Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Elitní spolky (I.)

twitter
elitni-spolky-i

Existují skupiny, spolky, které mají vliv na vlády, instituce, média, jsou schopny ovlivňovat světové dění a o kterých ví pouze malá část veřejnosti a tyto informace jsou jen velmi kusé, neboť se jejich setkání konají za zavřenými dveřmi a členové jsou vázáni mlčenlivostí? Ano, existují. Objasnění tohoto problému, historii vzniku těchto skupin, jejich postupnému nabývání moci a vlivu elitních společností na globální vládnutí, se věnuje tato práce. Moc jim přinesly peníze a peníze jakožto směnné papíry byly vytvořeny prvními bankéři, kteří nejvíce přispěli k vytvoření zákulisní vlády. Pozornost je tedy věnována mezinárodním bankéřům (především klanu Rothschildů) jako globálním aktérům, jejich vývoji a vlivům na dějiny. Další část práce se zaměřuje na elitní společnosti ve 20. století, mezi tyto globální aktéry patří mj. Kulatý Stůl (The Round Table), Rada pro mezinárodní vztahy (Council on Foreign Relations), skupina Bilderberg, Trilaterální komise. Studie popisuje také cíle společností a prostředky, jimiž mají být dosaženy, zaměřuje se na jednotlivé významné členy z oblasti politiky, obchodu, průmyslu nebo médií. Zkoumány jsou rovněž snahy o zavedení centrální banky v USA a zrod Federálního rezervního systému USA.

Totalitní světovláda: Fluor a vládami řízené otravy populace, díl 9.

Totalitní světovláda: Fluor a vládami řízené otravy populace, díl 9.
Pojďme se ale ještě podívat na druhou stránku věci. Totiž v minulém dílu uvedené případy masového praktikování drog na lidech ve světě jsou buď nelegální nebo legální, ale tajné. Ovšem nyní se podíváme, jak si vlády zahrávají s našimi životy omamnými látkami, které [...]

Totalitní světovláda - Televize a rozhlas jako prostředek k tajnému ovládání mysli, díl 7.

Totalitní světovláda - Televize a rozhlas jako prostředek k tajnému ovládání mysli, díl 7.
Západní zpravodajští odborníci už koncem 70. let s hrůzou pozorovali, na jakých frekvencích probíhá v Sovětském svazu veřejné vysílání. Tato totalitní velmoc prováděla vysílání v nízkofrekvenčním rozsahu od 5 do 15 Hz. To je právě ono elektromagnetické spektrum, které uvolňuje [...]

Totalitní světovláda: Drogy a tajné vládní programy na jejich šíření, díl 8.

Totalitní světovláda: Drogy a tajné vládní programy na jejich šíření, díl 8.
Přátelé, není však zdaleka konec příkladům světovládných snah o zotročení společnosti a manipulaci s jejím myšlením. Právě nyní se dostáváme do velmi závažné sféry. Je to oblast, která byla již od 1.světové války zkoumána a v 50.letech poprvé masově praktikována [...]

Totalitní světovláda - Psychotronické zbraně ve službách světovlády, díl 6.

Totalitní světovláda - Psychotronické zbraně ve službách světovlády, díl 6.
Již od II. světové války vědci studovali změny v chování člověka při působení různých radiových, ultrazvukových nebo světelných vln. K tomuto objevu došlo náhodou, když se lidem působících v blízkosti těchto vln dělalo nevolno, začali se chovat agresivně nebo naopak znenadání [...]

Nejnovější komentáře

(Příprava...)