Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Historie článku Globalizace

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Už samo slovo komunista a komunismus vyvolává v mnohých lidech asociace s pojmy jako diktatura proletariátu, politické procesy, vláda jedné strany a otevírá se jim kudla v kapse. To jsou však atributy patřící k předlistopadové Komunistické straně Československa, s níž ta dnešní KSČM nemá kromě názvu příliš společného. Kdyby něco takového měla totiž v programu, a podobné myšlenky prosazovala, už by dávno uspěl některý z pokusů o její zákaz.

  • historie-clanku-globalizace

O antikomunismu vyšel v červenci 2011 článek v internetovém Deníku Referendum (http://denikreferendum.cz/clanek/11059-mor-antikomunismu). Pod ním se rozvinula ostrá, ale slušně vedená diskuse, v níž se současných komunistů a jejich programu vehementně zastával politický analytik Josef Heller. V jedné z odpovědí se zmínil, že se svými kolegy napsal obsáhlou práci interpretující marxismus na soudobé poměry, udal svou emailovou adresu a slíbil, že ji zájemcům pošle, protože zatím nejsou peníze na její vydání tiskem. Napsal jsem si o ni, a vskutku jsem ji v sérii několika mailů dostal. Dosud redakčně neupravený rukopis jsem začal číst, ale nebylo to snadné. Autor se držel Marxova stylu vyjadřování s dlouhými souvětími a četnými odkazy. U kapitoly o globalizaci jsem se zasekl, a rozhodl se zkusit přetlumočit kousek do běžné češtiny. I když jsem styl vyjadřování pamatoval z dob studia na UK v 50. letech, byla to práce svízelná, již jsem považoval za určitou formu duševního tělocviku. Musel jsem brát větu za větou, odstavec za odstavcem, vyhmátnout hlavní myšlenku a znovu ji formulovat. Zpracoval jsem jen část kapitoly a poslal ji autorovi s dotazem, zda jsem obsah správně pochopil. Dostal jsem stručnou odpověď, že ano.

Od té doby uplynula jistá doba a knížka Kdopak by se Marxe bál (Socialismus pro 21. století - alternativa) autorů Josefa Hellera, Františka Neužila a kol. už vyšla v nakladatelství Futura. A nejen tam, můžete si ji dokonce stáhnout ve formátu PDF na adrese www.kscm.cz/viewDocument.asp?document=5385

Je však třeba uvést, že ani po redakční úpravě rozhodně není určena pro každého. Tím nechci říct, že by bylo důležité, jaký světonázor kdo vyznává, naopak, kniha je přínosná pro všechny, nezávisle na tom, je-li zastáncem levice či pravice. Ono omezení spočívá v náročnosti knihy, která je sice prošpikována neuvěřitelně podrobným a precizním poznámkovým aparátem, ale nijak neumožňuje povrchní čtení někde u vody. Očekává

vzdělaného čtenáře nebo aspoň čtenáře, který je schopen analytického myšlení. (Z recenze http://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/kdopak-by-se-marxe-bal-191)

V nedávné televizní debatě se Miloš Zeman zmínil o globalizaci, a mne napadlo onen přepracovaný text vytáhnout z archivu, a uveřejnit. Abych jej předem nediskreditoval zbylými marxistickými formulacemi, znovu jsem ho upravil a takto předložil čtenářům, zvědav, jak zareagují. Očekával jsem, že jej vezmou na vědomí s eventuálními připomínkami jako zajímavý názor, ale také, že bude nad rozlišovací schopností jistého psavce a komentářového kádrováka. Nemýlil jsem se!

Hlavně však očekávám, že by snad mohl vzbudit zájem vzdělaných čtenářů bez černobílého vidění, kteří při hledání dalších cest společenského vývoje začnou uvažovat o tom, že socialismus není za námi, ale před námi.

Facebook komentáře