Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis vládě České republiky: Proti přejmenování Letiště Praha

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • havel_letiste
V Praze 30. 1. 2012

Adresát: RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR

Odesílatel: Petr Kellner

Věc: Petice proti přejmenování letiště Praha-Ruzyně na letiště Václava Havla

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády,

dovoluji si Vás informovat v rámci objektivity o existenci petice proti přejmenování letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla.

 

Odůvodnění:

Domnívám se, že krátkém období po úmrtí exprezidenta pana Václava Havla by nebylo vhodné jakýmkoliv způsobem a z jakýchkoliv pohnutek oficiálně hodnotit a oceňovat osobnost Václava Havla jako občana a prezidenta Československé později České republiky.

Bylo by spíše vhodné skutečně nechat na historicích, aby oni nezávisle zhodnotili na základě objektivních informací a dokumentů osobnost Václava Havla a to s velkým časovým odstupem, který dává smysl objektivnosti historické analýze.

Přejmenovat objekt, jakým je letiště Praha, o kterém v této době může rozhodnout vláda ČR, mi připadá přinejmenším zvláštní, protože takovéto rozhodnutí, i kdyby k němu vedly ty nejlepší šlechetné pohnutky, musí byt nutně velkou častí občanské společnosti vnímáno jako politické a mocenské rozhodnutí.

V posledních týdnech ve veřejných sdělovacích prostředcích je prezentována tato osobnost jednostranně neobjektivně jenom převážně pozitivně, aniž by byl dán prostor opačnému názoru.

Proto bych se přimlouval přinejmenším o určitou zdrženlivost a to zejména k památce zesnulého exprezidenta pana Václava Havla, který sám před rokem 1990 byl tvrdým kritikem a odpůrcem vytváření jakýchkoliv kultů osobnosti.

Dále se domnívám, že nikdo nemůže mít nic proti tomu, aby po bývalém panu prezidentovi bylo přejmenováno divadlo, knihovna, nebo nově vzniklá ulice apod. popřípadě iniciovaná sbírka na sochu pana exprezidenta od jeho příznivců. A to formou občanských iniciativ a v rámci jejich možností, ale ne na základě politického zadání a rozhodnutí.

V této chvíli, kdy pod petici proti přejmenování letiště Praha-Ruzyně je podepsáno více než 22 tisíc občanů a to i přesto, že jsem jako iniciátor petice nedostal skoro žádný prostor ve veřejně právních sdělovacích prostředcích, abych mohl obhájit a vysvětlit smysl petice.

Myslím že nejde jenom o petice, jestli je někdo pro a nebo proti, ale o společenský a politický problém fungování občanské společnosti na zásadách pravdivého, objektivního a nezávislého hodnocení doby, osobností a událostí kterými jsme my všichni více či méně pozorovateli a účastníky.

Na závěr znovu prosím vládu, aby zvážila a přehodnotila tento krok, který by mohl působit jako velice špatný signál směrem k občanské společnosti a svým důsledkem vytvořil precedens, který připomíná principy rozhodování daleko před rokem 1989, kdy mocenské aparáty bývalého režimu určovaly autoritativním způsobem, kdo je, nebo naopak není vhodný obdivu občanů naší země.

S pozdravem,

Petr Kellner

Petici předám do podatelny vlády České republiky.

Tento dopis je otevřený. 

Odkaz na petici: ZDE

Facebook komentáře

Nejčtenější