Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet

 

Dostal se mi do pošty článek související s kauzou exministra MUDr. Davida Ratha. Jen stručně zmíním, že obsahem vyjadřuje názor autora na zadržení a evidentní irelevantnost pokračujícího stíhání a vazby D. Ratha s přesvědčením, že jeho stíhání je účelové pro potřeby jistých lidí, především ministrů Kalouska a Hegera. Asi nebude pro čtenáře těžké domyslet si, proč zrovna těchto dvou. To je sice podstatné, ale mnohem závažnější jsou postupy jisté části sněmovny, které následovaly po zadržení a uvalení vazby na D. Ratha. Ten se zřejmě stal pro oba jmenované velmi, ale opravdu velmi nebezpečný a proto bylo nutné něco učinit.

  • jeden-za-osmnact-druhy-bez-dvou-za-dvacet

A dílo se, podle autora článku, podařilo. Ratha zavřeli a ačkoliv u nás dle ústavy platí presumpce neviny, byl médii už předem odsouzen. A jde to tak daleko, že je mu bráněno v jeho ústavním právu a to v práci v poslanecké sněmovně.

Pokud by měla být naše Ústava dodržována a platily by zákony, musel by být David Rath dovážen (transportován) na každé jednání sněmovny, měl by právo hlasovat a vůbec plnit zákonnou funkci zvoleného poslance. Takhle je k potřebám pravice, oslabena levice o jeden hlas. V situaci a současném rozložení sil ve sněmovně je to hlas velice důležitý. A proto mu to je znemožněno. Návrh či požadavek poslance Humla, aby byla dodržována Ústava a Rath mohl ve sněmovně řádně pracovat, byla pravicí zamítnuta. Proč asi? Ta otázka je právě jádrem pudla věci.
Nebude zřejmě od věci si ještě položit několik otázek a sice, zda je vůbec možné o platné Ústavě a platných zákonech pochybovat či diskutovat, potažmo zda je vůbec možné o jejich realizaci hlasovat. Buďto je vinen a bude na základě prokázaných důkazů obviněn, nebo mu vina (byť zatím, dočasně) nebyla prokázána a z vazby by měl být propuštěn. To se však nestalo. Zamítnutí práv D. Ratha, které mu umožňuje (dává) Ústava ČR a zákony byly pravicovými, tedy koaličními a vládě loajálními poslanci nerespektovány a zamítnuty, přes evidentně vyslovený návrh a požadavek poslance (bohužel přeběhlíka z VV,nyní v ČSSD), je to nejen výsměch, ale stejně závažné porušení Ústavy a zákonů, jako v případě D. Ratha, jen v jiné formě, navíc ve spolčení. Ani se nedivím, že se nad těmito skutečnostmi nikdo nepozastavuje, protože takových ani ne přehmatů, ale úmyslných či záměrných zásahů (nebo naopak nezásahů) je ze strany koaličních pravicových poslanců víc než dost.
Stačí připomenout nestíhání poslanců (ani žádné jiné faktické postižení) stále ještě ministra A. Vondry z ODS (kauza ProMoPro, nově i ve věci auditu v Leteckých opravnách Malešice - LOM), vazebně nestíhanou (dnes už dříve odstoupivší z funkce v předsednictvu poslanecké sněmovny) V. Parkanovou z TOP09 (kauza letadel CASA), nepodání trestního oznámení na M. Kalouska TOP09 (za dlouholetou trestnou činnost na úseku finanční politiky státu) exministra MPSV J. Drábka z TOP09 (za usilovnou demontáž sociálního státu), ministra zdravornictví Hegera z TOP09 (za likvidaci českého zdravotnictví) nebo z jiného soudku bez jakýchkoliv protestů nesouhlasu, do nebes volající nehoráznost přijetí vnitřně rozežrané a politiku vlády stěžující, rozpad Věcí veřejných, aby z jakéhosi nepodstatného minitorza rozdělených politiků-poslanců vytvořila nikým nevolené, Ústavě ČR a s zákonům odporující politické „dorostenecké družstvo“ s K. Peake v čele, aby se prohlásilo za politickou stranu LIDEM, která však i po několika měsících existence má pouhých 100 členů, včetně sympatizantů. Pak se nelze vůbec divit, že takto motivovaní poslanci nezákonně zamítli využití zákonných práv D. Ratha.
Úkol vedení TOP09 (v úzké kooperaci s ODS, protože i jim ležel D. Rath dlouho v žaludku) pro své věrné straně a vládě loajální poslance byl: za každou cenu eliminovat Ratha z možnosti svou přítomností vykonávat ( zákonem mu dané) povinnosti tj. účasti na jednání poslanecké sněmovny.
Připoměňme, že poslanec za ČSSD, eministr a exhejtman MUDr. David Rath byl zadržen s důvodným podezřením na spáchání trestného činu. Jako podezřelý byl zadržen, sněmovnou byl vydán k trestnímu stíhání, byla na něj uvalena vazba, byl vyslechnut, vytěžen a aniž dal sebemenší záminku k vyhýbání se dalším úkonům v trestním řízení, byl a je stále držen ve vazbě. Jistě k nemalé spokojenosti Kalouska a Hegera, neboť jedině tam (ve vazbě) nemůže být nebezpečný, ergo kladívko, jeho hlas se do hlasování o tom či jiném v žádném případě nedostane. Cíle bylo dosaženo, nebezpečí (alespoň pro nejbližší období, resp. do doby ukončení existence této vlády) je zažehnáno.
Což ovšem (alespoň doufám) neznamená, že trestuhodnost pánů Kalouska a Hegera (event. dalších) nemůže být postižena. Říká se, že „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“. Budou-li kdy v budoucnu tito a další Božími mlýny semleti, nechť jejich ostatky skončí v pekle. Jedině tak se lez dočkat zadostiučinění za vše, co na státu a jeho občanech spáchali. A pokud na Božím soudě promluví i ti mrtví, které mají na svědomí … Dobře jim tak!

7. listopadu 2012 Jiří B a ť a

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře