Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Předvolební starosti a smutné pravdy

  • rajko-dolecek
I já jsem pln starostí, jak dopadnou volby a zda to, co lidem, těm „obyčejným", ulehčuje život, nebude po případném vítězství nešetrné části pravice smeteno.

 

Proto si dovoluji udělat několik poznámek k tomu, co tak bohatě vyplňuje předvolební dny. I když jsem vždy byl a jsem bezpartijní, je mi jasné, že jediné řešení pro většinu, za dané situace, je volit některou z levicových stran, ČSSD nebo KSČM, i když žádná není dokonalá a všude lze nalézt negativní stránky. Chci jen doplnit, že jsem univerzitním profesorem od roku 1993, a že mám osvědčení z té doby, že nejsem evidován.

Proti strašáku státního bankrotu (tč.například v Řecku) je nutno nekompromisně hlásat, že to byly ty obrovské nadnárodní banky, které se téměř s půjčkami podbízely, i když musely vědět, že to řada států nemůže vrátit. Poučením je probíhající krize, vyvolaná nenasytnými americkými bankéři. Není náhodou, že přes 40 miliard řeckých dluhů v € mají a obhospodařují německé banky, mnoho desítek miliard € dluží Irsko. Je hloupé, že si to ti dlužníci včas neuvědomili, jak je dluhy zotročují, činí téměř bezbrannými. Banky z toho téměř vždy nějak vyjdou a lid to zaplatí (viz obrovskou pomoc státu v USA krachujícím bankám). Je nutné šetřit, ale nesmí to být na úkor jen těch s nejmenšími příjmy. Povídá se, že je za stávající finanční krizi EURA odpovědná finanční mafie z Wall Streetu, za vedení známého finančního žraloka George Sorose. Sorosův nejznámější lupičský kousek je loupež miliardy liber britských daňových poplatníků burzovními machinacemi v roce 2002.

Je divné, že se lidé nebrání návratu ducha Rakousko-Uherska, který ovládá TOP 09 a je vrcholně trapné a nelogické, jak může získávat vysoké preference hanba české diplomacie pan Karel Schwarzenberg. Nikdo se nepozastavuje nad tím, jak on urazil OSN zneuctěním a neuznáním rezoluce Rady bezpečnosti 1244 (10.červen 1999), že i po okupaci vojsky NATO Kosovo zůstává i nadále v jurisdikci Srbska (Jugoslávie). Velmi vtipně to vyjádřil náš diplomat (i po listopadu 1989) M. Polreich:-„ Pan ministr s výrazným jménem Schwarzenberg klidně mystifikuje a lže, že podle této rezoluce byl a provincie Kosovo vyňata  z národní jurisdikce Srbska. To není jen lež. Je to nepřátelství a nenávist k základním hodnotám, které určují klid a mír ve světě. Proč pan Karel zašel tak daleko, je nevysvětlitelné. Snad opět na radu německé strany. Náš pan ministr odmítl dále analogii s Mnichovem. Škoda, že si nepamatuje mediální kampaň Západu proti ČSR k oprávněnosti mnichovské dohody..." (M.Polreich, Utajená zákulisí, Petrklíč, Praha, 2009). Ostatně byl to náš bývalý prezident Václav Havel, který vynesl Schwarzenberga do světa politiky a restitucí.

V době Mnichova (1938) mi bylo 13 let, žil jsem s rodiči v Bělehradě, kde otec zastupoval československý koncern ČKD a Praga automobily v Jugoslávii. Koncem září 1938 mě odvedl před československé velvyslanectví v Bělehradě, kde se tísnily zástupy Srbů, aby se přihlásily jako dobrovolníci do československé armády. Probíhaly i četné manifestace, kde hlavním heslem bylo Budeme bránit Čechy! A ť žije Beneš! V tehdejší Jugoslávii se v té době údajně přihlásilo na 50 000 Srbů, že nás budou bránit proti Hitlerovi. Dobře si pamatuji, jak tatínek s maminkou rozhořčeně mluvili o části západního tisku, který bezostyšně schvaloval Mnichov.

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg znesvětil závěrečný akt z Helsinek (1975) o nevměšování do vnitřních záležitostí států signatářů, o neměnnosti státních hranic a „prodal" Kosovo, protože to udělala i větší část prodejné Evropské unie, protože to nařídil Veliký bratr za Atlantikem.  Lze tady říci jen FUJ! Jak ministr zahraničí Schwarzenberg opovrhoval parlamentem, když podvodem a proti vůli jeho zahraničního výboru vnutil na výjezdním zasedání v Teplicích 21.května 2008 slabé Topolánkově vládě (i proti vůli 4 nebo dokonce 7 ministrů) uznání samostatnosti Kosova pod vládou lidí mohutně angažovaných v kriminální činnosti, zločinech, obchodu s drogami, vše proti mezinárodnímu právu! Pan Schwarzenberg věděl, že by parlament nikdy neschválil uznání pseudo státu Kosovo, když i značná část ODS poslanců i KDU-ČSL byla proti tomu. Je to ta TRADICE z názvu TOP 09? Pan bývalý ministr znesvětil tradiční srbsko-české přátelství, poslušný Velkého bratra a rakousko-uherské tradice svého rodu. Proč se o tom více nemluví? Jak se slučuje s normálním IQ situace s vysokými preferencemi páně Schwarzenbergovými u mladých lidí a Pražanů?

Nedávno mi jeden přítel, bez akademických titulů, ale bystrý pozorovatel řekl, jak je akce pravice dobře naplánovaná. Když ODS díky četným přehmatům a chybám začala ztrácet příznivce, řekli si bossové (kmotrové) pravice, že udělají více menších pravicových stran a lid, který si přeje změnu, jim naletí. Ale že by mohl naletět tandemu Kalousek-Schwarzenberg, s jejich vlastně protilidovými postoji (proti těm 2/3 občanů, kteří nemají vysoký „průměrný" plat kolem 25 000), je dobrá otázka pro psychologa davů. Byly to i ve starém Římě RES NOVAE (nové věci, novoty), kterých se tak snadno chytal nevzdělaný římský proletariát. A nepatří do takto míněné skupiny RES NOVAE kromě TOP 09 i VĚCI VEŘEJNÉ? Česká republika už zažila s Unií Svobody s velikým humbukem demagogií jako ty RES NOVAE. Kde je záruka, že pánové John, Kalousek a Schwarzenberg jsou právě ti nositelé budoucího blahobytu, myslící jen na dobro svého národa a ne na prvním místě na své zájmy? Kdo těm hochům má věřit?

Je neuvěřitelné, jak většina našich občanů málo dbá toho, že naše hlavní časopisy mfDNES, Lidové Noviny, Hospodářské noviny, atd. a téměř celý krajský tisk, atd. nejsou už mnoho roků naše, ale že patří německým tiskařským koncernům, jak o tom psal již v 2001 nebožtík Bořivoj Čelovský, a jak to později doplnil ve svém mnohem rozsáhlejším textu, jako pokračování „Konce českého tisku"? A je zcela zřejmé koho a co před volbami „naše německé noviny" podporují. Mělo by se to alespoň víc ventilovat, diskutovat o tom, aby si to lidé uvědomili, proč třebas ty naše německé noviny často brojí proti Benešovým dekretům. Není plodem té kliky že zrovna k 65. výročí konce války vyšel pro nás málo chvályhodný dokument „Vraždění po česku"?

Tak trochu se Vám omlouvám za to, co říkal podle mne nesprávně v mediích kolega Jan Pirk, náš věhlasný kardiochirurg, ve svém boji proti zadlužování státu. Proč on a jemu podobní stále zvyšují nároky na spoluúčast nemocných, když lid má přece mít základní a nezadatelné právo na bezplatnou péči o zdraví. Souhlasím s ním v nutnosti boje proti zneužívání zdravotnictví. Většina pravice jako by si neuvědomovala zadluženost veliké části nízko příjmových domácností, která snad také převyšuje bilión korun a pokud přiškrtíme přímý i nepřímý (školy, zdravotnictví, kultura apod.) příjem těch, takto zadlužených, jejich dluhy se budou jen zvyšovat. Jak si pravice představuje spoluúčast ve zdravotnictví armády půl miliónu nezaměstnaných, kteří jsou rádi, že dýchají? Poplatky za recepty v lékárnách jsou svým způsobem nehorázné, berou peníze i těm s nejmenšími příjmy a při tom nedodávají peníze do systému zdravotnictví, prakticky jen vybraným jedincům, lékárníkům, kteří mají a měli své dostatečné marže z léků. Budou pánové z TOP 09 a dokonce snad i z VV podporovat i stomatology, kteří v rámci spoluúčasti už uvažují zavést i poplatky za běžné plomby? Jak zakročí proti nesmyslnému růstu cen mnoha léků? Byl si toho všeho vědom kolega Pirk ve svých projevech? Mám už hodně roků, ale pamatuji si, jak ODS slibovala v 2006 před volbami, že nebude zavádět spoluúčast pacientů ve zdravotnictví, jak zvýší důchody...

Během svých opakovaných pobytů v USA (v roce 1968 dokonce celý rok na americké stipendium) jsem přednášel na řadě amerických univerzit. Téměř vždy se mi dostalo zadostiučinění ve formě rozhovoru s americkými kolegy během oběda, večeře, rautu. „Dolečku, my víme, že jste bídně placeni a že si musíte dávat pozor, co říkáte. Ale my vám závidíme vaše zdravotnictví, protože nemocný dostane bezplatně to, co potřebuje, aniž by finančně zruinoval sebe nebo svou rodinu, jak se to často děje u nás..." Asi tak nějak to říkali. A tuto fantastickou vymoženost nám pravice (zosobněna kolegou Julínkem, posilována od TOP 09 a možná i od VV) začala bourat, plánuje to. Je dobré si uvědomit, že přes 40 miliónů Američanů je bez jakéhokoli zdravotního pojištění, jak o to musí prezident Obama tvrdě bojovat.

Bude nezbytné zavést po světě tolik používané odstupňované daně podle výšky příjmů. U nás pravicí zavedená „rovná daň" jednoznačně přispěla k prázdnotě naší státní kasy.

Kdy se dočkáme řešení hrozné skutečnosti, že desítky miliard korun mizí v známých-neznámých kapsách při stavbě, bohužel ne vždy kvalitních, dálnic, které jsou u nás dražší, nežli na Západě? Je mi trapná představa, že nemálo lidí v našem demokratickém státě je doslova olupováno po půjčkách obrovskými úroky. Jaké jen lákavé reklamy lze vidět v novinách, slyšet v rozhlase, poučit se o nich v televizi, jak ti „šlechetní" pánové a usměvavé dámy vám v tísni pomohou. Ale příliš často čeká potom zadlužené doslova loupež, exekuce. Zatím to neřešila ani levice, ani pravice. Pravice tomu spíš bránila, jako aby se nebránilo svobodě podnikání. A co tolik podporovaný hazard? Nejsem odborník, ale vím, že mozek TOP 09, pan Kalousek, jako ministr financí, nějak prospěl čemusi nejvíce zlému v sázení přes internet, tedy olupování lidí. Byla to pravda?

Naši politicky většinou nevzdělané a bez zkušeností naivní mládeži (je to stále víc vidět, ve formě preferencí lidí jako Schwarzenberg), by se mělo opakovaně říkat, co se pro ně chystá, zvítězí li lidé jako Kalousek, Schwarzenberg, možná i John (?): dobré školy jen pro ty, kteří mají dostatečné finanční zajištěni, půjčky a dluhy za možnost studia pro ty, kteří to za jištění nemají. Jako v dávných dobách starého Říma Marcus  Porcius Cato trvale hřímal v římském senátu své známe „Ceterum autem censeo...", aby bylo Kartágo zničeno, měly by se mladým a nezkušeným trvale uvádět problémy které by mohly nastat, kdyby se školství, zdravotnictví, kultura a dokonce i penzijní fondy dostaly zcela do soukromých rukou. A také pranýřovat před volbami ty, kteří se zasloužili o rozprodej do zahraničí a často i zánik strategických odvětví našeho hospodářství. Zdali pak naši mladí lidé ví, jak prezident Havel vlastně krátkozrace zlikvidoval významný export našeho dobře rozvinutého zbrojního průmyslu a předal tak včetně mnoha miliard korun odbytiště přátelům v Německu, Francii, Britanii atd. Jsem antimilitarista, ale to byla za nynější situace vyložená rána pod pás pro naše hospodářství a nijak nezmenšila napětí na světě. Stačí se podívat na obrovské zisky zbrojařských koncernů. My zase stydlivě začínáme ten export.

Co ví naše mládež a mladí lidé vůbec o neuvěřitelné loupeži našich zdrojů v rámci privatizace  v devadesátých letech, kdy vznikli naši multimilionáři a miliardáři, za babku, kterým bylo zcela jedno, že mnoho našich prosperujících a po světě známých podniků zcela zničili. Nejednalo se o milióny, ale o desítky i stovky miliard a zničení důležitých odvětví hospodářství.

Mám už hodně roků a je mi líto, že si příliš mnoho lidí neuvědomuje, jak důležité jsou právě tyto volby, aby i ony nebyly to, čemu se říkalo v souvislosti s Mnichovem, že se rozhoduje o nás bez nás. Nemělo by se dát zcela jednoduše na slova slibů těch, kteří se právě dostali jako cosi „nového" do volebního ringu, když je mezi nimi příliš mnoho těch, kteří v rámci politické turistiky zase převlékli svůj plášť.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře