Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

V Praze se uskutečnil 14. sjezd Komunistického svazu mládeže

Text tiskové zprávy

V sobotu 19. prosince 2020 se v Praze uskutečnil 14. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s (KSM). Zasedání nejvyššího orgánu KSM se uskutečnilo opět po dvou letech za mimořádných opatření týkajících se epidemie Covid-19. Sjezd se vzhledem k této skutečnosti uskutečnil v omezeném rozsahu s částečnou online účastí členů. Okolnosti si vynutily, že jednání proběhlo bez přítomnosti hostů a sympatizantů. Mladí komunisté ovšem na sjezdu dali najevo své odhodlání nadále pokračovat a prohlubovat svou práci i za současných ztížených podmínek.

  • v-praze-se-uskutecnil-14-sjezd-komunistickeho-svazu-mladeze
  • v-praze-se-uskutecnil-14-sjezd-komunistickeho-svazu-mladeze
  • v-praze-se-uskutecnil-14-sjezd-komunistickeho-svazu-mladeze
  • v-praze-se-uskutecnil-14-sjezd-komunistickeho-svazu-mladeze
TZ: Uskutečnil se 14. sjezd Komunistického svazu mládeže
Dokument o současné situaci přijatý na sjezdu konstatuje rozvíjení všech rozporů kapitalismu v posledním období, což bylo umocněno současnou epidemií, stejně jako dlouhodobé tendence imperialistického řádu ohrožující životy milionů lidí a světový mír. S úmyslem potlačit pokrokový odpor vůči tomuto nebezpečnému vývoji roste i v Evropské unii tlak na komunistické hnutí k podřízení se. Roste antikomunismus i historický revizionismus vzhledem k pokrokovým a antifašistickým dějinám.
 
Tato iniciativa je „zesílena hanebným rozhodnutím přijatým na úrovni EU, které obvinilo z rozpoutání 2. světové války mimo nacistického Německa i Sovětský svaz. To fakticky částečně ospravedlňuje nacismus a dodalo to novou energii pro historický revizionismus a antikomunismus, které se projevily v ČR například strháváním antifašistických pomníků.“
 
Právě nyní, kdy dochází k útokům na živobytí širokých vrstev obyvatel, je však třeba komunistických organizací, stojících v čele sociálních a protiválečných bojů. Sjezd vyjadřuje přesvědčení, že KSM je složkou zárodku „komunistického hnutí, které bude schopno vyvést společnost z rozbouřených vod globální kapitalistické krize a doplout do lepších zítřků, které představuje rázné ukončení kapitalistického barbarství a vybudování nové moci pracujících – socialismu.“

Mladí komunisté také vyjádřili solidaritu s Komunistickou stranou Polska (KPP), která čelí ve své zemi represi. Sjezd zaslal Velvyslanectví Polské republiky dopis protestující proti pokusům o zákaz KPP a postihování jejích členů.

V příštím roce si Komunistický svaz mládeže připomene 100. výročí od svého založení a tedy století existence organizované komunistické mládeže. I k této skutečnosti se sjezd vyjádřil v samostatném prohlášení a mladí komunisté si připomněli jednotlivé etapy svého boje – období boje proti krizi, fašismu, zapojení mladých lidí do budování socialismu i důraz na pokračování zápasu za socialistické východisko ze současné krize.

Sjezd také projednal a zvolil nové vedení KSM: Ústřední radu a její předsednictvo. Schválil i nové složení redakční rady časopisu mladých komunistů Mladá pravda.

14. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s.
19. prosince 2020 v Praze

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře