Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Poděkování DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT svým voličům za podporu ve volbách do Evropského parlamentu

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT děkuje všem voličům, kteří ji odevzdali svůj hlas v právě skončených volbách do Evropského parlamentu. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si této podpory velice váží a je pro ni závazkem k další práci pro ochranu zvířat, ale i přírody a životního prostředí.

  • podekovani-dsz-za-prava-zvirat-svym-volicum-za-podporu-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT děkuje i svým kandidátům a příznivcům za práci odvedenou ve volební kampani.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT slibuje, že bude v boji za práva a ochranu zvířat, resp. v boji za jejich lepší život pokračovat dál a usilovat o prosazení priorit svého programu: např. zákaz pokusů a testování na zvířatech, přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody; zákaz dlouhých transportů zvířat – např. vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka i dalších zemí; zavedení kamer na jatkách; zákaz množíren, tzv. továren na štěňata či koťata; zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování; zákaz používání zábavní pyrotechniky z důvodu ochrany lidí, zvířat, majetku a životního prostředí; zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení - zejména při rituálních porážkách, zákaz zvířecích rituálních obětí; zavedení zvířecí policie; zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů; zákaz dovozu pravých kožešin do ČR - z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí - nepodporovat chov zvířat na kožešiny; maximální podporu, zejména finanční – na pokrytí všech nákladů, státu (krajů i měst) útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům ad.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že za necelé čtyři měsíce ji čekají další volby, tentokráte do Zastupitelstev třinácti krajů a zároveň současně i volby senátní.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT šla do proběhnuvších eurovoleb s plnou kandidátní listinou, resp. s 28 kandidáty. Z toho bylo 25 žen a 3 muži, tzn. 90% žen a 10% mužů. První čtvrtina kandidátky byla obsazena ženami, resp. na prvních sedmi místech kandidovaly ženy. Věkový průměr kandidátů činil 52 let (u žen 51 let a mužů 58 let). Na kandidátce bylo 23 ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 5 ochránců zvířat z řad členů strany, tzn. 83% kandidátů BPP a 17% členů strany.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si předsevzala uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tam mohla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.


ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT


V Domažlicích 8. 6. 2024

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře