Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Odpověď na interview R. Fuellmicha ohledně II. Norimberku

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=47959  https://se-zamyslet.wistia.com/medias/nlqqdbfcb1

https://rumble.com/vuihyt-interview-fuellmicha.html  cos.tv/…696

ugetube.com/…DUn  bitchute.com/…4U/

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je prorockým hlasem volajícího na poušti.

Obracíme se na Vás, pane doktore Fuellmichu, a chceme Vám veřejně poděkovat, že jste se statečně postavil za pravdu k záchraně mnohých, na rozdíl od těch, kteří se nechali umlčet penězi, strachem či touhou po kariéře. Zároveň tímto děkujeme i všem Vašim spolupracovníkům, kteří stejně jako Vy riskují pronásledování, ne-li životy. Také znovu děkujeme i statečným odborníkům v medicíně i lékařům a odvážným politikům, jako je například prezident Běloruska nebo jakým byl i zesnulý prezident Tanzanie.

 

  • bkp-odpoved-na-interview-r-fuellmicha-ohledne-ii-norimberku

Pane doktore, ve svém interview jste vzpomenul i papeže. Chceme Vám upřesnit, že katolická církev v současnosti nemá řádného papeže, je stav sede vacante. Dnes je v katolické církvi morální autoritou a pravdivým pastýřem bývalý nuncius v USA Carlo Maria Viganò. Ten k otázce koronapsychózy a tzv. vakcinace pověděl jasné slovo a podobně jako Vy a nepodplatitelní odborníci v medicíně se postavil proti tomuto zločinu. 

Arcikacíř a odpadlík Bergoglio na sebe stáhl anathemu za hereze a duchovní zločiny proti pilířům víry nejen katolické církve, ale i celého křesťanství. Vyloučil se tím z Kristovy církve. Intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu katolické církve a tímto gestem se pokusil o oficiální likvidaci prvního přikázání Dekalogu. Gestem líbání nohou transsexuálovi, propagací sodomie, a dokonce prosazováním legalizace sňatků těchto deviantů, místo toho, aby je vyzval k pokání, na sebe rovněž stáhl Boží prokletí. Dle Bible (Gal 1,8-9) a dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio ho jako arcikacíře žádný katolík nesmí poslouchat a podřizovat se mu, jinak na sebe svolává stejný Boží trest.

Bergoglio prosazuje zločinnou vakcinaci pod vznešenými frázemi jako „jde o projev lásky“„vakcíny pro všechny“„teď se musíme dát naočkovat“. Donutil celý Vatikán k přijetí povinné třetí dávky vakcíny s cílem dát precedens celému světu. Je to inspirace z pekla. Do října 2023 naplánoval převedení katolické církve do anticírkve New Age, která neoslavuje Krista, ale satana. Pod rouškou tzv. synodální cesty nyní zakládá de facto církevní neziskovky, které v tomto procesu mají hrát klíčovou roli. Je nepochopitelné, že přestože se lžipapež i se svou strukturou dodnes dopouští zločinů vůči Bohu, církvi i lidstvu, je stále katolíky brán vážně, jako by žádné hereze nehlásal a žádných zločinů se nedopustil a byl řádným papežem.

Vy jste se, pane doktore, v interview zmínil o spravedlivém soudu a trestu pro ty, kteří prosazují a spolupracují na masovém vakcinačním zločinu. Jsou to hlavně zrádní lékaři, politici a mainstream. Zapomněl jste se jen zmínit, že trest se vztahuje i na zaprodané církevní leadery, mnohé kardinály, biskupy a kněze, a hlavně na samotného lžipapeže Bergoglia. Připomínáme, že tyto klerofašisty čeká ještě daleko těžší trest, který na ně dopadne v den jejich smrti, když stanou před Božím soudem. Zneužili Boží autoritu nejen proti Bohu a věřícím, ale dopustili se i zločinu proti lidstvu. Čeká je jako masové vrahy věčný trest v pekle. Naděje, že by v hodině smrti konali pokání, je téměř utopií, protože jak vidíme ze zkušenosti, mají hroší kůži a nemají už žádné svědomí.

Je třeba ale připomenout, že na druhé straně u Božího soudu čeká věčná odměna ty, kdo přijali Krista, hledali pravdu, milovali pravdu a pro pravdu přinášeli i velké oběti, snášeli očerňování, pronásledování a někteří podstoupili dokonce i smrt. Pro ně platí Kristovo slovo: „Přijměte odměnu věčného života, neboť když jsem hladověl, dali jste mi jíst, když jsem žíznil, dali jste mi pít, když jsem byl ve vězení, přišli jste za mou a zastali jste se mě.“ Na otázku: „Kdy jsme Tě viděli, hladového, žíznivého, ve vězení?“ jim nejvyšší Soudce odpoví: „Cokoliv jste učinili jednomu z mých maličkých, mně jste učinili.“ (srov. Mt 25,40)

Pane doktore, vzpomněl jste, že asi 30 % lidí je zhypnotizovaných mainstreamovou lží a že ti nebudou schopni přijmout pravdu, i když budou na následky vakcinace umírat. Nechali se oklamat, protože neměli lásku k pravdě. Zřejmě většinu těch 30 % zhypnotizovaných tvoří mnozí katoličtí hierarchové, mnozí katoličtí politici a také mnozí kněží a věřící. Ti budou i v pekle mantrovat: „v jednotě s naším papežem Františkem“ a „neurážejte nám našeho Svatého otce“. Tato skupina zhypnotizovaných vůbec ani nedovolí vznést otázku, zda je Bergoglio právoplatným, anebo neplatným papežem. Nejenže pravdu nemilují, ale oni pravdu přímo nenávidí, a tím sami nad sebou vynášejí rozsudek, a to nejen časný, ale i věčný.

Dále jste, pane doktore, také připomenul, že tento boj má duchovní stránku. Máte plnou pravdu. Ano, jde o boj mezi dobrem a zlem, mezi duchem lži a Duchem pravdy. Na straně satana a jeho služebníků dnes bohužel stojí nejenom neplatný papež Bergoglio, ale i mnozí zrádní hierarchové s duchem apoštola Jidáše, který zradil Krista. Tito duchovní agenti vnášejí duchovní temnotu a prokletí na dnes už zvětralé křesťanské národy. Proto je tak potřeba, aby zde byli pravdiví křesťané, kteří se staví v modlitebním boji proti silám temnoty vnášejícím prokletí. Dnes se prokletí projevuje ztrátou svědomí a rozumu i úskočnou propagací amorálnosti.

Také jste, pane doktore, mluvil o setkání s určitým domorodcem z Austrálie, který vás povzbudil. Patří mezi ty, kteří se v Austrálii postavili proti korona-šílenství. Co se týče ochrany nad těmi, kteří prosazují pravdu, můžeme Vás ujistit, že vás chrání milující Bůh, Otec, Syn a Duch svatý, protože v boji za pravdu stojíte na Jeho straně. Realitou ale je, že pohanské kulty neuctívají pravého Boha. Mezi nekřesťany jsou upřímní lidé, ale pohanské duchovno – například u australských domorodců, aborigenů – je falešné. Lze ho ztotožnit s duchovnem bergogliánské sekty uctívajícím démona Pačamamu. Tato sekta navíc ještě maskuje zradu Boha a falešné duchovno nabubřelými náboženskými frázemi o lásce, milosrdenství, bratrstvu atd.

Vám a Vašim spolupracovníkům vyprošují u Boha ochranu, ale i Boží inspiraci a statečnost desetitisíce bezejmenných modlitebníků, kteří dnem i nocí volají k Bohu za vítězství nad satanem a jeho démony.

Před několika dny arcibiskup Carlo Maria Viganò vyzval všechny katolíky k modlitbě růžence na tento úmysl. Náš Byzantský katolický patriarchát už dříve vyzval všechny křesťany k duchovní mobilizaci, která spočívá ve vybudování modlitebních stráží s cílem nepřetržité modlitby k Bohu.

Znovu vybízíme všechny upřímné křesťany, aby tyto dny konali pokání, tedy aby změnili myšlení, nazvali lež lží a oddělili se od zločinné bergogliánské sekty.

Pane doktore, Vám i Vašim spolupracovníkům děkujeme a modlíme se za Vaši ochranu, protože duchovní boj v tyto dny vrcholí.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

7. 2. 2022

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře