Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

S čím je spojena náhlá aktivizace pyramid?

Hodnocení uživatelů:  / 0
S čím je spojena náhlá aktivizace pyramid?
Pyramidy jsou jednou z nejzáhadnějších staveb na naší planetě. Nikdo zřejmě nebude popírat, že tyto kultovní stavby nejsou pouhými hrobkami, mají mnohem širší smysl. A teď se tedy objevila nová senzace – [...]

LIDSKÝ MOZEK PŘIJÍMÁ SIGNÁLY Z BUDOUCNOSTI

Hodnocení uživatelů:  / 5
LIDSKÝ MOZEK PŘIJÍMÁ SIGNÁLY Z BUDOUCNOSTI
Historické příběhy jasnovidců a věštců vždy přitahovaly pozornost široké veřejnosti. Kdo by neobdivoval Nostradámova čtyřverší nebo věštecké schopnosti bulharské Vangy. Souběžně s tím vždy existovaly dohady o tom, zda jde o náhodu, analytické schopnosti nebo skutečně reálné [...]

Proroctví – Sibyla Kumana, královna ze Sáby

Hodnocení uživatelů:  / 41
Proroctví – Sibyla Kumana, královna ze Sáby
Sibyla Kumana, aneb královna ze SábyZ dávné doby se nezachovalo mnoho proroctví, které by se týkaly dnešní doby. Kdysi jsem je chtěl sbírat, ale ukázalo se, že jich je vlastně jen velmi málo.

Egregory - kyvadla

Hodnocení uživatelů:  / 3
Egregory - kyvadla
Člověk ve svém životě potřebuje sebejistotu, sebedůvěru, vnitřní sílu, schopnost realizovat své plány..., splnění svých přání, tužeb, cílů... Žijeme v době existence velkého množství egregorů, které velkou měrou ovlivňují náš život - svobodu. Mnohé jsme si stvořili [...]

Ovládání mysli v ČR

Hodnocení uživatelů:  / 18
Ovládání mysli v ČR
Přinášíme vám příklad možného ovládání mysli na dálku (tzv. syntetická telepatie) v ČR, který by pro vás mohl být podnětem k zamyšlení. Vypovídá Ing. František Korecký, vojenský chemik. "Jedna žena mi říkala, že má nějaké zvláštní stavy. Začal jsem se tím intenzivně [...]

NASA tají, že uvnitř (na povrchu?) naší Země žije někdo další, zachytila rádiové signály

Hodnocení uživatelů:  / 2
NASA tají, že uvnitř (na povrchu?) naší Země žije někdo další, zachytila rádiové signály
„Neřekl bych, že je obsah vysílání nepřátelské povahy, ale mohl by se stát zdrojem znepokojení a sporů," řekl. „Protože velmi záleží na interpretaci, poskytněme odborníkům nějakou dobu, ať se s tím poperou – dříve než uvolníme jakékoli informace, které by mohly znepokojit [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (45,46)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (45,46)
45. GENERACE DOBY PROMĚNY Půl milionu let vlastně není tak dlouhá doba. Zdá se to jak strašlivě dlouhá porce času. Ovšem jakmile lidé pochopí, že život je věčný, začnou vnímat čas odlišně. Když hledíme [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (44)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (44)
44. NEBESKÁ KVALITA V rámci velkého cyklu, který se právě otevřel, existují stovky menších cyklů. Zhruba po dalším tisíci let dojde k dalšímu umocnění toho velkého cyklu, které bude [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (43)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (43)
43. VSTUPUJÍCÍ VĚDOMÍ Pleteme si mapu s místem. Mohu vám dát mapu nějakého místa, nebude to však místo samotné. Ukryto je v nás všechno. Jistě, díváme se ven z našeho fyzického [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (42)

Hodnocení uživatelů:  / 1
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (42)
42. UNIVERZÁLNÍ SPIRITUALITA Dokonce i když zapomeneme na otázku globálního oteplování, životního prostředí a geopolitických důsledků vedení válek o ropu, utrpení, které se děje ve světě kvůli uměle udržované chudobě pramenící ze zadržování moderních technologií, již [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (41)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (41)
41. FÁZOVÝ PŘECHOD V tomto bodě se hodí analogie převzatá z kvantové fyziky - koncept nazývaný fázový přechod. Když vezmeme nádobu s héliem a zchladíme ji na absolutní nulu, hélium začne vřít [...]

Ben Rich, generální ředitel Lockheed Skunk Works na smrtelné posteli: „Mimozemští návštěvníci jsou skuteční a armáda USA cestuje mezi hvězdami“

Hodnocení uživatelů:  / 0
Ben Rich, generální ředitel Lockheed Skunk Works na smrtelné posteli: „Mimozemští návštěvníci jsou skuteční a armáda USA cestuje mezi hvězdami“
Podle článku publikovaného v květnovém čísle 2010 MUFON UFO Journal Ben Rich, „Otec bojového bombardéru Stealth“ a bývalý šéf Lockheed Skunk Works, vypustil informaci, že mimozemští návštěvníci [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (39)

Hodnocení uživatelů:  / 1
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (39)
39. GRADACE ENERGIE Jeden muž, který řadu let pracoval v Lockheed Skunk Works, mi popsal zkušenost vztahující se k astrálnímu spojení s mimozemšťany. Tento muž je jedním z našich svědků. Objevil se, protože po mně chtěl, [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (38)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (38)
38. NEBESKÉ VNÍMÁNÍ Skrze intervence božských bytosti, skrze modlitby lidí na Zemi a skrze jejich vlastní úsilí může duše kráčet vpřed z jedné úrovně na další: je to nekonečný pohyb [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (37)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (37)
37. KAPKA A OCEÁN JEDNO JSOU Existuje nádherné rčení: „Poznání je jedno, ale hloupost je násobí." Přímé vnímání mysli je velmi prosté, ale existuje tolik detailů ohledně toho, jak to [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (36)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (36)
36. NEOHRANIČENÁ MYSL Víme, že každá stabilní sluneční soustava má planety. A v každém z těchto solárních systémů existují životní formy, bytosti schopné poznat božskou Mysl. Díváme se [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (35)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (35)
35. ŘÍZENÁ MEDITACE: STRUKTURA VESMÍRU Skrze dokonale integrující a spojující efekt čisté mysli či vědomí můžeme prožít všechno, od manifestací toho Neohraničeného po místa vzdálená [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (34)

Hodnocení uživatelů:  / 1
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (34)
34. VYŘEŠENÍ NAŠÍ VLASTNÍ DYSFUNKČNOSTI Jednou mi jeden ropný magnát řekl, že používat ropu jako palivo je totéž, jako pálit Picassovy obrazy, abychom získali teplo. Ropa je příliš jedinečná, [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (33)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (33)
33. NOVÝ SVĚT - POKUD MŮŽETE, VEZMĚTE SI JEJ Nyní je naprosto zásadní, abychom přešli od lidí s top-secret prověrkami, od dokumentů a svědectví ke skutečným přístrojům, protože to je záležitost vědy zabývající [...]

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (32)

Hodnocení uživatelů:  / 0
UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (32)
32. ZA SCÉNOU Po newyorských událostech z 11. září si mnoho běžných lidí začalo klást otázku, co se skutečně děje za scénou. Mnoha lidem je jasné, že došlo k jistým nekalým manipulacím. [...]