Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Názor a stanovisko lékaře, aneb jaká je pravda kolem očkování proti Covidu-19.

V poslední době se u nás dějí věci, které nejenže nemají obdoby (nemají, protože se dosud nic podobného nestalo), což by ještě nebylo tak hrozné, pokud by takové záležitosti nebyly proti lidskosti, lidské důstojnosti, proti listině základních lidských práv a svobod a v neposlední řadě zásah do soukromí, notabene zásah do zdraví jedince. To vše občanům zajišťuje Ústava ČR a zákony. Ano, jde o Covid-19 a nešťastné očkování.

Jak píše veřejně nijak moc známý, zato logicky, reálně, odborně, právně a lidsky uvažující poctivý lékař, říkejme mu třeba doktor X, naše demokracie dostává ze všech stran pořádně na frak.

Protože jeho vyjádření má charakter otevřeného dopisu, dovolím si citovat jeho smysluplné a pravdivé názory a vyjádření k dané problematice, tedy očkování.

  • nazor-a-stanovisko-lekare-aneb-jaka-je-pravda-kolem-ockovani-proti-covidu-19

Předně je tu jeho odborné konstatování, že každá nemoc musí mít příznaky – subjektivní a objektivní – a že diagnózu stanovuje, po pečlivém vyšetření, klinický lékař. Lze se tedy ptát, zda probíhající očkování odpovídá této zásadě. Osobně se domnívám, že ne, protože nechat se očkovat bez toho, že občan není zdravotně vyšetřen, už samo osobě je z medicínského hlediska neetické. Dále lékař X konstatuje, že tato nová infekce,  může některé pacienty skutečně vážně poškodit na zdraví, nebo je dokonce i usmrtit, neboť dosud nemá takové závažné parametry, aby vůči ní byla jakákoliv vakcína vůbec jen vyvíjena, natož vyráběna, distribuována, či dokonce v tak masivním měřítku do nic netušících lidí bezskrupulózně aplikována.

K tomu pan doktor X dodává, že experimentální látky, které jsou v současnosti vydávány   za prý „schválené“ řádné vakcíny proti té nové nemoci Covid-19, jsou ve skutečnosti experimentálními léky. A proto tyto falešné „vakcíny“ neplní a ani nemohou plnit svou základní funkci, tj. ochranu jedince před nákazou – infekcí, nýbrž jenom  a to ne vždy, před těžším průběhem nemoci Covid-19 či před úmrtím na tuto nemoc. I v tomto lze nepochybně spatřovat trestuhodné selhání nejen českých formálních lékařských elit a naprosto vědomé a zrůdné poškozování obyvatel zemí, na kterém se různou měrou podílí tamní politici, byznysmeni a média.     

Pan doktor X dále důrazně připomíná, že se očkuje zásadně proti skutečně smrtelným chorobám, a to ověřenými vakcínami, nikoliv experimentálními roztoky, které jsou pouze a právě jenom prozatímně schváleny EMA (na tzv. bezpečnostní výjimku – conditional marketing authorisation) a které dosud nemají řádně ukončenou III. fázi klinického hodnocení. Což mimo jiné v praxi znamená, že někteří očkovaní jedinci dostávají místo vakcíny jenom placebo. Dále doktor X poznamenává, v praxi se očkuje zásadně ze zdravotních a ne cestovatelských či jiných vypočítavých důvodů. A očkuje ve zdravotnickém zařízení, nikoliv v nákupním centru či na nádraží, dodává doktor X.     

Pan doktor X jde ovšem do hloubky této nesmyslné kauzy a říká, že je třeba našim lidem připomínat, že bez hrubého selhání formálních lékařských elit – domácích i mezinárodních – by se žádná Covidgate nikdy nekonala. Politické a byznysové elity by si musely najít jinou záminku pro tak obří manipulaci lidí. Jinak by vlády tolika zemí , nemohly na jaře 2020 přijmout taková drakonická opatření, lockdown, která ve svém důsledku mnoha lidem zničila jejich dosavadní životy, národům a zemím v mnoha místech světa jejich hospodářství, zdravotnictví školství a kulturu.      

Naše obyvatelstvo je již nepochybně rozděleno na dva nesmiřitelné tábory, na privilegované občany – a na ty druhé neprivilegované. Pokud jsem cosi závažného nepřehlédl, tak i v tuto chvíli, kdy vedeme spolu tento rozhovor, je očkování podle zákona v naší zemi v kolonce „dobrovolné“. Co to vlastně prakticky znamená? Pan doktor X k tomu říká:     

Očkovaný nesmí být zvýhodněný a naopak, stejně jako neočkovaný nesmí být znevýhodněný. Nikdo nemá právo ani zjišťovat, zda je člověk proti nemoci covid-19 očkovaný. Toto je ta klíčová informace pro všechny občany, kteří ještě nerezignovali! Takovou  informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani závodní lékař, viz institut lékařského tajemství. To platí v plném rozsahu rovněž pro školáky a jejich dětské lékaře. Nikdo nemá právo v ČR vyžadovat jakékoliv „doklady o bezinfekčnosti“, tzv. Covid Passy, ani doklady proti této nové nemoci Covid-19, ale ani proti jakékoliv jiné infekční nemoci – pokud tak výslovně nestanoví zákon. Už chápeme?     

Na závěr blíže nejmenovaný doktor  X – opravdový hrdina současnosti, který by si zcela jistě zasloužil státní vyznamenání za odvahu a hrdinství (snad k tomu později dojde) dodává, že v demokracii není přípustné, aby vláda, a na ni navázané byznysové skupiny, vynucovala očkování tím, že pro řadu běžných činností neočkované omezuje a vyžaduje test plošně od naprosto zdravých lidí. Je pozoruhodné, že vůči žádné jiné infekční nemoci            

– a že jsou jich stovky– dnešní ministři zdravotnictví (pokud nejsou laici) takto nepostupují. Je zřejmé, že se ve skutečnosti jedná o podivuhodnou podporu podávání těchto vakcín v rámci vládní covidistické lobbyistické ideologie, které stát ve velkém, ne.li nepřiměřeném množství již nakoupil a o které mnozí prozíraví lidé nemají z pochopitelných důvodů zájem.      

(Zpracováno na základě nevyžádaného emailu jako otevřeného dopisu všem občanům).      

Nicméně, jak vyplývá z dnešních informací ze zpráv TV 25.10.  2021, podle návrhu (ještě stále) ministra vnitra Hamáčka, zvažuje se tvrdší postih neočkovaných lidí. Otázka je, co je důvodem a jakým právem mají být postihovány především neočkované osoby, když je všeobecně známé a lékařsky prokázané, že infikovány mohou být a přenášet virus Covidu-19 mohou nejen osoby neočkované, ale také osoby očkované. (Viz výše vyjádření doktora). 

Toto ministrem vnitra navrhované opatření je nejen diskriminace jedné skupiny občanů před druhou, ale také bezprecedentním opovrhováním Listiny základních lidských práv a svobod, na což již reagoval jistý občan, který na ministra Hamáčka podal trestní oznámení. A jak výše zmíněno, všechna taková opatření, která se praktikují vůči občanům, by byly oprávněné, pokud byly uzákoněné. Občan je povinen respektovat zákony, nikoliv svévolné příkazy lidí, které nemají oporu v zákoně.
 
Jiří  B a ť a , 25. října 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře