975/, již jako výkonná členka vlády.

Zmíněná nová strana, která se stala nezbytným svorníkem Nečasova koaličního kabinetu, pak jmenované političce zároveň umožnila setrvat ve vládním postu i když regulérní parlamentní strana Věci veřejné /VV/, která jí do vlády dosadila, Nečasův kabinet pro názorové neshody opustila.

V zájmu snahy o objektivitu nebudu moralizovat o Karolině Peake - Kvačkové, byť její veřejné vystupování signalizuje existenci některých pravděpodobně negativních osobnostních vlastností - jako jsou například přehnaná ctižádost, kariérizmus, nevděčnost, nesolidárnost a podobné. Zaměřím se výhradně na neadresné úvahy systémového charakteru.

Předem prosím o pochopení, že jako laik v oblasti vpředu zmíněných příslušných společenských a humanitních vědních oborů, budu pro srozumitelné vyjádření svých názorů užívat termíny z oborů mně nejbližších - z matematiky, geometrie, fyziky atp. a jejich technických aplikací.

Ale přistupme k tématu. Domnívám se, že existence moderních demokratických stran v současném světě je principiálně motivována snahou systémově umožnit dobrovolná seskupení názorových a zájmových skupin plnoletých svéprávných občanů k tomu, aby v následných svobodných volbách, podle co nejspravedlivějších, předem daných pravidel, anonymní voliči svými hlasy vygenerovali z vítězných politických stran své "zezdola zvolené zástupce", kteří pak na patřičnou dobu ovládnou výkonnou a zákonodárnou moc státu.

V popsaném demokratickém parlamentním systému jsou závazné následující principy

1) Pro postup do parlamentních voleb musí politické strany získat alespoň předepsané minimum voličských hlasů

2) Voličské hlasy stranám a jejich kandidátům poskytují "obyčejní občané" - neboli aktéry voleb jsou "lidé zezdola"

3) Voliči musí zůstat v anonymitě

Při dodržení uvedených principiálních zásad má takto vygenerovaná vláda a poslanci parlamentu právo zastupovat občany, protože nezpochybnitelně systémově aspoň formálně vzešli z přání voličů. Neřešme nyní, že tento vládní systém, který lze oprávněně pokládat za nejlepší, jaký byl dosud na planetě Zemi vymyšlen, má známé praktické nedostatky, ke kterým patří zejména neustálá "rozhádanost" politiků a z toho vyplývající, zpravidla komplikované a zdlouhavé dohadování, místo operativního prosazení potřebných nových zákonů a průběžných vládních aktů.

Položme si však legitimní otázku - jak popsaná závazná demokratická pravidla o "vyjadřování vůle lidu" naplňuje politická vládní strana LIDEM? Odpověď je jednoznačná - tato strana především vůbec nebyla založena pro "obyčejné občany zezdola" jako společenská platforma pro vyjadřování "vůle lidu", nýbrž byla ustavena účelově konkrétní místopředsedkyní premiéra, nacházející se ve výkonu vládní funkce a to proto, aby se rozpadlá koaliční vláda udržela a Karolina Peake - Kvačková v ní mohla setrvat.

O zájmy lidu při založení strany LIDEM zcela evidentně v nejmenším nešlo a to ani formálně, tím méně fakticky. Přestože název strany je zkratkou pojmů "liberální demokraté", vznik tohoto uskupení úřadujících vládních politiků a poslanců nemá s demokracií ve skutečném smyslu slova /"demokracie" z řečtiny - "vláda lidu"/ prokazatelně nic společného.

Ze shora uvedených okolností se mi jeví zřejmé, že strana založená účelově Karolinou Preake - Kvačkovou, nebyla ustavena v duchu a souladu s korektním výkladem demokratických ústavních zásad. Kladu proto nejen sobě legitimní otázku, zda je z hlediska "dobrých mravů" vůbec přípustné, aby LIDEM byla součástí parlamentu a aby díky této straně dále setrvávala v čele demokratického státu vláda, která je na existenci neeticky ustavené politické strany závislá?

Jak jsem předeslal v úvodu - neřešme osobní morální vlastnosti političky Peake - Kvačkové, ale výlučně obecné otázky ohledně strany, kterou jmenovaná jako členka vlády účelově založila. Shrnuji, že podle mne strana LIDEM již svou genezí závazné demokratické principy evidentně porušuje, protože nevznikla "z vůle lidu a pro lid" a proto nemá morální ani faktické právo ve vládě a parlamentu lid legitimně zastupovat.

Podle mého nezaujatého názoru je zcela prokazatelné, že strana Karoliny Peake - Kvačkové objektivně nesplňuje žádnou ze tří shora uvedených demokratických podmínek. Přes svůj sugestivní název LIDEM, tato strana nebyla ustavena "lidmi a pro lid", nýbrž k udržení postavení Karoliny Peake - Kvačkové ve vládě a k souvisejícímu zabránění pádu Nečasovy vlády, které je jmenovaná členkou, ke kterému by jinak došlo po odchodu její původní koaliční strany VV do opozice.

Pokud se ve svých amatérských politologických závěrech o straně LIDEM nemýlím /výslovně upozorňuji, že si upřímně netroufám tvrdit, že je to vyloučené/ - pak lze úvahu uzavřít tím, že strana LIDEM a Nečasova vláda, která s její existencí "stojí a padá", z hlediska demokratické etiky nemají žádné právo zastupovat voliče ve státě, který chce patřit mezi skutečně demokratické.

Jako občana a daňového poplatníka mne upřímně zajímá, zda se v předložených úvahách a závěru o nelegitimnosti strany LIDEM a s ní spojené Nečasovy vlády v něčem zásadně mýlím a jestli ano, pak v čem?

Uvítám seriozní oponenturu a rozumné argumenty pro a proti. Za veškeré relevantní podnětné reakce předem upřímně děkuji. Na druhou stranu upozorňuji, že po zde nabytých praktických zkušenostech nevylučuji ojedinělé pokleslé výpady některých nepřátel demokracie a individuálních občanských svobod - zejména svobody vyjadřování, kteří se zde mezi námi pochopitelně rovněž vyskytují, jako všude jinde ve virtuální i nevirtuální realitě. Takovým spoluobčanům sděluji, že pomluvy, vulgárnosti a jiné snahy o zastrašování seriozních účastníků, včetně mne, budu buď přehlížet, anebo u nejnevkusnějších výlevů provozovatele našeho webu žádat o jejich vymazávání.

Všem účastníkům dobré vůle závěrem děkuji za pozornost. Všechny zdravím s heslem - "Nebojujme proti demokracii, nýbrž proti těm, kteří nám jí kazí a zneužívají k nabývání osobního prospěchu nemravnými praktikami, ať zaujímají jakákoliv mocenská a společenská postavení".

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře