Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pátrání pokračuje...(4) (+dokument "Vetřelci dávnověku 1")

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

  • mimozemstan_5
Projevy hry

(„Konec všeho ceremonialismu Hopi přijde, když jeden z Kačinů sejme svou masku během tance na shromaždišti před neiniciovanými dětmi“ - úryvek z proroctví indiánského kmene Hopi).

Náš život bývá nezřídka provázen několika pozoruhodnými paradoxy a zákonitostmi: Cokoliv dobrého, radostného a nadějného se nás dotkne, během krátké chvíle dokážeme obrátit v pravý opak, zatímco vnitřní odhodlání k cestě zpět začínáme hledat až ve chvíli, kdy již klečíme až na svých krvácejících kolenou.

 

A naopak: Příchod lidských monster oslavují zhypnotizované davy, zatímco životní pouť výjmečných, čestných lidí záhy končívá přibitím na kříž či v lepším případě vyloučením z lidské pospolitosti. Je to náš osudový rituál a domnívat se, že dnes žijeme v době, která mu již nepodléhá, je jen dalším z našich omylů a projevů naivní nepoučitelnosti.

Totéž platí i pro jedno z největších témat této doby, které jednou nejenomže zcela změní náš pohled na pozemskou historii, ale v mnohém je i doposud nepochopenou a zcela opomíjenou příležitostí, jak zásadním způsobem změnit naši budoucnost. Bohužel, systém, který jsme si ustanovili, jemuž sloužíme, a který nás vydírá a zároveň pevně svírá ve svých kleštích, okamžitě vytušil, jak nežádoucí a nebezpečné pro něj je, aby byla pravda v této věci zpřístupněna nám – jeho vazalům a nevolníkům! A systém začal konat a činit nezbytná opatření. Oproti nám, běžným smrtelníkům, má k dispozici nepřeberné množství myslitelných i nemyslitelných, finančních, technických, vojenských, zpravodajských, mediálních ale i tak zvaně vědeckých prostředků, a také jich obratně využívá.

Není zde prostor, abych tu detailně zobrazil historii této hry, ani k tomu nemám odpovídající zázemí, přesto se na některých příkladech postupně pokusím přiblížit způsoby a projevy tohoto podvodu. Text bych chtěl průběžně prokládat vlastní zkušeností i zážitky a vzpomínkami jiných, tak, jak jsem je v uplynulých letech vyslechl a zaznamenal. Dále, nechť si každý, a podle svého, vybere, čemu uvěří.

Zohavení zvířat

Cituji z knihy „Záhadné kruhy v obilí“ - M.Hesemann. E.Tóthová; Etna 1996:

„Vládní dokumenty, které se roku 1983 v kanceláři letecké tajné služby AFOSI na základně Kirtland v Novém Mexiku dostaly do rukou americké novinářce Lindě Moultonové Howeové, hovoří o dohodě či smlouvě mezi mimozemšťany a americkou vládou. Podle těchto materiálů nabídli mimozemšťané Američanům technologii výměnou za půdu a za možnost provádět genetické experimenty na dobytku i na lidech.  ...Do roku 1992, tedy do prvního vydání této knihy, zjistila federální policie USA více než 24 000 případů, kdy rančeři nacházeli záhadně zohavené mrtvoly dobytka a koní. Podle statistiky FBI mají všechny stejné schéma:

Jsou pozorovány záhadné, neidentifikovatelné létající objekty. Někdy jsou to světla, nápadná svými letovými manévry, jindy tmavé nebo černé kotouče, občas pak zase černé neoznačené vrtulníky.

Jsou nalézána zohavená těla dobytka a koní. Z nich byly odebrány nejrůznější orgány, nejčastěji varlata a rektum, ale také srdce, játra, ledviny, vemeno, rodidla, mozek, oči, jazyk, nozdry, pysky a v některých případech také celá spodní čelist. Řezy jsou provedeny naprosto přesně a vykazují stopy spálení, což umožňuje soudit, že byl použit laser.

Kosti zohavených zvířat jsou někdy zpřelámány, jako kdyby zvíře spadlo z výšky na zem.

V blízkosti místa nálezu jsou kruhové otisky nebo jamky vypadající jako stopy po přistávacích nohách. Kolem se nacházejí nevysvětlitelná spáleniště, v nichž je často zjištěna zvýšená radioaktivita.

Zohavená zvířata jsou často na boku posypána práškem z potaše a magnézia, který však je viditelný pouze při ozáření ultračervenými paprsky.

Jeden z nejzajímavějších případů se udál 27. prosince 1975 v Meeker Country ve státě Minnesota. Jistý rančer našel na své louce, uprostřed kruhu polehlé trávy obklopené čerstvým sněhem, mrtvé, zohavené tele. Zvíře mělo vyříznuty oči, levé ucho, jazyk a části tlamy. Půl kilometru odtud nalezl rančer další kruhy.“

Nejspíše prvý, dobře zdokumentovaný nález takto zohaveného zvířete, pochází z 7.9.1967. Jednalo se o tříletou klisnu a byla objevena v údolí San Luis v USA. Pokud jde o počty do dnešních dnů popsaných  nálezů takto zmrzačených zvířecích těl, čísla se v různých publikacích rozcházejí, v nedávné době jsem se setkal s údajem 60 000. Nebudu tedy přehánět, když napíši, že se jedná o desetitisíce případů, a to prakticky v celém světě. Tyto nálezy provázelo a provází, především pak ve Spojených státech, vyšetřování ze strany FBI spolu se svědectvími údajných očitých svědků, kteří nad popsanými místy a před objevením znetvořených těl, pozorovali úkazy, jež se obecně označují jako UFO. Celá věc byla v uplynulých desetiletích patřičně a náležitě zviditelněna i v těch nejrozšířenějších světových médiích, takže se rozhodně nejedná o okrajovou záležitost nebo něčí výmysl. Pozoruhodné (!) - jakoby v tomto případě neplatilo ono vládní pravidlo, zmíněné americkým astronautem Gordonem Cooperem – zachovávat mlčení, abychom nevyplašili obyvatelstvo, ale naopak zde byl uplatněn postup – co nejvěrohodnějším způsobem vyděsit obyvatelstvo co možná nejvíce! Jinak by byl totiž tento jev, stejně jako řada jiných, souvisejích s UFO a mimozemšťany, popírán, zlehčován, snad i zesměšňován nebo např. prezentován jako výstřelek nepřejících si rančerů. Proč to ale v tomto případě neplatí? Navíc celá věc je jaksi samozřejmě a automaticky spojována s mimozemšťany. Taktéž mi není známo, že by nějaký výše postavený vládní činitel takovou spojitost označil za nesmysl, jak se naopak řada z nich vyjadřuje o mimozemsky interpretovaných jevech a úkazech, které neprovází strach a projevy násilí.

Kniha „Záhadné kruhy v obilí“ je pěkným příběhem odvážných nadšenců, hledajících pravdu, navíc ilustrována překrásnými fotografiemi piktogramů, přesto si zde nemohu odpustit poznámku. Domnívám se, že M.Hesemann, stejně jako většina dalších badatelů na poli mimozemských záhad, velice rychle a záhy pochopil pravidla hry, které je on sám součástí. Pravidla, jež stanoví: Ano, v pořádku, dostaneš se k informacím, ke kterým jiní přístup nemají, tvé knihy budou vycházet v odpovídajících nákladech a nikdo tomu bránit nebude, necháme tě pěkně si vydělat, jenom...  Jenom budeš muset občas přimísit do té své pravdy trochu hrůzy a krve, zpravodajských intrik, bezmoci, tu a tam pomlčet o tom, co již víš a jindy zase naopak vložit cosi, o čem je ti známo, že je to  podvod. Tvůj literární tanec bude čímsi mezi mírovým poselstvím a děsivým ohrožením zároveň. A myslím, že právě na toto M.Hesemann, jako i řada dalších, přistoupil...

Jinak by totiž na samém počátku textu o zohavených zvířecích tělech a spolupráci americké vlády s mimozemšťany musel zapochybovat o tom, jak je možné, že se vládní dokumenty nejvyššího strategického významu a nepochybně podléhající nejvyššímu stupni utajení, jakoby jen tak dostaly do rukou jakési novinářky. Ta je pak mohla zveřejnit, aniž by vzápětí i s těmito dokumenty nezmizela s povrchu zemského. Jinak by totiž nebylo možné, aby se na stejné stránce také neobjevily informace o tom, že v minulosti řada tak zvaných očitých svědků později přiznala, že byla ke svému údajnému pozorování záhadných světel a UFO, ještě před nalezením zmrzačených zvířat, přinucena ze strany FBI. Musel by se zamyslet nad tím, proč by vysoce vyspělé, inteligentní bytosti, při svých technologických možnostech, prováděly takto primitivní, nešetrné i „nehospodárné“ pokusy a ještě na sebe cynicky a neohrabaně upozorňovaly? Musel by zdůraznit, že v řadě případů byly v místech budoucích nálezů nejprve pozorovány černé neoznačené helikoptéry americké armády a v jednom případě pak bylo očitými svědky sledováno, jak bylo z jedné takové helikoptéry z výšky na zem shozeno dobytče. A měl by i připomenout, že panika, jíž tyto jevy vyvolaly, vedla v USA následně k nárůstu prodeje hovězího masa a rančerům i prodejcům přinesla zvýšení jejich zisků. Jaký smysl má potom kniha, která na jednu stranu sice nadchne ale vzápětí záměrně rozpoltí?!

A o čem tedy, dle mého názoru, vypovídá fenomén zohavených zvířat? Řekl bych, že je svědectvím o nás samých a vypovídá o povaze a charakteru našich pozemských institucí, které nás  ovládají a snaží se s námi manipulovat! Na rozdíl od většiny netušící veřejnosti, vědí velice dobře proč! S mimozemšťany toto nic společného nemá! Je totiž naprosto nemyslitelné, aby vyspělá lidská inteligence, cestující Vesmírem na vzdálenosti desítek tisíc světelných let (ale i podstatně více) a disponující technickými prostředky i duchovním poznáním, přesahujícím hranice naší představivosti a fantazie, zůstala zároveň  lidsky na takto ubohé a kruté úrovni! Taková primitivně agresivní civilizace by totiž na delším časovém horizontu neměla nejmenší šanci na přežití! Pokud si i my toto včas uvědomíme, možná sebe i Zemi ušetříme katastrofy, která se k nám stále viditelněji blíží!

(pokračování příště)

Poznámka:

V úvodu jsem ocitoval úryvek z proroctví indiánského kmene Hopi. Hopie jsem zde zmínil i proto, že tito mají, na rozdíl od nás,  ke svým „učitelům a otcům“ z hvězd přírozeně lidský a generacemi udržovaný vztah. Zároveň se domnívám, že se rudá rasa začíná opět probouzet a jednou se navrátí na místo, které jí v našem světě a mezi ostatními národy a rasami právem náleží. Po všech útrapách, kterými musela v minulosti projít, si to nepochybně zasluhuje! Zde je proroctví Hopiů i s výkladem:

http://www.tajemstvi.eu/velka-predpoved-indianu-hopi-pro-svet.a76.html#ainfo

http://www.enigma.estranky.cz/clanky/proroctvi-kmene-hopi.html

Steven M. Greer M.D., ředitel Disclosure Project se vyjadřuje mj. i k problematice 40-ti let působení klasické ufologie:

http://www.oslikuv.net/vnitrnihlas/sc-cl-19.htm

 

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře