Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Všichni jsme ve válce!

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Kdyby nám někdo před 40 lety řekl, že se budeme muset obávat o své sociální vymoženosti, o pracovní místa, o lékařskou péči, o vyplácení důchodů, o doručování dopisů, o železniční spojení, že se po Praze bude pohybovat několik tisíc bezdomovců, že na hlavních třídách budeme potkávat žebráky, považovali bychom ho za blázna. Navzdory komunistické propagandě jsme viděli Západ jako země s vysokou životní úrovní, kde je dostatek zboží všeho druhu, a kde lidé si spokojeně užívají vymožeností tržního hospodářství.

 
  • vsichni-jsme-ve-valce

Co se to stalo, že teď žijeme ve světě, kde se vede bezpočet válek : v Afganistanu, v Iráku, Sýrii, v Súdánu, v Libyi, v Mali? Obyvatelé se v těchto zemích stávají obětí sil, které prosazují své zájmy ohněm a mečem.

Ale pozor!

Válka se nevede jen tam, ale i tady, u nás, v naší republice.

Její charakter se však změnil. Na povrch to vyplavalo při nedávných prezidentských volbách. Už se nebojuje masovými ofenzívami s tanky a letadly na frontách, ale v médiích, ve městech, v našich domech, ve školách, na soudech i na náměstích. To už před mnoha lety vyjádřil zcela přesně jeden známý politik:

„Dnes nám oficiálně žádná válka vyhlášena nebyla. Ať je boj seberozhořčenější, nebyl vyhlášen tradiční způsobem.

Předmětem útoku je náš způsob života.

Své nepřátele najdeme všude, jsou rozlezlí po celé Zemi. Nebyla vyhlášena žádná válka, pochodující vojáci nepřekročili žádné hranice, nebyly odpáleny žádné rakety…

Naším nepřítelem je monolitické a bezohledné spiknutí, jež primárně využívá skrytých prostředků – sází spíš na infiltraci než na invazi, spíše podvratnou činnost než na volby, spíše na zastrašování než na svobodné rozhodnutí, spíše na agenty v noci než na vojáky za dne. Je to systém, který používá nesmírné lidské i materiální zdroje, aby utkal hustou síť. Mimořádně účinná mašinérie, jež vzájemně kombinuje vojenské, diplomatické, hospodářské a politické operace. Jejich přípravy jsou utajené, nezveřejňují se. Jejich chyby jsou zametány pod koberec, nikdo se o nich nedozví. Jejich disidenti jsou umlčováni. Není zpochybněno žádné vydání, žádná pověst není otištěna, žádné tajemství odhaleno. Stručně řečeno systém vede boj s kázní, jaká je obvyklá jen ve válce a jež je s demokracií neslučitelná…

Naší povinností je informovat a varovat obyvatelstvo, zajistit, aby bylo obeznámeno se všemi fakty, které potřebuje, aby pochopilo, jakým hrozbám, perspektivám a rozhodnutím čelíme…

Povinností médií není občany v prvé řadě bavit a rozptylovat, stavět do popředí triviální sentimentálnosti, zkrátka jen dávat veřejnosti to, co chce, ale spíše ji informovat, burcovat, reflektovat, ukazovat naše možnosti a hrozby, hovořit o našich krizích a našich rozhodnutích, vést, formovat, vychovávat a příležitostně i vzbuzovat rozhořčení.“

Tato plamenná slova s dodnes vysoce aktuálním obsahem přednesl 27. dubna 1961 před novináři v newyorkském hotelu Waldorf-Astoria John F. Kennedy. Ještě se divíte, že ho zastřelili?

I když v to není vidět, také v České republice se vede válka zasahující všechny oblasti našeho života. V celém západním hodnotovém společenství působí síly, které jsou jakousi „pátou kolonou“, podvratným uskupením, jehož cílem je svrhnout stávající řád v zájmu cizí agresivní mocnosti. Mohli jsme se o tom přesvědčit v nedávném rozhovoru poslance Jevgenije Fjodorova (http://www.czechfreepress.cz/ivo-krieshofer/studena-okupace-ruska.html), ale i ze zkušenosti vlastní. Se zájmem jsme za reálsocialismu poslouchali zprávy Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky vyvolávající odpor proti československé vládě, kterou jsme nemilovali, ale pasivně ji trpěli. Už tenkrát se našli moudří lidé, kteří varovali: nepřejte si, aby padl Sovětský svaz, pak se totiž na vás vrhne kapitalismus. Když dozrál čas, vystoupili jsme na Letenské pláni a dali najevo, že tento druh socialismu nechceme, že toužíme po režimu, v němž nebude nedemokraticky vládnout jedna strana. Netušili jsme, že „v politice se neděje nic náhodně, a že když se něco stane, můžeme si být jisti, že to tak bylo naplánované“ (F. D. Roosewelt). Dnes Svobodná Evropa sídlí v nové budově ve Strašnicích a pokračuje v rozvracení dalších států, které se nechtějí řídit pravidly nastavenými vládci světa. A na nás se vrhnul kapitalismus.

Dnešní poměry v naší republice svědčí o tom, že podvratné síly, vedoucí zaměstnanci vládců světa, (např. ministři Kalousek a Schwarzenberg) již stát zcela ovládli a pracují na tom, aby zemi přebudovali. Jak jinak vysvětlit nevymahatelnost práva, úpadek vzdělavatelského systému, vládu peněz a honbu za ziskem, absurdnost zábavy plné krve a zločinu. Společnost se vzdává lidských práv a mění je za zákony přírody, primitivní lovecké a sexuální pudy, za urputný boj o peníze, suroviny a přírodní zdroje. Důchodová politika a asociální politika odpírající zdravotní péči je rozsudkem smrti, který občan musí vykonat sám na sobě. Jak jinak posoudit situaci důchodců, kteří se mají rozhodnout, zda si koupit nezbytný lék, nebo zaplatit činži. Podobná proměna probíhá nejen u nás.

Tradiční způsob života se nenásilně mění. Lidem se předkládá reklamou vychvalovaný luxus a zbytečnosti. Za nezbytné se považuje kupovat nové a nové zboží, které taktak vydrží záruční dobu a oprava se nevyplácí. Je nutno kupovat výrobek nový, aby se zachoval koloběh kapitálu a zisky globálních firem. Reklama a marketing vyhrávají. Lidé si půjčují a zadluženost obyvatel republiky už činí 1,37 bilionů korun, z čehož jen neuhrazené půjčky činí 46 miliard. Alfou i omegou je neomezený konzum, k němuž donucují lidstvo světové globální monopoly. K dosažení tohoto cíle musí vzniknout globální společnost charakterizovaná sociálním a kulturním zpustnutím, úpadkem, zhloupnutím a degenerací.

Lační investoři se sápou po evropských civilizačních vymoženostech jako je sociální a zdravotní pojištění, železnice, pošty, ale i elektřina, rozvodné sítě, vodovody apod.

Na cestě finanční oligarchie ke globální svobodě je nutno znivelizovat jakoukoli historicky vzniklou identitu. Cílem tohoto kapitalismu je přivodit konec národů a kultur, aby mohl nerušeně panovat a vykořisťovat. Jedním z určujících znaků národa je jazyk. I tady vidíme hrůzný úpadek, mnozí se neumějí správně a stručně vyjádřit, množí se používání anglických slov tam, kde jsou odpovídající slova česká, připouštějí se anglické názvy obchodů, budov, paláců i čtvrtí. Mladým lidem to dokonce připadá módní a světové a nechápou, že ztrácejí výrazný prvek své národní identity.

Dnešní poměry nejsou výsledkem nezměnitelného vývoje, ale vykalkulovaného záměru. Je to forma války, která se odehrává na rozličných úrovních. Tato válka proti civilizaci má jediný konečný cíl: NWO - Nový světový pořádek.

Malým dokladem tohoto tvrzení může být věta, kterou pronesl v projevu na Baylor College v Texasu 6. března 1947 Harry Truman:

„Americký systém by měl převzít celý svět. Americký systém totiž může přežít v Americe pouze tehdy, když se stane systémem celého světa.“

Ivo Krieshofer

S použitím poslední knihy renomovaného rakouského autora literatury faktu Viktora Farkase: Neviditelné fronty, s podtitulkem Představ si, že je válka a nikdo si toho nevšiml, kterou vydal Knižní klub. Další knihy zde: http://www.kosmas.cz/autor/16571/viktor-farkas/

Facebook komentáře