Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Klaus, ODS a Západ zničili českou společnost

Úvodem mého článku musím připojit před – sudičskou klauzuli. Všechny následující věty uvozuji slovy : „podle mého názoru…“. Vyjádření mého názoru, pokud není v rozporu se zákony, mně zaručuje Ústava České Republiky.

  • klaus-ods-a-zapad-znicili-ceskou-spolecnost

Podle mého názoru skutečně žijeme v téměř zničené společnosti. Není to ale důsledkem náhodného nebo snad zákonitého historického vývoje. Je to důsledek cílené politiky vládnoucí prolhané garnitury ničemů po r. ´89. I když je to také důsledek mezinárodní politiky vzmáhající se světové vlády (EU, USA, MMF, SB, OSN…), která se už od Velké francouzské revoluce pokouší 200 let získat světový mocenský monopol, není to omluva pro polistopadové politiky. Japonsko je 150 let okupovanou zemí, přesto Japonci dokázali opakovaně prosadit svůj národní rozvojový program s vynikajícím výsledkem. Takže kdyby čeští (?) postkomunisté byli aspoň trochu slušní lidé, stav naší země po 25 letech mohl být uspokojivý. Protože to slušní lidé nejsou ani trochu, přivedli naši zem ke všeobecnému krachu materiálnímu, kulturnímu i lidskému.

Současný stav české společnosti je také dán složitou historií českého národa v novověku. Po prohraných husitských válkách Češi ztratili své vládnoucí elity a byli ovládnuti cizinci. Během 300 leté násilné habsburské okupace vzniklo v českém národě přesvědčení, že vládní moci nemá smysl odporovat, že je potřeba se přizpůsobit a přežít. To přispělo ke vzniku vrstvy lidí, kteří se vždy přidají na stranu vládnoucí skupiny. Přítrž tomu udělali až obrozenci a dělnické sociální hnutí, ze kterého vzešli sociální demokraté a komunisté. Jak po národním obrození, tak po roce 1948 Češi udělali rychlý pokrok hospodářský, kulturní, populační atd. Český národ tedy všechny hrůzy přežil, prokázal svou životaschopnost, vitalitu a svébytnost. Při tomto po generace trvajícím existenčním zápasu ale národ utrpěl četná poškození, zejména pokud jde o vůli k národní identitě a etice. To ale neznamená, že Češi jsou špatný národ, jak se nám po převratu snažil vsugerovat Havel a jeho nohsledové (viz štvavá protičeská kampaň v Mladé Frontě a Lidových Novinách v 90. letech – Jandourek, Pithart, Peňáz, Putna, Tigrid, Steigerwald a další). Právě tato poškození, daná historickým vývojem, využívá polistopadová vládnoucí skupina gaunerů. Po 25 letech všeobecné devastace se jim tato politika vrací jako bumerang, jako smyčka, kterou sami sebe věší (např. zničení školství). Asi po 10 letech od sametového podvodu lidé pochopili co se vlastně odehrává a od té doby chtějí změnu. Vládní i mediální propaganda je čím dál méně efektivní. Národní pud sebezáchovy začal fungovat. Díky Bohu za to.

V důsledku všech těchto skutečností se k moci mohl dostat tak negativní člověk jako Václav Klaus. Typický příslušník vrstvy všemu se přizpůsobících se lidí. Za komunistů byl loajálním občanem, žil normální život pražského „čecháčka“. Žádný antikomunista to nebyl. Nadprůměrně inteligentní, jednostranně vzdělaný ekonom působil v prominentních komunistických centrálních institucích (SBČS). Vychytralý, pro moc a peníze všeho schopný intelektuál. Osobnostně až chorobný sebe-milovník, narcistní, namyšlený egoista. Člověk přesvědčený o své nadřazenosti nad ostatními lidmi. Zásadně nepřátelský a netolerantní k lidem s odlišnými názory. Politicky diktátor a populista. Ekonomicky ustrnulý v ekonomických teoriích zbožňujících zastaralý asociální kapitalismus 19. století. Jeho vliv na nejen veřejné mínění ale také mentalitu širokých vrstev byl zničující, s následky až do současnosti. Klaus prosazoval naprostý materialismus, honbu za penězi a majetkem, zejména hrozná byla jeho propagace naprostého lidského sobectví, se zničujícími sociálními důsledky (pokles porodnosti, sňatečnosti, atomizace společnosti). Klaus nahradil politickou šikanu komunistů ekonomickou šikanou kapitalistů s ještě horšími důsledky. Právě toto byla Klausova taktika – nedemokratickými metodami odstranit kritiky (prof. Milan Zelený) a obyvatelstvo atomizovat („každý ať se stará sám o sebe“) a zastrašovat nezaměstnaností. Přítrž tomuto všemu učinil až naprostý krach jeho ekonomické reformy a všeobecné zdiskreditování jeho osoby doma i v zahraničí.

Jako by toho všeho nebylo dost Klaus si uvědomoval že se musí zaštítit širší skupinou lidí, která by ho bezvýhradně podporovala a za kterou by se mohl schovat. Proto neváhal rozbít OF a založil vlastní politickou „věrchušku“. Ostudným způsobem selhal Havel a všichni disidenti, kteří svou neschopností a zkorumpovaností umožnili Klausovi zvítězit. Formálně sice vznikla politická strana ale de facto to byl jen fanklub Klause a jeho skupiny (všechno převlečení komunisté – Kočárník, Ježek, Tříska apod.). Členům tohoto fanklubu nešlo o to působit politicky, prosazovat nějakou politickou ideologii, šlo jim o uskutečnění majetkového puče na úkor české veřejnosti. Formální ideologii, jako krytí ne reálný program, zařídil Klaus. Členové ODS, kteří za komunistů mlčeli, neřekli komunistům křivého slova, se najednou stali, podle mého názoru, štvavými, fašizujícími antikomunisty. O žádnou politiku jim nešlo, jen o rychlé zbohatnutí na úkor většiny čs. občanů. To jim také Klaus slíbil a zajistil ve spolupráci s velmocemi, především se Západem. Odměnou za podporu národního zničení jim byly předány vpodstatě zadarmo velké majetky, které sami nevytvořili, jen pololegálně převzali co vytvářel celý národ po generace. Ódeesáctví zachvátilo celou zemi jako mor, jako rakovina, bylo všude. Klaus dostal od disidentů (!) k dispozici televizi a veškerá média. Proti takové nedemokratické přesile jsme byli bezmocní. Spiknutí bylo dokonalé – nebylo úniku. Existovaly jen ostrůvky odporu – Sládkův týdeník Republika, Dolejšího týdeník Politika a KSČM. Jinak nic. Podle mého názoru je toto období srovnatelné jen s nástupem fašizmu v Německu. Podobný fýrer, masová ideologie, naprosté zfanatizování obyvatelstva. Podporoval jsem tehdy dr. Sládka, i při vědomí jeho nedostatků, byl jsem na regionální úrovni činný v jeho straně – rozvážel jsem politické materiály po vesnicích, pomáhal uspořádat Sládkův mítink, atd. Činnost to nebyla v žádném případě zbytečná – právě naopak! Ve všech volbách jsme šli nahoru, naše podpora mezi lidmi rostla. Přispěli jsme nemalou měrou k prozření české veřejnosti. Škoda, že dr. Sládek zcela zklamal, když si přivlastnil stranické peníze a tím ztratil veškerý kredit ve veřejnosti. Nakonec i ODSáci museli odtáhnout ale jejich devastující sobecká činnost nám zanechala neblahé dědictví – poničené zemědělství, zničený průmysl, rozdrobené hospodářství, skomírající sektor služeb (dnes).

Neblahou roli v devastaci české společnosti sehrál také Západ, resp. jeho politicko – ekonomický establishment, zejména USA a instituce světovlády – MMF a SB. Bez podpory Západu by realizace Havlovy a zejména Klausovy politiky byla zcela nemožná. Na chování západních mocipánů je krásně vidět podstata a fungování západního kapitalismu. Formální svoboda občanů Západu byla větší než občanů v reálném socializmu, ale že by západní kapitalismus umožňoval skutečnou politickou demokracii to ani náhodou. Právě naopak. Rozdělení světa a existence socializmu umožňovaly kapitalistům této situace zneužít a masově šikanovat obyvatelstvo. Kdo kritizoval poměry na Západě, byl komunista, agent Moskvy, zrádce apod. Kapitalisté už byli tak jako tak vzteklí, že nemohou vlastní obyvatelstvo ekonomicky dusit a vykořisťovat. Aby porazili komunisty východního bloku museli být ekonomicky úspěšnější. Také pod tlakem nesporných mnohých sociálních úspěchů reálného socializmu museli lidem zaručit mnohá sociální práva a jistoty, což je štve ještě dnes! I tady je třeba hledat důvody nenávisti západních kapitalistů k socialistickým zemím. Studená válka zdaleka nebyla jen dílem komunistů, právě naopak – západní kapitalisté ve své většině socialistické země nenáviděli, protože byly živým důkazem, že k jejich systému existuje životaschopná alternativa.

Západ tedy poskytnul Klausovi absolutní bezvýhradnou podporu. Západní média (ale zejména ta česká) Klause oslavovala. Tady je vidět, že žádná svobodná média (později kromě internetu) na Západě neexistují. Je to všechno jen jedna sebranka – kapitalistická mafie. ODSáci dostali od Západu tuny peněz, veškeré ekonomické kontakty – dostali výhradní zastoupení západních firem, kontakty na podnikatele, pracovní – dobře placená – místa v zahraničních firmách apod. Západní firmy dostaly volnou ruku na českém území – skupovaly a likvidovaly české firmy – živobytí českých lidí – po stovkách. Uplácely a korumpovaly státní správu, zdravotnictví, školství po milionech. Zkrátka likvidovaly budoucnost naší země.

Co dodat závěrem. Musíme se mít na pozoru před oslavováním Západu našimi médii a politiky. Jsou to lži. Klaus, ODS a Západ vyrabovali a zruinovali naši zemi. Poškodili nejen současné

generace ale i generace příští. Mějme se před nimi na pozoru a nezapomínejme kdo je vinen současným marasmem.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 chvd@seznam.cz 2014-03-04 13:20
Naříkat a svalovat vinu na druhé, ty "špatné" je přeci tak snadné, že? Už název článku je imo zavádějící. Někdo zničil naši společnost? Ony byla někdy lepší? V čem? Nemohu si to nějak vybavit, opravdu ne. Pouze pár šikovných využilo té opravdové "humanity" v nás, tedy toho, jací opravdu jsme. A my nyní budeme naříkat a ukazovat prstíky? Máme zase nové viníky, kteří mohou za to, jací jsme? Pokud se tenhle náš přístup nezmění, nikdy to nebude lepší. A pokud by se mělo něco obracet k lepšímu, je potřeba, abychom se nejprve změnili my. Pokud se nezměníme my, nezmění se ani tahle společnost až doby jejího konce.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře