Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Daniel Solis: Alexandr Vondra spíše hnida, nebo spíše klíště?

  • Vondra_4
Výzva parlamentním stranám, aneb co nás učí dějiny, kauza PromoPro, parazitologie, Ústava ČR a etnologie. 

Vytrvalost a sveřepost s jakou vytrvává Alexandr „Lockheed" Vondra von Westinghouse na postu ministra obrany ČR, vyvolává mezi některými odborníky různé představy a spekulace o jeho totemovém zvířeti, ke kterému by mohl být vzhledem ke svým aktuálně projevovaným dominantním charakterovým vlastnostem přirovnán.

{player}/images/stories/mp3/Vondra, hnida nebo kliste.mp3{/player}

 

Totemové zvíře je pojem pocházející z šamanizmu. Podle některých šamanských učení určitá část duše každého člověka rezonuje s duší, čili energií nějakého zvířete. Část duše každého člověka je prostě natolik podobná duši některého zvířete, že lze hovořit téměř o příbuzenství. Mezi přírodními národy se bere někdy toto příbuzenství doslovně, totemové zvíře je pokládáno za odraz konkrétního člověka a za jeho duchovní přízeň. Proto není s podivem, že takovýmto příbuzným Alexandra Vondry bude nějaký krvesaj, parazit, který saje krev daňových poplatníků a vysává statky veřejné ve prospěch svůj a prospěch zahraničního vojensko-průmyslového komplexu. Mezitím nelení se obohatit ještě bokem a ozvučit sem tam nějakou tu konferenci za tři čtvrtě miliardy korun.

Místo, aby byl takový marnotratný lapka, loupeživý papaláš a cizopasný politik, rovnou postaven ke zdi, jako by tomu pravděpodobně bylo v, v tomto ohledu dozajista pokrokové, Čínské lidové republice, nebo aby s ostudou opustil veškeré veřejné funkce a mandáty a šel dobrovolně do oněch příslovečných tepláků, tak se tento houževnatý pomyslný totemový parazit „ankylorictus curvus" či „subrisus uncus" vytrvale přisává k ministerskému postu na obraně a dobře dotovaný premiér, těšící se milodarů zahraničních zbrojařů a zjevně se oddávající vidině brzké tučné provize od Westinghouse, to ještě vehementně podporuje! Tandem je kompletní: cizopasník a cizopasák.

Pro přesné určení totemového zvířete Alexandra Vondry, je nutno se v problematice nejprve zorientovat. Vztahy mezi cizopasníkem a hostitelem se dělí dle různých vztahů. Dle biologické povahy organismu dělíme parazitismus na:

• Obligátní parazitismus (typický, pravý) – je u každého parazita, u něhož alespoň jedna fáze ontogonetického vývoje probíhá na úkor jiného organismu;

• Fakultativní parazitismus (podmíněný, příležitostný) – u organismů žijících volně v přírodě, které při náhodném vniknutí do hostitele mohou žít parazitickým způsobem;

Dle prostorových vztahů dělíme cizopasníky na ektoparazity, kteří žijí mimo hostitele, či na jeho povrchu (např. komár, pijavice), a endoparazity, kteří žijí uvnitř hostitele, v jeho útrobách, tkáních či buňkách (toxoplasma, tasemnice).

Podle časového vztahu k hostiteli se dělí obligátní parazité na dočasné, stálé a periodické. Zvláštním případem parazitismu je hnízdní parazitismus, dobře známý například u kukačky.

Volba nebude snadná. Drží se jako klíště, ale pase se jako veš. Působení prominentního exponenta pravdolásky v srdci ODS, co by kukaččí mládě, by jej klasifikovalo jako hnízdního endoparazita. To, jak se vtělil, tedy infiltroval, či byl infiltrován do našeho politického systému jej na druhé straně více připodobňuje toxoplazmě, čtvrtodenní zimnici, či tasemnici. Takový obligátní parazit je ošidný ve svém časovém vztahu. Působí sice dočasně, když se vetře do systému, ale dělá to stále a periodicky. Zde bude zapotřebí klasifikaci adaptovat na působení politické. Ale způsob, jakým trůní na samém vrcholu politického systému, ve funkci ministra a jak tyje ze státních zakázek všeho druhu jeho totemové zvíře definitivně definuje jako veš (Phtirus pubis).

Nyní, když bylo totemové zvíře Alexandra Vondry definitivně určeno, můžeme přistoupit k výzvě parlamentním politickým stranám k hygienickému opatření, které svého času proslulo pod názvem „Entläusung", tedy odvšivení.

Výzva ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09 a VV

Vážení představitelé a členové parlamentních politických stran! Naplňte skutkem svá tvrzení a požadavky na rezignaci Alexandra Vondry na vládní funkci, pronesené na půdě Parlamentu ČR!

Vraťte se ke kauze PromoPro. Předložte do Parlamentu společný návrh Vašich politických stran k projednání této kauzy s návrhem usnesení, aby Alexandr Vondra ze své funkce neprodleně odstoupil. Vraťte tak důvěru Parlamentu, který má zastupovat občany - ústava České republiky zakotvuje zásadu legitimizace státní moci lidem v čl. 2: "Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní."

Mlčením, zametením kauzy „ProMoPro" pod koberec, Parlamentu důvěru nevrátíte. Nevrátíte tím ani důvěru vlastním politickým stranám a to vám voliči v dalších volbách neopomeneme připomenout.

Vyzýváme Vás, jednejte! Odvolejte Alexandra Vondru z postu ministra obrany. Dokažte, že skutečně chcete řešit korupci a nehospodárnost! Jděte do důsledků! Požadujete vrácení finančních prostředků státem vyplacených, které nebyly využity k předmětu, ke kterému byly uvolněny. Chování Alexandra Vondry neodpovídalo principu „dobrého hospodáře", ba právě naopak!

Standard kromě životní úrovně se ve vyspělých demokratických státech vyznačuje tím, že k rezignaci na státní funkci stačí pouhé podezření. V případě Alexandra Vondry je jeho provinění nad slunce jasné a to v mnoha bodech obžaloby, počínaje vlastizradou, díky jeho členství v podivné lobbystické skupině Davida Rockefellera, zvané Trilaterální komise! Nebuďte slepí k infiltraci politického systému zaprodanci, agenty soukromých zájmů nadnárodních korporací, křivopřísežnými nepřáteli české státnosti a suverenity!

Varování dějin

Otevřeně přiznáváte nehospodárné zacházení s finančními prostředky státu, otevřeně mluvíte napříč politickým spektrem o nepřístojných provizích a korupci, úplatkářství a klientelismu. se Pokud nepřejdete od slov ke skutkům, vaše věrohodnost v očích národa dozajista utrží další ránu. Má snad problém s páteří celý český politický systém? Jaké prostředky zbudou potom občanům k sebeobraně před zkorumpovaným státním molochem, vláčeným cizopasníky od zakázky k zakázce, zadlužujíc populaci čím dál tím více? Občanská neposlušnost? V jurisdikci České republiky může být porušení zákonů během občanské neposlušnosti legální, pokud tento odpor směřuje k ochraně práv, hodnot a principů zaručenými nebo chráněnými normami nadzákonné právní síly (Ústava, Listina, nálezy Ústavního soudu, mezinárodní smlouvy). Pokud nebudou Vaše strany a jejich politici schopny plnit svůj mandát a garantovat naplňování mravních společenských hodnot, pokud nebudete nosiči těchto hodnot, ale budete je nadále podrývat i svou nečinností, pak nebude trvat dlouho a občané vezmou právo tyto hodnoty hájit do vlastních rukou, jak nás učí dějiny...

KAUZA VONDRA NATVRDO: PROHLÉDNĚTE SI TRESTNÍ OZNÁMENÍ

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře