Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Co se o vakcínách a vakcinaci ví, ale neříká (tutlá).

Politická reprezentace a z části také odborná veřejnost vyvíjí nemalý tlak na vakcinaci nás, občanů. Je to prý důležité k tomu, aby se eliminovalo další nebezpečí možného návratu Covidu-19, resp. výskytu dalších nebezpečných mutací koronaviru.

Ve snaze očkovat vakcinami co největší počet občanů různých věkových kategorií se setkáváme se zkušenostmi, které vypovídají   o nekoordinovaném, neuváženém a nezodpovědném opatření ze strany oficiálních míst. Především je to neočekávaný či spíše překvapující počet „odborníků“ zabývající se pro ně zcela neznámou problematikou pandemie Covidu-19, kteří se snaží dostat své jméno do povědomí veřejnosti a hlásají poznatky, resp. odborně vyfabulované domněnky a názory na pandemii.

Samozřejmě mají celou řadu predikcí, rad a svérázných doporučení, ale také bludů a lží, co a jak by se mělo dělat, resp. v potírání pandemie postupovat.

  • co-se-o-vakcinach-a-vakcinaci-vi-ale-nerika-tutla

Tito specialisté, experti a odborníci v roli fundovaných znalců virologicko pandemické problematiky, přicházejí se svými poznatky, čímž do značné míry vytváří chaos v myšlení a názorech občanů. Lidé se totiž v různosti a obměnách odborných stanovisek nevyznají a neví, čemu věřit. Tak např. o vakcinách Pfazer, BioNTech a Moderna se v samém počátku tvrdilo, že byly řádně odzkoušeny a jejich účinnost přesahuje 92 %. Mnozí tomu věřili, resp. věří dodsud. Že však mají také vedlejší účinky, o tom se nemluvilo. Apropó, tuto problematiku projednával a řešil i Finský parlament který konstatoval, že jmenovaným vakcinám proti Covid -19 byla udělena pouze „podmínečná“ (nikoliv definitivní) autorizace z EMA a že proticovidová vakcína je, kromě jiného, vlastně maskovaný, životu nebezpečný toxín!

Dnes již tedy víme, že tyto vakcíny nejsou všestranně použitelné a  hlavně, nejsou ani zcela bezpečné! Ostatně, to se potvrdilo u vakcin Pfazer,  hlavně však u Astra-Zeneca, které co do kvality a vedlejších účinků dopadly nejhůře a její použití řada zemí  z bezpečnostních důvodů ukončila, nebo pozastavila. Pozitivně laděné báchorky se také vedly o vakcinách Johnson and Johnson navzdory tomu, že tato firma nikdy před tím žádné vakcíny nevyráběla,  s jejich vývojem neměla žádné zkušenosti. Přesto byla komisí EMA vakcina této firmy bez velkých problémů schválena k aplikaci proti Covidu-19.

Paradoxně ruská vakcína Sputik V je v EMA již cca půl roku analyzována, přesto ne a ne se dopracovat k pozitivnímu závěru, tedy ke schválení k jejímu použití v členských zemích EU, potažmo v ČR. Je to vkutku smutné , když renomovaná evropská lékařská laboratoř EMA není schopna ani po půl roce zanalyzovat vzorky Sputniku V. Přesněji řečeno ona schopna je, nicméně z geopolitických, rusofobních a ruskosankčních důvodů je to účelově, takticky blokováno. V 70 zemích světa je již vakcína úspěšně Sputnik V aplikována, v některých státech dokonce  i vyráběna. Pokud se představitelé EU domnívají, že politickými machinacemi, hrátkami  a diskriminacemi bojují vEU proti korovaniru, pak bude lepší, když se budou zabývat otázkou zahnutosti či velikosti „českých“ znojemských okurek, vyprodukovaných v Turecku, než řešením pandemie Covidu-19!

Dalším, o nic méně závažným problémem je skutečnost, že podle dosud předpokládané dvojí aplikace vakcín, bude podle některých odborníků asi nutná i třetí vakcinace, ne-li u některých vakcín, resp. věkových skupin dokonce každoroční očkování ! Jde totiž o to, že není vyloučen výskyt dalších mutací a neznámých forem Covidu-19, které stávající vakcíny nejsou schopny bezpečně paralizovat. Paradoxně nejsou vyloučeny ani vedlejší účinky vakcín současných, na které důrazně upozorňuje řada významných zahraničních, ale stejně tak  domácích odborníků z oboru medicíny, virologie, biologie, či lidí  z výzkumu a pod. Není od věci také zmínit, že vakcíny nemají stoprocentní biologický původ, že jsou v nich také obsaženy chemické a kovové prvky a sloučeniny které, jak také upozorňuje řada odborníků, mohou ovlivnit jak mRNA, tak DNA, u žen dokonce způsobit trvalou neplodnost.

Poslední informace z této oblasti mj. uvádí, že výzkum získaný skupinou vědců ukazuje, že špičkový protein vakcíny COVID může cestovat z místa vpichu a hromadit se v orgánech a tkáních sleziny, kostní dřeně, jater, resp. nadledvin a v „poměrně vysokých koncentracích“ také u žen ve vaječnících. Výzkumníci vakcín COVID dříve předpokládali, že vakcíny mRNA COVID se budou chovat jako tradiční vakcíny. Nicméně, tzv. spike protein vakcíny - zodpovědný za infekci a její nejzávažnější příznaky –měl podle předpokladů zůstat většinou v místě vpichu v ramenním svalu či v lokálních lymfatických uzlinách. Ale jak oznámil kanadský výzkumný tým, nový výzkum tuto teorii popírá.

Predikce možnosti zneužití těchto vakcín , stejně jako čipů a covidpasů pro jiné, než zdravotní účely lidí se dnes sice jeví jako úvaha z oblasti scifi, přesto celosvětová realiazce či aplikace systému G5 nebo dokonce G6 již o něčem svědčí. Spoléhat na mírumilovný vývoj novodobé technologie ku prospěchu lidstva je dnes zcela ošidné a nevěrohodné, ale jen čas ukáže, pod jakými bohulibými, resp. lživými  záměry jsou sledovány mocenské cíle. Bohužel se o těchto skutečnostech nemluví, protože prvořadým úkolem je cíl: realizovat farmaceutický byznis, prodat vyrobené, ale i objednané vakcíny  z celého světa. Je to totiž byznis století a ti, kteří si Covid-19 vytvořili k obrazu svému a kteří „oblažili“ nudný život milionů lidí ve světě, nehodlají tento byznis ukončit, nebo jej nechat ztroskotat.

Názor či domněnka, že vakcíny, t.č. Pfazer, BioNTech, Moderna případně AstraZeneca člověka uchrání před možným znovu infikováním Covidem-19 případně jeho mutacemi je velký omyl. Je totiž již dostatečně prokázáno, že úmrtí stovek lidí v zemích EU či jinde ve světě, bylo způsobeno v důsledku očkování některou ze jmenovaných vakcín, nemluvě o těžkých vedlejších účincích těchto vakcín na zdraví lidí. K infikování a úmrtí došlo dokonce i u lidí, kteří byli těmito vakcinami očkováni. Rovněž nařízené nošení roušek, resp. respirátorů, mohou podle lékařů způsobovat infekci dýchacích cest a plic, k úmrtí došlo v důsledku dlouhodobého nošení respirátorů omezením přístupu čerstvého vzduchu, resp. kyslíku do plic. Lidé, kteří byli pověřeni řízením opatření proti pandemii tj. ministři zdravotnictví, představitelé vlády sledují především mystifikující a falešné příkazy a neopodstatněná nařízení nevolených orgánů EU, které mohou lidskému zdraví více škodit, než být prospěšné. Jejich rozhodování zcela postrádalo nejen  racionální uvažování, rozhodování a osobní odpovědnost, ale také odvahu jít proti těm, kteří vydávali a dosud vydávají nesmyslné pokyny a příkazy k vakcinaci, přičemž mají na mysli zcela jiné cíle, než zdraví lidí a definitivní eliminaci pandemie Covidu-19.

Co je však zarážející, že navzdory všem dosud známým skutečnostem a zkušenostem, je vedena silná přesvědčovací propaganda pro očkování, ačkoli se jedním dechem tvrdí, že očkování je zcela dobrovolné (viz:  Rada Evropy (CoE), rozhodla v resoluci č.2361 (2021) o zákazu ustanovení povinnosti očkování členským státům, včetně ČR. Členské státy EU jsou povinny: 7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřejí; 7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že   nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo nechtěl být očkován;️ 7.1.5 zavést nezávislé programy odškodnění za očkování s cílem zajistit odškodnění za nepřiměřené škody a škody způsobené očkováním).

Z toho vzniká jakýsi kočkopes - dobrovolně povinné, případně povinně dobrovolné očkování vakcínami které, jak výše uvedeno, neskýtají potřebnou 100% jistotu, resp. proklamovanou minim. účinnosti 92 %, (proti skutečnosti, která je cca 72 %!)  a to už nemluvě o vedlejších účincích vakcín. Nejméně kvalitní však bude zřejmě ruská vakcína Sputnik V, když se dosud mezi již  schválené v ČR nedostal. Že to jde i bez EMA dokazují Slováci a Maďaři! Nebo že by to snad byla nějakí „spec truc“ sankce za Vrbětice? Pokud ano, pak tím rozhodně nebude potrestané Rusko, ale doplatí na to občané Česka, kteří požadují očkování Sputnikem V. Vláda ovšem na tyto občany kašle a trvá na svém, že pokud nebude vakcína schválena  EMA, nebude v Česku používána. Paradoxně vláda a jiní političtí (i nepolitičtí) mudrcové  nadále populisticky volají po co největší proočkovanosti, ale postarat se, resp.zajistit, aby se k očkování dostal neprávem diskriminovaný Sputnik V, k tomu však odvahu nemají!  

Nabízí se tedy velmi seriozní otázka, zda všichni ti, co volají po co největší proočkovanosti, ale neumožní použití Sputniku V, všichni ti, kteří lidi nutí k očkování navzdory zaručené dobrovlnosti, ale také známým skutečnostem s tragickými následky a nejistou budoucností, zda si také vezmou odpovědnost za případné následky, které se mohou aplikací „rychlokvašných“ vakcín vyskytnout na zdraví a životech občanů Česka. Odpověď je předem známá:  nevezmou! V naší pseudodemokratické společnosti byl totiž po roce 1989 základní pracovní stimul „osobní odpovědnosti“ za nedbalostní, špatné, nevýhodné a škodlivé či jinak závadné jednání a rozhodování zcela vyškrtnut z podmínek pracovní či jiné veřejné činnosti! Jinými slovy „právní stát jako z ho.na bič!“!

Pokud se naši politici domnívají, že jen slovní deklarace o právním státu  (de facto virtuální) stačí k tomu, aby naše společnost byla považována za právní stát, jsou na velkém omylu. I ty nejvyspělejší státy např. Švýcarsko, Švédsko aj., se bez zákonné odpovědnosti neobejdou, což se také, na rozdíl od nás, efektivně projevuje na jejich technologicky vyspělosti a morálně vyspělé občanské společnosti.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře