Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kocáb – hloupější (kulantně řečeno), než jsem si myslel.

Kdykoliv čtu něco, co řekne pan Kocáb, nevěřícně kroutím hlavou nad tím, jak někdo může mít takové názory. Pak si uvědomím, s kým mám tu čest a je mi hned jasno, že od něj očekávat něco jiné by znamenalo zapřít své vlastní já.

 Nic méně, jakkoliv by udělal lépe, kdyby se vůbec veřejně nevyjadřoval, přesto se musí se svými názory znovu a znovu nechat veřejně slyšet. Ne jinak to bylo i u příležitosti listopadové trapnosti oslav 25. výročí listopadu 1989, kdy opět perlil, když se opět navážel (jako vždy) do prezidenta Zemana.

  • kocab-hloupejsi-kulantne-receno-nez-jsem-si-myslel

Pravda, poněkud překvapil názorem, že vajíčka, vrhané na Zemana bylo něco nepatřičného, ale neopomněl podotknout že chápe občany, co je k tomu vedlo (což mi připomíná jistý výrok jeho idolu Schwarzenberga).  ,, Také to může vést k tomu, že se sem budou bát prezidenti jezdit, aby nedostali vajíčkem," připustil s obavami aktivista a hudebník. Násilí, vajíčka nevyjímaje, prý na protesty proti prezidentovi nepatří. Ponechávám stranou jistě duchaplné zhodnocení důvodů, kterými chápal občany, proč vrhali vajíčka na Zemana, i když na druhé straně vyslovuje obavy, že kvůli vrhaným vajíčkům k nám nebudou jezdit prezidenti. Logika, hodna pana Kocába.

     Co je však mnohem závažnější je konstatování, že prezident Zeman prý svými postoji a výroky  poškozuje pověst českých občanů před ostatním světem. Že ovšem sami občané svým krajně nevhodným vystupování totálně dehonestovali význam oslav  25. výročí 17. listopadu  89 mu nepřišlo vůbec důležité. Zřejmě mu vůbec nepřišlo, že řada občanů (jeho kategorie) zneužila státní svátek k osobním útokům proti prezidentovi Zemanovi a svými nekultivovanými projevy vůči hlavě státu způsobili ostudu ČR v zahraničí. Důvod prý je v tom, že lidé chtěli dát svými protesty najevo, že nesouhlasí s tím, jak se prezident Zeman staví k Rusku.

     Akce prý také ukázaly, že ztratil přízeň především mladých lidí. V tom má výjimečně pravdu. Dílo zkázy , vymývání mozků mladým lidem se, díky usilovným  a přičinlivým  Schwarzenbergovým  obdivovatelům, zdařilo. Zeman je, podle Kocába, rovněž  v konfliktu nejen s nemalou částí společnosti, ale vlastně i v konfliktu se zahraniční politikou vlády.  Pan  umělec Kocáb si však neuvědomuje, že Praha není Česko a že jestliže, připusťme,  velká část pražanů je proti Zemanovi ještě neznamená, že je to „nemalá část“ společnosti. Ne všichni občané v ČR totiž sdílí názory Kocába, Schwarzenberga, Vondry a dalších.

     Naskýtá se ovšem otázka, proč  si tyto „účty“ s Milošem Zemanem nevyříkají jinak, ale že si k tomu zvolili den s 25. výročím 17. listopadu a kompromitovali a dehonestovali tak jeho význam.  Je to projev slabošství a zbabělosti, aby se za normálních okolností domluvili a v běžný všední den zorganizovali nějakou akci, kterou by vyjádřili svou nespokojenost s prezidentem. Takto jen využili možnosti davu, aby v anonymitě  pokřikovali či svými hesly nestoudně napadali  a uráželi  (před zraky hlav cizích států) prezidenta ČR, který se de facto nemohl (s ohledem na situaci) ani pořádně bránit.  Jak ubohé, jak přízemní, jak zbabělé!

        Za pozornost stojí ovšem jeho názor na působení M. Zemana v Prognostickém ústavu.  Jedna z teorií totiž říká, že ústav prý byl v zásadě ekonomickou expoziturou KGB. Nehodlám polemizovat o opodstatněnosti této domněnky, ale jestliže pan Kocáb naráží na možné působení KGB v této, případně jiné instituci, pak by si měl uvědomit dnešní realitu a podmínky činnosti  kontrarozvědek za bývalého režimu.  Se současnou vyspělou technikou, lze řadu akcí realizovat bez přímé účasti, za situace,  vždyť např. Spojenými státy jsou nezákonně odposlouchávány i hlavy států, notabene jejich  spojenců (viz Merkelová atd.). Je dokonce docela možné, že je odposloucháván a sledován i on (proto ta jeho prozápadní osobní angažovanost).

     Problémy má se současným prezidentem,  obavy však má i z českých prezidentů budoucích. Příští prezident by proto měl společnost stmelovat. Měl by to být člověk s darem oslovit lidi a nekomunista. ,,Pokud do té doby nedojde k něčemu, čeho se bojím vůbec nejvíc ... k hlubšímu provázání s Ruskem," poznamenal s obavou v hlase Kocáb.  Obavy pana Kocába jsou celkem pochopitelné, ale stejné obavy sdílí občané pro případ, že lidem jako pan Kocáb a spol. se podaří „prosadit a upevnit (kolikáté už?) přátelství na věčné časy, bratrskou, ekonomickou, kulturní, vojenskou atd. spolupráci, podporu demokracii a lidských práv s novým přítelem a spojencem, Spojenými státy americkými“. V takovém případě Bůh s námi a zlé pryč!

     Je-li řeč o Rusku, nemůže být nezmíněn (ústy pana Kocába) ani prezident Putin. Podle pana Kocába by sankce proti  Rusku měly vést k tomu, aby utlumily mocenský apetit Ruské federace, která se na případu Ukrajiny rozhodla ukázat, jak umí po částech "ukusovat" území cizího státu. To se prý ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nesmí dovolit. „Putin má na rukou mnoho a mnoho krve," neopomněl  pokrytecky zdůraznit  Kocáb. Zda-li pak pan Kocáb ví, kolik krve na svých rukách mají prezidenti USA, Obamou počínaje a nevím kterým konče? Nebo snad považuje krev na jejich rukou za ospravedlnitelnou, protože pochází z bojů o demokracii a svobodu pro miliony lidí ve světě, kteří však tento jejich boj nepřežili?

     A nakonec velice „milé“ doporučení pana Kocába stran  pozvání V. Putina od prezidenta Zemana k návštěvě Česka. Prý když  už ho Zeman do Česka pozval, budiž. „ Ale neměl by jezdit, protože zde nebude vítán," výhrůžně prohlásil moudrý pan  Kocáb. Jó, kdyby to byl Obama, to by byla jiná! Ovšem od M. Kocába to zní docela přesvědčivě a  věrohodně i když si myslím, že velká část občanů bude mít výrazně odlišný názor. Fakt jsem si myslel, že má Kocáb vyšší IQ. Jakkoliv jsem měl pochybnosti, nyní se mi to potvrdilo, nemá!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře