Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

"A už je to venku!", aneb Prokazatelné skutečnosti o nejmenování Bradáčové

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • blazek
Včera, ve středu 25.7.2012, ministr Pavel Blažek /ODS/ v interview pro Hospodářské noviny poprvé veřejně přiznal, že pro jmenování Lenky Bradáčové ještě není rozhodnutý, protože nezapadá do jeho představ, jaký by měl vrchní státní zástupce být.

"Měl by to být takový vrchní státní zástupce, jehož úkolem bude mír v celé té soustavě, nikoliv vyvolávání dalších sporů. Ta soustava se musí uklidnit", říká ministr spravedlnosti a průhledně účelově dodává - "Určitě se shodneme na tom, že Vlastimil Rampula a Libor Grygárek v poslední době nepřispívali ke klidu, aniž soudím, čí vinou".

Každému i méně bystrému občanu musí být jasné, že ministrovou hlavní prioritou by mělo být efektivní vyšetřování korupce v nejvyšších patrech politiky a ne propagace z dob normalizace zprofanovaného "klidu pro práci".

Dále nový ministr spravedlnosti argumentuje proti jmenování Bradáčové sice pravdivým konstatováním - "Celá ta záležitost je maximálně zpolitizovaná a nechci, aby Bradáčová byla jmenována pod nějakým mediálním či politickým nátlakem, který nyní opravdu pozoruji", avšak licoměrně zapomíná k tomu dodat, že po nevlídném bleskovém vyhození svého předchůdce Pospíšila, který Bradáčovou jmenovat chtěl, je právě on sám tím, kdo kritizovanou politizaci jmenování vrchního státního zástupce živí.

Petr Nečas /ODS/, který ve funkci předsedy vlády už mnohokrát prokázal, že nemá žádné osobní problémy s klamáním veřejnosti, prohlásil, že "uvítá výběrová řízení pro obsazování pozic významných státních zástupců, protože zabrání řečem o kamarádšoftech, bratříčkování a o vytváření vlivových skupin, které pak dosazují do pozic lidi ze stejné party".

Premiér však při svém vzdělání /doktor přírodních věd v oboru plazmové fyziky/ určitě není tak hloupý, aby nevěděl, že jmenování vrchního státního zástupce se neřídí pravidly obchodního zákoníku a tedy neprobíhá na základě výběrového řízení, nýbrž podle Ústavy ČR a to tak, že návrh je v kompetenci nejvyššího státního zástupce a dále k tomu - "nic víc a nic méně".

Nejvyšší státní zástupce kandidáta na post vrchního státního zástupce navrhne a ministr spravedlnosti ho pak jmenuje, anebo odmítne. "Nic jiného možné není", řekl k uvedenému postupu předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský. Připomeňme, že nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman již za ministra spravedlnosti Pospíšila - Blažkova předchůdce, JUDr. Lenku Bradáčovou do funkce vrchního státního zástupce jmenoval a na svém rozhodnutá stále trvá.

Blažkovo alibistické lavírování se jmenováním Bradáčové však předseda vlády hodnotí pozitivně. „Je správné, že ministr poté, co nastoupil do funkce, populisticky nenasedá na mediální vlnu a není součástí mediální masáže, že je jeho povinnost okamžitě a bez řečí to podepsat", ministrovo neseriózní kličkování lstivě chválí Nečas.

Ukazuje se stále jasněji, že pravým důvodem neobvyklého vyhození "na minutu" nezkorumpovaného ministra Pospíšila, právě před jmenováním Bradáčové ke kterému se chystal v pondělí po nedělním návratu z dovolené, bylo překažení jejího jmenování a ne údajná Pospíšilova "manažerská neschopnost vypořádat se s omezeným rezortním rozpočtem", jak klamně veřejnosti premiér zdůvodňoval své nestandardní počínání. Je rovněž zřejmé, že musel být předem tajně domluven s hlavou státu - prezidentem Klausem, který okamžitý vyhazov Pospíšila z titulu své funkce nezvykle vstřícně operativně zpečetil.

Český novinář, bývalý disident, signatář Charty 77 a současný pedagog New York University in Prague, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, filosof a historik Jan Urban /1951/, se nerozpakuje nazývat premiéra Petra Nečase "kmotrem kmotrů". Proč? Prý se stal ochráncem jiných kmotrů - ministrů Petra Bendla, Martina Kuby a Pavla Blažka /všichni ODS/. „Přizvání toho posledního do vlády připomíná svým vkusem už jen slavný kongres společnosti Cosa Nostra /italsky Naše Věc/", píše Urban na svém blogu na webu Aktuálně.cz.

„Premiér se stal ochráncem kmotrů a sám je tedy kmotrem. Pečuje o lidi spojené s korupcí, podílí se na jejich výchově, a stal se i jejich důvěrníkem a rádcem," píše Urban dále o předsedovi údajné "protikorupční vlády", která v roce 2010 dostala důvěru veřejnosti i díky falešným halasným proklamacím o připravovaném "nesmiřitelném boji s korupcí".

Jan Urban se dále zaobírá Pavlem Blažkem, jehož nazývá přezdívkou pod kterou proslul v domovském Brně - „Don Pablo". Blažek je údajně mezi kolegy právníky známý tím, že se v minulosti s největší pravděpodobností dopustil hned několika trestných činů a nechal za sebou miliardové škody.

„Přesto dokázal zbohatnout a propracovat se na politickou špičku. S takovou kvalifikací má pro, tzv. protikorupčního premiéra Nečase, cenu zlata. Nikdo jiný nedokáže tak rychle a tak efektivně zamezit jakémukoliv vyšetřování s politikou propojené korupce, jako někdo, kdo na tom musí mít osobní zájem. Proto hned od počátku blokuje jmenování doktorky Bradáčové vrchní státní zástupkyní v Praze. Bude se snažit donutit nejvyššího státního zástupce Zemana k rezignaci", svěřuje své vize o dalším vývoji nyní Urban, který o Blažkovi psal již ve svém minulém blogu, který nazval  „Ministr Pavel Blažek – hlupák, nebo podvodník?"

Ve zmíněném starším článku Urban připomíná, že přestože je Blažek člen ODS, tak mu prý od začátku politické kariéry zajišťoval výhodné pozice v ČSSD jeho blízký přítel ze studií a později i kolega na právnické fakultě Zdeněk Koudelka.

Zanechme citací názorů druhých a shrňme prokazatelná fakta. Skutečný vývoj situace ohledně údajného boje Nečasovy vlády s korupcí ukazuje, že "nejčernější scénáře" o bránění vlády protikorupční policii v činnosti a průchodu spravedlnosti, se bohužel naplňují. Nevinně vypadající Nečas se svým vládním kabinetem, ve kterém je řada prokazatelných "kmotrů", fakticky představuje "morální dno" všech polistopadových českých vlád.

Najde se společenská síla, která podnikání "Cosy Nostry" ve Strakově akademii učiní konečně přítrž? Proč by onou účinnou silou nemohla být generální stávka, byť organizovaná možná zkorumpovanými odboráři? Celostátní stávka přece donutila bez dalšího otálení odstoupit zkompromitovanou nechtěnou vládu, v závěru památného roku 1989.

Facebook komentáře