Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BYLO ZA KOMUNISTŮ LÍP?

Poskomunističtí pohrobci a všeobecně vyznavači marxismu, neomarxismu, leninismu, trockismu, maoismu, polpotismu, kimirsenismu, zkrátka socialisté všech barev do omrzení opakují, jak báječný ten jejich režim tehdy byl a v jaké bídě nesmírné žijí dnes.


Když vynechám jedovatou poznámku, že ten jejich báječný socík dovedli až k hospodářskému krachu, zdá se, že se z toho nijak nepoučili. Např. soudruh KSČM Skála se nechal slyšet, že socialismus byl plně funkční, ale že prý jen nedostal dost prostoru, aby se plně rozvinul. Patrně by chtěl, podobně jako současná Venezuela, dotlačit lid až k opravdovému hladu, totálnímu úpadku a útěku za hranice.

Ne, že by zde byl nyní ideální kapitalismus (on zde spíše vůbec není), ale přes veškeré deformace trhu, kterými se snaží soudobí „liberální socialisté“ zničit jakékoliv tržní vztahy a ekonomickou kalkulaci prostřednictvím umělých cen, alespoň částečně se cenový systém narovnal. (Namátkově jej ničí kupříkladu několik sazeb DPH, spotřební daně, rozličné státní podpory, všechny dotace, regulace, pobídky, subvence, protekcionismus a vůbec všechno přerozdělování, ale i právní džungle a nestabilita práva.)

  • bylo-za-komunistu-lip

A k tomu jejich fňukání: ani v absolutních číslech nemají prostě pravdu. Jen máloco bylo za minulého režimu reálně lacinější (pokud abstrahujeme od celkového nedostatku zboží a z něj plynoucích zásobovacích potíží a podpultových cen). A ty položky, které lacinější byly, byly pouze výrazně dotovány z jiných odvětví hospodářství, takže oč bylo lacinější mléko, o to více jste si doplatili v jiném zboží, anebo prostě nezbyly peníze na inovace a modernizace v továrnách a výrobních podnicích.

V níže uvedené tabulce najdete srovnání mezd a cen let 1989/2011. Sloupec „1989“ eviduje hodnotu MOC v roce 1989, sloupec „v cenách 2011“ eviduje přepočtenou hodnotu cen v poměru mediánu mezd (3000 Kč v roce 1989 a 21 000 Kč v roce 2011), třetí číselný sloupec vede ceny zboží v roce 2011. Poslední dva sloupce zobrazují procentní pohyb ceny (buď vztažený k základu roku 1989, nebo je za základ vzat rok 2011).

Ukažme si to například na položce Mléko polotučné:

V roce 1989 tato komodita stála 2 Kčs při měsíčním příjmu 3000 Kčs, přepočítáno na současný měsíční příjem 21 000 Kč by tedy dnes měla stát 14 Kč. Dnes tato položka ovšem stojí průměrně 17,60 Kč. To znamená, že zatímco před rokem 1990 jsme si za uvedený měsíční příjem mohli pořídit 1500 jednotek této komodity, za dnešní příjem pořídíte 1193 jednotek. Tato komodita je tedy dnes pro uvedenou příjmovou skupinu o 25,71 % dražší než v roce 1989. A naopak: v roce 1989 vycházela o 20,45 % levněji než dnes. (A právě mléko bylo za reálného socialismu výrazně dotováno.)

Pokud byste chtěli zkoumat i jiné příjmové podmínky (s využitím aritmetického průměru mezd, či pro důchodce, prodavačky, učitelky a jiné příjmové skupiny), použijte dynamickou tabulku na stránkách Petra Staníčka: ZaKomunistů.cz, ze které tento článek čerpá. 

Tabulka pro medián mezd: 1989 — 3000 Kčs, 2011 — 21 000 Kč
Zboží1989v cenách 2011cena 2011k 1989k 2011
Průměr2 202,01 Kčs15 414,06 Kč 121%2,01%
rohlík 0,30 Kčs 2,10 Kč 2 Kč 5,00% -4,76%
vejce 1 ks 1,20 Kčs 8,40 Kč 2,30 Kč 265,22% -72,62%
mléko polotučné 1 l 2,00 Kčs 14,00 Kč 17,60 Kč -20,45% 25,71%
sýr 100 g 2,30 Kčs 16,10 Kč 14 Kč 15,00% -13,04%
pivo 10° 0,5 l 2,50 Kčs 17,50 Kč 10 Kč 75,00% -42,86%
chléb 1 kg 4,40 Kčs 30,80 Kč 22 Kč 40,00% -28,57%
pivo Prazdroj 12° 0,5 l 6,00 Kčs 42,00 Kč 23 Kč 82,61% -45,24%
jablka 1 kg 6,00 Kčs 42,00 Kč 39 Kč 7,69% -7,14%
džem jahodový 6,40 Kčs 44,80 Kč 30 Kč 49,33% -33,04%
lečo s klobásou (konzerva) 6,60 Kčs 46,20 Kč 35 Kč 32,00% -24,24%
cukr kostkový 1 kg 8,00 Kčs 56,00 Kč 30 Kč 86,67% -46,43%
rýže loupaná 500 g 8,00 Kčs 56,00 Kč 19 Kč 194,74% -66,07%
máslo 250 g 10,00 Kčs 70,00 Kč 30 Kč 133,33% -57,14%
čokoláda mléčná 100 g 13,00 Kčs 91,00 Kč 21 Kč 333,33% -76,92%
cigarety Sparta 1 bal. 14,00 Kčs 98,00 Kč 70 Kč 40,00% -28,57%
káva pražená 100 g 24,00 Kčs 168,00 Kč 14,40 Kč 1066,67% -91,43%
Pepsi cola 1,5 l (obal) 25,00 Kčs 175,00 Kč 30 Kč 483,33% -82,86%
jemné párky 1 kg 25,00 Kčs 175,00 Kč 99 Kč 76,77% -43,43%
vepř. šunka (vys. jakost) 1 kg 100,00 Kčs 700,00 Kč 210 Kč 233,33% -70,00%
kuře 1 kg 30,00 Kčs 210,00 Kč 60 Kč 250,00% -71,43%
hovězí maso zadní BK 1 kg 46,00 Kčs 322,00 Kč 180 Kč 78,89% -44,10%
kuřecí řízky 1 kg 60,00 Kčs 420,00 Kč 180 Kč 133,33% -57,14%
vepř. pečeně 1 kg 60,00 Kčs 420,00 Kč 150 Kč 180,00% -64,29%
tuzemák 1 l 100,00 Kčs 700,00 Kč 233 Kč 200,43% -66,71%
pánské boty, kožené 350,00 Kčs 2 450,00 Kč 1 400 Kč 75,00% -42,86%
dámský kabát 1 200,00 Kčs 8 400,00 Kč 3 650 Kč 130,14% -56,55%
pračka 3 100,00 Kčs 21 700,00 Kč 9 750 Kč 122,56% -55,07%
lednice s mrazničkou 3 500,00 Kčs 24 500,00 Kč 11 300 Kč 116,81% -53,88%
televizor 13 000,00 Kčs 91 000,00 Kč 10 300 Kč 783,50% -88,68%
běžný automobil Škoda 70 000,00 Kčs 490 000,00 Kč 240 000 Kč 104,17% -51,02%
nafta 1 l 7,50 Kčs 52,50 Kč 37 Kč 41,89% -29,52%
benzín 1 l (Normal 91, Natural 95) 8,00 Kčs 56,00 Kč 38 Kč 47,37% -32,14%
energie – zemní plyn, 1 kWh 0,10 Kčs 0,70 Kč 1,46 Kč -52,05% 108,57%
energie – elektřina, 1 kWh 0,48 Kčs 3,36 Kč 4,54 Kč -25,99% 35,12%
energie – vodné a stočné, 1 m³ (pozn.) 0,80 Kčs 5,60 Kč 71,50 Kč -92,17% 1176,79%
služby – vstupenka do kina (pozn.) 10,00 Kčs 70,00 Kč 96,50 Kč -27,46% 37,86%
služby – TV + rozhlas poplatek 35,00 Kčs 245,00 Kč 180 Kč 36,11% -26,53%
služby – poštovné 1 dopis 1,00 Kčs 7,00 Kč 10 Kč -30,00% 42,86%
služby – jízdné autobus 10 km 3,00 Kčs 21,00 Kč 16,70 Kč 25,75% -20,48%
služby – oběd ve školní jídelně 3,80 Kčs 26,60 Kč 19,40 Kč 37,11% -27,07%
služby – pánský kadeřník, stříhání 7,00 Kčs 49,00 Kč 89,20 Kč -45,07% 82,04%
služby – odvoz odpadků (ročně) 61,00 Kčs 427,00 Kč 1 610 Kč -73,48% 277,05%
dovolená – pobyt na horách, 1 os. 1 040,00 Kčs 7 280,00 Kč 5 148 Kč 41,41% -29,29%
dovolená – 1 týden v Bulharsku, 1 os. 4 000,00 Kčs 28 000,00 Kč 15 000 Kč 86,67% -46,43%
  • Technické informace

Všechny uvedené údaje jsou hodnověrné a přesně odpovídají realitě. Zobrazená data — ať už průměrné příjmy, tak ceny zboží a služeb — jsou převzata z oficiálně publikovaných údajů Českého statistického úřadu za roky 1988–89 a 2011–12. Pouze několik málo chybějících údajů (např. cena nafty) bylo převzato z jiných věrohodných zdrojů (deníků či zpravodajských webů).

