Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

OFF=Odpojení…

K napsání tohoto článku mi dal podnět pan Emil Kalabus svým článkem „Chtivost a mír se navzájem vylučují…“. V článku je hezky vystihnuta podstata konzumu.

Jeho vliv na nás. Jak nás jeho nástroje manipulují směrem ke stále vyšší spotřebě. Zvyšování svého dluhu a díky němu, zvyšování závislosti na systému.

  • off-odpojeni

OFF=Odpojení…

Začátek konce na oko funkčního systému. Odpojení se od systému, ve kterém, protože to tak chceme a protože nám to vyhovuje, jsme pouhé loutky. Systému, kterému sloužíme, aby žil a byl na náš účet. Ve prospěch několika málo vyvolených. Skočili jsme mu na lep. Přesvědčil nás, že je pravdivý a pro nás výhodný a potřebný. Jeho nástrojem pro naše ovládání je strach. Znedostatku a bolesti. Nedostatečnosti, výsměchu a posměchu. Poplivání a vyloučení ze skupiny má-li někdo jiný názor a pohled na věci kolem sebe. Podobně jako černá ovce“ ze stáda, pokud odmítne poslouchat svého pastýře.

Systémově je nám odmala vštípeno, že pokud nyní nebudeme dostatečně trpět tak se po smrti dostaneme do pekla. Vzdáleni od Boha a Krista. Jenže, jak veliké je pro tento systém dostatečné…

Vnucenou vírou vnedostatek nás systém udržuje v napětí. To vede ke ztrátě naší pozornosti na sebe a to, kdo a kým jsme. Místo sobě ji plně věnujeme systému. Konzumu. Nakupování. Konání, které někdo jiný chce, abychom dělali v jeho prospěch se zdánlivým prospěchem pro nás.

Ale…, jak to vše můžeme změnit?

Jak můžeme ze systému uniknout, aniž by nás to poškodilo?

A jde to vůbec?

Ano jde.

To, co nyní budu prezentovat je nejen má vlastní zkušenost, ale dnes již zkušenost mnoha jiných. Těch, co měli odvahu se vydat jinou cestou. Cestou pro systém ne zrovna libou. I přesto, že se jeví jako dlouhá a náročná, vede k cíli. Odpojení se od systému. V pohádkách jednoduchá cesta, po které nyní jdeme, vede do pekla. Honza na jejím konci nikdy nedostane princeznu za ženu. Na druhou stranu, ona těžká“ a mnohdy klikatá cesta vede kcíli. Honzově odměně v podobě ruky princezny a nadto i poloviny království.

Takže…

Jak se začít odpojovat?

V několika jednoduchých krocích.

Krok č. 1

Vypnout televizi.

Krok č. 2

Na FB a jiných sociálních sítích si ponechat přátele, kteří jsou pozitivně naladění. Sdílejí dobré věci a podporující Život. Ostatní, co šíří nenávist, zlost a paniku odříznout. Držet si od nich hodně odstup. A to i v práci. Např. opustit místnost, kde je napětí, strach a hádky.

A výsledek prvních dvou kroků?

Jako mávnutím kouzelného proutku se v jediném okamžiku zbavíme pocitu strachu a bezmoci, že s tím co je, nejde nic dělat.

 

Reklamy na nás ztratí vliv. NEBUDOU!. Nebude, kdo by nás hnal do konzumu a nákupních center.

Přestaneme být bezmocní = BEZ - MOCI. Nebude, kdo by vnás podporoval a programoval zlost a nenávist, strach a bezmoc. Proto skoro,

ihned poskočíme na emoční hladině. Věci se nám budou zdát jednoduše řešitelné.

Zklidníme se a klesne nám krevní tlak a světe div se, najednou se postupně obejdeme bez LEKŮ na jeho umělé snižování.

Získáme čas pro sebe, který ušetříme tím, že nebudeme sledovat systémem vytvořené dezinformační plky náhražky pravdy.

Procitneme. Začneme se probouzet a navzájem se vnímat. Odmítnutím sledování zbytečností s nulovou informační hodnotou, můžeme prázdný prostor nahradit něčím jiným. Můžeme si doma začít povídat a zpívat. Věnovat se třeba ručním pracem, drát peří“ . Procházet se na čerstvém vzduchu a poohlížením se po jiných zdrojích informací. Získáme první díl času pro sebe, který můžeme využít pozitivním směrem. Takto jednoduše získaný a využitý čas prvním odpojením, nám dá možnost hledat informace, které jsou pro nás prospěšné a užitečné. Ty, co nás obohatí a pozitivně naladí ve smyslu, že vše je řešitelné a nic ztraceno. Například Duše-K, Cesty k sobě, Informace na Svobodném vysílači CS, Příznaky transformace, IV/InfoVojna anebo i některé informace zde na CFP, bez náboje zlosti a nenávisti.

Novými informacemi bez špetky násilí se náš klid a jistota se ještě více prohloubí. Důležitým faktem je, že si Informace začneme vybírat my sami. Jen my. Bez reklam a balastu podporující úpadek společnosti v návaznosti na úpadek morálky. Budeme hledat vše, co nás obohatí. Podpoří náš duchovní rozvoj.

Dostaneme více času na vzdělávání, zkoumání, bádáni.

Začne konec ohlupování. Zavádění do pasti beznaděje, bezmoci a strachu.

 

Ihned nato, co začneme samostatně uvažovat, změníme pohled na svět a systém.

Začneme se sami měnit. A naše změna = změna systému.

Odpojením od médií můžeme vidět svět jinak. Pochopit, jak systém funguje, jak manipuluje a ohlupuje. Pochopíme, že je zbytečné se vysilovat. Věnovat pozornost něčemu, co už pro nás bude bez hodnoty a co sami, znašeho místa, momentálně nejsme schopni změnit.

Novým vnímáním světa se naučíme informace porovnávat a vyhodnocovat. Brak začneme nahrazovat hodnotou. To zbytečné, co nás zatěžuje a tahá do bahna konzumu, odhodíme. Proč podporovat něco, co profituje a těží znaší implantované závislosti? Vždyť o nic jiného, než o závislost(i), se nejedná.

Stačí si opravdu jen dát jedna a jedna dohromady. A pokud nám vyjdou dvě, začneme se od systému odpojovat. Dobrovolně a vědomě. Proto jsou prvním krokem - začátkem.

U televize stačí zmáčknout na ovladači tlačítko OFF a u FB vymazat vše, co nás podněcuje k nenávisti a zlosti. Demotivuje a tahá kpsychickému dnu. Cesta ze závislosti na systému je zahájena. Nyní už vše půjde samo“.

Přijde další uvědomění a uvědomování. Že další systémem vytvořený nástroj na ovládání nás všech je dluh. Se zvyšujícím se vědomím (sebevědomím) zjistíme, že konzum, založený na zadlužování, ke svému životu nepotřebujeme. A jsme u dalšího kroku vedoucím kodpojení…

Krok č. 3

Když přestaneme utrácet, můžeme rychleji splácet současný dluh, kterým nás systém donutil poslouchat. Chvíli to bude trvat, ale po krátké době i ony odpadnou. Protože, proč utrácet za věci, které proto, abych žil a byl, nepotřebuji a okamžikem nákupu jsou kničemu“ vč. hodnoty, klesající ihned po koupi třeba na polovinu?

To dá rozum, že se dluhy nakonec se umoří. A tím dojde kdalšímu a ještě většímu odpoutání od systému.

Bez dluhů máme další nové možnosti na dosah ruky.

Dovolíme si koupit, co sami chceme a potřebujeme. V okamžiku kdy pro něco vznikne potřeba. Ne abychom měli a hromadili.

Přestaneme bezhlavě utrácet. Půjčovat si na věci, co nepotřebujeme.

Místo prázdných kapes nám zůstanou plné. Základ pro úlevu a klid. Věnování se jiným věcem než starostem, jak dluh splatit a být vláčen systémem ke dnu.

Postupně přestaneme být poslušní, slepí a hlavně hodní. Protože vzdalováním se dluhové pasti přijde možnost rozhodování. Další výhoda plynoucí zodpojování. Díky naší samostatnosti začne systém zmatkovat a kolabovat.

Přestaneme být otroky systému. Zdroj příjmů systémů. A to už je další fáze. Ne-li několik fází současně.

 

Krok č. 4

Bez dluhů a s dobrou myslí, můžeme hledat novou a pro nás dobrou práci. Co nás bude bavit, naplňovala a hlavně obohacovat. Dobrá práce a zní pramenící dobrá nálada se přenese na rodinu. Do její prosperity bez dluhů. Bude spokojená a klidná. Spokojená a klidná rodina nastartuje změny zdravotního stavu.

Zvedání se zkolen zpět na nohy. Rovnání páteře a rozhlížení se do široka a daleka. Nezávisle na systému. Protože dnešní nemoci jsou nazývány nemocemi civilizačními. Mají původ v psychické zátěži, kterou na nás systém klade. Neustálý boj. Tlak na výkon a svýkonem i odpovídající psychické vypětí. Hodně často vedoucí kvyhoření a sebevraždám. K tomu nás systém zavedením dluhu manipuluje, tlačí a vede. Za málo peněz hodně muziky. Systém vysaj a zahoď.

Bez dluhu, krom zdraví dostaneme další porci času navíc. A další možnost pochopit podstatu tohoto systému. Odpadnou nám totiž návštěvy lékařů a konzumace jejich LEKŮ. Bez LEKŮ a s dobrou psychickou pohodou doma i v zaměstnání, se začne raketovým tempem zlepšovat náš optimismus i zdravotní stav. Vsoučasnosti, jsme na nízké psychické i energetické úrovni. Jsme unavení. Pro náš klid“ si necháme hodně líbit. Systém je vklidu“. Vyhrává“ a my prozatím prohráváme“.

Odpoutáním se od destruktivních médií a informací, se naše psychika vyšvihne na vyšší úroveň vnímání a bytí. Pochopíme, co je etika a morální princip a jejich ohromný význam vnašem každodenním životě. A když se k tomu ještě přestaneme starat“ o svoji budoucnost, začnou nemoci sami mizet. Žádná starost = žádná nemoc.

Získáme zpět vitalitu a svoji ztracenou důvěru v sebe sama. V to, co vše dokážeme. Na co jsme zapomenuli právě proto, že nám systém výchovou vymyl mozky.

Začneme si věřit. Víra vsebe sama = Sebe-VĚDOMÍ. Začneme si vzpomínat na naše duchovní schopnosti. Postupně a na plné pecky je využívat vnáš vlastní prospěch a prospěch celku.

Systém ztratí pevnou půdu pod nohama. Nebude koho manipulovat a ovládat.

 

A co pak?

Asi by začala fáze poslední. Navazující na růst Sebe-VĚDOMÍ.

Tím je opětovné zjišťování našich nekonečných mentálních schopností.

Kdo jsme a co jsme. Odkud jsme přišli a kam jdeme. Co můžeme a umíme dělat, když budeme chtít. Sami pro sebe i ostatní.

Poslední fází naší proměny bude touha po záchraně a uzdravení naší planety.

Po tisíciletích nám docvakne, že toto je nutnost. Pro naše přežití jako druhu. Už nebude nikdo, kdo by nám bránil. Nynější systém bude vprachu dějin. Jako důležitá vzpomínka, kam jsme to dopracovali, když jsme svoji moc dobrovolně svěřili do rukou někomu jinému, než sami sobě.

Zkušeností, kterou jsme si museli projít. Pro pochopení, že každý znás je Tvůrce. Naprosto dokonalý, nezměnitelný a nenahraditelný originální.

Planeta i lidstvo je a na dlouho bude zachráněno, protože odpojením se od destruktivních médií může:

Nastat změna nás samotných a stím,

zvýšení naší emoční odolnosti navazující na

zlepšení zdravotního stavu a vneposlední řadě i

demontáž (změna) celého systému. Systému, který vyhovuje jen několika málo vyvoleným“. Těm, co chtějí a mají. A mají stále více tím, že jsou na jimi vytvořeném systému nezávislí. Na rozdíl od těch, co jsou na systému závislí. Co nechtějí a proto nemají. Ti sdennodenní oprátkou dluhu na krku, vnucenou jim systémem jako jeho excelentní výdobytek. Cennou bezcennou hodnotou. Skrytý nástroj ovládání a manipulace vedoucí k nemocem a bezmocem. Kzávislosti na lživém systému, který se díky spolupracujícím médiím tváří jako lidský a pro lidi.

 

Nástin naší budoucnosti bez zbytečného stresu a válek je nyní dán.

Když pochopíme, že stačí stisknout tlačítko OFF na ovladači a my to provedeme, bude nám pomoženo. Přesně podle přísloví: Pomož si a bude ti pomoženo.“ Stisknutím tlačítka OFF nastartujeme příchod jiného a pro nás zatím neznámého systému. V rozporu skonzumem, co nyní kolem nás je. Mnohem hodnotnějšího. Odlišného od dnešní nádherné lži reality a lži pravdy. Založeného na zcela nových principech a informacích. Vědomostech uplatněných vsouladu svnitřním etickým a morálním kodexem. Chcete-li Bohem (Tvůrcem) uvnitř každého znás. Protože jím jsme a vždy jsme jím byli. Jen nám někdo někdy začal tvrdit opak a my na tu lež přistoupili.

Stačí jen začít…

A jako vždy je na každém znás kdy.

Existuje-li reinkarnace, pak na pochopení máme možná času dost. A možná, že ne.

Možná se nám už na rozhodnutí kudy tudy čas krátí. Jak je kolem nás často, z jiných a nezávislých zdrojů, slyšet? Kdo ví…

Moc Vám všem přeji, abyste byli schopni zmáčknout ono tlačítko OFF. Vydat se na novou životní cestu. Měnit svůj život proto, že sami chcete a ne proto, že to chce někdo jiný.

Co uděláme vědomě pro sebe je naším ziskem a pro systém ztráta. A opačně. Co uděláme bezvědomě pro systém zase jeho zisk a ztráta naše.

Pravdou je - a napsal jsem to už o několik odstavců výše -, že nikdo z těch, co si odpojením prošli, neříká, že to bude jednoduché. Ale cesta ke svobodě, osobnímu růstu a rozvoji, je pro všechny hned a teď otevřená a volná.

To je vše.

Tak jednoduché“ vše je pro ty, co se už na cestu vydali. A zároveň parádně složité pro ty, co jsou na jejím začátku.

Držím palce všem těm, co již po cestě svobody jdou. I těm, co cestu zahájili a zároveň mnohým, co teprve začnou o této cestě uvažovat.

A to je konec.

To je…. OFF.

VS vr.

PS.: Díky Emile.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře