Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pátrání pokračuje 2 (+dokument Vetřelci starověku - Důkaz; 3 část)

  • mimozemstane1
Před několika dny jsem se zde krátce rozepsal o projektu SETI a celou věc jsem se pokusil uvést do širších souvislostí. Na strankách CFP lze na obdobné téma shlédnout italský dokument z ČT2 z roku 2010 „ Rok 2012 – Mayská proroctví a kruhy v obilí", který je jistě pro každého, kdo se o věc hlouběji zajímá, průlomovou záležitostí, mimo jiné i proto, že dokument odvysílala naše ´nebojácná´ Česká televize.

Jiný cyklus dokumentů na toto téma, odvysílaný v České televizi o dva roky dříve, již takové štěstí neměl. Teď mám na mysli cyklus dokumentů na ČT1 „Detektor", konkrétně dokument „UFO – projekt Odhalení" z roku 2008, který byl po odvysílání uvedeného dílu z oběhu bleskurychle stažen. Vědecká obec, pod vedením astrofyzika Jiřího Grygara, tehdy okamžitě a mohutně zaprotestovala, a to stačilo... A přitom v tomto dokumentu nebylo opět nic víc, než především a pouze svědectví bývalých vysoce postavených představitelů americké armády, letectva a zpravodajských služeb, která shromáždil Dr.Steven Greer. V této souvislosti bych panu Jiřímu Grygarovi a spolku, který se, jako ta příslovečně potrefená husa, označil vizitkou Sysifos, doporučil, aby propříště svým bludným kamením obsťastnili např. některé americké astronauty nebo vysloužilé příslušníky americké armády a zpravodajských služeb. Na rozdíl od předchozího udílení bludných ocenění, by zde ona tolik potřebná a stále nedosažitelná žertovná jiskérka jistě nechyběla...

 

Na stránkách CFP lze dále na toto téma nalézt revoluční a rovněž přelomový dokument „UFO: Největší příběh, co se kdy popřel" od Jose Escamilli. Zde bych pouze doplnil, že se za jeho zveřejněním skrývá více lidské statečnosti a odvahy, než-li při jeho shlédnutí běžný divák vytuší... Dále jsou na těchto stránkách umístěny dva dokumenty „Vetřelci starověku" - poměrně obšírně a z různých úhlů mapující historii tohoto fenoménu – rovněž doporučuji ke shlédnutí, byť tady již k některým částem výhrady mám. 30.12.2011 pak byl na ČT2 odvysílán 2. díl německého dokumentu „Pátrání po mimozemských civilizacích", který pokládám za dnes již klasický a standartní způsob manipulace na toto téma. Pokud netušíte, o čem hovořím, pak doporučuji nejprve shlédnout Escamillův „Největší příběh..." a poté si z televizního archivu naservírovat oba díly německého „Pátrání...". Ona ´objektivní ´ práce s informacemi poté vynikne jako ta pověstná sláma z ukradených bot. Na otázku, proč se tak dějě, si však každý z nás již musí odpovědět sám... Jenom pro ilustraci: Německý dokument „Pátrání..." se uzavírá vyjádřeními části zainteresované vědecké obce, že by veškeré naše snahy o podobný způsob kontaktu bylo nejvhodnější zakázat, neboť by to pro nás pozemšťany mohlo býti nebezpečné... Příkladně učebnicové schéma: Mám problém, který by mohl podrýt mou všemohoucí autoritu. Vytvořím tedy pro veřejnost důvěryhodné zdání, že se problém snažím vyhledat a řešit a za tímto účelem jsem vynaložil nemalé úsilí a finanční prostředky. Celé pátrání ovládám a směřuji podle svých potřeb, abych pak nakonec prohlásil, že byla vědecky potvrzena neexistence problému a další pátrání postrádá smyslu. Poté věc přestanu financovat a další pátrání prostřednictvím svých nastrčených figur zakážu...

Ale proč o tom všem vlastně píšu. Výše zmíněné dokumenty a jakési obtížně zapuditelné vnitřní nutkání, mne po letech opět přiměly, ještě jednou a možná již naposledy slézti na stará kolena z pohovky, oprášit své vzpomínky a říct jak tenhle příběh vidím a cítím já. Ať už to dopadne jakkoliv... Tak se o to tedy nějak pokusím...:

Jsou nebo nejsou...

Vzpomínám si, jak mne na konci 90-tých let navštívil přítel P.H. z Prahy. Když jsem mu tehdy, během řeči, postupně vylíčil svou zkušenost a názor na tuto věc, zatvářil se, jako bych se od doby, kdy jsme se viděli naposledy, pomátl. Byl šokován tím, že jsem ochoten čemusi tak absurdnímu uvěřit a dokonce tvrdit, že s tím mám jakousi osobní zkušenost. Uplynula nějaká doba, ne více jak 14 dnů, a tentýž přítel opět zaklepal na mé dveře. Byl zkoprnělý a chvíli mu trvalo, než se dostal k tomu, o čem se mnou chtěl hovořit. Poté mi začal popisovat, jak se jednou večer na posteli přistihl ve stavu, kdy se náhle nemohl pohnout. Krátce na to se v pokoji zčista jasna objevil vysoký muž s dlouhými stříbřitými vlasy, nikoliv tedy ona velkooká ´ loutka ´, a v mysli a bez slyšitelných slov se ho zeptal, zda se cítí na to, projít takovouto zkušeností. Šokovaný kamarád, přes svůj intenzivní strach, po chvíli souhlasil. (On to tedy řekl podstatně jadrněji ale až do takových detailů zacházet nebudu.) Ten muž s ním poté cosi provedl, takže jeho tělo bylo náhle čímsi jako průhledným a prostupným kusem želatiny. Upozornil ho, že jeho největším zdravotním problémem jsou poškozená játra, kolem kterých měl přítel cosi jako do tmava zabarvený povlak. Pak mu ukázal, že si od problému může odpomoci sám, stačí jen přiložit do těch míst svou ruku. Jak prvotní ohromení a strach postupně mizely, Neznámý se přítele zeptal, zda se chce podívat ´nahoru ´. S tím on po chvíli souhlasil. Poté následovalo cosi jako bleskový průlet prosvíceným ´komínem ´ a posléze rozhovor ve stylu ´U kulatého stolu ´. Tam jsem s ním měl údajně být i já. Na to se nevzpomínám, pouze vím, že jsem přibližně ve shodné době zažil cosi, jako několika hodinový výpadek. A aby zjevných paradoxů a absurdity nebylo málo, tam ´nahoře´ pokračoval rozhovor, který se nakonec stočil na politické téma, při čemž nám prý, z našeho tehdejšího pohledu, připadaly názory našich hostitelů krajně levicové a pro naši republiku nevhodné...

Když jsem se pak se stejným přítelem sešel asi po roce, měl za sebou již i tu druhou část této zkušenosti, tedy tu veskrze pozemskou (někomu se svěřil), o svém zážitku již hovořit nechtěl a naznačil, že se domnívá, že se to vlastně ani nikdy nestalo... Já bych řekl, že jeho přirozený pud sebezáchovy, nezbytný pro přežití v tomto našem světě, tu zkušenost prostě a jednoduše vytěsnil...

Pokud jde o názory na uvedené téma, tak jak jsem je v minulosti zaznamenal, řekl bych, že nejdůrazněji a s nezpochybnitelnou jistotou se k této otázce vyjadřují lidé, které to vlastně z jejich podstaty ani nikdy nezajímalo, nic na danné téma nečetli, neshlédli, nezažili a když se jim nakonec přeci jen cosi vybaví, pak je to celovečerní film „Den Nezávislosti". Dokonce mám někdy až pocit, jakoby se v této otázce, již od narození, lidé dělili na ty, kteří sem s takovou vnitřní jistotou i touhou již ´přišli ´ a ty, kterým bylo do vínku dáno, že ji budou popírat. To je konstatování, nikoliv posuzování toho, co je dobré nebo špatné...

Nicméně, přesto bych na závěr dodal asi toto: Chcete znát pravdu...? Pak zbourejte zeď tabu, kterou systém, za vaše vlastní peníze, kolem této pravdy vystavěl! A především... zbavte se svého vlastního strachu! Tam ´zeshora´ nám žádné nebezpečí nehrozí, tím největším nebezpečím jsme pouze a jen my sami sobě!

(pokračování příště)

odkaz k předchozímu dílu: http://www.osud.cz/prezident-john-f-kennedy-ufo-byl-umlcen-protoze-vedel-prilis-mnoho

odkaz na pořad Detektor – díl o UFO: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10167894936-detektor/208562221450005/

-----------------------------------------------------------------------------------

Vetřelci starověku (3 část) - DŮKAZ (o UFO a mimozemšťanech na Zemi)

Podezření na opakované zásahy mimozemských civilizací do vývoje a historie lidstva potvrzují jak nová vědecká zjištění, tak množství artefaktů, archeologických nálezů a dalších skutečností, které nezapadají do existujícího výkladu historie lidstva.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře