Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k bodu svého programu o zákazu tzv. norování

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT představila hlavní priority svého programu pro volby do Evropského parlamentu, které jsou: 1. ochrana zvířat a jejich práv; 2. ochrana přírody, životního prostředí, ovzduší, podnebí, resp. klimatu; 3. ochrana krajiny a kulturního dědictví.

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-bodu-sveho-programu-o-zakazu-tzv-norovani

Dalšími prioritami jsou body programu týkající se důslednější ochrany zvířat, živočichů, přírody, životního prostředí a větších práv pro zvířata, resp. jejich větší právní ochrany.

Dále pak konkrétní body, např. zřízení tzv. zvířecí policie; zlepšení podmínek chovů zvířat a zákaz klecových chovů; zákaz pokusů a testování na zvířatech; zákaz vývozu živých hospodářských zvířat do Turecka a dalších zemí mimo EU či zlepšení podmínek pro převážená zvířata; zákaz kožešinových farem, zákaz prodeje a používání zábavní pyrotechniky nebo zákaz drezury tzv. divokých zvířat v cirkusech. Mezi priority DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT patří také zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT dlouhodobě podporuje iniciativy vedoucí k zákazu tzv. norování, protože nesouhlasí s touto krutou a zbytečnou pseudotradicí a staví se za úplný zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT v této věci explicitně požaduje:

1.) doplnění Zákona o myslivosti č. 449/2001 §45 odst. 1 o zakázaných způsobech lovu a přidání písmene x) - zakazuje se lov zvěře pod zemí, včetně lovu za pomoci psů vypouštěných pod zem a vyhrabání zvěře za účelem usmrcení.

2.) odstranění výjimky uvedené v §7 odst. 2 Zákona o myslivosti č. 449/2001 o dočasném držení lišky k výcviku psů loveckých plemen.

3.) změnu doby lovu lišky stanovenou vyhláškou č. 245/2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu §1, písmeno i) tak, aby byla hájena v době vyvádění mláďat.

4.) zrušení paragrafu §14 odst. 1, písmena c), Vyhlášky č. 244/2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, o použití loveckých psů se zkouškou z norování a odstranění nutnosti držení loveckého psa se zkouškou z norování v honitbě v počtu uváděném §15.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe, proč v dnešní době, kdy se tolik apeluje na úctu k lidským právům i právům zvířat, je společnost ochotna přehlížet takovéto tyranizující jednání.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pro ukončení tohoto krutého, nesmyslného a zbytečného konání, které je založeno na týrání zvířat.


DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT jde do nadcházejících eurovoleb s plnou kandidátní listinou, resp. s 28 kandidáty. Z toho je 25 žen a 3 muži, tzn. 90% žen a 10% mužů. První čtvrtina kandidátky je obsazena ženami, resp. na prvních sedmi místech kandidují ženy. Věkový průměr kandidátů činí 52 let (u žen 51 let a mužů 58 let). Na kandidátce je 23 ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 5 ochránců zvířat z řad členů strany, tzn. 83% kandidátů BPP a 17% členů strany.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT chce uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tam mohla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.


NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.


ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 1. 6. 2024

https://dsz321.webnode.cz/…ni/

***
FB stránky DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT:
https://www.facebook.com/DSZ-ZA-PR%C3%81VA-Zv%C3%AD%C5%99at-2390059371038158

FB stránky Demokratičtí zelení:
https://www.facebook.com/destze

***

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
***ochrana zvířat a jejich práv***


Více zde:
https://dsz-zapravazvirat.cz

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře