Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Demokracie je když....

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

…si představitelé MÚ Holešov myslí, že občané jsou tam pro ně a ne oni pro občany. Proč si to myslím? Protože vůbec neuznávají oprávněné požadavky, připomínky, podněty a stížnosti občanů. Pokud ano jsou to jen ty, ke kterým nemusí vynaložit víc úsilí, než je běžná úřednická praxe. Pokud však jde o věc, která vyžaduje nějaké jednání, vyřizování nebo větší náročnost, odbudou takové požadavky občanů stejným způsobem, jak to činí naše vláda, slušně řečeno - kašlou na to. Spolu se svým sousedem a přítelem jsme, v rámci činnosti o.s. PODNĚ TY.CZ podali na MÚ Holešov celou řadu podnětů, rad a připomínek, ale realizována byla sotva pětina. Urgence jdou zřejmě přímo „do koše“, v lepším případě jsou stylisticky „okecány“ jako podněty nepodstatné, neobjektivní nebo natolik (vesměs finančně) náročné, že je nelze realizovat.

  • demokracie-je-kdyz

Obecně lze tedy konstatovat, že úředníci MÚ Holešov dělají jen to, co sami uznají za vhodné a upřednostňují takové věci, ze kterých (zřejmě) mají nějaký prospěch. Např. místní Holešovský zámek, který se renovuje více jak deset let, spolyká podstatnou část městského rozpočtu, k dnešnímu dni to již bylo takřka půl miliardy korun a práce dosud neskončily. Nemůžeme nikoho podezřívat z toho, že z rekonstrukce zámku mají představitelé nějaký osobní prospěch (nelze prokázat), ale faktem zůstává, že efektivita opraveného zámku bude mít jen pramalý vliv na život občanů města. Zámek tak bude reprezentativní pro potřeby města (k dobru jejich představitelů), účast občanů na jeho využití bude svým způsobem nepodstatná. Jinými slovy, zámkem se bude moci „chlubit“ MÚ Holešov, již méně sami občané.

Nic proti tomu, aby zámek svou existencí eventuálně reprezentoval město Holešov, ale nelze tak dělat na úkor jiných potřeb, na které se již finance města nedostávají, protože jak již zmíněno, podstatná část rozpočtu jde na opravu zámku. Ani po dokončení rekonstrukce zámku však nebude jeho provoz zrovna bezproblémový, protože náklady na jeho provoz a údržbu budou stát další miliony ročně. To má za následek, že řada opodstatněných požadavků a potřeb občanů musí počkat, až na ně budou peníze. Kdy to však bude, to je otázka. Na tyto problémy je ze strany občanů poukazováno např. v příspěvcí ch do místního měsíčníku HOLEŠOVSKO, kde se projevuje zmíněná demokracie. Žádný příspěvek s kritickým, absolutně slušným a reálným obsahem, však není tzv. „z moci úřední“ publikován. Právě měsíčník HOLEŠOVSKO je z těchto důvodů předmětem naší kritiky. Paradoxně však ze strany MÚ jsou v měsíčníku HOLEŠOVSKO zveřejňovány kritické připomínky k občanům, např. za zneužívání kontejnerů na tříděný odpad k vytváření nedovolených skládek jiných materiálů apod. Nutno podotknout, že tato kritika k občanům, kteří odkládáním nepotřebných věcí (nábytek apod.) vytváří n edovolené skládky, je naprosto oprávněná, nicméně v rámci objektivity by měl MÚ Holešov, resp. jeho představitelé demokraticky připustit i jejich kritiku ze strany občanů.

Ale nejde jen o kritické příspěvky a podněty občanů, ale i o příspěvky politického charakteru. Měsíčník HOLEŠOVSKO má kromě jiného i rubriku „Politické strany, spolky...“, do které mohou přispívat tyto subjekty, ale už zřejmě ne občané, pokud evidentně nejsou členy nějaké politické strany. Být členem, nedej bože sympatizentem opozičního hnutí, je z hlediska holešovské demokracie nežádoucí, aby do HOLEŠOVSKA svými příspěvky přispíval. Např. výzva občanům k Občanské angažovanosti, ke které vyzývá ANS (Aliance národních sil) nebyla ani na přímou žádost o zveřejnění publikována. Mají snad představitelé MÚ Holešov obavy, že by se občané angažovali, čímž by je snad nějak ohrozili v jejich bohulibém, rozuměj „demokratickém“ jednání? Ovšem ve zmíněné rubrice ( Politické strany, spolky...) neopomněli dát prostor k článku „Naše krásná země...“, pojednávající o mnoha turistických možnostech občanů v rámci dovolené. Tedy opravdu politické téma!

K obsahu měsíčníku HOLEŠOVSKO však ještě jedna pozoruhodnost. V rubrice „Společenská kronika“ informuje občany Holešova a okolí o sňatcích, narozeních, úmrtích a také o jubileích. Na rozdíl od mnoha jiných podobných regionálních magazínů, kde jsou zveřejňovány podobné informace včetně jubileí a kde jsou u jubilantů uváděny také roky jejich dožití, úředníci MÚ Holešova to nepovažují za potřebné, resp. by to prý vyžadovalo souhlas jubilantů, aby tím snad prý nebyl porušován zákon o osobních datech atd. Takže občané Holešova se sice dozvídají, že paní A.B. se dožívá „nějakého“ jubilea, ale zda se dožívá 60ti, 70ti nebo snad 100 let, se už občan nedozví. Má tedy vůbec smysl takové informace-jubilea zveřejňovat? Na druhé straně jsou bez problémů zveřejňovány informace o sňatcích se jmény novomanželů včetně jejich původního trvalého bydliště. I takto je úředníky MÚ Holešov pojímána či chápána demokracie. Zkrátka a dobře, demokracie je, když...

Jiří B a ť a, 21. srpna 2016

Facebook komentáře