Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Svoboda stojí za to, aby se za ni bojovalo

J.B. Shurk

1. ledna 2023

Svobodná budoucnost vždy závisí na odvaze několika osamocených jedinců.

"V životě každého člověka přijde čas," řekl Martin Luther King Jr., "kdy člověk musí zaujmout postoj, který není ani bezpečný, ani politicky výhodný, ani populární, ale musí ho zaujmout, protože mu to diktuje svědomí." Jinými slovy, morální imperativ převáží nad osobní bezpečností, politickou korektností a psychologickým komfortem ztotožnění se s davem. V neklidných dobách násilností a lidského utrpení se vždy jen několik osamocených lidí – buď obdařených vrozenou odvahou, nebo zocelených díky svým životním zkušenostem – odváží postavit proti nastupujícímu zlu, které většina mlčky akceptuje. Tak silná je svobodná vůle jednotlivce, který se řídí svým morálním kompasem.

  • svoboda-stoji-za-to-aby-se-za-ni-bojovalo

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře