Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Varování

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Dnes, poté co vyšel můj další článek na CFP, jsem si uvědomil jednu velice důležitou věc. A pro nás pro všechny je to varování.

To co se dnes děje ve světě nás neuvěřitelně vtahuje a mnoho z nás se nechá unášet na křídlech reakce na dění kolem nás v momentě, pokud s tím, co je nám předkládáno, nesouhlasíme. A je nás mnoho. Je zde jedno velké ALE a to mě vedlo k tomu, co píši a o čem musím napsat.

Vše o čem budu psát a nahlížet na současné dění vychází z i z faktu, na nějž přišel Jung, Freud a mnoho jejich následovníků a co nakonec vedlo ke vzniku New-Age.

  • varovani

Celkově je možné konstatovat, že existuje vědomí a nevědomí a všichni jsme součástí jednoho kolektivního vědomí a zároveň i nevědomí. Dnes na to již vědci přicházejí. Hlavně Rusko je zaměřeno na zkoumání věcí z jiného úhlu pohledu, než je tomu dnes běžné. Zde se zjistilo, že pokud dělají pokus a mají za to, že by měl dopadnout pozitivně, pak pozitivně dopadne. A pokud vědci uvažují v rámci toho, že pokus bude fiaskem, pak je fiasko jeho výsledkem.

A to mě vede k tomu názoru, že bychom měli zvážit vše, co dnes píšeme a publikujeme. Budou-li naše názory zaměřeny na to, že svět je černý a není mu již pomoci, pak to tak bude i ve skutečnosti. A je pravdou, kterou nikdo nemůže změnit, že vždy a za vším je nejdříve myšlenka. Pak teprve následuje její realizace, tím, či oním způsobem, ve hmotě.

A tak, jsou-li naše myšlenky směřovány k očerňování a konfrontaci, pak se vše bude dít tak, jak my sami myslíme a myšlením i chceme! Svět bude černý a my budeme svým myšlením přilívat olej do ohně pro toho, kdo chce, aby svět černým byl a byl černým pro něj samotného a nás jako jednotlivce vtáhl do své "černé" hry.

A v tomto kontextu mohu sám za sebe napsat, že i já zde selhal. Nechal jsem se unést a na základě rozumového pojetí dění, jsem se nechal zlákat a vtáhnout do hry, jež má špatný konec. Nejen pro mne ale pro všechny z nás. Všichni jsme začali uvažovat o tom, že možným výsledkem je i třetí světová válka a konflikt různých pohledů na život ve světě povede k destrukci a jeho zničení.

A zde musím jednoznačně ukázat i sám na sebe. I já sešel ze svých zvyků a myšlení v kontextu, že svět a všichni lidé v něm jsou ve svém základě dobří. Nikdo z nás ve své základě, ve svém srdci, nemá pomyšlení na konflikt a válku. To je omyl.

Nikdo z nás tyto pojmy nezná a nerozumí jim. A to, proč je neznáme nerozumíme jim, je vysvětleno v dalším textu.

My jsme a žijeme proto, abychom tvořili a dělali tuto Zemi nádhernou a krásnou. A dělali také vše proto, abychom v co největší pohodě a klidu Žili. Ne živořili anebo jen nějak přežívali! A to je nutné si začít uvědomovat a měnit tak to, co je dnes kolem nás.

Nikdo z nás není předurčen k živoření a přežívání. Všichni jsme byli stvořeni k Životu. Naši rodiče a rodiče našich rodičů nás jako jedince tvořili, v podstatě jako "Bohové". Jejich záměrem nebylo nám dát život proto, abychom se zde bili a ničili. Ničili jeden druhého je proto, že je kolektivním vědomím zažité, že ten nejsilnější vyhrává.

Jejich cílem na 100% bylo, vytvořit něco úžasného, co vzešlo z jejich spojení v okamžiku, když se projevila jejich "nasycenost" pozitivním vztahem. Láskou jednoho k druhému. A výsledkem tohoto nádherného tvoření jsme My. A tak je jasné, že naším základem, ve svém absolutním pojetí, nemůže být místo na zlo a nenávist. To nejde. Tma a světlo nemohou existovat a tvořit současně. Buď jedno anebo druhé.

A emoce našich rodičů v okamžiku, kdy nás jako jedince tvořili, nebyla zlost a nenávist. A tak je jasné, že naším základem je Dobro a podstata Dobra. Základem je radost z přítomnosti toho druhého. Z jeho polibků, doteků. Z vůně jeho těla, jeho vlasů, kůže.

Projevem celého našeho tvoření je radost a následné uspokojení z opravdu dobře vykonané práce. Nikde v průběhu našeho tvoření není žádný akt agrese, náznak násilí, nenávisti, zlosti a jiných negativních pohnutek, jež by mohli tak nádherný čin degradovat a snižovat tak jeho skutečnou a ve své podstatě i neuvěřitelnou hodnotu.

A proto jsem přesvědčen, že našim základem je Dobro. Protože našim základem je láska jednoho k druhému. Bytí v harmonii s tím druhým. A tak si můžeme položit i otázky:

"Co nás změnilo? Co se v nás zlomilo? Proč jsme přijali hru, která nemá s tou původní zhola nic společného? Co nás přinutilo změnit a přeprogramovat to, co je našim niterním základem?"

A odpověď je opět, jak jsem zjistil, naprosto jednoduchá a prostá. A jednoduchosti je opět ona nádhera tvoření a bytí.

Je to ono kolektivní vědomí přítomnosti za na zla Zemi.

Zla, co je nám dnes a denně ukazováno a na kterém se my všichni, kteří se s ním snažíme "bojovat" tímto bojem podílíme tak jej i podporujeme v jeho rozmachu a růstu.

Cílem zla je ničit a devastovat. Ne tvořit, jak tomu bylo při našem početí.

A proto jsem napsal tento článek jako varování. "Nebojujme" se zlem tím, že se s ním budeme hádat. Ale ukazujme lidem a všem kolem, jak jsme nádherní. Jak jsme čistí a že v žádném případě není naším základem zlo, jak nám je tvrzeno církvemi.

Je to lež jako věž a církve si na tom zakládají a stejně jako politici nás vtahuji do své hry. A tak je nechme. Nechme jim jejich hry. To jsou hry jejich. NE NAŠE. Resp. naší podstaty.

Pravdou je, že mi nyní tečou slzy, když to píši, protože poslouchám i nádhernou hudbu Terry Oldfielda a taky protože věřím a jsem přesvědčen o tom, že jsme dobří. Zasloužíme si vše, po čem toužíme. Škoda jen, že to nevíme.

Země patří nám všem. Jsme tu proto, abychom ji zvelebovali, chránili a opatrovali tak, jak to dělala naše matka, když jsme my byli malí. Země nás "porodila" a dává nám všem vše, co pro život potřebujeme.

A stejně jako naše matka si příroda -Země- nedělá na nic nárok. Na nic, co mám ze svého těla, dala. Vše nám dává k dispozici. Stejně jako žena, která pod svým srdce nosila plod nádherného okamžiku spojení dvou nádherný lidí. Toužících po tvoření bez násilí a v harmonii.

Tvoření v harmonii a v příjemném okamžiku splynutí dvou, z nichž nakonec vzejde něco neuvěřitelně nádherného. Čistého ve své nevinnosti, poctivosti a moudrosti. Nový člověk, jenž nemá ve svém srdci nenávist a zlost. Nemá v něm závist a zášť vůči komukoliv, koho kolem sebe vidí. Je to bytost co září a může zářit, když jí to dovolíme.

Dovolme si tedy zářit. Nepodléhejme kolektivnímu vědomí. Nepodléhejme destrukci, co ještě není a je jen v našich hlavách proto, že ji tam někdo vtáhnul a přitáhnul. Obraťme svoje tvář ke slunci, co svítí na všechny z nás bez rozdílu příslušnosti ke straně, pohlaví, národnosti a rase. Začněme psát o pozitivních věcech. Ne o těch destruktivních. Tím podporujeme ono destruktivní kolektivní vědomí. A to se děje již po tisíce let a nikam to nevede.

Nebojujme silou proti síle. Ale úsměvem a pochopením těch, co zlo a zlé myšlenky exportují. Jsou to nemocní lidé. Lidé, jimž "schází" radost ze života a tvoření a co si neuvědomují to, co je jejich podstatou.

I oni, stejně jako my všichni jsme zapomenuli na to, kdo jsme a jak jsme se dostali k tomu, že jsme. Co bylo příčinou našeho současného bytí zde v této jedinečné a nádherné přítomnosti, kterou si kazíme proto, že nevíme, kým doopravdy jsme.

A tak Vám to ještě všem ještě jednou zopakuji.

Jsme nádherné bytosti, co si zaslouží, aby žili v klidu a míru. A jen my můžeme tento mír a klid zde na této Zemi vytvořit. A vytvoříme jej tak, že začneme jinak uvažovat o tom, co je kolem nás. Začneme vnímat tu nádheru, co je zde pro nás. Pro všechny. Začneme o ní psát a o zároveň tak psát o nás samotných. O nádherných bytostech, kterými doopravdy jsme.

A že jsme zabloudili. No nevadí. Vždyť to se na cestě běžně stává. A kdo by nám to mohl vyčítat? Ten co bloudí stejně jako my?

Vždyť si můžeme podat ruce a začít hledat společně cestu ven z bryndy, co jsme si sami navařili, když jsme přijali vizi světa, jež nám byla od mala představována.

A ještě jednou to zopakuji.

Nikdo nám nemůže vyčítat, že jsme zabloudili.

Tvoření a vnímání Života je cesta. Boření a destrukce je omyl. To je peklo, jež jsme si mi sami připravili.

Nečekejme, že budeme kýmkoliv souzeni a odsouzení. To můžeme jen my sami. Nikdo jiný nás soudit nemůže. A kdo říká opak, ten lže. Každý náš omyl je v nás. A budeme-li posléze postaveni před Pravdu, pak se soudit, ve Světle Pravdy, budeme jen mi sami.

A tak na závěr mého varování, které patří i mě osobně, mohu jen napsat.

Věřím lidstvu. Věřím, že se postaví na nohy. Věřím, že pochopí, že jsme od našeho početí dobří, protože je nás harmonie a Láska našich rodičů. Našich Bohů. Stvořitelů.

Je nám cizí lež, nenávist a zlost. Jsme stvořeni proto, abychom žili v harmonii, klidu a míru a tvořili a rozvíjeli sami sebe v ještě dokonalejší bytosti, o jejichž skutečné podstatě dnes nemáme ani tušení.

Věřme sami sobě. Věřme v to, že jsme dokonalí. Jsme Bohy, protože jsme Bohy byli stvořeni.

Stvoření v Lásce, která nám dnes všem tak moc chybí.

Facebook komentáře