Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kto tvrdí, že Boh nie je, nehovorí pravdu!

Ak by ste sa spýtali vedca, aby úprimne a kriticky vyjadril svoj názor na existenciu Boha, Diabla, či Satana, boli by ste jeho úprimnou odpoveďou zaskočení! Odpovie Vám, že existencia Boha je nepravdepodobná. Nepovie Vám, že Boh neexistuje, ale povie Vám, že existencia Boha je iba nepravdepodobná. Dokázať niečo, že neexistuje totiž vyžaduje mať metódu ako overiť toto tvrdenie. Viera v Boha v tomto prípade nehrá žiadnu rolu, nakoľko ide len osobnú, teda subjektívnu záležitosť. Zároveň však, ten kto tvrdí, že Boh existuje, svoje tvrdenie dokladá svojim osobným presvedčením rovnako, ako ten kto tvrdí, že Boh neexistuje. Viera v niečo totiž prebieha len vo Vašej hlave.

  • kto-tvrdi-ze-boh-nie-je-nehovori-pravdu

Celý problém nekonečného sporu je ten, že existenciu Boha, ako nadprirodzenosti ešte nikto nedokázal, rovnako ako nikto nedokázal jeho neexistenciu, lebo prakticky nie je známa žiadna hodnoverná metóda, ktorá by dokázala práve tu neexistenciu. Opakujem, všetky tvrdenia, či sa nám to páči alebo nie, sú stavané výlučne na viere, či už v existenciu alebo neexistenciu. Avšak, ak realita nedokladá hodnoverné prejavy existencie Boha pre celú spoločnosť, je skôr v reálnom uvažovaní potrebné vychádzať z predpokladu, že Boh nie je. Respektíve z toho, že Boh je akousi neoverenou teóriu, ktorej sa vedecká obec nevenuje v dostatočnej miere.


Zároveň, však existuje neodškriepiteľný vedecky fakt, že ľudia sú schopní uveriť hocičomu, pričom celkom nehrá rolu ich vzdelanie, začlenenie v spoločnosti, či ich inteligencia. A toto je základ celého pohľadu na danú problematiku viery v Boha. Kto v Boha vnútorne uverí, ten ostáva v presvedčení, že Boh ako taký existuje a má potrebu obhajovať tento svoj osobný subjektívny názor! Avšak tento človek, teda veriaci aj tak nemá možnosť dokázať, že to čo tvrdí je pravdivé. Existuje množstvo štúdií, ktoré dokladajú, že pri zdôvodnení neznámeho javu, teda napríklad aj existenciu Boha sa vyberá ta najjednoduchšia cesta zdôvodnenia. V tomto prípade ide o určenie jednoznačného východiska a to takého, že Boh jednoducho existuje a ďalej nie je už potrebné nič neriešiť, dokladovať, či vedecky bádať. Zabúda sa stále na to, že na dokázanie nejakého tvrdenia je potrebné mať jednoducho relevantný dôkaz akceptovaný celou spoločnosťou. Práve bez relevantného dôkazu, sa stále musíme pohybovať len v štádiu teórii, či subjektívnych názorov. Je úplne jedno, koľko ľudí verí v existenciu Boha, na počte nezáleží, lebo stále ide len o vieru. A nie je možné na základe viery stavať základňu faktov preukazujúcich nejaké tvrdenie.

Keď v skupine ľudí presvedčíme väčšinu skupiny o niečom a oni tomu uveria, neznamená to, že je to skutočná pravda. Samozrejme musím zdôrazniť, v žiadnom prípade to neznamená, že táto ich pravda je univerzálna a musí ju prijať aj zvyšok skupiny ako nespochybniteľný fakt, ktorý by mohol zároveň nepriamo ovplyvňovať celú spoločnosť.

Nuž a tu je jasne vidieť pár faktov, kam smerujem v tejto úvahe. Východiska sú jasné, skupina ľudí sa dá presvedčiť tak, že uverí neoverenej informácií, lebo je im vnútorne blízka, či má pre nich čaro. A zároveň ju následne začnú propagovať ako jediný neomylný fakt. K tomu sa pridáva aj potreba zjednodušeného zdôvodnenia javu, ktorý patrí medzi javy neznáme. Práve myslenie tohto segmentu spoločnosti núti vytvárať závery, že neexistenciu Boha majú dokázať práve ľudia, ktorí sa z jeho existenciou subjektívne nestotožnili. Individuálne vnímania veriacich sa spájajú pod jednotnú skupinu, či skôr organizáciu, ktorá má svoj názov, volá sa cirkev. Ale to nechcem riešiť, je to záležitosť veriacich, ktorí sa dobrovoľne rozhodli, že na svoju vieru potrebujú mať vedenie, mocenskú štruktúru a množstvo príkazov i zákazov.

Je pochopiteľné, že táto situácia sa nezmení. Ľudia stále potrebujú pocity istoty, pocity odstránenia strachu pred smrťou, potrebu sa niekam zaradiť, potrebu nádeje a útechy v smútku, potrebu zjednodušene vysvetľovať si javy, ktorým nerozumejú, alebo ktoré moderná veda nedokáže vysvetliť. Vznik vesmíru, vznik života je stále vedecky nedokázateľný jav, to je fakt. Desaťtisíce vedcov sa celé stáročia snažia pochopiť a zistiť, ako to bolo v skutočnosti, mnohí túžia predovšetkým odhaliť pravdu. Musím zdôrazniť, že veda skutočne nevie povedať, čo bolo pred veľkým treskom a dokonca nevie ani vierohodne dokázať, že veľký tresk nastal. Na druhej strane vie, že vesmír sa neustále rozpína od svojho pomyselného štartovacieho bodu, ktorému práve dala názov veľký tresk.

Všetky tieto spomenuté vedecké neistoty na báze teórie, dávajú možnosti pre náboženstvá, na to aby ponúkli vlastnú alternatívu pohľadu vzniku na život a vesmír. Ale, tu musím jednu vec zdôrazniť, ani sama cirkev nedokáže dokázať to, kto stvoril samotného Boha, ktorý vraj stojí za zrodom všetkého. Je samozrejme nezodpovedné povedať, že Boh tu bol vždy a viac sa nás nepýtajte, tak ako to tvrdia predstavitelia rôznych cirkví. Ak na podaní odpovede naďalej trváte, budete v očiach jej predstaviteľov označený za zlého človeka, ktorého núti všetko zlo sveta spochybňovať vieru a celú podstatu náboženstva, teda Boha. Tak ako je to potom? To je správna otázka.

Uvedomujem si veľmi dobre, že napísanie a publikovanie tohto príspevku nemá jasný zmysel. Ten kto verí, bude veriť aj naďalej a ten čo verí, že podstata viery neexistuje, bude veriť tiež. Obaja budú veriť jednoducho tomu, čomu veriť chcú. Ale nezabúdajme nikdy na to, že výsledky viery nie sú reálnym obrazom, skutočnosťou a faktom! Viem, že nemá zmysel vyvolávať nepokoje medzi veriacimi a ateistami, či dokonca stupňovať nepokoje v spoločnosti akýmsi vnucovaním názorov o existencií Boha, či jeho neexistencií. To naozaj nemá zmysel. Avšak vždy má zmysel, poukazovať na to, že každá dokonalá viera má svoje slabiny. Každá, bez rozdielu!

zdroj:http://voltaire.netkosice.sk/index2.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Jánošík 2018-06-28 15:10
Moja stará mama vždy vravela, tá veľká šupa predsa nemohla stvoriť
Beethovenovu sonátu mesačného svitu, to z princípu nie je možné.
Bol to jej osobný dôkaz Boha.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře