Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Henry Makow – Ilumináti 2 – Vábení a klam

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

„Zkoumáním tohoto tématu trávím mnoho času a Makow mi poskytl jeden z nejlepších zdrojů čerstvých informací. Přesnost a srozumitelnost jeho tvorby je pozoruhodná. Je na čase, abychom se dozvěděli pravdu o světě, o tom, jak je řízen a kam je směřován. Možná je to silná káva, ale „pravda nás osvobodí“. Ken (Hongkong)

  • henry-makow-iluminati-2-vabeni-a-klam

„Velmi obsažná kniha! Henry Makow před námi obnažuje mocnosti a síly, které si pohrávají s naším dnešním světem. Odhaluje a dokumentuje skrytou a tajemnou „vrchnost“, která, ukrytá za tajnými spolky, po desetiletí intrikovala za rozklad naší křesťansky založené společnosti.“ Alfred (San Diego)

Autor si díky svému židovství může dovolit zveřejnit pravdivé informace, za které by jiným byla přisouzena nálepka antisemitismu. Tato kniha obsahuje pár příšerných faktů, ale je lepší o satanově synagoze vědět, než zemřít v nevědomosti. EP (Las Vegas)

Na trh přichází další kniha Henry Makowa s obsahem opět tolika závažným, že jen těžko lze uvěřit tvrzením v knize uvedeným. Nebyl by to ovšem Makow, kdyby nedokázal mnohé věci podložit a k dalším uvést zdroj.

Kniha začíná tím, že kartel centrálních bank, v souladu s dlouhodobým plánem, utváří jak historii, tak kulturu. Členové tohoto kartelu jsou generační satanisté, kabalští židé a svobodní zednáři. Jejich cílem je uvést všechny lidi do jejich sekty coby sluhy či otroky.

Jejich hlavním nástrojem jsou války, které inscenují pro zisk a moc. Kvůli válce a následné obnově vždy zosnují rozsáhlou úvěrovou expanzi. Dluhy jim slouží k našemu zotročení tak, jako posloužily židovským lichvářům, kteří v 19. století vnucovali ukrajinským farmářům vodku a půjčky, a později konfiskovali jejich farmy.

Dějiny jsou výsledkem této skryté války proti lidstvu. Jestliže přijdeme domů a shledáme jej obrácený naruby a náš majetek zmizelý, pomyslíme si „lupiči“. Nejsou to žádní beránci. „Podle jejich plodů je poznáte.“ (Matouš, 7:20)

Svět je konečným stvrzením existence Řádu iluminátů. V tomto svazku spojuji body a omlouvám se, že se budu opakovat. Původně stál každý článek samostatně.

Naši součinnost si ilumináti kupují za naše vlastní peníze. Daří se jim nás podvádět monopolizací myšlení a komunikace.

Vzali nám Boha, abychom se nemohli držet svrchovaných duchovních zásad. Přesvědčují nás, že pravda neexistuje a vše je relativní.

Nemusíme na jejich hru přistoupit. Můžeme se držet Boha tak, že budeme vyzdvihovat absolutní pravdu, krásu, spravedlnost, mír, slušnost a lásku. Ty jsou samozřejmě skutečné… jediné skutečné. Jen se podívejte, co nám jejich popírání přineslo.

Na fyzický hlad je zde potrava. Na žízeň je voda. Nejvíce však bezpochyby hladovíme po duchovních ideálech. A od toho máme Boha.

Lidstvo si musí vybrat mezi proměnou a zábavou.

Proměna značí velebení Boha konáním Božího díla.

Zábava znamená, že se budeme nadále rozptylovat a vést falešné, nudné a triviální životy.

Ďábel dobývá vábením a klamem. A právě těmito prostředky jedna satanská sekta kolonizovala lidstvo, a to nejen fyzicky, ale i mentálně a duchovně. Byli jsme oklamáni tím nejodpornějším způsobem: svedli nás penězi a sexem.

Všeobecně si „spiknutí“ představujeme jako ohraničené a definovatelné. Ve skutečnosti je náš svět produktem odvěkého ďábelského spiknutí, které dobré obrací ve zlé. Toto spiknutí se zakládá na satanské nenávisti k Bohu a člověku. Původ má v talmudu a kabale. (Judaismus se již dávno obrátil ke Starému zákonu zády a použil ho, a s ním i židy Tóry, jako své falešné hlasatele.)

V Řádu iluminátů se tito satanští židé pojí se svými satanskými nežidovskými kolaboranty a svobodnými zednáři. Nenávidí lidstvo. Tato nenávist se odráží v kolotoči válek, chudoby a krizí, jež nám připadají samozřejmé.

V důsledku toho je lidstvo narušené. Od takzvaného „osvícenství“ je západní civilizace založena na lehkomyslném popírání Stvořitele, tedy přirozeného záměru a účelu, jež řídí život každého člověka.

Ne náhodou se „osvícenství“ datuje zhruba do doby, kdy iluminističtí bankéři v roce 1694 zřídili Anglickou banku a následně se po Evropě rozšířilo svobodné zednářství. Svobodné zednářství se stalo módní záležitostí šlechty a volnomyšlenkářů, stejně jako přičinlivých mladých mužů toužících po kariéře.

Svobodní zednáři své uctívání Lucifera halili do falešných frází, jako „volnost, rovnost, bratrství“, „tolerance“ všeho, co se protiví zažitému pořádku, a bouřlivé víře v lidskost, „rozum“ a „pokrok“.

Podle amerického „velmistra“ Alberta Pikea je zednářská členská základna „globálně mystifikována zavádějícím výkladem věcí.“ („Morals and Dogma“ (morálka a dogma), 1871, str. 104)

Ačkoli se to všeobecně neví, dnešním světem hýbou svobodní zednáři, pod vlivem bankéřů z Řádu iluminátů. Historik Bernard Fay píše: „Svobodní zednáři se stali nejvlivnější společenskou silou civilizovaného světa. Je to však skrytá síla, obtížně zjistitelná a definovatelná. Proto se jí mnozí historikové raději nezabývají a nepřikládají jí patřičnou váhu.“ („Revolution and Freemasonry“ [revoluce a svobodní zednáři], 1680-1800, 1935, VIII)

Bernard Fay popisuje, jak bankéři z řad iluminátů využili svých zednářských loutek ke zřízení USA coby své budoucí základny pro nadvládu nad světem. George Washington, jeho generálové a signatáři Prohlášení nezávislosti byli všichni zednáři. Zednářský mistr Benjamin Franklin získal peníze k financování války od pařížských bankéřů. (str. 237-261; viz kapitolu v této knize „Ilumináti stvořili Spojené státy, aby jim pomohly nastolit Nový světový řád“.)

Lze objednat na www.bodyartbook.cz

Facebook komentáře