Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

O SVOBODĚ PONĚKUD JINAK

Otrokáři dali sice otrokům svobodu, ale ponechali si všechen majetek a bohatství, který jim otroci svou prací za celá staletí zajistili. Především pak půdu. Osvobozeným otrokům proto nezbývalo nic jiného, než si „půjčovat“ od bývalých pánů, čti pronajímat půdu, aby se uživili. Za pronájem museli platit. Jelikož neměli čím, tak zase svou prací, anebo výsledky své práce. Šlo o první velký podvod mocných na zbytku lidstva v dějinách realizovaný pod korouhví svobody. Lidové masy dostaly svobodu a panské vrstvě zůstalo veškeré bohatství.

  • o-svobode-ponekud-jinak
  • o-svobode-ponekud-jinak

Povinnost roboty a odevzdávání části úrody „desátku“, to bylo podstatou poddanství v tak zvané feudální etapě lidské civilizace. Nevolníci tedy opět vytvářeli panské vrstvě, čti, své vrchnosti další majetek, který šlechta nespotřebovala čili ve svém vlastnictví akumulovala jako další bohatství. A proces se zopakoval. Poddaní dostali svobodu, ale všechen majetek zůstal šlechtě. Lid byl podruhé v historii podveden – jakoby potrestán za touhu po svobodě. Ale to nebyl konec podvodů pod praporem svobody. Stejně jako kdysi jednotliví lidé, dopadly v době nejnovější i celé státy. Půl tisíciletí si Západ po celé planetě vydržoval tak zvané kolonie, jejichž bohatství vytěžoval.

Po druhé světové válce sice kolonie získaly svobodu, leč majetek, který z nich za celé koloniální období kolonizátoři vyzískali, si mocnosti ponechaly. A nejen to, jelikož ekonomiky kolonií byly organicky propojeny s kolonizátorem, zůstaly svobodné státy na něm dále závislé. Aby vůbec mohly fungovat, musely si od svých pánů zase půjčovat. Říkalo se tomu, a stále ještě říká neokolonialismus. Jeho dozvuky cítí kdysi porobené země doposud. A tak mě v té souvislosti napadá. Kvóty na migranty do zemí EU by se měly řídit pouze a jen tím, jak dlouho ten, či onen stát kolonizoval zem dnešních uprchlíků. Není absolutně žádný důvod, aby migranty přijímaly státy, které nikdy nikoho nekolonizovaly. Tečka.

V současné době se začíná svět bývalých kolonií a neokolonií znova osvobozovat ze závislosti na Západu. Dovoluji se sám sebe ptát. Podaří se znova panské vrstvě vymyslet nový trik pod standartou svobody, či jiné „velké“ hodnoty ony periferie Západu nějak ovládnout? Nebo bude muset konečně bojovat se zbytkem světa s otevřeným hledím?!!

Západ je složkou všelidské civilizace, která každý velký ideál zatím dovedl „přetransformovat“ ve všeobecné zlo díky tomu, že jeho světonázor je založen na sobeckém zájmu a prospěchu jednotlivce. V případě zmíněné svobody dokonce k tomu použil manipulace, když první slovo z hesla Francouzské republiky přeložil jako svobodu a ne vysvobození, osvobození, volnost, jaký tomu pojmu přisuzovala měšťanská revoluce ve Francii.

Tak si Západ dovolil překroutit kupříkladu i demokracii, další posvátný ideál své stupnice hodnot. Pod rouškou toho pojmu ve skutečnosti od počátku realizoval ve svých zemích plutokracii čili vládu bohatých, která pozvolna přerostla v nejmocnějších zemích současnosti v oligarchie.

Stejně tak to dopadlo s lidskými právy. Přirozený nárok každého člověka na život, a následnou existenci na úrovni své komunity, zatemnila vládnoucí vrstva v jakýsi výběr svých zájmů, které prosazuje po celém svět mnohdy tak bezohledně, že porušuje onen prvotní princip nezcizitelnosti práva každého člověka na život. Nebo snad neustálé válčení není popřením základního nezcizitelného práva každé lidské bytosti!!?

Ví snad někdo o nějakém příkladu tak zvaných Evropských hodnot, jež by dnešní panské vrstva EU nedokázala zneužít?!!

Stanislav A. Hošek

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře