Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Seminář v Parlamentu ČR: WHO a rizika pro budoucnost? (20.11.2023)

Anketa a atmosféra semináře v Parlamentu 20.11.2023. WHO a rizika pro budoucnost? Můžeme věřit WHO? Co chystá WHO? Kdo vede WHO? Kdo financuje? Jaká je funkce WHO? Selhává agentura WHO? Anketa po skončení veřejného semináře v Poslanecké sněmovně České republiky dne 20.11. 2023. Celý záznam najdete na dalších platformách.

  • seminar-v-parlamentu-cr-who-a-rizika-pro-budoucnost-20-11-2023
  • seminar-v-parlamentu-cr-who-a-rizika-pro-budoucnost-20-11-2023
  • seminar-v-parlamentu-cr-who-a-rizika-pro-budoucnost-20-11-2023
  • seminar-v-parlamentu-cr-who-a-rizika-pro-budoucnost-20-11-2023

PROČ PETICE K AGENDĚ WHO?

Vážení spoluobčané. Jaké rizika představuje WHO? Proč je potřeba konat? Proč podepsat petici? Jak šířit petici? Co chystá WHO? Proč se postavit za svobodu? Další video neděle 21 hodin. PETICE ZA ODMÍTNUTÍ PROTIPANDEMICKÉ DOHODY PŘIPRAVOVANÉ WHO

• WHO EXPERIMENT S NÁMI VŠEMI

Předkládáme Vám tuto petici, která naprosto odmítá nově připravovaný dokument Světové zdravotnické organizace (dále též „WHO“) k systému řízení celosvětových pandemií a podezření na pandemie (dále též „Protipandemická dohoda“). Protipandemická dohoda v současném, ač prvotním znění, je dle našeho názoru zcela nepřijatelná a nepřípustná, a Česká republika by se proti ní na mezinárodní politické scéně měla ostře vymezit.

Důvodem odmítnuti nově připravované mezinárodní úmluvy jsou závažná podezření o řízení agentury Světové zdravotnické organizace, střetu zájmu při financování nebo roli vedoucích pracovníků v čele s generálním ředitelem Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naopak žádáme, aby Česká republika vyzvala další členské státy k vyšetřování uvnitř Světově zdravotnické organizace. Zároveň žádáme, aby Česká republika společně s dalšími zeměmi vyzvala k prošetření řízení a rozhodování agentury Světové zdravotnické organizace v rámci svého členství v Organizaci spojených národů.

Nová mezinárodní úmluva prozatím v podobě tzv. „Nultého draftu“, která se nyní diskutuje a schvaluje na úrovni pracovních skupin Světové zdravotnické organizace má být schválena v květnu 2024. Dokument předkládá naprosto direktivní pravidla, která ohrožují suverenitu jednotlivých členských států a zasahují do základních práv a svobod člověka. Žádáme, aby Česká republika provedla vlastní detailní právní analýzu připravovaného návrhu, zda-li dokument neporušuje zákon číslo 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, zda-li neporušuje další zákony České republiky, zda-li nepředstavuje bezpečnostní a lidskoprávní rizika směrem k občanům naší země.

Nultý draft zcela opomíjí základní lidská práva a svobody, která jsou garantována vnitrostátními právními předpisy jednotlivých států (v našem případě Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod), právními předpisy Evropské unie (Listinou základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvou o lidských právech) a právními předpisy na mezinárodním úrovni - Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a konečně též Všeobecnou deklarací lidských práv. Žádáme prověření, zda Protipandemická dohoda neporušuje další právní předpisy kterými je Česká republika vázána, např. Úmluvu o lidských právech a biomedicíně.

V tuto chvíli Protipandemická dohoda zcela nedostatečně vyjadřuje závazek zachovat a co nejméně limitovat např. svobodu pohybu a pobytu, kdy tyto byly při poslední pandemii COVID-19 bezprecedentně omezeny, mnohdy bez hlubšího zamyšlení nad ochranou těchto práv....

Celý článek ZDE: Důvěra v agenturu WHO

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 potkan 2023-11-22 18:04
Otroctví s jistou tečkou.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře