Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kdo má prospěch z odvolání policejního prezidenta Lessyho?

29. srpna 2012 ministr vnitra Kubice na postu policejního prezidenta vyměnil Petra Lessyho /1964/ - proti kterému vedl již delší dobu skrytý i otevřený boj, za Martina Červíčka /1972/ - dosavadního šéfa dopravní policie. I prostodušším dospělým občanům musí být jasné, že Kubiceho "náhlé rozhodnutí" muselo být předem připraveno.

  • kdo-ma-prospech-z-odvolani-policejniho-prezidenta-lessyho

 

Působení Lessyho ve funkci policejního prezidenta evidentně stabilizovalo policii a projevilo se v efektivnějším stíhání korupce páchané nejvyššími veřejnými představiteli. Svědčí o tom např. trestní stíhání hejtmana a poslance Davida Ratha a exministryně obrany a poslankyně Vlasty Parkanové.

Lessyho policie "dlužila spravedlnost" daňovým poplatníkům ještě neuskutečněným zahájením trestního stíhání dalších vysoko postavených politiků - zejména ministra financí Miroslava Kalouska /1961/, za řadu pro stát mimořádně nevýhodných smluv, které sjednával a uzavíral jako náměstek několika ministrů obrany, jakož i za jeho nechtěné veřejné přiznání organizování systémových podmínek pro beztrestné páchání finančních zločinů na úrovni vládních činitelů a samozřejmě také trestní stíhání ministra Alexandra Vondry /1964/ za předraženou dodávku audovizuální techniky od firmy ProMoPro pro jednací sál v Bruselu /o obou zkompromitovaných "pravicových prominentech" zde jsou samostatné články přibližující jejich zmíněné korupční aktivity/. Nyní je zřejmé, že ani Kalousek, ani Vondra, se na "dobu neurčitě dlouhou" trestního stíhání pro korupci již obávat nemusí.

Působení odvolaného policejního prezidenta neustále provázely přímé střety nejen s jeho nejbližším výše postaveným nadřízeným - ministrem vnitra Kubicem, nýbrž také právě s korupčně zkompromitovaným ministrem  Kalouskem, který mimořádně pokleslými mediálními útoky bránil trestnímu stíhání stranické kolegyně Parkanové za předražený nákup letadel CASA a kvůli tomu usiloval mimořádně zákeřně a hrubě Lessyho zkompromitovat. Policejní prezident přirozeně vadil i premiéru Nečasovi, přinejmenším trvalými protesty proti nedomyšlenému neustálému krácení výdajů na Policii.

Lessy v pracovním pořádku pochopitelně permanentně protestoval proti neustávajícímu necitlivému redukování výdajů na fungování všech policejních složek. Tím údajně "podrážel" - jak k premiérovi servilního ministra Kubiceho, tak samotného premiéra Nečase prosazujícího nenápadité stereotypní "modernizační reformy" z dílny ministra Kalouska - které jsou principiálně vždy pouze nedomyšlenými plošnými výdajovými škrty skloubenými s plošným zdražováním a zvyšováním daní, které v souhrnu, bohužel, především podvazují ekonomický rozvoj státu.

Jaké rafinovanější opatření k ekonomickému ozdravění státu však očekávat od ministra financí, který dostatečně nerozumí oboru, jemuž vládne, protože vystudoval chemii? To je ale jiná samostatná kapitola o nešťastných "českých specifikách", kterou v rámci dnešního tématu nerozebírejme.

Policejního prezidenta se oproti premiérovi a ministru vnitra naopak opakovaně, bohužel neúčinně, ale aspoň proklamativně, zastal prezident Klaus, který tím, jako v minulosti již několikrát, projevil schopnost jednat "jako když hrom bije" - tedy z mnoha blesků mířících zcela jasně vedle, se také "sem tam někdy trefit".

Za "trefu do černého" ze strany našeho nejvyššího státního představitele lze oprávněně pokládat jeho sympatickou podporu poskytovanou Lessymu - kterého mocnější vládní činitelé neférově neustále pronásledovali jako honci štvanou zvěř, místo aby jej v boji proti všeobecné zločinnosti a zejména proti všechny meze přesahující přebujelou korupci charakterně podporovali.

Ministr vnitra Kubice s podporou premiéra Nečase policejního prezidenta Lessyho trvale nutili k rezignaci. Když se na něj po dlouhodobě vynaloženém úsilí "nedostali" jinak, nyní ministr vnitra zcela určitě s Nečasovým vědomím "oprášili" již uzavřenou kauzu o takzvané "pomluvě", které se měl Lessy začátkem letošního roku údajně dopustit vůči zkompromitovanému šéfovi police ve Zlíně.

Šetření zmíněného údajného Lessyho pochybení vnitřní policejní inspekcí již sice bylo v minulosti uzavřeno v jeho prospěch, avšak to nyní vůbec nevadilo, aby patrně "na pokyn vyšších míst" nebyly objeveny "nové přitěžující okolnosti" k již uzavřenému případu.

Urputná pokleslá snaha o likvidaci vysoce postaveného policisty, poctivě sloužícího státu, nepříjemně připomíná "politickou etiku padesátých let", kdy po "Vítězném únoru" představitelé nastupující komunistické vlády podobně zákeřně likvidovali demokratického ministra spravedlnosti Prokopa Drtinu a neúplatné policejní profesionály vyšetřující jim nepříjemné kauzy, jako "sebevraždu" ministra Masaryka a tomu předcházející jejich lumpárny.

Každopádně současná politická realita Česka výmluvně vypovídá o "mravní úrovni" Nečase a přímého Lessyho nadřízeného - Kubiceho, jakož o ostatních členech vlády, kteří ke zjevným současným "vládním lumpárnám" buď disciplinovaně mlčí, anebo se v skrytu duše z nich dokonce radují, jako se nepochybně z Lessyho pádu upřímně zaradoval mnoha závažnými korupčními kauzami mimořádně zkompromitovaný ministr Kalousek.

Kromě, Cimrmanovským způsobem aplikovaného "obvinění, obžalování a odsouzení současně", za údajné zmíněné "pomluvy", byl nejvyšší policejní představitel "služebně zlikvidován" dále za  mimořádně vágně definovaný "zločin", nazvaný - "vynášení informací". Jaké informace však Lessy údajně "vynášel" - komu, kde a kdy /?/, to ministr vnitra a premiér ještě nestačili veřejnosti ani naznačit. 

Pro tyto "závažné zločiny" byl však Plukovník Mgr. Petr Lessy po 22 letech poctivé policejní služby od Policie "na minutu vyhozen".

Jaké podmínky Lessymu pro práci jeho nadřízení - ministr Kubice, za přispění kolegy ministra Kalouska a premiéra Nečase vytvořili, raději ani nedomýšlet. Je však jasné, že policejní prezident byl vystaven mimořádnému tlaku na opuštění funkce, ve které poctivě občanům sloužil a ničím nepochybil.

Výkon práce byl Lessymu nedůvodně znepříjemňován a mařen, nikoliv ze strany zločinců, jak je všude ve světě obvyklé, nýbrž český policejní prezident čelil pomluvám a permanentním podrazům ze strany vládních představitelů. Je logické, že by tak patrně nečinili, kdyby se jím necítili být osobně ohroženi.

Spolu s nedávným obdobně neeticky provedeným odvoláním ministra spravedlnosti Pospíšila, tvořil Lessy dobře fungující dvojici v nepředstíraném reálném a účinném boji s korupcí, který správně začali směřovat do nejvyšších horizontů české politické scény.

Stejně jako dříve u podivně odvolaného ministra spravedlnosti, tak obdobně nyní u policejního prezidenta, aniž by se podařilo je účelově obvinit ze závažných provinění, či dokonce trestných činů - oba, zcela bez uznání práva na presumpci neviny, byli ze zcela jasných účelových důvodů "odstřeleni" jako darebáci.

Darebáky se však v očích nezaujatých pozorovatelů - daňových poplatníků a občanské veřejnosti nutně musí jevit Petr Nečas a jeho údajná "protikorupční vláda" a nikoliv "odstřelení", kteří oproti vládním představitelům proti korupcí prokazatelně vyvíjeli reálnou činnost.

Podezřelá Kubiceho rošáda s výměnou Červíčka za Lessyho popudila některé charakternější představitele nepoctivé účelové vládní pseudostrany LIDEM, založené politickou turistkou a bez skrupulózní kariéristkou Peake - Kvačkovou /blíže ke jmenované zde rovněž samostatný článek/, která v Nečasově kabinetu fiktivně "usilovně bojuje s korupcí" jako Nečasova zástupkyně a předsedkyně tzv. protikorupčního výboru.

"Protikorupční vládní bojovnice" Peake - Kvačková pilně vymýšlí honosně znějící bezzubé protikorupční proklamace a za každou takovou frázi, kterou Nečas schválí jako "vydařenou", vláda odškrtává další "úspěšně splněný bod" údajného "protikorupčního vládního programu". Přitom korupce ve vládních kruzích nejen, že vesele bují neméně stejně, ne-li dokonce více, než tomu bylo ve všech polistopadových vládách, ale skutečné úspěchy dosažené protikorupční policií dokonce byly Nečasovou vládou "úspěšně" paralyzovány odvoláním ministra spravedlnosti Pospíšila a nyní policejního prezidenta Lessyho.

Ve svém typickém řečnickém stylu Karolína Peake - Kvačková veřejně reagovala k Lessyho odvolání typickým nic neříkajícím bezzásadovým "ano i ne" zároveň. K Lessyho odvolání médiím pravila - "Zbytečně to situaci komplikuje a popravdě řečeno, musím říci, že naši poslanci nejsou nijak zvlášť nadšeni z této rychlé výměny. Budeme v LIDEM mluvit o tom, zda je tento způsob rozhodování o tak zásadních věcech pro nás vůbec přijatelný….. /citace/".

Tímto dalším blábolem s nulovým věcným obsahem v charakteristickém stylu "ptydepe", místopředsedkyně vlády Peake - Kvačková patrně vychytrale usiluje a doufá, že jednak učinila zadost přízni Nečase k udržení svého "voňavého korýtka" a zároveň, že rovněž získala přízeň budoucích voličů, aspoň jejich nejprostodušší části, až někdy budou občané "mít čest" se k straně, kterou kvůli svému osobnímu prospěchu založila, vyjádřit hlasováním.

Je jednou z dalších nechvalně proslulých "českých specifik" - spíše ostudných politických kuriozit, že stranický paskvil LIDEM, který v době parlamentních voleb vůbec neexistoval, se díky pokřivenému výkladu Ústavy stal stranou vládní a dokonce svorníkem Nečasova nefunkčního, resp. kontraproduktivně fungujícího protilidového vládního slepence.

Poslanci LIDEM se ovšem nyní objektivně dostávají do podobné pozice v jaké v minulosti byly Věci veřejné /VV/, které po odchodu z vlády jejich někdejší favoritka Peake - Kvačková kvůli setrvání u vládního koryta nečekaně podrazila i když jim byla zavázána za to, že se po volbách staly jejím "výtahem" do vládního postu.

Nečasova vláda pro prosazování svých dalších klíčových návrhů, ke kterým patří zejména připravený amorální zákon o církevních restitucích, potřebuje 101 hlasů. Přitom ODS spolu s TOP 09 a všemi poslanci LIDEM, včetně nezařazeného poslance Vacka, dává jistých 100 hlasů. Pokud někteří charakternější poslanci za pseudostranu LIDEM "státotvorné úsilí" zakladatelky a předsedkyně Peake - Kvačkové zklamou - vláda Petra Nečase - kterou si již od začátku letošního roku nepřeje cca 90% občanů, se bude muset konečně "poroučet" a uvolnit vládní scénu, doufejme, že poctivějším spoluobčanům, než kteří se sešli v současné neskutečně trapné vládní koalici.

Policejní odbory, dle jejich představitele Zdeňka Buřiče, údajně chystají protestní akce proti odvolání Lessyho. Pochopitelně se však obávají msty Kubiceho, či Nečase, popřípadě jich obou, včetně nového prezidenta Červíčka - proto již policejní odboráři oznámili zrušení plánované akce "Upír", v rámci které, spolu s příslušníky Vězeňské služby a Požárních sborů, policisté chtěli na podzim letošního roku přesně v den krajských voleb, demonstrativně hromadně absolvovat dárcovské odběry krve na protest proti dosavadním nekonstruktivním vládním škrtům.

Věřme, že i "nejméně důvtipní" voliči již musí chápat, že nedemokratickým odvoláním Lessyho, Nečasova "protikorupční vláda" opět systematicky "nepřehlédnutelně pokročila" - avšak v trvalé snaze o destabilizaci policie a v maření šetření korupčních kauz páchaných nejvyššími politickými a vládními prominenty.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře