Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Komise Blbů udělila jubilejní Bludný balvan profesorce Anně Strunecké, slavné autorce Doby jedové, která si udíleče cen elegantně podala

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

„Přeji vám, abyste přestali lidem škodit.“ Komise Blbů udělila jubilejní Bludný balvan profesorce Anně Strunecké, slavné autorce Doby jedové, která si udíleče cen elegantně podala.

Přišla jsem si pro druhý Bludný balvan (Blb) Sisyfa po 20 letech. Mohu tedy posoudit, že za uplynulých 20 let došlo při předávání Blbů k určitým změnám: předseda komitétu zaměnil kostým, ve kterém se setkal se Sisyfem v Tartaru poprvé, tedy bílé prostěradlo, za tuniku. Její poslední podoba ukazuje, že v podsvětí, kde Sisyfos odpykává svůj trest za celoživotní neúctu k bohům, dělá největší dojem rudá lemovaná zlatem.

Změnila se podoba Blbů: ten můj první vypadá jako sádrový psí exkrement s nalepeným kouskem žuly. Změnilo se i místo předávání, z budovy ČAV na Národní třídě se přesunulo do prostor Matematicko-fyzikální fakulty, kde jsem měla tu čest 15 let vyučovat studenty biofyziky a rozhodnutím MŠ MT jsem byla zástupkyní ministerstva v komisi pro SZZ.

  • komise-blbu-udelila-jubilejni-bludny-balvan-profesorce-anne-strunecke-slavne-autorce-doby-jedove-ktera-si-udilece-cen-elegantne-podala

Členové Klubu Sisyfos neúnavně každoročně shromažďují kompromitující údaje na 60–100 potenciálních kandidátů Blbů, které posléze hodnotí na svých zasedáních v podzemí. V souboru jimi vybraných kandidátů bych při objektivním pohledu rozlišila dvě podmnožiny. Při vyhlašování dnešních jubilantů jsem měla pocit, že i já bych mohla být členkou klubu Sisyfos, protože třeba parazitologii ing. Bláhové kritizuji již po řadu let.

Avšak při pohledu na druhou mnohem větší skupinu jubilantů je třeba ocenit, že za posledních 20 let klub Sisyfos zviditelnil množinu osobností, organizací a veřejných médií, které připravují podhoubí, aby mohlo dojít k emergenci nových myšlenek a prolomení paradigmatu současné vědy.

Je mi ctí, že jsem byla do této skupiny zařazena a našla v ní nové přátele. Máme desítky tisíc čtenářů, posluchačů, kompenzovaných pacientů a sympatizantů. Ve vzájemných diskusích jsme se shodli, že pomyslný fanklub balvanistů by měl patrně vyšší počet členů než kterákoliv politická strana. A za to Vám patří dík.

Jubilantům se neposkytuje čas na vysvětlení jejich názorů podle pravidel EBM, tady se nehraje fair play. Odsouzenec totiž do poslední chvíle nezná obsah kbelíku, který se na pranýři na akademické půdě na jeho hlavu vyleje v podobě parodovaného a dehonestujícího Laudatia. Vykonstruovaná a z kontextu vytržená tvrzení připomínají metodiky, které patrně slovutní kmeti klubu Sisyfos obdivovali ve svém mládí v 50. a 70. letech, v procesech s čarodějnicemi, nebo u samotného Sisyfa.

Je velice smutné, že posluchači z řad klubu Sisyfos se vesele smáli tvrzení laudátora, když uvedl, že Strunecká ve své knížce nabádá těhotné ženy: „Po celou dobu těhotenství nepoužívejte laky na nehty a kosmetiku omezte na minimum, zejména deodoranty a antiperspiranty.“ Před kosmetikou varuji proto, že je zdrojem ftalátů, což jsou hormonální disruptory. Laboratorní i klinické studie prokazují, že ftaláty narušují vývoj mužského pohlavního ústrojí. V mnoha zemích se zvyšuje výskyt této poruchy (nesestouplá varlata, malý penis s vyústěním močové trubice po straně nebo na bázi penisu tzv. hypospadie), v USA uvádějí incidenci 1:150 novorozených chlapců. K tomuto vysvětlení v mojí knížce i s odkazem na zdroj WHO pan laudátor už patrně nedošel. Kolik chlapců bude muset být ještě poškozeno, abyste se tomu přestali smát?

Jak volba patrona klubu – prohnaného a lstivého Sisyfa, neznajícího morálku –, tak i samotný bludný balvan, který je glaciálním reliktem, obé poskytuje dostatečně výmluvnou charakteristiku způsobu myšlení tohoto sdružení tří až čtyř stovek dobrovolníků nejrůznějších profesí a vzdělání. Je mi dosud nepochopenou záhadou, jak je možné, že jejich kádrovácká činnost je v demokratickém státě akceptována na akademických pracovištích i v mnoha médiích.

Nositelé Blbů nesmějí vystupovat v některých médiích a někdy přišli i o zaměstnání. Ostatně, ve videozáznamech bludných slavností z minulých ročníků jsem si všimla, v družině dr. Grygara má přední místo zlovolná a lidem škodící bytost v podobě Harpyje. Ta tady dnes není, nevím, jestli ji skolila chřipka, nebo jestli byla z družiny doktora Grygara vyřazena.

Jubilejní diamantový Bludný balvan přebírám s pokorou, i když je to jenom kus černého uhlí. K veřejné diskusi podle pravidel EBM se zvědy a laudátory klubu Sisyfos jsem připravená, ale byla by to asi ztráta času, protože ti jsou přesvědčeni o své neomylné pravé pravdě. A tak mi dovolte rozloučit se citátem Alberta Einsteina: „Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ Přeji všem členům klubu Sisyfos, aby se toho smíchu bohů ve zdraví dožili, přestali lidem škodit a nevysloužili si osud svého patrona v posmrtném vězení.

Svoje knížky o prevenci CN a zdravém životním stylu nepíši s touhou vystoupit na bednu Blbů, ani pro ně nepotřebuji tuto negativní reklamu, ale inspirujete mě, co vše je třeba veřejnosti vysvětlovat, když to nechápou ani vševědoucí členové klubu Sisyfos. Takže na shledanou za dalších 20 let.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

zdroj:https://www.casopis-sifra.cz/preji-vam-abyste-prestali-lidem-skodit-komise-blbu-udelila-jubilejni-bludny-balvan-profesorce-anne-strunecke-slavne-autorce-doby-jedove-ktera-si-udilece-cen-elegantne-podala/

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Bus Bělojar 2018-03-27 08:25
Demence se opět projevila naplno.Tato komise je složená z ubohých neználků,kteří celý život zasvětili zkoumání nesmyslů,ale za to se umí vysmát lidem,kteří opravdu prokazují výsledky ve své činnosti,které navíc jsou obohacením pro společnost a její zdraví.
A co se týká například osoby pana Grygara,tak toho mi je líto nejvíc.Celý život pracuje na podvodu jménem NASA,celý život zasvětil lžím cizáků a teď na stará kolena je v šoku,že Země není kulatá.A ještě se s tím jde pochlubit do ČT. Stop vědcům(fašistům ) a oficiální vědě-nástroje světového řádu a globalizmu.Už bylo dost bludů od pyramid po vesmír až zdravovědu.

Facebook komentáře