Uvedené příjmy znamenají průměrnou hrubou mzdu, jak ji eviduje ve svých ročenkách ČSÚ — a to v obou případech, jak za rok 2011, tak i za rok 1989. Základní odvody ze mzdy (tj. dnešní daně a pojištění) byly v roce 1989 o něco nižší (kolem 15 %) než dnes (kolem 20 %), k tehdejším odvodům bylo zase nutné přičíst i různé povinné a polo-povinné poplatky (příspěvky na SČSP, solidaritu, neplacené brigády apod.), které rozdíl snižují.

Proto nám k porovnávání stačí hrubé mzdy, jejich poměr bude přibližně stejný jako poměr příjmů čistých. U cen zboží a služeb se mohou data mírně lišit, protože se jedná o mix údajů z let 1988–89 a z let 2011–12, odchylky však nejsou nikdy ve srovnání s více než dvacetiletým rozdílem nijak zásadní.

Některé položky v přehledu ještě chybí — především ceny domů a nájmů, pro které se mi dosud nepodařilo nalézt kvalitní zdroj statistických dat. Když získám použitelné a důvěryhodné údaje, rád je sem doplním. Samozřejmě, tabulka neobsahuje celý spotřební koš, tak, jak jej eviduje Statistický úřad, ale je to proto, že se v mnoha ohledech změnila metodika výpočtů, a ne všechny porovnatelné ceny položek jsou dohledatelné a stejně měřené.

  • Poznámky

Naprosto chápu, že někteří mohou na uvedená čísla pohlížet s nedůvěrou — často proto, že na uvedený průměr příjem ani zdaleka nedosahují a mají pocit, že to platí pro naprostou většinu ostatních, což není pravda. Tyto údaje ale nejsou nijak vymyšlené, jsou to vždy přesně spočítaná a věrohodně doložená čísla, jedná se o aritmetický průměr z evidovaných příjmů všech lidí z celé republiky.

Každý průměr ovšem ovlivňují jak extrémně nízké, tak i extrémně vysoké příjmy (ty vysoké však více, protože nejsou shora omezeny). Důležité ovšem je to, že ten průměr je ovlivněn úplně stejně jak v současných údajích, tak i v datech za rok 1989, a oba údaje lze zcela plnohodnotně srovnávat. Stejně jako dnes se ozývá spousta učitelů, že o platu 28 000 korun se jim může jen zdát a průměr uměle navyšují vysokoškolští specialisté a vedoucí pracovníci, stejně tak se může ozývat spousta kantorů z roku 1989, kteří zase nikdy ani neslyšeli o tehdy uváděném průměrném platu 3 700 Kčs — ten také i tehdy navyšovali svými extrémními platy všemožní poradci, papaláši a ředitelé VUMLů.

Podobně to platí pro švadleny, řidiče nebo prodavačky — ano, více než polovina prodavaček dnes nemá průměrný plat 16 200 Kč — stejně jako ani zdaleka nedosáhly na průměrný plat 2 450 Kč prodavačky a už vůbec ne nekvalifikované skladnice a pokladní v roce 1989, často i tehdy pracovaly třeba za plat poloviční a statistický průměr zvyšovaly prodavačky v Tuzexech a vedoucí Jednot. Je to stejné dnes jako tehdy, průměr se může zdát nespravedlivý, ale přesto přesně kopíruje skutečnost — ve školství, obchodě, ve službách, všude.

Poněkud více vypovídající údaj je střední mzda, medián — tj. příjem „prostředního“ člověka. Pokud všechny pracující občany seřadíme podle výše jejich příjmů a rozdělíme je přesně na polovinu, uvedená hodnota je příjem právě toho člověka přesně uprostřed. Polovina lidí má nižší příjem než on, polovina vyšší.

Pokud je váš hrubý příjem nižší než uvedený medián, musíte věřit tomu, že opravdu více než polovina lidí má skutečně příjem vyšší než vy (a naopak). Pokud je střední hrubý příjem v této zemi 21 000 Kč, tak skutečně musíte věřit tomu, že polovina lidí má hrubý příjem 21 000 Kč a více. To je zkrátka fakt. S tím se nedá nic dělat, takový je život. A s velkou pravděpodobností tomu tak bylo i v roce 1989 — pokud jste ovšem nebyli havíř, politický agitátor, okresní tajemník Strany nebo nevykonávali podobné, uměle výrazně nadhodnocené povolání.

zdroj:http://pravyprostor.cz/bylo-za-komunistu-lip/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#5 casparus@email.cz 2016-08-03 12:21
Dusičnany za socialismu a dnes. Kojenecká výživa před 89 max 50mg na Kg. Dnes je limit 200! Listová zelenina před 89 max 1000mg na Kg, dnes 5000! Kořenová zelenina před 89 max 500mg na Kg, dnes je limit úplně zrušen! Všechny limity byli zrušeny nebo účelově navýšeny, proto dnes mohou média hlásat, že limity nebyli překročeny. Metabolickou přeměnou dusičnanů v lidském těle vznikají dusitany a ty se přeměňují na nitrosaminy s (rakovinu vyvolávajícími) karcerogenními účinky. Veškeré podrobnosti v knize Současná kvalita potravin, skrytá GENOCIDA českého národa. K zakoupení zde: http://detoxikace.tv/knihy/.
Po přečtení této knihy každý zjistí, že autor žije v jiné galaxii. Už jen fakt, že se před rokem 89 dělali potraviny pro lidi a né jako dnes, pro zisk, naznačuje, že je pravda úplně někde jinde. Dokonalé to před rokem 89 nebylo ale nikdo se mou rodinu nesnažil neustále otrávit nějakým šmejdem, aby vydělal na mém zdraví!!! Negace komunistů Vás nezpasí, člověk by musel být slepý!
Citovat
#4 casparus@email.cz 2016-08-03 11:47
A pokud vezmeme v potaz plánované zastarávání, tak kupříkladu lednice vyrobená před rokem 89 vydržela bez problémů 30 let i dnes ji mnozí stále používáme ale v dnešní době seženete pouze tzv spotřební lednici, která již od výrobce je vyrobená tak, aby nepřežila 5-7let. Krom komunistické, která dodnes mrazí, máme již 5 lednici od revoluce, tudíž jsme museli koupit lednici 5krát, což je jakýchsi 80tis. To je vážený autore výdaj, který nemusel být, pokud by výrobci fungovali jako před rokem 89, to jest, nešidili výrobu, aby výrobek nepřežil desetiletí. A tak by se dalo pokračovat dál i s pračkou a dalšími spotřebiči. Díky plánovanému zastarávání a kartelovým dohodám výrobců, kupříkladu kartelové dohodě výrobců žárovek, kde si ujednali maximální životnost i když by bez této dohody mohla být 5krát vyšší. Vzpomeňme na večné žárovky z NDR, ty byli na Západě okamžitě zakázány a bylo uvaleno embargo na NDR. Vydrželi prostě moc dlouho to se západním výrobcům nelíbilo. Moc věcí neberete v potaz!
Citovat
#3 casparus@email.cz 2016-08-03 11:36
Škoda, že si autor myslí, že má patent na rozum i když já ho mám za něco daleko jednoduššího. Zrovna před týdnem jsem si pomyslel, jak se v dnešní době mám. Pokud vezmu v potaz kvalitu potravin i výrobků nezatížených plánovaným zastarávaním před rokem 89, je tento článek minimálně komický a to je hodně slušné slovo. Naopak, pokud chci docílit přibližně stejných potravin bez chemie, která má prodloužit životnost o dobu, kdy se dotyčné potraviny prodávají v supermárketu. Bez různých zvýrazňovačů chuti, bez různých pojidel, aby ten chemický koktejl držel pohromadě, musím pobíhat od krámu, ke krámu, než seženu kupříkladu mléko bez antibiotik. Mnozí si pamatujeme na mléko v sáčku, které přirozeně tvarohovatělo. Dnes maximálně smrdí a stane se nepoživatelným i když jsme jej kdysi mohli upotřebit na lívance. Pokud si uvědomíte stav jedů v potravinách, začnete pobíhat po okolních farmách, což Vám zabere veškerý volný čas, který zbyde po odpracovaných přezčsech zdarma. To se tedy mám!
Citovat
#2 damirr@volny.cz 2016-08-03 06:30
Tenhle článek je od "zažraného antikomunisty". A je ke čtení vhodný na WC. Ale i to lejno by se tam zřejmě naštvalo.
Citovat
#1 orhore 2016-08-03 00:25
Takhle srovnávat ceny za socialismu a dnes je sice zajímavé, ale velmi nepřesné. Autor článku vůbec nepočítá s tím jak jsou dnes ošizeny potraviny. Za socialismu byly velmi tvrdé normy a potraviny byly kvalitou na velmi vysoké úrovni. V současné době je i obyčejný rohlík ošizen až na půdu a o uzeninách ani nemluvě. Maso je nahrazeno strouhankou a sojou, takže nakupujeme v podstatě odpad za nehorázné ceny.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře